1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Osmanlı Tarihi Kronolojisi

'7. Sınıf Ders Notları' forumunda erkanisanmaz tarafından 24 Şubat 2007 tarihinde açılan konu

 1. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,685
  Alınan Beğeniler:
  5,296
  Ödül Puanları:
  113
  1299-1300
  Osmanlı tarihinin başlaması

  1299
  Selçuklu sultanının Osman Bey'e beylik alameti olarak tabl-u alem (davul ve sancak) göndermesi  1302
  Osman Gazi'nin Koyunhisar Zaferi

  1320
  Türk edebiyatında bilinen ilk divana sahip Yunus Emre'nin ölümü

  1324
  Orhan Gazi'nin tahta geçişi

  1326
  Bursa'nın fethi

  1331
  İznik'in fethi

  1331
  İlk Osmanlı medresesinin, İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması

  1334
  Karesi Beyliği'nin ilhakı

  1337
  Kocaeli bölgesinin alınışı

  1346
  Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı

  1349-1352
  Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpe Kalesi'nin üs olarak verilişi

  1352
  Osmanlıların Cenevizlilere Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri

  1354
  Gelibolu'nun fethi

  1361
  İlk müzikli spor gösterisi (Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri)

  1362
  Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkışı

  1362
  Kadıaskerliğin teşkili

  1363
  Pençik Kanunu'nun çıkışı

  1366
  Gelibolu'nun elden çıkışı

  1371
  Çirmen Zaferi

  1376
  Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hakimiyetini kabulü

  1377
  Gelibolu'nun Osmanlılara iadesi

  1385-1386
  Niş ve Sofya'nın alınışı

  1387
  Ploşnik bozgunu ve Balkan ittifakının teşekkülü

  1389
  I. Kosova Zaferi

  1389
  I. Murat'ın şehadeti, Yıldırım Bayezid'in tahta çıkışı

  1390
  Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı

  1390
  Karaman Seferi, Konya'nın kuşatılması

  1390
  Gelibolu tersanesinin inşası

  1391
  İstanbul'un ilk kuşatılması

  1393
  Mahkeme Rüsumu'nun (vergisinin) ilk ihdası

  1396
  Niğbolu Zaferi

  1397-1398
  Akçay Zaferi ve Karaman ülkesinin Osmanlı hakimiyetini kabulü

  1398
  Kadı Burhaneddin'in ölümü

  1398
  Karadeniz beyliklerinin ilhakı

  1400
  Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifasının Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirilmesi

  1402
  Ankara Savaşı ve Yıldırım Bayezid'in esareti

  1402-1413
  Fetret Devri, iç karışıklıklar

  1409
  Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı'nda ilk mevlid örneği olan, Vesiletü'n-Necat adlı eserin yazılışı; İlk besteli dini eser (Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i)

  1411
  Çelebi Mehmed'in tahta çıkışı

  1413
  I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu

  1416
  Osmanlı-Venedik Deniz Savaşı ve barışı, Şeyh Bedreddin isyanı

  1416
  Macar Seferi

  1417
  Avlonya'nın fethi

  1418-1420
  Samsun bölgesinin zaptı

  1421
  Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'ın tahta çıkışı

  1422
  Mustafa Çelebi'nin (Düzmece) bertarafı

  1425
  Molla Fenari'nin ilk şeyhülislam olarak tayini

  1425-1426
  İzmir beyi Cüneyd'in idamı

  1425-1426
  Teke Beyliği'nin intikali

  1427-1428
  Germiyan Beyliği'nin intikali

  1430
  Selanik'in fethi

  1430-1431
  Şemsüddin Muhammed B. Hamza el-Fenari'nin ölümü

  1432
  Fatih Sultan Mehmed'in doğumu

  1434
  Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması

  1439
  Semendire'nin alınışı

  1440
  Başarısız Belgrad kuşatması

  1444
  Edirne-Segedin Antlaşması

  1444
  II. Murat'ın tahttan çekilişi, II. Mehmed'in tahta çıkışı ve Varna zaferi

  1445
  II. Mehmed'in tahttan çekilişi ve II. Murad'ın ikinci defa tahta çıkışı

  1448
  II. Kosova Zaferi

  1451
  II. Murad'ın ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa tahta çıkışı

  1453
  İstanbul'un fethi

  1453
  Ayasofya Kilisesi’nin camiye çevrilmesi

  1454
  İlk Devlet Musiki Okulu (Enderun'un müzik bölümü)’nun kuruluşu

  1458-1460
  Mora'nın ele geçirilişi

  1461
  Trabzon Rum İmparatorluğu'nun sonu

  1461
  Candaroğulları'nın ilhakı

  1463
  Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması

  1463-1470
  İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası

  1466
  II. Mehmed'in Arnavut seferi

  1468
  Karamanoğulları'nın sonu

  1470
  Eğriboz adasının alınışı

  1471
  Fatih Külliyesi’nin açılışı

  1472
  Topkapı Sarayı'nın inşaası

  1473
  Otlukbeli zaferi

  1475
  Kırım'ın Osmanlı hakimiyetine girişi

  1476
  Boğdan seferi ve zaferi

  1478
  Fatih tarafından ilk altın paranın darb ettirilmesi

  1479
  Osmanlı-Venedik barışı ile Fatih'in Venediklilere, Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi

  1480
  Otranto'ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması

  1480
  Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması

  1481
  II. Mehmed'in vefatı ve II. Bayezid'in tahta çıkışı

  1482
  Cem Sultan'ın mağlubiyeti, Rodos'a sığınması

  1483
  Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı

  1484
  Boğdan Seferi

  1484
  Kili ve Akkerman'ın fethi

  1485
  Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması

  1488
  Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı

  1491
  Osmanlı-Memluk Barışı

  1492
  Macar Seferi

  1492
  İspanya'dan çıkarılan Yahudilerin Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi

  1495
  Macarlarla ateşkes, Cem Sultan'ın ölümü, Şehzade Süleyman'ın doğumu

  1497
  İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi

  1498
  Lehistan Seferleri

  1499
  Venedik Savaşı

  1499
  İnebahtı'nın alınışı

  1499
  Preveze baskını

  1500
  Modon, Navarin ve Koron'un alınışı

  1502
  Venedik ile barış

  1505
  Bayezid Külliyesi'nin açılışı

  1509
  İstanbul'da kıyamet-ı suğra (küçük kıyamet) zelzelesi

  1511
  Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim hareketi

  1512
  II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in tahta çıkışı

  1514
  Çaldıran zaferi, Tebriz'e giriş

  1514
  Şahkulu'nun Yavuz Sultan Selim'in Tebriz'i işgaliyle Amasya'ya sürgün gönderilişi

  1516
  Mısır seferi ve Mercidabık zaferi

  1517
  Ridaniye zaferi ve Kahire'ye giriş

  1517
  Haremeyn'in himaye altına alınması

  1517
  Haliç'te tersane yapımının tamamlanması

  1517
  Piri Reis'in Mısır'da Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması

  1519
  Celali isyanı

  1519
  Cezayir'in ilhakı

  1520
  I. Selim'in vefatı, I. Süleyman'ın tahta çıkışı

  1521
  Belgrad'ın fethi

  1522
  Rodos Adası'nın ilhakı

  1524
  Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı

  1525
  İlk Fransız elçisi İstanbul'da

  1526
  Mohaç zaferi

  1528
  Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi

  1529
  Viyana kuşatması, Barbaros'un Marsilya'ya çıkması

  1530-1588
  Sinan'ın imparatorluğun baş mimarı olarak faaliyet göstermesi

  1532
  Alaman Seferi

  1533-1534
  Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir Beylerbeyliği'ne tayini

  1534
  Irakeyn seferinin açılışı, Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı

  1536
  Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı tanıyan ahidname verilmesi (kapitülasyonlar)

  1537
  Körsof - Avlonya seferi

  1538
  Preveze zaferi

  1538
  Hadım Süleyman Paşa'nın Hint seferi

  1541
  Budin'in kesin olarak ilhakı ve beylerbeyiliği olması

  1543
  Estergon'un ve İstolni Belgrad'ın fethi

  1543
  Batı musikisiyle ilk resmi temas (I. François'nın Kanuni'ye gönderdiği saray orkestrası)

  1547
  Osmanlı-Habsburg barışı

  1547
  Avusturyalılara Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması

  1547
  San'a'nın fethi

  1548
  İkinci İran seferi

  1550
  Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası

  1551
  Trablusgarb'ın fethi

  1552
  Piri Reis'in Portekizlilere karşı seferi

  1553-1554
  Turgud Reis'in Akdeniz seferi

  1553-1554
  Nahcıvan seferi

  1555
  İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Antlaşması

  1557
  Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'ın fethi

  1557
  Süleymaniye Külliyesi'nin açılışı

  1560
  Cerbe'nin alınışı

  1562
  Osmanlı-Habsburg barışı

  1565
  Başarısız Malta kuşatması

  1566
  Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi : Zigetvar ve sultanın vefatı, II. Selim'in tahta çıkışı

  1567
  Yemen isyanı

  1569
  Astarhan seferi

  1571
  Kıbrıs fethi

  1571
  İnebahtı hezimeti

  1574
  Tunus'un fethi

  1574
  Selimiye'nin açılışı

  1574
  II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın tahta çıkışı

  1575
  Edirne'de, Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşaası

  1578
  Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması

  1578
  Fas'ta el-Kasrü'l-kebir zaferi

  1580
  İlk İngiliz Ahidnamesi'nin verilişi

  22 Ocak 1580
  İstanbul Rasathanesi'nin yıktırılması

  1583
  Meşale zaferi

  18 Kasım 1583
  Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları

  1585
  Tebriz'in alınışı

  1586
  İlk Sikke tashihi (paranın düzeltilmesi)

  1587
  Gürcistan harekatı

  1588
  Gence seferi

  1589
  İkinci sikke tashihi

  1590
  Osmanlı-İran Antlaşması

  1593
  Osmanlı-Habsburg savaşları

  1595
  Estergon'un düşüşü

  1595
  III.Murad'ın vefatı, III. Mehmed'in tahta çıkışı

  1596
  Eğri Kalesi'nin alınışı ve Haçova zaferi

  1598-1663
  Davud ve Mehmed Ağalar tarafından İstanbul'da valide sultanlar için Yeni Camii'nin inşası

  1599
  Osmanlı sarayına ilk Batı müziği aletinin (Elizabeth I.'in IV. Mehmed'e gönderdiği org) getirilişi

  1601
  Kanije zaferi

  1601
  İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye konması

  1603
  Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması

  1603
  III. Mehmed'in vefatı, I. Ahmed'in tahta çıkışı

  1607
  Asi Canbolatoğlu ve Maanoğlu'nun Oruç ovasında bozguna uğratılması

  1609-1610
  Celali tenkili için Kuyucu Murad Paşa Anadolu'da

  1612
  Osmanlı-İran Antlaşması

  1612
  Hollandalılara ahidname verilmesi

  1615
  Revan seferi

  1617
  I. Mustafa'nın tahta çıkışı

  1617
  İstanbul'da Sedefkar Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii'nin inşası

  1618
  I. Mustafa'nın tahttan indirilmesi ve II. Osman'ın tahta çıkışı

  1621
  Hotin seferi

  1622
  II. Osman'ın katli ve I. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı

  1623
  I. Mustafa'nın tahttan indirilmesi ve IV. Murad'ın tahta çıkışı

  1629
  Cizvitler tarafından, 1629'da İstanbul'da "Saint Georges" Fransız okulu ile, yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi"nin kurulması

  1634
  İlk şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)

  1635
  IV. Murad'ın Revan seferine çıkışı

  1638
  Bağdat seferi ve Bağdat'ın alınışı

  1639
  Kasr-ı Şirin Antlaşması

  1640
  IV. Murad'ın ölümü, Sultan İbrahim'in tahta çıkışı

  1645
  Girit seferinin açılışı, Hanya'nın alınışı

  1648
  Sultan İbrahim'in tahttan indirilmesi, IV. Mehmed'in tahta çıkışı

  1648
  Kandiye kuşatması

  1656
  Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması

  1656
  Çınar Vakası

  1656
  Köprülüler devrinin başlaması

  1660
  Varad Kalesi'nin alınışı

  1663
  Uyvar seferi, Uyvar'ın fethi

  1664
  St. Gotthard bozgunu ve Vasvar Antlaşması

  1669
  Kandiye'nin alınışı, Girit'in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi

  1672
  Lehistan seferi, Kamaniçe'nin alınışı

  1672
  Bucaş Antlaşması

  1673
  Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3'e indirilmesi

  1676
  Osmanlı-Lehistan barışı: Zorawna Antlaşması

  1678
  Çehrin seferi

  1682
  Osmanlı-Rus Antlaşması

  1683
  II. Viyana kuşatması ve büyük bozgun

  1685
  Uyvar'ın elden çıkışı

  1685
  Saraydaki altın ve gümüşten sikke basımı

  1686
  Budin'in düşüşü

  1687
  IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman'ın tahta çıkışı

  1687
  Eğri Kalesi'nin düşüşü

  1687
  Bir akçe itibarı değerli "mankur" un piyasaya çıkarılması

  1688
  Belgrad'ın elden çıkışı

  1690
  Kanije Kalesi'nin düşüşü

  1690
  Belgrad'ın geri alınışı

  1691
  II. Ahmed'in tahta çıkışı

  1691
  Salankamen bozgunu

  1691
  Enflasyonu körüklediği için mankur darbının yasaklanması

  1695
  II. Ahmed'in ölümü

  1695
  II. Mustafa'nın tahta çıkışı, Malikane sisteminin uygulanmaya başlanması

  1697
  Zenta bozgunu

  1699
  Karlofça Antlaşması

  1700
  İstanbul Antlaşması

  1703
  Edirne Vakası

  1703
  III. Ahmed'in tahta çıkışı

  1703
  "Tuğralı" altın paranın piyasaya çıkarılması

  1711
  Prut Zaferi ve Barışı

  1715
  Mora seferi

  1716
  Osmanlı-Avusturya Savaşı, Varadin bozgunu, Temaşvar'ın elden çıkışı

  1716
  "Fındık" altınının piyasaya çıkarılması

  1718
  Pasarofça Antlaşması

  1720
  Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmed tarafından Lehistan'a)

  1721
  Çelebi Mehmed Efendi'nin sefaret (elçilik) vazifesiyle Fransa'ya gidişi

  1723
  İran seferinin üç cepheli olarak açılışı

  1724-1725
  Azerbaycan harekatı, Tebriz ve Gence'nin alınışı

  1726
  İbrahim Müteferikka tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu

  1729
  "Zer-i mahbub" adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi

  1730
  Patrona Halil isyanı, III. Ahmed'in tahtan indirilişi, I.Mahmud'un tahta çıkışı

  1732
  Osmanlı-İran barışı

  1733
  İran Savaşı'nın hızlanması, Nadir Şah'ın başarıları

  1735
  Bonneval Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı'nın kurulması

  1736
  Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları

  1739
  Belgrad Antlaşması

  1739
  Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması

  1743
  Osmanlı-İran Savaşı'nın yeniden hızlanması

  1746
  Osmanlı-İran barışı

  1748-1755
  İstanbul'da I. Mahmud ve III. Osman tarafından Nuruosmaniye Camii'nin inşa ettirilmesi

  1754
  I. Mahmud'un ölümü, III. Osman'ın tahta çıkışı

  1757
  III. Osman'ın ölümü, III. Mustafa'nın tahta çıkışı

  1768
  Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması

  1770
  Rus filosunun İngilizlerin yardımıyla Akdeniz'e girmesi

  1770-1776
  Fransız Subayı Baron de Tott'un İstanbul'da bulunması

  1771
  Kırım'ın işgali

  1772
  Tersane yakınlarında Topçu Mektebi'nin kurulması

  1773
  Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un kuruluşu

  1774
  Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı'nın kurulması

  21 Temmuz 1774
  Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslara Karadeniz'de seyrüsefer hakkı tanınması

  1776
  Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’un açılışı

  10 Mart 1779
  Aynalıkavak Tenkihnamesi

  1781
  Hendese odasının Mühendishane olarak isimlendirilmesi

  1783
  Rusya'nın Kırım'ı ilhakı

  1784
  Avusturyalılara Karadeniz'de seyrüsefer hakkı verilmesi

  8 Ocak 1784
  Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıması

  1787-1788
  İstanbul'da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri

  17 Şubat 1787
  Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı

  9 Şubat 1788
  Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya'nın da savaşa girmesi

  Ocak 1789
  Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından zaptı

  7 Mayıs 1789
  I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması

  11 Temmuz 1789
  Osmanlı-İsveç ittifakı

  1790
  İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı'da açılması

  31 Ocak 1790
  Osmanlı-Prusya ittifakı

  27 Temmuz 1790
  Avusturya'nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu

  18 Eylül 1790
  Yergöğü Mütarekesi

  Ekim-Kasım 1790
  Kili ve İsmail kalelerinin Rusya tarafından zaptı

  1791
  Ziştovi Antlaşması

  11 Ağustos 1791
  Rus Savaşı'nın sonu, Kalas Mütarekesi

  1792
  Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması

  1792
  III. Selim devrinde 100'lük guruş basılması

  10 Ocak 1792
  Kırım'ın Rusya'ya bırakılması

  10 Ocak 1792
  Yaş Antlaşması

  1793
  Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana'da daimi elçilik kurulması

  1793
  Nizam-ı Cedid Ordusu'nun Kuruluşu, Hasköy'de Humbaracı ve Lağımcı Ocağı kışlasında Mühendishane-i Cedide'nin açılması

  1795
  Lehistan'ın Avrupa haritasından silinmesi

  1795
  Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un açılışı; Kara Mühendishanesi binasının inşası; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon'un III. Selim'e gönderdiği)

  1797
  Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler kurulması

  1797
  Pazvandoğlu isyanı

  1797
  Rumeli'de dağlı eşkıya hareketleri ve isyanları

  17 Eylül 1797
  Venedik Devleti'nin ortadan kaldırılması

  3 Ocak 1798
  Fransa'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı

  1 Temmuz 1798
  Fransa'nın Mısır'a saldırması

  3 Eylül 1798
  Fransa'ya savaş ilanı

  5 Ocak 1799
  Fransa'ya karşı İngiltere ile ittifak

  Şubat 1799
  Napolyon'un El-Ariş ve Gazze'yi ele geçirmesi

  Mayıs 1799
  Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi

  Ağustos 1799
  Napolyon'un Fransa'ya dönmesi, Mısır'ın işgalinin devamı

  1800
  Takvimlerin Jacques Cassini Zicine göre hazırlanmaya başlaması

  Mart 1800
  Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları

  Ağustos 1801
  Mısır'ın tahliyesine dair mütareke

  1802
  Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz'e çıkmalarına müsaade edilmesi

  1802
  Avrupa ile ticaret yapan Osmanlı gayri müslim tüccarına Avrupa devletleri tüccarı statüsünün tanınmasıyla "Avrupa tüccarı" denilen sınıfın ortaya çıkması

  25 Haziran 1802
  Paris Antlaşması. Fransa ile barış

  Şubat 1804
  Sırp isyanlarının başlaması

  1805
  Avrupa tarzında ilk hastanenin Kasımpaşa'daki Tersane-i Amire'de açılması

  1805
  Osmanlı Devleti'nin Napolyon'un "İmparator" unvanını tanıması

  1805
  Tersane Hazinesi'nin kurulması

  1805
  Beykoz Çuka ve Kağıt Fabrikası'nın faaliyete geçmesi

  Temmuz 1805
  Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'a vali olarak tayini

  1806
  Nizam-ı Cedid'in başarısızlığı ve gerilemesi. İkinci Edirne Vakası

  1806
  Osmanlı-Rus Savaşı

  1806
  III. Selim'in Mühendishan-ı Berri-i Hümayun kanunnamesi

  Ekim 1806
  Memleketeyn 'in Rusya tarafından işgal edilmesi

  1807
  Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi

  20 Şubat 1807
  İngiltere'nin Rusya'nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi

  Mart-Eylül 1807
  İngiliz filosunun İskenderiye'ye saldırması ve Mehmed Ali tarafından mağlup edilmesi

  25 Mayıs 1807
  Nizam-ı Cedid'e karşı ayaklanma

  29 Mayıs 1807
  III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid'in kaldırılması

  28 Temmuz 1808
  Alemdar Mustafa Paşa'nın müdahalesi, IV. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, III. Selim'in katli, II. Mahmud'un tahta çıkması

  29 Eylül 1808
  Sened-i İttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması

  15-16 Kasım 1808
  Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu  5 Ocak 1809
  İngiltere ile süren savaşın sonu : Kal'a-i Sultaniyye Antlaşması

  1810
  II. Mahmud devrinde beşlik "cihadiyye"lerin basılması

  1812
  Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması

  28 Mayıs 1812
  Rus Savaşı'nın sonu : Bükreş Antlaşması, Sırbistan'a özerklik verilmesi

  1816
  Miloş Obronoviç'in "başknez" olarak tanınması ve Sırbistan'ın özerliğinin temini

  Şubat- Mart 1821
  Eflak ve Mora'da Rum isyanlarının başlaması

  1823
  Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi

  1824
  Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması

  1824
  Fatih Külliyesi'ndeki Darü'ş-Şifa'nın yıkılması; Sultan II. Mahmud'un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması

  14 Haziran 1826
  Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulması

  7 Ekim 1826
  Rusya ile Akkerman Antlaşması'nın imzalaması

  1827
  Osmanlılar'ın İngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları

  1827
  Tıphane-i Amire'nin kurulması; İlk "Marş-ı Sultani" bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud'a)

  4 Nisan 1827
  İngiltere ile Rusya arasında Yunanistan'ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü

  Temmuz 1827
  Mısır kuvvetlerinin Rum isyanını bastırmaları, Atina'nın teslimi

  20 Kasım 1827
  Navarin saldırısı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması

  26 Nisan 1828
  Rusya'nın savaş ilan etmesi

  14 Eylül 1829
  Edirne Barışı : Yunanistan'ın bağımsızlığı

  1830
  Katolik Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması

  1830-1831
  Nüfus sayımları

  5 Temmuz 1830
  Fransızlar'ın Cezayir'e saldırmaları ve ele geçirmeleri

  1831
  İlk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)

  1831
  Tımarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)

  1 Kasım 1831
  İlk gazete Takvim-i Vekayi'nin neşri

  1832
  Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanı

  1832
  İngiliz postalarının kuruluşu

  12 Aralık 1832
  Mısır kuvvetlerinin Konya'da Osmanlı ordusunu yenmeleri

  1833
  Feshanenin kuruluşu

  2 Şubat 1833
  Mısır kuvvetlerinin Kütahya'ya kadar ilerlemeleri

  5 Nisan 1833
  Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz'a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul'a gelmesi

  Mayıs 1833
  Mehmed Ali Paşa’nın uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Sözleşmesi

  8 Temmuz 1833
  Mehmed Ali Paşa’ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlar'ın diğer devletlere kapatılması

  18 Eylül 1833
  Münchengraetz Antlaşması

  1834
  Maçka Kışlası'nda, Mekteb-i Harbiye'nin kurulması

  1835-1845
  İlk halk konserleri (Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) İstanbul Süleymanpaşa Hanı'ndaki kahvede)

  11 Mart 1836
  Umur-ı Hariciye Nezareti'nin kurulması

  26 Kasım 1837
  Osmanlı yapımı "Eser-i Hayr" adlı buharlı geminin denize indirilmesi

  1838
  Mekteb-i Adli'nin açılması

  24 Mart 1838
  Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye’nin kurulması

  16 Ağustos 1838
  İngiliz tüccarına geniş imkanlar tanıyan Balta Limanı Ticaret Muahedesi'nin imzalanması. Bu muahede ile gümrük resmi oranının ihracatta %12, ithalatta %5 olarak tesbiti

  1839
  "Kaime-i mutebere-i nakdiyye"nin çıkarılması

  1839
  Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nin kurulması

  24 Haziran 1839
  Mehmed Ali ile savaşın tekrar başlaması, Osmanlı kuvvetlerinin Nizip mağlubiyeti

  1 Temmuz 1839
  II. Mahmud'un vefatı üzerine Abdülmecid'in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali'ye teslimi

  3 Kasım 1839
  Tanzimat Fermanı'nın ilanı

  3 Mayıs 1840
  Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun Fransa'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (14 Temmuz 1851'de bu kanun, kanun-u cedid olarak tadilatla yeniden yürürlüğe girer)

  1840
  Posta Nezareti'nin kurulması

  1841
  Lübnan olayları

  24 Mayıs 1841
  İngiltere'nin yardımıyla Mısır meselesinin halli, Mısır'ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa'ya bırakılması

  13 Temmuz 1841
  Londra Boğazlar Mukavelenamesi

  1842
  Askeri Baytar Mektebi'nin açılması

  10 Nisan 1845
  Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (12 Rebiülevvel 1261 tarihli nizamname)

  1846
  Rus Ticaret Muahedesi

  1847
  Tımarlı Sipahi Teşkilatı'nın ilgası

  1847
  Telgrafın Beylerbeyi Sarayı'nda denenmesi

  1847
  Dersaadet Bankası'nın kuruluşu

  1847
  İstanbul'da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid'e Donizetti'nin Mecidiye Marşı'nı çalıyor)

  1848
  Avrupa'da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar

  1848
  Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması

  16 Mart 1848
  İstanbul'da Darü'l-Muallimin açılması

  18 Kasım 1848
  Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi

  12 Mart 1850
  Darü'l-Maarif'in öğrenime başlaması

  18 Temmuz 1851
  Encümen-i Daniş'in kurulması

  1853
  "Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması

  1853
  İstanbul'da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettirilmesi

  1854
  İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması

  12 Mart 1854
  Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak

  1855
  Gayri müslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması

  16 Ağustos 1855
  İstanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı)

  9 Eylül 1855
  Osmanlı İmparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi

  14 Kasım 1855
  Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması

  1856
  Bank-ı Osmani'nin kurulması

  1856
  Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması

  1856
  Islahat Fermanı

  1856-1860
  Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı

  1856-1866
  İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı

  18 Şubat 1856
  Islahat Fermanı'nın ilanı

  30 Mart 1856
  Paris Barış Antlaşması

  30 Mart 1856
  Rusya'nın bozguna uğraması

  30 Mart 1856
  Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi

  1857
  Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi

  17 Mart 1857
  Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması

  6 Kasım 1857
  Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması

  1858
  Kız rüşdiye mekteplerinin açılması

  8 Haziran 1858
  Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediye'nin

  Nizamname-i Umumisi (ilk örnek belediye)

  12 Şubat 1859
  Mekteb-i Mülkiyye'nin kuruluşu

  1860
  Ticaret mahkemelerinin kuruluşu

  1860
  İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nin tefrika edilmesi

  1860-1861
  Lübnan ve Suriye Olayları

  1860-1861
  Lübnan'ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi

  22 Ekim 1860
  Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması

  1861
  Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması

  1861-1866
  Rusçuk - Varna demiryolu hattının yapımı

  29 Nisan 1861
  Fransız ve İngilizler'le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması

  1862
  Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithad Paşa'nın vali olarak tayini

  1862
  Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması

  1862
  Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti

  1863
  Abdülaziz'in Mısır'a seyahati

  1863
  Mithad Paşa tarafından Niş'te ilk Islahhane'nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu

  1863
  İstanbul Eczacılık Cemiyeti'nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji'nin açılması

  1863
  Menafi Sandığı'nın kurulması

  1863
  Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması

  1864
  Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye'nin (Darü'ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması

  1864
  İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan'a verilmesi

  1864
  Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması

  1864
  Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu

  1864-1876
  Paris’e talebe gönderilmesi

  8 Ekim 1864
  Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü

  1865
  İstanbul Birinci Şehir Postası'nın kuruluşu

  1865
  Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi

  1866
  Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri

  1866
  Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar'ın topçulukta hamle yapması

  1866-1867
  Avusturya'nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu

  1867
  Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi

  1867
  Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulması

  1867
  Mısır Valisi İsmail Paşa'nın "hıdiv" olması

  1867
  Genç Osmanlılar'ın Avrupa'ya kaçmaya başlamaları

  1867
  Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi

  1867
  Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu

  1867-1876
  İzmir Rıhtımı'nın inşası

  8 Haziran 1867
  Mısır'a hıdivlik statüsünün verilmesi

  21 Haziran 1867
  Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati

  1868
  Ali Paşa'nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi

  1868
  Galatasaray Sultanisi'nin açılması

  1868
  Darü'l-Muallimin-i Sıbyan'nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi'nin kurulması; Sanayi Mektebi'nin kurulması

  1 Mart 1868
  Adliye Nezareti'nin kurulması

  1 Eylül 1868
  Mekteb-i Sultani'nin açılması

  1869
  Süveyş Kanalı'nın açılması

  1869
  Osmanlı Ordusu'nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması

  8 Nisan 1869
  İkinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması

  2 Eylül 1869
  Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi

  Ekim 1869
  Darü'l-Fünun-ı Osmani'de talebe kaydına başlanması

  1870
  Müstakil Bulgar kilisesinin kurulması ve Bulgarlar'ın Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları

  1870
  Fransa'nın, Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması

  1870
  Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Antlaşması'nın hükümlerini tanımaması

  20 Şubat 1870
  Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması

  26 Nisan 1870
  Darü'l-Muallimat'ın açılması

  1871
  Saint-Esprit okulunun kurulması

  1871
  Abdülaziz'in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti

  1871
  Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi'nin neşri

  1872
  Darü'l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması

  1873
  Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye'nin kuruluşu

  1873
  Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kapanması

  1874
  Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması

  1874
  Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluşan Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin açılması; İstanbul Darü'l-Muallimi'nin açılması

  1874-1875
  Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu'nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması

  1875
  Bosna-Hersek isyanları

  1875
  Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması

  1876
  Bulgar isyanları

  1876
  Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı

  1876
  Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'ın tahta çıkması, tahtan indirilmesi ve Abdülhamid'in tahta çıkışı

  1876
  İstanbul'da Balkan krizini görüşmek üzere uluslararası bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı

  23 Aralık 1876
  I. Meşrutiyet'in (Kanun-ı Esasi) ilanı

  1877
  Rusya'nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması: Balkanlar'ın ve Doğu Anadolu'nun Rus işgaline uğraması

  19 Mart 1877
  İlk Meclis-i Meb'usan'ın toplaması (o yılın 28 Haziran'ına kadar çalışır)

  25 Eylül 1877
  Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir)

  5 Ekim 1877
  Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü

  13 Aralık 1877
  Meclis-i Mebusan'ın süresiz tatili

  1878
  Ayastefanos ve Berlin antlaşmaları imzalanması

  1878
  Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın müstakil birer devlet olmaları

  1878
  Bulgaristan Prensliği'nin ortaya çıkması

  1878
  Ermeni meselesinin zuhuru

  1878
  Kıbrıs'ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi

  1878
  Bosna ve Hersek'in Avusturya-Macaristan'ın işgal ve idaresine terki

  1878
  Makedonya meselesinin ortaya çıkması

  13 Şubat 1878
  Meclisin kapatılması

  Ekim 1878
  Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin tekrar eğitime başlaması

  1879
  II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi

  1879
  Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu'nun kabulü

  1880
  Vergi reformu

  1880
  Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması

  13 Mart 1880
  İstanbul'da bir kız idadisinin açılması

  Ekim 1880
  Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi

  1881
  Mustafa Kemal'in doğumu (ATATÜRK)

  1881
  Mısır'ın İngilizler tarafından işgali

  1881
  Düyun-ı Umumiyye idaresinin kurulması

  1882
  Tunus'un Fransızlar tarafından işgali

  1882
  Muharrem Kararnamesi'nin neşri

  2 Ocak 1882
  Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması ve Osman Hamdi Bey'in müdür olması

  1883
  Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması

  20 Haziran 1884
  Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması

  1885
  Doğu Rumeli'nin Bulgaristan tarafından ilhakı

  18 Eylül 1885
  Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması

  1886
  Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması

  1888
  Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi

  1888
  Beyrut'ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi'nin açılması

  1889
  İttihad-ı Osmani Cemiyeti'nin (İttihat ve Terakki) kurulması

  1890
  Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları

  1892
  Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması

  1892
  Orman ve Maden Mektebi'nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız'da porselen atölyelerinin kurulması

  1893-1896
  İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı

  1894
  Sasun'da Ermeni olayları

  1894
  Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması

  1895
  İstanbul'da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri

  1895
  Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması

  1895
  Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması

  1896
  Ermenilerin Osmanlı Bankası'nın İstanbul şubesine saldırmaları

  1896
  Girit isyanının alevlenmesi

  1896
  Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması

  1897
  Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları

  17 Nisan 1897
  Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi

  1898
  Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi, Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi'nin vali olarak kabul edilmesi

  1898
  Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi

  1899
  Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması

  1900
  Hicaz demiryolunun inşasına girişilmesi

  1900
  İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması

  31 Ağustos 1900
  Darü'l-Fünun-ı Şahane'nin kurulması

  1901
  Makedonya'da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri

  1901-1908
  Hicaz demiryolu hattının yapımı

  1902
  Yemen isyanlarının tekrar başlaması

  1902
  Hereke Fabrikası'na çuka ve şayak tezgahlarının eklenmesi

  23 Kasım 1902
  Makedonya'da Bulgar İhtilal Cemiyeti'nin faaliyeti

  23 Kasım 1902
  Cum'a-ı Bala ayaklanması

  23 Kasım 1902
  Makedonya'ya özel ıslahat planı hazırlanması

  8 Aralık 1902
  Hüseyin Hilmi Paşa'nın geniş yetkilerle "umumi müfettiş" olarak Makedonya'ya tayini

  1903
  İdadilerin altı yıla çıkarılması

  2-3 Ağustos 1903
  İlinden (Aya ilya yortusu günü) isyanı

  2-3 Ağustos 1903
  Bulgar-Osmanlı Savaşı tehlikesinin doğması

  Eylül 1903
  Mürzsteg Programı : Makedonya'ya muhtariyet verilmesi

  1904
  Haydarpaşa Rıhtımı'nın tamamlanarak işletmeye açılması

  1905
  Hereke Fabrikası'nda fes imalatına başlanması

  21 Temmuz 1905
  Ermeniler'in II. Abdülhamid'e bombalı saldırı tertiplemeleri

  1906
  Akabe olayları ve Akabe krizi

  23 Temmuz 1908
  II. Meşrutiyet'in ilanı

  5 Ekim 1908
  Avusturya- Macaristan'ın Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini ilan etmesi

  6 Ekim 1908
  Girit Rumları'nın adayı Yunanistan'a bağladıklarını ilan etmeleri

  17 Aralık 1908
  II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Meb'usanının toplanması

  1909
  Adana'da Ermeniler'in ayaklanmaları

  1909
  Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulması

  13 Nisan 1909
  31 Mart Olayı

  19 Nisan 1909
  Hareket Ordusu'nun Yeşilköy'e varması, İstanbul'daki kargaşaya son vererek düzeni sağlaması

  17 Aralık 1909
  Meclisin açılması

  1910
  Arnavutlar'ın ayaklanmaları

  1910
  Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması

  1911
  Vilayet merkezlerindeki bir kısım idadilerin "lise"ye dönüştürülmeye başlanması

  1911
  Sultan Reşad'ın Arnavutlar'ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması

  1911
  İtalya'nın Trablusgarp ve Bingazi'ye saldırması ve işgali

  1911-1912
  Osmanlı İtalyan Savaşı

  1912
  Yeşilköy Hava Uçuş Okulu'nun Açılışı

  1912-1913
  Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı'ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı

  18 Ocak 1912
  Meclis-i Mebusan'ın feshi

  25 Mart 1912
  Türk Ocaklarının kurulması

  18 Nisan 1912
  II. Dönem Meclis-i Mebusan'ın toplanması

  18 Nisan 1912
  İtalyanlar'ın Rodos’a tecavüzleri

  18 Nisan 1912
  İtalyanların, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı'na tecavüzleri

  5 Ağustos 1912
  II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın feshi

  Eylül - Ekim 1912
  I. Balkan Savaşı

  15 Ekim 1912
  Trablus ve Bingazi'nin İtalya'ya terki : Ouchy Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada'nın İtalya elinde kalması

  29 Kasım 1912
  Arnavutluk'un istiklalini ilan etmesi

  1913
  Liselerin mevcut idadilerin yerini alması

  23 Ocak 1913
  Babıali Baskını : Mahmud Şevket Paşa'nın sadareti

  30 Mayıs 1913
  I. Balkan Savaşı'nın sona ermesi

  11 Haziran 1913
  Sadrazam Mahmud Şevket Paşa'nın öldürülmesi, Said Halim Paşa'nın sadareti

  29 Haziran 1913
  Balkan devletleri arasında savaş : Osmanlı mirasının paylaşılmasının kanlı kavgası

  21 Temmuz 1913
  Edirne'nin geri alınması

  29 Ağustos 1913
  Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması

  14 Kasım 1913
  Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması

  14 Aralık 1913
  Osmanlı ordusunun Almanya tarafından ıslahı

  1914
  Ecnebi postalarının hepsinin kapatılması

  1914
  Dış ticarette gümrük resmi oranının %15'e çıkarılması

  1914
  Islah-ı Medaris Nizamnamesi

  8 Şubat 1914
  Anadolu'da Ermeni talepleri doğrultusunda ıslahatı öngören Osmanlı-Rus Antlaşması ("Muamele")

  14 Mayıs 1914
  III. Dönem Meclis-i Mebusan

  28 Haziran 1914
  Avusturya-Macaristan veliahdının Saraybosna'da öldürülmesi

  28 Temmuz 1914
  Avusturya Macaristan'ın Sırbistan'a savaş ilanı

  1 Ağustos 1914
  Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanı

  2 Ağustos 1914
  Meclis-i Mebusan'ın süresiz tatili (IV. ve son dönem meclis 12 Ocak 1920'de toplanmış ve 2 Nisan 1920'de İstanbul'un işgali üzerine dağıtılarak mebuslar sürgüne yollanmıştır.)

  2 Ağustos 1914
  Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması

  4 Ağustos 1914
  Almanya'nın Fransa'ya, İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilanı : I. Dünya Savaşı'nın başlaması

  10 Ağustos 1914
  Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi

  9 Eylül 1914
  1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması

  12 Eylül 1914
  İnas Darü'l-Fünun'unun kurulması

  29 Ekim 1914
  Karadeniz'e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması

  Kasım - Aralık 1914
  Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış felaketi

  3 Kasım 1914
  Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı

  5 Kasım 1914
  İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı

  11 Kasım 1914
  Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'ne savaş ilanı

  14 Kasım 1914
  Cihad-ı Ekber ilanı

  18 Aralık 1914
  Mısır'ın İngiltere himayesinde bir "krallık" haline getirilmesi, Osmanlı Devleti'nin hukukuna son verilmesi

  1915
  Gümrük resmi oranının %30'a yükseltilmesi

  1915
  Mekteb-i Tıbbiye'nin Darü'l-Fünun'a bağlanarak bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dönüşmesi

  Ocak - Şubat 1915
  Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Mısır seferi : Kanal hezimeti

  Ocak - 18 Mart 1915
  Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları

  27 Mayıs 1915
  Doğu Anadolu'da Ruslar'la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir

  1916
  Hicaz ve Mekke'nin kaybı

  1917
  Yıldırım Orduları Grubu'nun kurulması

  1917
  Irak ve Suriye cephelerinin çöküşü

  1917
  Rusya'da Bolşevik ihtilalinin çıkması ve çarlığın sonu

  6 Nisan 1917
  Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa iştiraki ve Almanya'ya savaş ilanı

  3 Mart 1918
  Brest Litowsk Antlaşması

  3 Temmuz 1918
  Sultan Reşad'ın vefatı ve Vahdeddin'in tahta çıkması

  2 Ekim 1918
  Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi

  8 Ekim 1918
  Sadrazam Talat Paşa'nın istifası, Ahmed İzzet Paşa'nın sadareti

  30 Ekim 1918
  Mondros Mütarekesi'nin imzalanması

  3-4 Kasım 1918
  Almanya ve Avusturya'nın savaştan çekilmeleri

  8 Kasım 1918
  İzzet Paşa'nın istifası ve Tevfik Paşa'nın sadareti

  13 Kasım 1918
  İtilaf Devletlerinin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları

  1919
  İstanbul Darü'l-Fünun-un bir ıslahat programı ile Osmanlı Darü'l-Fünun-u adıyla yeniden canlandırılmaya çalışılması; Harbiye Mektebi'nin adının "Muhtelit Harbiye Mektebi" olması

  4 Mart 1919-4 Mart 1919
  Damat Ferid Paşa'nın sadareti: Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin iktidara geçmesi

  15 Mayıs 1919
  Yunanlılar'ın İzmir'i işgali ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri

  19 Mayıs 1919
  Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu'ya gönderilmesi

  23 Temmuz 1919
  Erzurum Kongresi

  4 Eylül 1919
  Sivas Kongresi

  2 Ekim 1919
  Damat Ferid'in istifası ve Ali Rıza Paşa'nın sadareti

  22 Ekim 1919
  Amasya Protokolü

  24 Ekim 1919
  Çıkarılan yeni bir nizamname ile fakültelere "medrese" denmeye başlanması ve Darü'l-Fünun'un ilmi muhtariyeti haiz olduğunun tasdik edilmesi

  29 Kasım 1919
  Misak-ı Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı

  16 Mart 1920
  İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul'daki resmi binalara girmeleri, meclisin dağıtılması ve kapanması, mebusların Anadolu'ya kaçmaları, ele geçenlerin İngilizler tarafından sürülmesi

  5 Nisan 1920
  Ferid Paşa'nın sadareti

  11 Mayıs 1920
  Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal'i idama mahkum etmesi ve askerlikten tardı

  10 Ağustos 1920
  İstanbul Hükümeti'nin Sevr Antlaşması'nı imzalanması

  2-3 Aralık 1920
  Gümrü Antlaşması'nın imzalanması

  27 Ocak -12 Şubat 1921
  Londra Konferansı : Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti'nde olduğunun tespiti

  31 Mart 1921
  II. İnönü Zaferi

  3 Eylül 1921
  Sakarya Meydan Savaşı

  20 Eylül 1921
  Fransa ile barış

  26 Ağustos 1922
  Büyük Taarruz : İşgalci Yunan kuvvetlerinin imhası

  30 Ağustos 1922
  Büyük Zafer : Yunan Başkumandanı'nın esir edilmesi

  9 Eylül 1922
  İzmir'in kurtuluşu

  halife olarak seçilmesi

  11 Ekim 1922
  Mudanya Mütarekesi

  1 Kasım 1922
  Saltanatın ilgası

  16 Kasım 1922
  Sultan Vahdeddin'in yurtdışına çıkması

  16 Kasım 1922
  Abdülmecid Efendi'nin halife olarak seçilmesi

  24 Temmuz 1923
  Lozan Barış Antlaşması

  13 Ekim 1923
  Ankara'nın başşehir olarak kabulü

  29 Ekim 1923
  Cumhuriyet'in ilanı

  3 Mart 1924
  Hilafetin ilgası ve Osmanlı hanedan mensuplarının yurtdışına çıkartılmaları


  Kaynak:aysebulut.com
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş