Özgür Düşünce

SB.7.4.4. Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısını değerlendirir.
Üst