• Sosyal Bilgiler dersinde zaman yetiştiremiyorum, derse öğrencileri aktif olarak katamıyorum, not tutturmak çok zaman alıyor, sınavlara uygun sorular çözdürmek istiyorum diyorsanız Arı Yayıncılık'tan çıkan Sosyalimo Akıllı Defter serimiz ve Sosyalimo Akıllı Atölyem kitaplarımız tam size göre. Türkiye'nin tercihi olan en seçkin okullarda okutulan kitaplarımızı incelemek için tıklayınız

6:SINIF ÜNİTE 6 Demokrasinin Serüveni Test

sefanick

Yeni Üye
Üye
#37
6:SINIF ÜNİTE 6 Demokrasinin Serüveni Test

erkanisanmaz' Alıntı:
6:SINIF ÜNİTE 6 Demokrasinin Serüveni

1) Aşağıdakilerden hangisinin devlet tanımında yer alması gerekmez?

a)Millet b)Demokrasi
c)Vatan d)Hakimiyet

2.Kişinin kendisine ve topluma yararlı bir insan olarak yetişebilmesi için yapılan tüm etkinliklere ne ad verilir?

a)Sanat b)ders
c)Eğitim d)Öğretim

3.)Yolda yürüyen bir insanın yerlere tükürmesi hangi tür kurallara tersi düşer?

a)Anayasaya b)Ahlak kurallarına
c)Görgü Kurallarına d)Din Kurallarına

4)Aşağıdakilerden hangisi hem ahlaki hem hukuki hemde dini açıdan suçtur?

a)Yaşlı insanla ra saygı göstermemek
b)Oruç tutmamak
c)Aracı şehir içinde hızlı kullanmak
d)Kasıtlı adam öldürmek

5)Sosyal haklar bir ülkede toplumun huzur ve refah içinde yaşanması sağlayan en önemli öğelerdendir.
Buna göre sosyal hakların korunmadığı bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenmez?

a)Askeri gücün azalması
b)Birlik ve beraberliğin sarsılması
c)Haksızlıkların ortaya çıkması
d)Toplumsal bunalımın yaşanması

6). Çekirdek aile yapısı içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a)Büyükbaba b)Anne
c)Baba d)Çocuklar

7).Demokrasinin bir yönü de vatandaşın yönetime katılmasıdır.
Aşağıda verilenlerden hangisi vatandaşı yönetime katılmasını sağlayan haklardandır?

a)Yasama Hakkı
b)Eğitim Hakkı
c)Seçme-seçilme Hakkı
d)Cumhurbaşkanı seçme hakkı

8)T.B.M.M.’nin bazı görevl yetkileri şunlardır:
I.Bütçe ve kesin hesapları görüşmek
II.Para basılmasına karar vermek
III.Savaş İlanına karar vermek
IV.Cumhurbaşkanı seçmek

Buna göre T.B.M.M. ekonomik yönü ağır basan yetkileri aşağıdakilerden hangisidir?
a)I ve II b)II ve III
c)II ve IV d)I ve IV


9) İyi bir vatandaş olmak isteyen insanın bazı görevleri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir vatandaşın gereklilikleri arasında yer almaz?
a)Vergi vermek
b)Seçimlerde oy kullanmak
c)Kurban kesmek
d)Askere gitmek

10)Bir ülkede insan haklarının geliştirilmesi eğitime bağlıdır.Ancak bu konuda önemli olan bilgilerin geliştirilmesinden daha çok uygulamada başarılı olmaktır.
Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)Eğitim düzeyi yüksek toplumlarda insan haklarının engellenmesi daha zordur.
b)İnsan haklarının korunması için herkesin üniversite mezunu olması sağlanmalıdır.
c)İnsan hakları bilgi düzeyinden uygulama düzeyine çıkarılmalıdır.
d)Eğitimsizlik,insan haklarının korunmasında karşılaşılan engellerden biridir.

11)İnsanlar toplum halinde yaşadıkları için sınırsız hürriyetlere sahip değillerdir. Ülkede sınırsız hürriyetlerin tanınması toplum içerisindeki bireyler arasında sorunlar yaşanmasına neden olur.
Böyle bir problemin çıkmaması için alınması gereken en önemli önlem aşağıdakilerden hangisidir?

a)İnsanların tek başlarına bir yaşam sürmesini desteklemek
b)Bireyin hak ve özgürlüklerini devletin belirlemesi ve kontrol etmesi
c)Bireysel özgürlükleri arttırmak adına çeşitli çalışmalar yapılması
d)Eğitim ve Öğretime önem verilmesi

12).Aşağıdakilerden hangisi demokratik toplumlarda bireylere düşen görevler arasında yer almaz?

a)Eleştirilerde kırıcı olmamak
b)İnsan ilişkilerinde hoşgörülü olmak
c)Başkalarının haklarına saygılı olmak
d)Kendi düşüncemizi zorla kabul ettirmek

13) Yapılan araştırmalarda aile içi şiddete maruz kalan kadınların eşlerinin büyük bir kısmının üniversite mezunu olduğu belirlenmiştir.
Bu bilgiye dayanarak aile içi şiddeti önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha doğru olur?

a)Eğitim seviyesini yükseltmek
b)Kadınlara sığınma evleri açmak
c)Kadın hakları konusunda bilinç oluşturmak
d)Kadın haklarını kanunlarla düzenlemek

14) Aşağıdakilerden hangisi Türk toplumunun demokrasi için yaptığı etkinliklerden biri olamaz?

A)31 Mart Olay
B)Sened-i İttifak
C)Islahat Fermanı
D)Kanun-u Esasi
15)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti anayasalarından birisi değildir?

A)Teşkilat-ı Esasiye B)1924 Anayasası
C)1982 Anayasası D)Kanun-u Esasi

16)Aşağıdakilerden hangisi Egemen Devlet tanımını karşılayan bir seçenektir?

A)Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı otokrat devlet
B)Vatandaşların maddi ve manevi her türlü ihtiyaçlarına karşılayan devlet
C)Devletin Kendi Kararlarını Kendisi Alması Ardından Başka Bir Devlete Tabi Olması
D)Devletin kendisi ile ilgili kararları kendisinin alması kararlarında bağımsız olması

17)Aşağıdakilerden hangisi Demokrasinin temel İlkerlinden birisi değildir?

A)Hürriyet ve Eşitlik B)Topluluk
C)Siyasi Partiler D)Mili Egemenlik

18) Okullarda demokrasi eğitimi aşağıdaki uygulamalardan hangisiyle verilir?
A)Öğretmen Seçimi
B) Sınıf başkanlığı seçimi
C)Okul Müdürü Seçimi
D)Sınıf Seçimim

19) Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nda Türk milletinin ve dünya kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla neler yapmıştır?
A)Anadolu Ajansını kurmuştur
B)Düşmanlara işgallere son verilmesi için telgraf çekmiştir
C)Tüm yurdu silah altına toplamıştır.
D)Kongreler düzenlemiştir.

20) Atatürk ‘ün “Yurt toprağı ! Sana her şey feda olsun .Hepimiz senin için fedaiyiz.” Sözü aşağıdakilerden hangisini ifâde etmektedir ?

A) Vatan sevgisini B) Ülkü birliğini
C) Millet sevgisini D) Tarih birliğini