1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Sosyal Bilgiler Kazanım Soruları

'6. Sınıf Karma Testler' forumunda erkanisanmaz tarafından 19 Nisan 2007 tarihinde açılan konu

 1. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,650
  Alınan Beğeniler:
  5,013
  Ödül Puanları:
  113
  Sosyal Bilgiler Kazanım Soruları
   

  Ekli dosyalar:

 2. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,650
  Alınan Beğeniler:
  5,013
  Ödül Puanları:
  113
  Sosyal 6 Kazanım Soruları

  SOSYAL BİLGİLER 6.SINIF

  1.ÜNİTE:SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM
  1.Kazanım:
  Ayşe’nin aşağıdaki cümlelerinden hangisi bir Olgu cümlesidir?
  a)Elif’in ‘’Kurtuluş ‘’adlı okul projesinde giydiği elbise çok güzeldi.
  b)Okulumuzdaki tören,çok coşkulu ve etkileyiciydi.
  c)Bugün 29 Ekim,Atatürk’ün Cumhuriyeti ilan ettiği gün.
  d)Ali şiirini okurken çok heyecanlandı.
  Cevap:c

  2.Kazanım:
  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a)Olgu kişiden kişiye değişebilir.
  b)Görüşün doğruluğu her zaman ispatlanamaz
  c)Olgunun doğruluğu her zaman ispatlanabilir.
  d)Olgu ile görüş birbirinden farklıdır.
  Cevap:a

  3.Kazanım:
  I-Probleme yönelik çözüm önerisi II-Hipotez ileri sürme
  III-Problemin veya sorunun belirlenmesi IV-Kaynak araştırması
  Bilimsel araştırma yaparken izlenmesi gereken sıra aşağıdakilerden hangisidir?
  a-)I-II-III-IV b-)III-II-IV-I c-)I-IV-II-III d-9I-III-II-IV
  Cevap:b

  4.Kazanım:
  Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlara verilen temel hak ve hürriyetlerden biridir?
  I. Herkes dini inanç hürriyetine sahiptir.
  II. Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir.
  III. Herkes düşüncelerini söyleme hürriyetine sahiptir.
  a) yalnız I b)I ve II c)II ve III d)I,II ve III
  Cevap:d

  5.Kazanım:
  Sosyal Bilgiler dersinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  a)Öğrencilere insan haklarına saygılı olmayı öğretmek
  b)Sosyal katılım becerileri yüksek öğrenciler yetiştirmek
  c)Sorumluluk duygusu olan ve toplumda görev almayı vazife bilen öğrenciler yetiştirmek
  d)Farklı görüşlere karşı hoşgörülü olmaktan kaçınan öğrenciler yetiştirmek
  Cevap:d

  6.Kazanım:
  M.Kemal ATATÜRK Türk tarihini araştırmak için hangi kurumun açılmasını sağlamıştır?
  a)Türk Dil Kurumu b)Türk Tarih Kurumu c)Gazi Üniversitesi d)Dil,Tarih,Coğrafya Fakültesi
  Cevap:a

  2.ÜNİTE:YERYÜZÜNDE YAŞAM

  1.Kazanım:
  Yaşadığımız yerin nasıl bir adresi varsa,ülkemizin de dünya üzerinde böyle bir adresi vardır.Ülkemizin dünya üzerindeki ekvatora ve başlangıç meridyenine olan uzaklığı,onun dünya üzerindeki adresidir.Ülkemizin dünya üzerindeki bu adresine Matematik Konum denir.
  Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizin Matematik konumu ile ilgili özelliklerinden biridir?
  a)Asya ile Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olması
  b)Batıda Avrupa,Doğuda Orta Doğu ülkeleri ile komşu olması
  c)Kuzey Yarım Küre de yer alması
  d)İstanbul ve Çanakkale boğazına sahip olması
  Cevap:c

  2.Kazanım:
  Büyük ölçekli haritalarda ayrıntıyı gösterme gücü fazla,küçültme oranı azdır.Aşağıda verilen ölçeklerden hangisibüyük ölçeklidir?
  a)1/50.000 b)1/250.000 c)1/4.000.000 d)1/800.000
  Cevap:a

  3.Kazanım:
  Aşağıdaki bölgelerin hangisinde Karasal iklim görülür?
  a)Karadeniz Bölgesi
  b)Ege Bölgesi
  c)iç Anadolu Bölgesi
  d)Akdeniz Bölgesi
  Cevap:c

  4.Kazanım:
  Akdeniz Bölgesinde aşağıdaki bitki örtülerinden hangisi daha yaygın olarak bulunur?
  a)Orman b)Bozkır c)Maki d-Çayır
  Cevap:c

  5.Kazanım:
  Aşağıdakilerden hangisi, yurdumuzda iklimi etkileyen faktörlerden biri değildir?
  a)Ekvatora uzaklık b)Yeryüzü şekilleri c)Denizelliğin etkisi d)Bölgelerin genişliği
  Cevap:d

  6.Kazanım:
  Cilalı Taş Devri’nde insanlar ,havaların ısınmasıyla birlikte mağaralardan çıkarak göl ve nehir kenarlarına yerleşmeye başladılar.Bazı hayvanları evcilleştirip beslediler.Buğday ve arpa gibi tarım ürünlerini yetiştirmeye başladılar.
  Buna göre,Cilalı Taş Devri insanları için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez?
  a)Yerleşik yaşam tarzına geçmişlerdir.
  b)Ticari faaliyetlerle uğraşmışlardır.
  c)Bazı hayvanlardan yararlanmışlardır.
  d)Tüketicilikten üreticiliğe geçmişlerdir.
  Cevap:b

  7.Kazanım:
  Anadolu’da kurulan hangi devlet şehir devleti şeklinde kurulup deniz ticaretinde ileri gitmiştir?
  a)İyonlar b)Urartular c)Frigler d) Lidyalılar
  Cevap:a

  3.ÜNİTE:İPEK YOLUNDA TÜRKLER

  1.Kazanım:
  Ergenekon Destan’ında ,”Bu dağda demir madeni var. Şunun demirini eritsek belki dağ bize geçit verir”
  ifadesi yer almaktadır. Buna göre bu destanda Türklerin hangi ekonomik etkinliği üzerinde durulmaktadır?
  a)Hayvancılık b)Avcılık c)Madencilik d)Tarım
  Cevap:c

  2.Kazanım:
  Orta Asya Türk Devletleri, kendi ana yurtlarında genelde kalıcı eser bırakamamışlardır.
  Bunun temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Sürekli savaşların olması,
  b)Ekonomik yapıların el vermemesi,
  c)Göçebe bir hayat sürmeleri,
  d)Ticarete önem vermemeleri,
  Cevap:c

  3.Kazanım:
  Türk Ordusunda “Onluk Sistemi” Türk Kağanlarından kim bulmuştur?
  a)Bilge Kağan b)Mete Han c)Mukan Kağan d)Kutluk Kağan
  Cevap:b
  4.Kazanım:
  ’’İpek Yolunda ilerleyen kervanlarla ipek,kağıt,baharat ve değerli eşyalar taşınırdı.İpek yolu Orta Asya’da yaşayan Türk Devletleri ve Çin arasında en büyük savaş sebebi oldu.’’Buna göre Türk-Çin savaşlarının nedeni aşağıdaki şıklardan hangisiyle ilgilidir?
  a)Ticaret
  b)Tarım
  c)Hayvancılık
  d)Siyasi
  Cevap:a

  5.Kazanım:
  İslamiyet’in Hindistan’da yayılmasında, aşağıdaki devletlerden hangisinin katkısı olmuştur?
  a)Karahanlılar b)Harzemşahlar c)Gazneliler d)Karluklar
  Cevap:c

  6.Kazanım:
  I-Türkler arasında tek Tanrı inancının yaygın olması
  II-Emeviler ile Türkler arasında savaşların yaşanması
  III-Türk ahlak kurallarının İslam ahlakına benzemesi
  Durumlarından hangileri Türkler arasında İslamiyet’in yayılmasını sağlamıştır?
  a)Yalnız I b)Yalnız III c)I ve III d)II ve III
  Cevap:c

  7.Kazanım:
  Aşağıdakilerden hangisi Kaşgarlı Mahmut’un eseridir?
  a-Kutadgu Bilig b)Divanı-ı Lügati’t Türk c)Divanı-ı Hikmet d)Siyasetname
  Cevap:b


  4.ÜNİTE:ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

  1.Kazanım:
  Aşağıdaki bölge ve ekonomik faaliyet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  a)Karadeniz Bölgesi-Balıkçılık
  b)Akdeniz Bölgesi-Turizm
  c)Doğu Anadolu Bölgesi-Maden
  d)Güneydoğu Anadolu Bölgesi-Sanayi
  cevap:d

  2.Kazanım:
  ’’Aydın’da çay fabrikasını, Rize’de incir fabrikasını kuramazsınız.’’Sosyal Bilgiler Öğretmeni, bu görüşüyle neyi vurgulamak istemiştir?
  a)Yatırım yaparken, ham maddeye yakınlık dikkate alınmalıdır.
  b) Fabrika kurarken çok paraya ihtiyaç duyulmaktadır.
  c) İncir sadece Aydın’da yetiştirilmektedir.
  d)Ülkemizde her türlü tarım ürünü yetiştirilmektedir.
  Cevap:a

  3.Kazanım:
  Devlet, giderlerinin büyük bir kısmını vergiler yoluyla halktan temin eder. Aşağıdakilerden hangisi devletin
  vergi toplayarak kaynak yarattığı temel hizmetlerden biri değildir?
  a)Sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi b)Güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi
  c)Yol,köprü, baraj yapılması d)Vatandaşların iş yeri açma belgesi verilmesi
  cevap:d

  4.Kazanım:
  Nitelikli eleman yetiştirmenin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Okumuş insan sayısı artar. b) Birey-toplum dengesi sağlanır
  c) Ülke ekonomisi gelişir d) Ülke nüfusu artar
  cevap:c
  5.Kazanım:
  Aşağıdakilerden hangisi meslek sahibi olmanın bireye kazandırdıkları arasında gösterilemez?
  a)Aile ekonomisine katkı sağlaması
  b)Yeteneklerini geliştirmesi
  c)Özgüveninin artması
  d)Maddi imkanlarının azalması
  Cevap:d

  5.ÜNİTE:ÜLKEMİZ VE DÜNYA

  1.Kazanım:
  Dünya üzerindeki bazı bölgelerde nüfusun tenha olasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Sanayileşmenin olması b)Yer altı kaynaklarının zengin olması
  c)Sıcaklık değerlerin düşük olmaması d)Doğa koşullarının insan yaşamına uygun olmaması
  Cevap:d

  2.Kazanım:
  Aşağıda verilen ürün çiftlerinden hangisi Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerden değildir?
  a)Pamuk – Fındık b)Konfeksiyon – Otomobil c)İlaç – Silah d)Beyaz eşya – Ham madde
  Cevap:c

  3.Kazanım:
  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ticaret yapmakta olduğu Türk Cumhuriyetlerinden değildir?
  a)Özbekistan b)Azerbaycan c)Kırgızistan d)Yunanistan
  Cevap:d

  4.Kazanım
  17 ağustos Marmara ve 12 Kasım Düzce depreminin acılarını sarmak amacıyla Türkiye’ye; Pakistan, Yuna-
  nistan, Almanya gibi bir çok ülkeden kurtarma ekipleri gelmiştir. Marmara depreminden kısa sonra Pakistan
  da olan depreme ise, Türkiye’den kurtarma ekipleri ve yardım paketleri gönderilmiştir. Bu durum, aşağıdaki
  kavramlardan hangisi için bir örnek oluşturabilir?
  a-Evrensel kültür b)Kültürel gelişme c)Toplumsal kalkınma d)Uluslar arası dayanışma
  Cevap:d

  5.Kazanım:
  Uluslar arası kültür,sanat ve spor faaliyetleri toplumlar arası ilişkileri güçlendirir.Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası spor etkinliklerinin yararlarından biri değildir?
  a)Kültürler arası köprü vazifesi görür.
  b)Kültürlerin bir araya gelmesini sağlar.
  c)Kültürel etkileşim sağlar.
  d)Kültürler arası çatışmaları artırır.
  Cevap:d
  6.ÜNİTE:DEMOKRASİNİN SERÜVENİ
  1.Kazanım:
  Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkeleri arasında yer almaz?
  a)Milli egemenlik b)Hürriyet ve eşitlik c)Yasamanın üstünlüğü d)Siyasi partiler
  Cevap:c

  2.Kazanım:
  Kralın varlığını devam ettirdiği, ancak kralın yanında bir meclisin bulunduğu ve halkın yönetime katıldığı
  yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Demokrasi b)Teokrasi c)Meşrutiyet d)Monarşi
  Cevap:c

  3.Kazanım:
  Anayasamızın 24.maddesine göre herkes istediği dine inanma hakkına sahiptir.Hiç kimse inancından dolayı kınanamaz.Buna göre bu madde aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
  a)Kişi Dokunulmazlığı c)Din ve vicdan özgürlüğü
  b)Yaşama Hakkı d)Düşünce özgürlüğü
  Cevap:c
  4.Kazanım:
  İngiltere’de kralın baskıcı yönetimine karşı kişi hak ve özgürlüklerinin sınırlarını genişleten belge aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Fransız Vatandaş ve insan hakları bildirgesi
  b)Amerikan insan hakları bildirgesi
  c)Manga Carta
  d)Virginia Haklar bildirgesi
  Cevap:c

  5.Kazanım:
  Türk Kadını Medeni Kanun ile aşağıdaki haklardan hangisini almamıştır.?
  a)Çalışma Hakkı
  b)Siyasi Hakları
  c)Evlenme ve boşanma hakkı
  d)Mirastan pay alma hakkı
  Cevap:b

  7.ÜNİTE:ELEKTRONİK YÜZYIL
  1.Kazanım:
  Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim dallarından biri değildir?
  a)Psikoloji b)Antropoloji c)Fizik d)Arkeoloji
  Cevap:c

  2.Kazanım:
  Gelecek yıllarda kendi kendini temizleyen ve çok büyük enerji tasarrufu sağladığından boyacılık alanında kullanılacak teknolojinin adı aşağıdakiler hangisidir?
  a)Nükleer enerji b)Nanoteknoloji c)Fiber optik d)Teknoloji
  Cevap:b

  3.Kazanım:
  Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarmak için bağışlanan organlar arasında gösterilebilir?
  a)Böbrek b)Göz c)Mide d)Bağırsak
  Cevap:a

  5.Kazanım:
  Atatürk,Türk Tarih ve Türk Dil Kurumunu,Ankara Dil tarih ve Coğrafya Fakültesini,Türk Hava Kurumunu kurmuştur.
  Buna Göre yukarıdaki cümlede Atatürk’ün aşağıdaki özelliklerinden hangisinin vurgulandığını söyleyebiliriz?
  a)Cesareti
  b)İleri görüşlülüğü
  c)Akla ve Bilime önem vermesi
  d)Kararlılığı
  Cevap:c
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş