1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Osmanlı Yükselme Dönemi Test

'Türk Tarihinde Yolculuk Testleri' forumunda erkanisanmaz tarafından 19 Nisan 2007 tarihinde açılan konu

 1. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,761
  Alınan Beğeniler:
  5,356
  Ödül Puanları:
  113
  [​IMG]

  [​IMG]
   
 2. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  561
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  18
  Osmanlı Yükselme Dönemi Soruları

  OSMANLI YÜKSELME DÖNEMİ

  1-Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından değildir?
  A)Karadeniz ticaret yolunun Osmanlıların denetimine geçmesi
  B)Türklerin Avrupa’da güvenle yerleşmelerinin sağlanması
  C)Sur ve kalelerin toplarla yıkılabileceğinin anlaşılması
  D)Çanakkale boğazının Osmanlıların hakimiyetine geçmesi

  2-Aşağıdaki yerlerin Osmanlılar tarafından fethe ediliş tarihlerine göre sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?
  A)Mora-Rodos- Kıbrıs
  B)Rodos –Mora-Kıbrıs
  C)Kıbrıs-Mora-Rodos
  D)Mora –Kıbrıs-Rodos

  3-Fatih Sultan Mehmet’in ölümü üzerine aşağıdakilerden hangisinin fethi tamamlanamamıştır?
  A)İtalya
  B)Macaristan
  C)Mora
  D)Basra

  4-XVI. Yüzyılda ,Doğu Akidenizde Osmanlı hakimiyetinin yerleşmesine bölgedeki güvenliğin sağlanması için aşağıdaki yerlerden hangisi alınmıştır?
  A)Kıbrıs
  B)Mora
  C)Otranta
  D)Midilli

  5-Aşağıdakilerden hangisi ,Fatihin Kırım Hanlığını Osmanlı Devletine bağlamasını nedenleri arasında yer almaz?
  A)Karadeniz ticaret yolunun güvenliğini sağlamak istemesi
  B)Kırım Hanlığının iç karışıklıklar içinde olması.
  C)Kırım halkının Fatihten yardım istemesi
  D)Altınorda devletinden gelecek tehlikelerin engellenmek istenmesi

  6-İstanbul Fatih Sultan Mehmet dönemine gelinceye kadar birçok kez kuşatılmış ancak alınamamıştır.
  İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet döneminde fethedilmesinde aşağıdaki etkenlerden hangisi daha önemli rol oynamıştır?
  A)Türk askerlerinin sayısal üstünlüğü
  B)Kullanılan üstün savaş teknikleri
  C)Komutanların savaştaki başarıları
  D)Bizanssın zayıf savunma sistemi

  7-Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethedilmesini sonuçlarından değildir?
  A)Osmanlı padişahlarının halife unvanının alması
  B)Osmanlıların Balkanlardaki fetihlerin kolaylaşması
  C)Karadeniz ticaret yollarının Osmanlı denetimine girmesi
  D)Anadolu’daki Osmanlı hakimiyetinin kuvvetlenmesi

  8-Trablus garbın Osmanlı Denetimine girmesi hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?
  A)Fatih Sultan Mehmet
  B)II:Beyazıt
  C)Yavuz Sultan Selim
  D)Kanuni Sultan Süleyman

  9-Aşağıdakilerden hangisi ,Mısır seferinin sonuçlarından biri değildir?
  A)Akdenizin Türk Gölü haline gelmesi
  B)Osmanlı hazinesinin zenginleşmesi
  C)Önemli ticaret yollarından birinin Osmanlıların eline geçmesi
  D)Kutsal emanetlerin İstanbul’a getirilmesi

  10.Aşağıdakilerden hangisi II. Bayezid devrinde Venediklilerden alınan yerler arasında yer almaz?
  A)Modon
  B) Girit
  C)İnebahtı
  D) Navarin

  11.II. Bayezid döneminde meydana gelen Osmanlı - Memluk savaşlarının sebepleri arasında hangisi gösterilemez?
  A)Memlüklerin Cem'i korumaları
  B)Anadolu'da Şii propagandası yapmaları
  C)Karamanoğullrıi Beyliği'ni desteklemeleri
  D)Dulkadiroğluları’nın Osmanlı'dan yardım istemesi

  12.Aşağıdaki beyliklerden hangisine II. Bayezid döneminde kesin olarak son verilmiştir?
  A)Karaman oğulları
  B) Ramazan oğulları
  C) Dulkadiroğluları
  D) Germiyanoğulları

  13. Safevi Devleti, hangi devletin toprakları üzerinde kurulmuştur?
  A)Akkoyunlutar
  B)Fatımîler
  C)Kara koyunlular
  D)Timur İmparatorluğu

  14-Osmanlı tarihinde "Mısır Seferi" olarak bilinen sefer sırasında yapılan savaşlar hangi seçenekte bir arada verilmiştir?
  A)Çaldıran - Mercidabık
  B) Ridaniye - Otlukbeli
  C) Otlukbeli - Turna dağı
  D) Mercidabık - Ridaniye

  15- I. Anadolu Türk birliğinin sağlanması
  II. Doğu Anadolu'nun Osmanlı hakimiyetine girmesi
  III. Baharat Yolunun Osmanlı hakimiyetine girmesi
  IV. Karadeniz’in Türk gölü haline gelmesi Yukarıdaki gelişmelerden Yavuz dönemine ait olmayanı hangisidir?
  A)I B)II C)III D)IV

  16-Aşağıda Yavuz dönemindeki savaşlar ve bu savaşların yapıldığı devletler eşleştirilmiştir.
  Bu eşletilmelerden hangisi yanlıştır?
  A)Çaldıran - Safeviler
  B) Turnadağ - Karaman oğulları
  C) Mercidabık - Memlükler
  D) Ridaniye - Memlükler
  17- Yavuz döneminde aşağıdaki devlet veya beyliklerden hangisi ile mücadele olmamıştır?
  A)Dulkadiroğluları
  B) Venedik
  C)Safeviler
  D) Memlükler

  18-Osmanlı padişahları hangi olay sonucunda "halife ünvanını taşımaya başladılar?
  A)Çaldıran Savaşı
  B)Anadolu'daki Şii isyanlarının bastırılması
  C)Abbasi Devleti'nin yıkılmas
  D) Memluk Devleti'nin yıkılması

  19 Yavuz Sultan Selim,şehzadeliği dönemin--e hangi sancakta valilik yapmıştır?
  A)Trabzon
  B) Manisa
  C)Amasya
  D) Karaman

  20-Kanuni tahta geçtiğinde ilk seferini aşağıdaki ülkelerden hangisi üzerine düzenlemiştir?
  A)Fransa
  B) Avusturya
  C)Macaristan
  D) Venedik

  21-Mohac Savaşı'nın en ônemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Fransa krala esaretten kurtulmuştur.
  B)Macaristan Osmanlı hakimiyetine girmiştir.
  C)Osmanlı Devleti batıda gücünü artırmıştır.
  D)Osmanlı Devleti İslam dünyasında saygınlığı artmıştır.

  22-Kanuni, aşağıdaki Avrupa devletlerinden hangilerinin birbirleri ile yaptıkları savaşlardan faydalanarak, Avrupa da etkinliğini artırmaya çalışmıştır?
  A)Almanya -İngiltere
  B)Fransa - İngiltere
  C) Avusturya - İtalya
  D) Almanya - Fransa

  23- I. Belgrad'ın Fethi
  II. Alman Seferi
  III.Mohaç Savaşı
  IV. Rodos Adası'nın Fethi
  Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması hangisinde verilmiştir?
  A)I-III-II-IV B) I-IV-III-II
  C)II-III-I-IV D) V-III-I-II

  24-Aşağıdakilerden hangisi Kanuninin Fransa'ya kapitülâsyon hakkı tanımasının sebeplerinden biri değildir?
  A)Fransa’ya Avrupa Hıristiyan birliğinden kopartmak.
  B)Akdeniz ticaretini tekrar canlandırmak.
  C)Osmanlı donanmasının Fransız limanlarından yararlanmasına sağlamak.
  D)Fransa ile ittifak kurarak Almanya üzerine sefere çıkmak.
  25-Kanuni döneminde aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonucunda Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir?
  A)Preveze Deniz Savaşı
  B)Barbaros'un Osmanlı hizmetine girmesi
  C)İnebahtı deniz savaşı
  D) Trablusgarp'ın fethi

  26- Osmanlı Devleti, Hint Okyanusu’nda aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadele etmiştir
  A)ispanya
  B) Portekiz
  C)Venedik
  D) Almanya

  27-Aşağıdaki denizcilerden hangisi, Kanuni döneminde düzenlenen Hint denizi seferlerine katılmamıştır?
  A)Murat Reis
  B) Piri Reis
  C)Seydi Ali Reis
  D) Turgut Reis

  28-Kıbrıs Adası'nın Lala Mustafa Paşa tarafından fethi, aşağıdaki savaşlardan hangisine sebep olmuştur?
  A)Preveze Deniz Savaşı
  B)İnebahtı Deniz Savaşı
  C)Hint Deniz Savaşları
  D)Mohaç Meydan Savaşı

  29.Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklardan biri değildir?
  a) Rumeli Hisarı yapıldı.
  b) Büyük toplar yapıldı.
  c) Güçlü bir donanma oluşturuldu
  d) Anadolu Hisarı fethedildi

  30. İstanbul un fethinin çok önemli sonuçları olmuştur. Aşağıda verilenlerden hangisi fetihin Dünya Tarihi açısından sonucudur?
  a) İstanbul başkent yapıldı.
  b) Anadolu --Rumeli arasındaki kopukluk giderildi
  c) Ortaçağ bitti-Yeniçağ başladı
  d) 2.Mehmet e Fatih ünvanı verildi.

  31.Osmanlılar Karadeniz e hakim olabilmek için hangi şehri almamışlardır?
  a)Amasra b) Sinop c) Kırım d) Belgrad

  32.Hint Deniz seferleri sonucunda hangi denize hakim olunmuştur?
  a)Karadeniz b) Ege
  c)Akdeniz d)Kızıldeniz

  33. Hangi olay Kanuni Sultan Süleyman döneminde olmamıştır?
  a) 1.Viyana Kuşatması
  b) Karadeniz in Türk hakimiyetine girmesi
  c) Hint Deniz Seferleri
  d) Fransa ya Kapitülasyonlar verilmesi.

  34.Fransa ya Kapitülasyonlar verilmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak.
  b) Fransa nın limanlarından yararlanma düşüncesi.
  c) Akdeniz ticaretinin canlandırılmak istenmesi
  d) Baharat Yoluna hakim olma isteği.

  35.İstanbul un fethiyle, büyük toplarla surların yıkılabileceği anlaşılmıştır. Bu olay aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?
  a) Coğrafi Keşifler
  b) Haçlı Seferleri
  c) Derebeyliklerin zayıflaması
  d) Rönesans

  36.Mısır hangi padişah zamanında Osmanlı topraklarına katılmıştır?
  a)Fatih Sultan Mehmet
  b) 2.Bayezid
  c) Yavuz Sultan Selim
  d) Osman Bey

  37.Osmanlı lar Baharat Yoluna sahip olabilmek için, hangi devlete son vermişlerdir?
  a)Bizans
  b) Akkoyunlu
  c) Safevi
  d) Memlük

  38 Osmanlı Devleti ile İran (Safevi) Devleti arasındaki ilk barış antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?
  a) 1555 Amasya
  b)1535 İstanbul
  c)1590 Ferhat Paşa
  d) 1699 Karlofça

  39. Cezayir in Osmanlı Devletine bağlanması ve Preveze Deniz Savaşının kazanılmasında çok önemli payı olan denizci kimdir?
  a) Oruç Reis
  b) Turgut Reis
  c) Hızır ( Barbaros) Reis
  d) Temel Reis

  40. Anadolu Türk Siyasal birliği hangi padişah zamanında tamamlanmıştır?
  a) Orhan Bey
  b) 2. Mehmet
  c) 1.Selim
  d) 1.Süleyman

  41. Mohaç Savaşı ndan sonra Macaristan'ın büyük bölümü Osmanlılara geçti. Bu gelişme Osmanlı Devleti ile hangi Avrupa devleti arasındaki ilişkilerin bozulmasına neden olmuştur?
  a) Avusturya
  b) Fransa
  c) İngiltere
  d) İspanya

  42. Barut, Matbaa, Pusula,Kağıt gibi teknik buluşların Avrupalılarca öğrenilmesini sağlayan olay hangisidir?
  a) Rönesans
  b) Reform
  c) Kavimler Göçü
  d) Haçlı Seferleri


  43 Otlukbeli Savaşı hangi devletle yapılmıştır?
  a) Karakoyunlular
  b) b)Akkoyunlular
  c) Memlüklüler
  d)Bizans

  44.Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devle¬ti’nin Duraklama Dönemi’nde gerçekleştiri¬len ıslahatların amaçlarından biri değildir?
  A)Orduda disiplini gerçekleştirmek
  B)illerde güvenliği sağlamak
  C)Maliyeyi düzene koymak
  D) Hukuk sistemini düzenlemek

  45. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devle¬ti’nin Duraklama Dönemi’nde yapılan ıslahat hareketlerinin genel karakterini oluşturur?
  A)Eski düzeni yeniden sağlamak için yapılan ıslahatların, kalıcı ye köklü olmaması
  B)Orduyu yenileştirmek için asker? okulların açılması
  C)Avrupa’nın bilim ve tekniğinden yararlanılması
  D)Toplum yaplslnln değiştirilmesi

  46.Kapikulu askerlerinin çıkardığı isyan, aşağındakilerden hangisidir?
  A)Celâli isyanlara
  B)Eyalet isyanları
  C)İstanbul isyanları
  D)Azinlik isyanları

  47.Osmanh Devleti’nin yenilikçi padişahlarından IV. Murat, döneminin ileri gelenlerinden devlet yönetiminde alınması gereken önlemlerle ilgili raporlar istemiştir.
  IV. Murat bu davranışlarıyla, aşağıdakiler¬den hangisini gerçekleştirmek istemiş ola¬bilir
  A)Halkın, yenilikleri kolayca benimsemesini sağlama
  B)Kendileriyakin bulduğu insanlara tanıya¬rak yönetime getirme
  C)Devleti, Avrupa’ya yakınlaştırmak isteme
  D)Sorunlara çozumler bulma

  48.köprülü Mehmet Paşa, kendisine Önerilen veziri azamlığı kabul etmek için, Sultan IV. Meh¬met’e bazı koşullar len sürmüştür. Bu koşullardan biride, kendisine kimsenin karışmaması ye hakkında şikãyet olursa kendisinin ifadesine başvurulmadan görevinden alınma¬masıdır.
  Köprülü Mehmet Paşanın veziri azamIığa kabul etme konusunda, sultana koşullar ileri sürmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle aciklanabilir?
  A)Kendisine sağlıklı bir çalışma ortamı hazır¬lamak
  B)Ülke yönetimini tek elde toplamak
  C)Sarayla halk arasındaki ilişkileri düzenlemek
  D)Kapıkulu Ocaklari’n, ıslah etmek

  49.1606 tarihinde imzalanan Zitvatoruk Antlaşmasında şu kararlar alınmıştır;
  —Avusturya her yıl Osmanlı Devleti’ne Ödediği vergiyi vermeyecektir.
  —Avusturya arşidükü bundan sonra proto¬kolde Osmanlı padişahına denk sayılacaktır
  Bu maddelere dayanarak, Osmanlı Devletiyle ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi¬
  A)Parasal yönden sıkıntıya düşmüştür.
  B)Avrupa’dan geri çekilmeye başlamıştır.
  C)Avusturya üzerindeki üstünlüğü sona er¬miştir.
  D)Topraklarında iç olaylar başlamıştır.

  50.Genç Osman yönetimde olduğu dönemde;
  •İçki içenleri cezalandırmak,
  •Gereksiz harcamaları kısıtlamak,
  •şeyhulislamin yetkilerini azaltmak,
  •Yeniçeri Ocağı’ni kaldırmak
  Buna göre Genç Osman, Osmanlı Devle¬ti’nde meydana gelen aksaklıkları gider¬mek için öncelikle aşağıdakilerden hangi¬sini gerçekleştirmek istemiştir?
  A)Halkın yönetime katılımını sağlamayı B) Bozulan düzeni yeniden kurmayı
  Avrupa’daki uygulamalardan yararlanmayı
  D) Devletin yönetim yapısını değiştirmeyi

  51. Aşağıda, Osmanlı padişahları ile dönemlerin¬de meydana gelen olaylar verilmiştir. Hangisi yanlıştır?
  A)Sultan II. Osman - Hotin Kalesi’nin kuşatması
  B)Sultan III. Mehmet - Avusturya ordusunun Haçova’da yenilmesi
  C)Sultan IV. Murat - Bağdat Seferi
  D)Sultan II. Süleyman - Zitvatoruk Antlaş¬ması

  52.Avusturya ile 1606 yılında imzalanan Zitvatoruk Antlaşmasında şu kararlar alınmıştır.
  •Eğri, Kanije ye Estergon kaleleri Osmanlılara kalacak
  •Avusturya’nın her yıl ödediği vergi kaldırı¬lacak
  •Avusturya İmparatoru, Osmanlı padişahına eşit sayılacak
  •Avusturya savaş tazminatı ödeyecek
  Buna göre antlaşma, Osmanlı devleti ile Avusturya arasındaki sorunların hangisi¬ne çözüm getirmemiştir?
  A)Sınırların nasıl olacağı
  B)Devlet başkanlarının karşılıklı siyasal ko¬numları
  C)Savaş zararlarından kimin sorumlu olduğu
  D)Ticari ilişkilerin ne biçimde yürüyeceği

  53.Aşağıdaki padişahlardan hangisi, yeniçeri ocağını ilk defa kaldırmayı düşünmüş an¬cak bu düşüncesinden dolayı öldürülmüş¬tür?
  A)Dördüncü Murat
  B)Genç Osman
  C) Dördüncü Mehmet
  D) Üçüncü Murat

  54. Aşağıdaki sadrazamlardan hangisi, Köprülüler sülâlesine mensup değildir?
  A)Fazıl Mustafa Paşa
  B)Amcazâde Hüseyin Paşa
  C)Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
  D)Hafız Ahmet Paşa

  55.17. yüzyılda Osmanlı Devleti içerisinde pek çok isyan çıkmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu isyanların ne¬denleri arasında yer almaz?
  A)Eyaletlerde tımar yönetiminin bozulması
  B)Eyaletlerde ayrılıkçı hareketlerin başlaması
  C)Azınlıkların milliyetçilik akımının etkisinde kalmaları
  D)Merkezi otoritenin bozulması


  56.Osmanli Devleti, aşağıdaki antlaşmalar¬dan hangisiyle doğuda en geniş sınırlar ¬ulaşılmıştır?
  A)Amasya Antlaşması
  BKasr-ı şirin Antlaşması
  C)Ferhat Paşa Antlaşması
  D)Nasuh Paşa Antlaşması


  57.— Revan Seferi
  ---Bağdat Seferi
  Yukarıda verilen seferler, Duraklama Dö¬nemi’nde hangi padişah tarafından Iran üzerine düzenlenmiştir?
  A)III. Murat
  B) II. Osman
  C)III. Mehmet
  D) IV. Murat

  58.Iran ile Nasuh Paşa Antlaşmasi’ni imzala¬yan Osmanlı Devleti, daha önce hangi antlaşma ile İran’dan aldığı toprakları geri vermiştir?
  A)Ferhat Paşa Antlaşması
  B)Kasrı, şirin Antlaşması
  C)Serav Antlaşması
  D) Amasya Antlaşması

  59. Osmanlı Devleti’nin Girit Adası’ni kuşat¬ması, aşağıdaki devletlerden hangisi ile savaşların başlamasina neden olmuştur?
  A)Avusturya B) Venedik
  C)Lehistan D) Almanya

  60.Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle çizi¬len sınınlar günümüzde de geçerliliğini ko¬rumaktadır?
  A)Hotin Antlaşması
  B)Bucaş Antlaşmasi
  C)Kasr-i şirin Antlaşması
  D)Karlofça Antlaşması

  61.Aşağıdaki padişahlardan hangisi merkez isyanları sonucunda öldürülmüştür?
  A)II. Osman
  B) IV. Murat
  C)IV. Mehmet
  D)111. Murat

  62.Osmanlı Devleti, aşağıdaki antlaşmalar¬dan hangisiyle Podolya arazisini toprakla¬rına katmıştır?
  A)Bucaş Antlaşması
  B)Vasvar Antlaşması
  C)Hotin Antlaşması
  D)Serav Antlaşması

  63.Kanuni devrinde başlayan Osmanlı - İran Savaşları, 17. yüzyılda aşağıdaki antlaş¬malardan hangisiyle sona ermiştir?
  A)Ferhat Paşa Antlaşmasi
  B)Serav Antlaşması
  C) Amasya Antlaşması
  D) Kasr-t şirin Antlaşması

  64. Osmanlı Devleti 17. yüzyıl boyunca pek çok Avrupa devletiyle savaşmıştır.
  Aşağıdaki devletlerden hangisi bunlar ara¬sında yer almaz?
  A)Lehistan
  B) Fransa
  C)Avusturya
  D) Venedik

  65.Osmanli Devleti, Haçova Meydan Sava¬şı’nda (1596) aşağıdaki devletlerden han¬gisini mağlubiyete uğratmıştır?
  A)Avusturya’yı
  B) Almanya’yı
  C)Lehistan’ı
  D) Portekiz’i

  66.Osmanlt Devleti, Kanuni devrinde imzalanan İstanbul Antlaşması’nda (1533) yer alan
  “Avusturya kralı Osmanlı sadrazamına denk sayılacaktır.” maddesi ile Avusturya üzeninde resmen bir üstünlük sağlanmıştır.
  Osmanlı Devleti, 17. yüzyılda imzaladığıaşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle bu üstünlüğünü kaybetmiştir?
  A)Bucaş Antlaşması
  B)Zitvatoruk Antlaşmasi
  C)Vasvar Antlaşmasi
  D)Hotin Antlaşmasi

  67.Aşağıdaki devletlerden hangisi Karlofça
  Antlaşması’na katılmamıştır?
  A)Avusturya
  B) Venedik
  C)Lehistan
  D) Rusya

  68.Uzun yıllar devam eden Girit adası kuşatma¬sını sona erdirerek adayı fetheden Osmanlı sadrazamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Köprülü Mehmet Paşa
  B)Merzifonlu Kara Mustafa Papa
  Hafez Ahmet Paşa
  D) Köprülü Fazıl Ahmet Paşa

  69.Aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonrasında, Avrupa’da Osmanlı Devleti’ne karşı
  “Kutsal İttifak” kurulmuştur?
  A)Viyana’nın ikinci kez kuşatılması
  b)Merzifonlu Kara Mustafa Paşanın Lehis¬tan ordularına mağlup olarak Belgrat’a çekilmesi
  C)Girit adasının fethedilerek Hristiyanlanın bölgeden çıkartılması
  D)Haçova Meydan Savaşının kazanılması

  70.Aşağıdakilerden hangisi, Rusya ile imzalanan İstanbul Antlaşması’nın (1700) mad¬deleri arasında yer almaz?
  A)Podolya arazisi Rusya’ya bırakılacaktır
  B)Azak kalesi ye çevresindeki yerler Rus¬ya’ya bırakılacaktır.
  C)Rusya İstanbul’da daimi elçi bulundurabi¬lecektir.
  D)Rus Hristiyanlari kutsal yerleri serbestçe ziyaret edebilecektir.

  71.17. yüzyıl sadrazamlarından bin olan Tar¬huncu Ahmet Paşa, aşağıdaki alanlardanhangisinde ıslahat faaliyetlerinde bulun¬muştur?
  A)Eğitim
  B) Maliye
  C)Askeriye
  D) Hukuk

  72.Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir?
  A)Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldı
  B)Anadolu-Rumeli toprakları arasındaki engel kalktı
  C)Derebeyler krallar üzerinde egemenlik kurdu
  D)Karadeniz Ticaret Yolu Osmanlılar’ın eline geçti

  73.Belgrad aşağıdaki Osmanlı padişahlarının hangisi tarafından fethedilmiştir?
  A) Fatih Sultan Mehmet
  B) 2. Beyazıt
  C) Kanuni Sultan Süleyman
  D) Yavuz Sultan Selim
  74.Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransızlara kapitülasyonlar ( ayrıcalıklar ) vermesindeki amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fransa ile ticari ilişkileri geliştirmek
  B) Fransa ile dostluk kurmak
  C) Fransızların hukuk sistemini uygulamak
  D) Hristiyan birliğini parçalamak

  75.Amasra kimlerin elinden alınarak Osmanlı egemenliğine girmiştir?
  A)Rumların
  B)Venedikliler’in
  C)Cenevizliler’in
  D)İsfendiyaroğulları’nın

  76.Lala Mustafa Paşa tarafından 1571 tarihinde fethedilen ada aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Rodos
  B)Kıbrıs
  C)Limni
  D)Bozcaada

  77.Osmanlılar aşağıdaki savaşların hangisinde yenilmişlerdir?
  A)İnebahtı Deniz Savaşı
  B)Preveze Deniz Savaşı
  C)Mohaç Meydan Savaşı
  D)Zigetvar Seferi

  78-Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından değildir?
  A)Karadeniz ticaret yolunun Osmanlıların denetimine geçmesi
  B)Türklerin Avrupa’da güvenle yerleşmelerinin sağlanması
  C)Sur ve kalelerin toplarla yıkılabileceğinin anlaşılması
  D)Çanakkale boğazının Osmanlıların hakimiyetine geçmesi

  79-XVI. Yüzyılda ,Doğu Akdenizde Osmanlı hakimiyetinin yerleşmesine bölgedeki güvenliğin sağlanması için aşağıdaki yerlerden hangisi alınmıştır?
  A)Kıbrıs B)Mora
  C)Otranta D)Midilli

  80-Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethedilmesini sonuçlarından değildir?
  A)Osmanlı padişahlarının halife unvanının alması
  B)Osmanlıların Balkanlardaki fetihlerin kolaylaşması
  C)Karadeniz ticaret yollarının Osmanlı denetimine girmesi
  D)Anadolu’daki Osmanlı hakimiyetinin kuvvetlenmesi

  81-Osmanlı Devleti, Hint Okyanusu’nda aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadele etmiştir
  A)ispanya
  B) Portekiz
  C)Venedik
  D) Almanya

  82-Osmanlı Devletinin Avrupada ilk toprak kaybettiği ve son toprak kazandığı antlaşma eşleştirmeleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  A)Zitvatorok A.-Bucaş A.
  B)Karlofça A.-Uyvar A.
  C)Ziştovi A.-Bucaş A.
  D)Karlofça A.- Bucaş A.

  83.1645-1669 yılları arasında kuşatılan Girit adası hangi devletten alınarak Osmanlı egemenliğine geçmiştir?
  A)Venedikliler
  B)Cenevizliler
  C)Portekizliler
  D)Malta Şövalyeleri  84-Akdeniz’in bir Türk gölü haline gelmesini sağlayan deniz savaşı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
  A)İnebahtı deniz savaşı
  B)Preveze deniz savaşı
  C)Malta kuşatması
  D)Rodos’un alınması
   
 3. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  561
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  18
  Osmanlı Yükselme Dönemi

  OSMANLI İMPARATORLUĞU YÜKSELME DEVRİ TEST - I

  1. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet devrine gelinceye kadar bir çok kez kuşatılmış, ancak alınamamıştır.
  istanbul'un Fatih Sultan Mehmet zamanında feth edilmesinde aşağıdaki etkenlerden hangisi daha önemli rol oynamıştır?
  A) Türk askerlerinin sayısal üstünlüğü
  B) Kullanılan üstün savaş teknikleri
  C) Komutanların savaştaki başarıları
  D) Bizans'ın zayıf savunma sistemi
  (1998-FL)

  2. Aşağıdakiierden hangisi, istanbul'un fethinin sonuçlarından biri değildir?
  A) Osmanlı Devleti'nin toprakları arasındaki engelin kalkması
  B) Karadeniz ticaret yolunun denetiminin Türklere geçmesi
  C) Türklerin Rumeli'de güvenle yerleşmelerinin sağlanması
  D) Osmanlı Devleti'nde batılılaşma hareketlerinin başlaması
  (1995 - DPY)

  3. Fatih Suttan Mehmet'in ölümü üzerine aşağıdaki yerlerden hangisinin fethi tamamlanamamıştır?
  A) İtalya B) Macaristan
  C) Mora D) Basra
  (1996-AT-EML)

  4. İstanbul'un fethinin Türk ve dünya tarihi açısında önemi büyüktür.
  Bu fethin sonuçlarından hangisi Türk tarihi açısından önemlidir?
  A) Ortaçağ kapandı, Yeniçağ başladı.
  B) Osmanlı topraklarında birlik ve bütünlük sağlandı.
  C) Coğrafi keşiflerin başlamasında etkili oldu.
  D) Doğu Roma imparatorluğu yıkıldı.

  5. Aşağıdakiierden hangisi II. Mehmet'in istanbul'un fethedilmesi için yaptığı hazırlıklardan değildir?
  A) Anadoluhisarı'nın karşısında Rumelihisarı'nı yaptırması
  B) Bizans'a Avrupa'dan gelebilecek yardımı engellemek için Balkanlarda bir ordu bırakması
  C) Karamanoğullarfndan Bizans'a karşı yardım istemesi
  D) Kuşatma için yeni toplar döktürmesi

  6. İstanbul, yüzyıllarca Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının yönetim ve kültür merkezi olmuştur.
  Aşağıdakiierden hangisine bakılarak, istanbul'un aynı zamanda bir ticaret merkezi olduğu da söylenebilir?
  A) Türk, islam ve Hıristiyan kültürlerinin kaynaşmasına
  B) Tarihi boyunca pek çok kez kuşatılmasına
  C) Türkler tarafından ele geçirilmesine
  D) İpek Yolu üzerinde önemli bir uğrak olmasına

  7. Fatih İstanbul'un fethinden sonra Anadolu'da birliği sağlamayı amaçlamıştı.
  Aşağıdakiierden hangisiyle bu amaç doğrultusunda Fatih devrinde mücadele edilmiştir?
  A) Memlüklüler
  B) Karamanoğulları
  C) Safeviler
  D) Ramazanoğulları

  8. Venedik ve Ceneviz devletlerinin Karadenizdeki ekonomik çıkartan ilk kez hangi dönemde bozulmuştur?
  A) I. Murat
  B) II. Murat
  C) II. Mehmet
  D) I. Selim

  9. Fatih Döneminde,
  I. Hicaz su yolları sorunu
  II. Karamanoğulları sorunu
  III. Dulkadir Beyliği sorunu
  aşağıdaki devletlerden hangisiyle Osmanlı Devleti arasındaki ilişkileri gerginleştirmiştir?
  A) Akkoyunlu Devleti
  B) Safavi Devleti
  C) Memluk Devleti
  D) Trabzon Rum İmparatorluğu

  10. Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde alınan aşağıdaki yerlerden hangisinde ticari gelir sağlama amacı güdülme-mistir?
  A) Konya
  B) Trabzon
  C) Amasra
  D) Kırım

  11. Aşağıdakiierden hangisi Kırım'ın alınmasının sonuçlanndan biri değildir?
  A) İpek Yolu'nun kesin olarak Osmanlıların eline geçmesi
  B) Karadeniz'in Osmanlı egemenliğine geçmesi
  C) Osmanlı vergi alanının genişlemesi
  D) Kırım Hanlığının müslümanlığı kabul etmesi

  12. Safeviler Devleti, aşağıdakilerden hangi devletin yıkılması üzerine kurulmuştur?
  A) Karakoyunlular
  B) Memlûklar
  C) Akkoyunlular
  D) Abbasiler

  13. Yükselme Dönemi'nde Anadolu'nun siyasal anlamda tam olarak Türkleşmesi, aşağıdakilerden hangisinin kaldırılmasıyla gerçekleşmiştir?
  A) Bizans İmparatorluğu
  B) Trabzon Rum imparatorluğu
  C) Akkoyunlu Devleti
  D) Karamanoğuİları Beyliği

  14. Aşağıdakiterden hangisi, Yükselme Dönemi'nde Osmanlı Imparatoriuğu'na kısa bir duraklama yaşatan Cem Sultan olayının, bu duruma neden olan özelliğidir?
  A) Cem Sultan'ın İran tarafından desteklenmesi
  B) Karamanoğuları Beyliğini yeniden diriltmesi
  C) Devlet yönetiminde Türk - devşirme çatışmasını yaratması
  D) Devletlerarası soruna dönüşmesi

  15. Rodos Şövalyeleri ve Memluklar aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde Osmanlıların taht kavgalarına karışmışlardır?
  A) II. Beyazıt B) II. Mehmet
  C) l. Selim D) l. Süleyman  16. Aşağıdaki olaylardan hangisinin Bizans üzerindeki Türk baskısını azalttığı söylenemez?
  A) Fetret Devri
  B) Cem Sultan Ayaklanması
  C) Haçlı Seferleri
  D) Ankara Savaşı

  17. Osmanlı ülkesinde II. Beyazıt döneminde meydana gelen Şahkulu İsyanı devleti uzun bir süre uğraştırmıştır.
  Aşağıdaki devletlerden hangisi Osmanlı devleti içindeki bu tür isyanların asıl kaynağını oluşturmuştur?
  A) İran B) Bizans
  C) Venedik D) Ceneviz

  18. Osmanlı ülkesinde II. Beyazıt yönetiminin güçsüzlüğünün anlaşılmasında ve oğullarının taht kavgasına girişmelerinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
  A) Boğdan'ın fethinin tamamlanması
  B) Venedik'le savaşların yeniden başlaması
  C) Şahkulu isyanının bastırılmaması
  D) Cem Sultan'ın Avrupa'ya sığınması

  19. Osmanlı Devleti II. Beyazıt devrinde Çukurova çevresinde aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadele etmiştir?
  A) Ramazanoğulları
  B) Dulkadiroğulları
  C) Memlükler
  D) Akkoyunlular

  20. Yeniçeriler ilk kez hangi padişah döneminde siyasal güçlerini kullanarak iktidarı belirlemişlerdir?
  A) II. Beyazıt B) I. Selim
  C) I. Süleyman D) II. Selim
  CEVAPLAR:1.B 2.D 3.A 4.B 5.C 6.D 7.B 8.C 9.C 10.A 11.D 12.C 13.B 14.D 15.A 16.B 17.A 18.C 19.C 20.A
   
 4. cvap

  cvap Yeni Üye Üye

  Katılım:
  23 Mayıs 2007
  Mesaj:
  1
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Osmanlı Yükselme Dönemi Test

  :-[
   
 5. TARUM

  TARUM Üye Üye

  Katılım:
  9 Nisan 2017
  Mesaj:
  8
  Alınan Beğeniler:
  2
  Ödül Puanları:
  3
  elinize sağlık
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş