Kültürel Özellikler

sevimli

"İyilik büyüktür, küçükte olsa"
Üye
Katılım
2 Mar 2007
Mesajlar
557
Puanları
28
Konum
DENİZLİ
Bir toplumun maddi, manevi değerleri ile o topluma özgü düşünce ve sanat ürünlerinin tümüne kültür denir. Kültür, nesilden nesile aktarılır. Kültür insanların yaşamlarına yön verir.
Giyim tarzı, yemekler, müzik aletleri, konuşulan dil, mimari vb. kültürü oluşturan öğelerdir.
Ülkemizin farklı bölgelerinde farklı kültürel özelliklere rastlanabilir. Örneğin, Karadeniz Bölgesi’nde kemençe, horon, hamsi önemli öğelerdir. Ege Bölgesi’nde ise zeybek oyunu oynanır.
Ülkemizde farklı kültürel öğelere rastlansa da ortak olan değerler de vardır. Örneğin, büyüklerin elini öpmek, onlara saygı göstermek, bayram kutlamaları yapmak bunlardan bazılarıdır.
Kültürler farklı özelliklere sahiptir. Birbirine çok yakın yerleşim yerlerinde bile farklılıklar görmek mümkündür. Giyim biçimlerinde, yemeklerinde vb. özelliklerde farklılıklara rastlanır.
insanlar gibi kültürler de birbirinden etkilenebilirler. Bu da benzer öğelerin sayısının artmasına yol açar

Kültürel Öğeler ve İnsanlar
Bir ülkede insanların ortak davranışlarda bulunması kültür birliğinin oluşmasının sonucudur. Örneğin, sevinç duyulduğunda aynı türkü, ezgilerinin söylenmesi, gelenek ve göreneklere uyulması, bayramlarda büyüklerin ziyaret edilmesi gibi.
Uzun yıllar bir arada yaşamış insanlarda da kültür birliği oluşur. Kültür zamanla değişime uğrayıp gelişebilir. Kültürün en önemli özelliği ulusal olmasıdır. Kültür birliği, milletin bütünleşmesini, devamlılığını sağlar. Kültürel değerlerine sahip çıkan, koruyan, yaşatan milletler, birlik ve beraberliğini devam ettirirler. Çünkü kültür öğeleri insanları yakınlaştırır, bir arada yaşaması açısından da önemli yer tutar.
 
Üst