• Sosyal Bilgiler dersinde zaman yetiştiremiyorum, derse öğrencileri aktif olarak katamıyorum, not tutturmak çok zaman alıyor, sınavlara uygun sorular çözdürmek istiyorum diyorsanız Arı Yayıncılık'tan çıkan Sosyalimo Akıllı Defter serimiz ve Sosyalimo Akıllı Atölyem kitaplarımız tam size göre. Türkiye'nin tercihi olan en seçkin okullarda okutulan kitaplarımızı incelemek için tıklayınız

Havza Genelgesi

#1
HAVZA GENELGESİ (29 MAYIS 1919 )
 Havza’ya gelir gelmez Anadolu’daki askeri ve sivil mülki amirlerine telgraf çeken M. Kemal bu makamlardan bulunduğu istekleri genelgeyle bildirmiştir.Bu Genelgeye Göre :
 Silahların teslim edilmemesi
 Orduların dağıtılmaması
 İşgallerin mitinglerle protesto edilmesi
 İstanbul Hükümetine ve İtilaf devletlerine protesto telgrafları çekilmesi
 İşgallerin haksızlığının dünyaya duyurulması.
 Her yerde Müdafaa-i Hukuk Derneklerinin kurulması.
 Millete, ülkenin içinde bulunduğu acı durumun ve felaketin boyutlarının anlatılması istenmiştir.
ÖNEMİ :
 Halk uyarılmaya çalışılmış,halkın harekete geçmesi, bilinçlenmesi ve ümitlenmesi sağlanmak istenmiş ve başarılı olunmuştur.
 Dünyada kamuoyu baskısı oluşturulması hedeflenmiştir.
 Havza’da başlayan Protesto mitingi İstanbul dahil ülkenin diğer yerlerine yayılmıştır. İstanbul’a protesto telgrafları çekilmiştir.
 Havza Genelgesi’nden sonra 30 Mayıs 1919’da Havza’da miting yapıldı. İstanbul Sultan Ahmet mitinginde ise heyecanlı konuşmalar yapıldı.
 İstanbul mitingi İngilizleri kızdırdı. 67 Türk Devlet adamını tutuklayarak Malta’ya sürgüne gönderdiler.
 İngilizlerin baskısı ile Mustafa Kemal, İstanbul’a geri çağrıldı. (8 Haziran 1919)
 * M.Kemal Havza genelgesiyle görev ve yetki alanının dışına çıkmıştır. Bu nedenle İstanbul'a geri çağrılmış ancak dönmemiştir.