1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Osmanlı Son Dönem Test Soruları

'Türk Tarihinde Yolculuk Testleri' forumunda erkanisanmaz tarafından 25 Mart 2007 tarihinde açılan konu

 1. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,683
  Alınan Beğeniler:
  5,280
  Ödül Puanları:
  113
  OSMANLI SİYASİ TARİHİ-II (1800-1900)
  1. 1875 yılında Bosna-Hersek'te çıkan ayaklanmalar Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafından desteklenmiştir.
  Avusturya-Macaristan İmparatorluğumun bu ayaklanmayı desteklemesinin amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
  A) Adriyatik kıyılarına ulaşmak
  B) Bulgaristan'ın güçlenmesini önlemek
  C) Yunanistan'a karşı müttefik bulabilmek
  D) Rusya'dan yardım alabilmek
  E) Fransız İhtilali'nin etkilerini engelleyebilmek


  2. Osmanlı Devleti İstanbul Konferansı'nda içişlerine karışılmasına yönelik kararlar alınmasını önlemek amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?
  A) Sened-i Ittifak'ı imzalamak
  B) Kanun-i Esasi'yi ilan etmek
  C) Islahat Fermanı'nı konferansa sunmak
  D) Avrupa hukukundan yararlanmayı kabul etmek
  E) Tanzimat Fermanı'nı yayınlamak  3. Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılın başlarından itibaren I bağımsızlık kazanmak amacıyla ayaklanan azınlıklara, 1876'da Birinci Meşrutiyeti ilan ederek ülke yönetimine katılma hakkı vermiştir.
  Osmanlı Devleti'nin bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istediği söylenebilir?
  A) Azınlıkların insan gücünden yararlanmak
  B) Avrupa devletlerinin baskısından kurtulmak
  C) Hıristiyan birliğini bozmak
  D) Devletin dağılmasını engellemek
  E) Demokrasiye olan bağlılığını kanıtlamak  4. Aşağıdakilerden hangisi, meşrutiyet yönetiminin özelliklerinden biri değildir?
  A) Halkın padişahın yanında yönetime katılması
  B) Azınlıkların mecliste temsilci bulundurabilmesi G) Anayasal sisteme geçilmesi
  D) Fransız İhtilali'nin sonuçlarından etkilenmesi
  E) Ulusal egemenlik anlayışının benimsenmesi
  5. Osmanlı Devleti'nde, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve I. Meşrutiyetin ilanıyla;
  - Hukukun üstünlüğü ilkesi
  - Halkın eşitliğinin kabul edilmesi
  - Herkesin malına sahip çıkması ve miras bırakabilmesi
  - Meclis üyelerinin seçimle belirlenmesi
  gibi uygulamalar ön plana çıkmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisinin bu gelişmelerle ilgili olmadığı söylenebilir?
  A) Padişahın yetkileri sınırlanmıştır.
  B) Azınlıklardan alınan farklı vergiler kaldırılmıştır.
  C) Devletin parçalanması önlenmiştir.
  D) Özel mülkiyet hakkı sağlanmıştır.
  E) Halkın yönetime katılmasına çalışılmıştır.  6. Ayastefanos Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi hiçbir değişikliğe uğramadan Berlin Antlaşması'nda kabul edilmiştir?
  A) Bulgaristan krallığının kurulması
  B) Kars, Ardahan, Batum, Doğu Beyazıt'ın Ruslara verilmesi
  C) Sırbistan, Karadağ ve Romanya'ya bağımsızlık verilmesi
  D) Bosna ve Hersek'e özerklik verilmesi
  E) Ermenilerin oturduğu yerlerde yapılacak ıslahatı Rusya'nın denetlemesi


  7. Berlin Antlaşması'nda yer alan;
  I. Bosna Hersek'in yönetiminin Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na bırakılması
  II. Makedonya'nın Osmanlı Devleti'ne verilmesi
  gibi maddelerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Rusya'nın Balkanlardaki etkisini azaltmak
  B) Balkanlarda çıkabilecek çatışmaları önlemek
  C) Bulgar devletinin güçlenmesini önlemek
  D) Islahat Fermanı'nın kararlarını uygulamak
  E) Sanayi İnkılabı'nın etki/erini azaltmak


  8. 1882'de İngiltere'nin, Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli bir eyaleti olan Mısır'ı işgal etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Süveyş Kanalı'nı kontrol etmek istemesi
  B) Mısır'ın eski bir uygarlık merkezi olması
  C) Verimli toprakların bulunması
  D) Kudüs'e yakın olması
  E) Halkının Arap olması  9. Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nin bir eyalet! olan Doğu Rumeli'de yaşayan Bulgarlar 1885'de ayaklanarak Bulgar prensliği ile birleşmek istedi. Avrupalı devletlerin devreye girmesi üzerine Osmanlı Devleti, özerk Bulgar Krallığı'nı tanımak zorunda kaldı. Bulgar Krallığı 1908'de bağımsızlığını ilan etti.
  Bu bilgilere göre, Osmanlı azınlıklarının bağımsızlıklarını ilan etmelerini kolaylaştırıcı etken olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
  A) Savunma politikasına geçilmesi
  B) İçişlerine müdahale edilmesi
  C) Balkan topraklarının gözden çıkarılması
  D) Denge politikası izlenememesi
  E) Kalıcı ıslahatların yapılması


  10. Osmanlı Devleti'nin 1878 Berlin Antlaşması’ndan sonra dağılma dönemine girdiği kabul edilir.
  Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu söylenebilir?
  A) Padişahların yönetimde yetersiz kalması
  B) Merkezi otoriteye bağlı olarak askeri gücün zayıflaması
  C) Yapılan ıslahatların yetersiz olması
  D) İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçmesi
  E) Yönetimde partici uygulamaların etkili olmaya başlaması

  11. I. Rusya
  II. Fransa
  III. Avusturya
  IV. İngiltere
  V. Almanya
  XIX. yüzyılda Osmanlı toprakları üzerinde en çok çıkar çatışması yapan devletler yukarıdakilerden hangileridir?
  A) I ve V B) II ve III C) I ve IV
  D) I ve II E) IV ve V


  12. Aşağıdakilerden hangisi, Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'ni parçalamak ve yıkmak amacıyla yaptıkları girişimlere örnek olarak gösterilemez?
  A) Kapitülasyonları sürekli hale getirmek
  B) Osmanlı Devleti egemenliğindeki azınlıkların koruyuculuğunu üstlenmek
  C) Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışmak
  D) Azınlıklara milliyetçilik akımlarını yaymak
  E) Osmanlı Devleti'nin saldırıya uğraması durumun da yardımcı olmak

  CEVAP ANAHTARI________
  1. A 2. B 3. D 4. E 5. C 6. C 7. / 8. A 9. B 10. D 11. C 12. E
   
 2. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,683
  Alınan Beğeniler:
  5,280
  Ödül Puanları:
  113
  Osmanlı Son Dönem Test Soruları

  OSMANLI SİYASİ TARİHİ-II (1800-1900)
  1. Bilgi : 1789'da Fransız ihtilali çıkmıştır.
  Durum : Çok uluslu bir devlet olan Avusturya, Osmanlı Devleti'ne karşı Rusya'nın yanında katıldığı savaşa son vererek 1791'de Ziştovi Antlaşması'nı imzalamıştır.
  Yukarıdaki bilgi ile durum birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
  A) Osmanlı devleti Fransız İhtilali’nden etkilenmiştir.
  B) İhtilalden sonra Fransa Avusturya topraklarını işgal etmiştir.
  C) Avusturya'ya karşı Fransa ve Osmanlı Devleti ittifak kurmuştur.
  D) Fransız ihtilali Avusturya'yı olumsuz etkilemiştir.
  E) Avusturya Osmanlı Devleti karşısında başarılı olamamıştır.

  2. III. Selim'in giriştiği Nizam-ı Cedit ıslahatının programında; mevcut askeri ocakların düzenlenmesi, Avrupa usulünde yeni bir ordunun kurulması, savaş tekniklerinin düzenlenmesi gibi konular ele alınmıştı.
  Buna göre, Nizam-ı Cedit ıslahatının askeri ağırlıklı olarak düzenlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
  A) Fransa'da İhtilal çıkmasının
  B) Avusturya ve Rusya ile yapılan savaşların yenilgi ile sonuçlanmasının
  C) Fransa'nın Mısır'a saldırması sırasında İngiltere ve Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni desteklemesinin
  D) Ayanların devlet otoritesine aykırı davranışlarda bulunması üzerine Sened-i İttifak'ın imzalanmasının
  E) İrad-ı Cedit hazinesinin kurulmasının
  3. Osmanlı Devleti'nde Fransız İhtilali’nin etkisiyle çıkarılan bağımsızlık amaçlı ilk ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mehmet Ali Paşa Ayaklanması
  B) Yunan Ayaklanması
  C) Sırp Ayaklanması
  D) Tepedelenli Ali Paşa Ayaklanması
  E) Yemen Ayaklanması  4. I. Rusya'nın Akdeniz'e inme girişimlerinin
  yoğunlaşması
  II. Süveyş Kanalı'nın güvenliğini sağlama düşüncesi
  III. Fransa'nın Mısır'a asker çıkarması
  IV. Osmanlı Devleti'nin önemli bir pazar olması
  Yukarıdakilerden hangileri, İngiltere'nin XVIII. yüzyıl sonlarında Osmanlı Devleti'ne yakınlaşma politikası izlemesinin nedenleri olarak gösterilebilir?
  A) III ve IV B) II ve III C) I ve IV
  D) I ve III E) I ve II
  5. Fransa XVIII. yüzyıl sonlarında;
  - Amerika'daki İngiliz kolonilerinin bağımsızlık savaşını destekledi.
  - İngiltere'nin sömürgelerine giden yol üzerindeki Mısır'ı işgal etti.
  Bu bilgiye göre;
  I. Fransa, İngiltere'ye karşı üstünlük kurmak istemektedir.
  II. Mısır'ın coğrafi konumu önemlidir.
  III. Fransa sömürgecilik hareketlerine karşıdır.
  IV. Fransa ve İngiltere'nin yönetim biçimleri farklıdır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
  D) Yalnız II E) Yalnız I  6. 1828 -1829 Osmanlı-Rus savaşı sonucunda imzalanan Edirne Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, doğrudan Osmanlı Devleti'ni mali açıdan güç duruma düşürme amacına yöneliktir?
  A) Yunanistan'ın bağımsızlığının tanınması
  B) Sırbistan'ı özerklik verilmesi
  C) Eflak ve Boğdan'a ayrıcalık verilmesi
  D) Doğu Anadolu'da bazı yerlerin Rusya'ya bırakılması
  E) Rusya'ya savaş tazminatı verilmesi


  7. XIX. yüzyılda meydana gelen,
  I. Rusya'nın Akdeniz’e inme girişimlerine İngiltere tepki göstermiştir.
  II. Fransa'nın Mısır'ı işgali sırasında Osmanlı Devleti İngiltere ve Rusya'dan askeri destek almıştır.
  III. Almanya'nın Ortadoğu'da hakimiyet kurmak için Osmanlı Devleti'ne yakınlaşmasına İngiltere tepki göstermiştir.
  gibi gelişmeler değerlendirildiğinde, bu yüzyılda Osmanlı Devleti'nin izlediği politika ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Devletlerarası çıkar çatışmalarından yararlanarak varlığını devam ettirmiştir.
  B) Balkanlardaki egemenliği sona ermiştir.
  C) Silahlanma yarışını desteklemiştir.
  D) Avrupa devletlerinden borç alarak ekonomisini düzeltmek istemiştir.
  E) Sadece İngiltere'den askeri ve siyasi destek almıştır.

  8. Osmanlı Devleti'nin II. Mahmut döneminde Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile imzaladığı Kütahya Antlaşması hangi özelliğiyle Mısır sorununun uluslararası sorun haline dönüştüğünü kanıtlar?
  A) Avrupalı devletlerin girişimleri sonucu imzalanmış olması
  B) Kavalalı'ya geniş topraklar bırakılması
  C) Osmanlı Devleti'nin güçsüzlüğünü ortaya koyması
  D) Sened-i İttifak'a aykırı hükümler taşıması
  E) Osmanlı Devleti'nin bir iç sorununu çözmeye yönelik olması
  9. Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda ortaya çıkan aşağıdaki olaylardan hangileri arasında neden-sonuç bağlantısı kurulamaz?
  A) Mehmet Ali Paşa Ayaklanması-Kütahya Antlaşması'nın imzalanması
  B) Yunan Ayaklanması'nın çıkması-Navarin Olayı'nın gerçekleşmesi
  C) 1828-1829 Osmanlı Rus savaşının çıkması-Yunanistan'ın bağımsızlık kazanması
  D) Yunan Ayaklanması'nın çıkması-Osmanlı Devleti'nin Rusya'dan yardım istemesi
  E) 1841 Londra Antlaşması'nın imzalanması-Boğazlar sorununun çözümlenmesi
  10. Rusya; Hünkar İskelesi Antlaşması'nın hangi maddesi ile Karadeniz'deki etkisini artırmış ve kendini güvence altına almıştır?
  A) Rusya ve Osmanlı Devleti savaş sırasında birbirlerine yardım yapacak
  B) Boğazlar Osmanlı toprağı sayılacak
  C) Yardım eden tarafın masrafını yardım edilen taraf karşılayacak
  D) Antlaşma sekiz yıl yürürlükte kalacak
  E) Rusya'ya saldırı olursa Osmanlı Devleti boğazları diğer devletlere kapatacak  11. Osmanlı Devleti'nde II. Mahmut döneminde ayanlarla imzalanan Sened-i İttifak aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olarak gösterilebilir?
  A) Yönetim üzerinde dış baskının arttığının
  B) Merkezi otoritenin güçlendiğinin
  C) Devletin ayanlar karşısındaki güçsüzlüğünün
  D) Halkın yönetime katılmaya başladığının
  E) Batının üstünlüğünün kabul edildiğinin  12. II. Mahmut döneminde;
  - Yabancı mallara karşı, yerli malların kullanımı teşvik edildi.
  - Yeniçeri Ocağı kaldırılarak, Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla yeni bir ordu kuruldu.
  - Divan örgütü kaldırıldı.
  Bu çalışmalar aşağıdakilerden hangisine yönelik bir girişim olarak gösterilemez?
  A) Merkezi otoritenin güçlendirilmesi j
  B) Halkın yönetime katılması
  C) Bozulan kurumların kaldırılması
  D) Yerli üretimin artırılması
  E) Ordunun yeniden düzenlenmesi


  CEVAP ANAHTARI________
  1. D 2. B 3. C 4. D 5. A 6. E 7. A 8. A 9. D 10. E 11. C 12. B
   
 3. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,683
  Alınan Beğeniler:
  5,280
  Ödül Puanları:
  113
  Osmanlı Son Dönem Test Soruları

  OSMANLI SİYASİ TARİHİ-II (1800-1900)
  1. Osmanlı Devleti 3 Kasım 1839' da Tanzimat Fermanı'nı ilan ederek yaşadığı bazı sorunlardan kurtulmak istedi.
  Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı'nın ilanı ile gerçekleştirilmesi düşünülen amaçlardan biri olarak gösterilemez?
  A) Avrupa devletlerinin içişlerine karışmasını önlemek
  B) Avrupalı devletlerin desteğini sağlamak
  C) Devletin parçalanma ve dağılmasını engellemek
  D) Halkın sosyal yapısında yenilikler yaparak çağdaşlaşmayı sağlamak
  E) Halkın yönetime katılmasını sağlamak

  2. Osmanlı Devleti'nde 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı'nın;
  • Herkesin can, mal ve namus güvenliğinin sağlanacağı
  Mahkemelerin herkese açık olacağı, kimsenin yargılanmadan ceza almayacağı
  gibi maddelerine bakılarak, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmek istendiği söylenebilir?
  A) Özel mülkiyet hakkının tanınması
  B) Halkın yönetime katılması
  C) Ayanların varlığının tanınması
  D) Hukukun üstünlüğü ilkesinin benimsenmesi
  E) Padişahın tek otorite olduğunun kabul edilmesi

  3. Tanzimat Fermanı'na göre;
  I. Halkın can ve mal güvenliği devlet garantisine alınacaktı.
  II. Kanun karşısında herkes eşit olacaktı.
  III. Vergiler herkesin gelirine göre alınacaktı.
  IV. Askerlik vatan görevi olarak kabul edilecekti.
  Bu bilgilere göre, fermanda aşağıdakilerden hangisiyle ilgili çalışmalara değinilmediği söylenebilir?
  A) Yönetim biçimi B) Adalet
  C) Mali durum D) Mülkiyet hakkı
  E) Askerlik

  4. Kırım Savaşının,
  I. Mülteciler sorunu
  II. Rusya'nın Akdeniz'e inme düşüncesi
  III. Kutsal yerler sorunu
  gibi nedenlerinden hangileri, Rusya'nın Osmanlı egemenliğinde yaşayan Ortodokslar üzerindeki etkisini artırma amacı ile ilgilidir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I ve III  5. İngiltere ve Fransa, Kırım Savaşı'nda Rusya'ya karşı Osmanlıları desteklemiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi, İngiltere ve Fransa'nın Osmanlıları desteklemesinin en önemli nedenidir?
  A) Rusların Ege Adalarını ele geçirmesi
  B) Londra Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması
  C) Islahat Fermanı'nın hazırlanması
  D) Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesi
  E) Rusya'nın Akdeniz ve boğazlarda etkisini artıracağı düşüncesi  6. 1856 Islahat Fermanı'nda yer alan hükümlerden bazıları şunlardır:
  I. Kilise mallarına dokunulmaması
  II. Azınlıklar için batı türü mahkemeler kurulması
  III. Müslüman olmayanların askerlik karşılığı bedel ödeyebilmesi
  IV. Müslüman olmayanların da banka ve şirket kurabilmesi
  Bu maddelere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisi savunulabilir?
  A) Hukuk birliğinin sağlanmasına çalışılmıştır.
  B) Ferman yalnızca azınlıklar düşünülerek hazırlanmıştır.
  C) Ekonomik hayatın canlandırılması amaçlanmıştır.
  D) Müslümanlar ile gayr-i Müslimler arasındaki ayrılığa son vermeye yöneliktir.
  E) Ferman Avrupalı devletlerin beklentileri dikkate alınmadan hazırlanmıştır.
  7. 1856 Paris Antlaşması'nın,
  I. Osmanlı Devleti Avrupa devletler hukukundan yararlanacaktır.
  II. Eflak ve Boğdan'a özerklik tanınacak, bu durum Avrupalı devletlerin garantisi altında olacaktır.
  III. Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz'de savaş gemisi bulundurmayacaktır.
  IV. Boğazlar üzerindeki Osmanlı egemenliği devam edecektir.
  hükümlerinden hangileri, Osmanlı Devleti açısından olumsuz nitelik taşımaktadır?
  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
  D) I ve IV E) I ve III


  8. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı aydınlarının Avrupa'daki demokrasi alanındaki gelişmelerden etkilendiklerinin göstergesidir?
  A) Azınlıkların da askerlik görevi yapmalarını savunmaları
  B) Islahat Fermanı'nın yayınlanmasını sağlamaları
  C) Ayanlarla Sened-i Ittifak'ın imzalanmasını sağlamaları
  D) Padişahın otoritesinin bir meclis tarafından sınırlandırılmasına çalışmaları
  E) İltizam sisteminin kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmaları


  9. Kanun-i Esasi'de yer alan;
  I. Mebuslar Meclisi üyelerinin 4 yıl için seçilmesi
  II. Padişahın meclisi açma kapama yetkisini elinde bulundurması
  III. Antlaşmaların padişah ile birlikte meclis tarafından onaylanması
  IV. Ayan Meclisi üyelerinin padişah tarafından seçilmesi
  V. Bakanların meclise karşı sorumlu tutulması
  kararlarından hangilerinin padişahın yetkilerini kısıtladığı söylenebilir?
  A) III ve V B) I ve III C) II ve IV
  D) II ve V E) I ve V

  10. Aşağıdakilerden hangisi 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın nedenlerinden biri değildir?
  A) Panislavizm hareketinin yaygınlaşması
  B) Balkan uluslarının ayaklanması
  C) Boğazların bir komisyon tarafından yönetilmesi
  D) İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ni Rusya karşısında yalnız bırakması
  E) Osmanlı Devleti'nin İstanbul ve Londra Konferansı kararlarını reddetmesi

  11. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra İngiltere, Osmanlı Devleti ile anlaşarak Kıbrıs'a yerleşti.
  İngiltere Kıbrıs'a yerleşme gerekçesi olarak aşağıdakilerden hangisini göstermiştir?
  A) Düyun-u Umumiye borçlarını denetlemek
  B) Osmanlı Devleti'nden savaş tazminatı almak
  C) Sırbistan'ın bağımsızlığını sağlamak
  D) Osmanlı topraklarını Rus saldırısına karşı korumak
  E) Bulgaristan'ın kurulmasına karşı Akdeniz'in güvenliğini sağlamak

  12. 1897'de çıkan Osmanlı-Yunan savaşında Osmanlı ordusu üstünlük sağlayarak Atina üzerine yürüdü. Avrupa devletlerinin işe karışması üzerine savaş durdu. 1897'de yapılan bir antlaşma ile taraflar savaş öncesindeki sınırlarına çekilirken Girit'e özerklik verildi.
  Bu bilgiye göre;
  I. Osmanlı Devleti savaşta elde ettiği başarıyı siyasi alanda gösterememiştir.
  II. Osmanlı Devleti her bakımdan güçlü bir devlettir.
  III. Avrupa devletleri Yunanlılardan yana tutum izlemiştir.
  yargılarından hangileri ileri sürülemez?
  A) I ve II B) II ve III C) Yalnız III
  D) I ve III E) Yalnız II

  CEVAP ANAHTARI________
  1. E 2. D 3. A 4. C 5. E 6. B 7. B 8. D 9. A 10. C 11. D 12. E
   
 4. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,683
  Alınan Beğeniler:
  5,280
  Ödül Puanları:
  113
  Osmanlı Son Dönem Test Soruları

  OSMANLI SİYASİ TARİHİ-II (1800-1900)
  1. Osmanlı Devleti'ne karşı Rusya ile birlikte savaşan Avusturya 1791'de Ziştovi Antlaşması'nı imzalayarak savaştan çekildi.
  Avusturya'nın savaştan çekilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Rusya ile anlaşmazlığa düşmesi
  B) Fransız ihtilali'nin ülkesindeki etkilerinden çekinmesi
  C) Ülkesinde iç isyanların çıkması
  D) Savaşta başarısız olması
  E) Gelir kaynaklarının giderek azalması

  2. III. Selim yapılması düşünülen ıslahatlar konusunda devlet adamlarından raporlar istedi. Devlet adamlarının raporları genellikle askeri alanda ıslahat yapılmasını öngörmekte idi.
  Islahat isteklerinin askeri alanda yoğunlaşmasının nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
  A) Fransız İhtilali'nin Balkanlarda etkili olması
  B) Ulema sınıfının yeniliklere karşı direnmesi
  C) Fransa'nın Mısır'ı işgal etmesi
  D) Savaşlarda başarısız sonuçlar alınması
  E) Kara Mühendishanesi'nin açılması

  3. - Venedik Cumhuriyeti'nin 1797'de Fransa ile
  Avusturya arasında paylaşılması üzerine Fransa, Balkanlarda Osmanlı Devleti'ne komşu oldu.
  Bu durum Fransa'yı Osmanlı topraklarının ele geçirilmesinde etkili bir konuma getirdi.-Napolyon, Fransa'nın bu politikasını Balkanlarda uygulamak yerine Ortadoğu'da uygulamayı tercih ederek 1798'de Mısır'a asker çıkardı.
  Napolyon'un bu tutumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A) Fransız İhtilali fikirlerini yaymak istemesi
  B) Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki egemenliğini tanıması
  C) Rusya'nın Balkanlardaki gücünden çekinmesi
  D) Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda daha güçlü olması
  E) Mısır'ın jeopolitik konumundan yararlanmak istemesi

  4. III. Selim döneminde yapılan ıslahat çalışmalarından bazıları şunlardır;
  I. Nizam-ı Cedit ordusu kurulmuştur.
  II. Okullarda yabancı dil olarak Fransızca okutulmuştur.
  III. Avrupa başkentlerinde sürekli elçilikler açılmıştır.
  Bunlardan hangilerinin ıslahat çalışmalarına yeniçerilerin tepki göstermesine neden olduğu söylenebilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III

  5. Bilgi : Rusya XIX. yüzyıl boyunca Akdeniz'e inmek için çalıştı.
  Durum : Amerika'daki kolonilerinin bağımsızlığını tanımak zorunda kalan İngiltere için Hindistan'daki sömürgelerinin önemi artmıştı.
  Bilgi ile durum birlikte değerlendirildiğinde, İngiltere'nin XIX. yüzyılda, Akdeniz ile ilgili gelişmelerde Osmanlı Devleti'ni desteklemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olur?
  A) Osmanlı topraklarındaki Hıristiyan halkı korumak
  B) Osmanlı donanmasını güçlendirmek
  C) Rusya'yı Akdeniz'den uzaklaştırabilmek
  D) Osmanlı maliyesini denetim altına almak
  E) Akdeniz ticaretini canlandırabilmek

  6. - Osmanlı Devleti 1805'te İngiltere ve Rusya'nın
  karşı çıkmasına rağmen Fransa'daki Napolyon'un imparatorluğunu tanımış ve Fransa'nın isteğiyle Boğazları Rusya'ya kapatmıştır.
  - Bu nedenle 1806'da başlayan Osmanlı-Rus savaşından yararlanan Napolyon, Rusya'yı yenilgiye uğratmış ancak bu devlet ile Osmanlı topraklarının paylaşımı konusunda anlaşmaya varmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilerden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
  A) Osmanlı Devleti Avrupa devletleri ile ilişkilerinde denge arayışındadır.
  B) Devletlerarası ilişkiler koşullara göre değişmektedir.
  C) Osmanlı toprakları XIX. yüzyılda stratejik önemini kaybetmiştir.
  D) Fransa kendi çıkarları için Osmanlı dostluğundan vazgeçmiştir.
  E) Boğazlar, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında savaş nedeni olmuştur.

  7. Osmanlı Devleti egemenliğinde yaşayan azınlıklar, Fransız İhtilali'nin etkisiyle XIX. yüzyıl başlarından itibaren ayaklanmış ve bağımsız devlet kurmak istemişlerdir.
  Bu bilgi aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olamaz?
  A) Fransız ihtilali başka devletleri de etkilemiştir.
  B) Osmanlı Devleti çokuluslu bir devlettir.
  C) Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda parçalanma süreci yaşamıştır.
  D) Fransız İhtilali sömürgecilik anlayışının gelişmesini sağlamıştır.
  E) Osmanlı Devleti eski gücünü kaybetmiştir.

  8. 1806-1812 Osmanlı-Rus savaşı sonunda imzalanan Bükreş Antlaşması ile Osmanlı ülkesinde yaşayan Sırplara bazı ayrıcalıklar tanınmıştı.
  Bu bilgiye göre;
  I. Osmanlı Devleti Rusya'dan güçsüzdür.
  II. Rusya Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışmaktadır.
  III. Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıkların din hürriyeti yoktur.
  IV. Osmanlı Devleti içerisinde en zengin olan azınlık grubu Suplardır.
  yargılarından hangileri kesin olarak doğrudur?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve IV E) I ve II

  9. 1829 Edime Antlaşması ile ortaya çıkan;
  - Yunanistan'ın bağımsızlığının tanınması
  - Eflak-Boğdan'a ayrıcalık ve Sırbistan'a özerklik verilmesi
  gibi gelişmelerin Osmanlı Devleti üzerindeki olumsuz etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Balkanlardaki diğer azınlıkların ayaklanmasına ortam hazırlandı.
  B) Viyana Kongresi kararları uygulandı.
  C) Kavalalı Mehmet Ali Paşa ayaklanması çıktı.
  D) Sened-i İttifak imzalandı.
  E) Sırbistan bağımsız oldu.

  10. Osmanlı Devleti Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın ayaklanmasını bastıramayınca önce İngiltere ve Fransa'dan, beklediği yanıtı alamayınca da Rusya'dan yardım istedi.
  Bu gelişmelere bakarak Osmanlı Devleti için;
  I. İstediği devletten yardım alabilmektedir.
  II. İç sorunlarıyla baş edebilecek durumda değildir.
  III. Devletlerarası ilişkilerde etkili bir devlet konumundadır.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III
  D) Yalnız III E) I ve III

  11. Osmanlı Devleti, Kavalalı Ayaklanması sırasında yardım aldığı Rusya ile 1833' te Hünkar İskelesi Antlaşması'nı imzaladı. Bu antlaşmaya göre, Rusya savaşa girerse Osmanlı Devleti boğazları diğer devletlere kapatacaktı.
  Aşağıdakilerden hangisi, Hünkar İskelesi Antlaşmasının sonuçları arasında gösterilemez?
  A) Boğazların Avrupa sorunu haline gelmesi
  B) Rusya'nın kendini güvenceye alması
  C) Avrupalı devletlerin tepki göstermesi
  D) Boğazlarda Osmanlı egemenliğinin zayıflaması
  E) Rus ticaret gemilerinin boğazlardan geçiş hakkı elde etmesi

  12. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut'un merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla yaptığı çalışmalardan biridir?
  A) Avrupa'ya öğrenci göndermek
  B) Ayanlarla mücadele etmek
  C) İstanbul’da ilköğretimi zorunlu hale getirmek
  D) Karantina teşkilatını kurmak
  E) Fes giyilmesini kabul etmek

  CEVAP ANAHTARI________
  1. B 2. D 3. E 4. A 5. C 6. C 7. D 8. E 9. A 10. B 11. E 12. B
   
 5. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,683
  Alınan Beğeniler:
  5,280
  Ödül Puanları:
  113
  Osmanlı Son Dönem Test Soruları

  OSMANLI SİYASİ TARİHİ-II (1800-1900)
  1. Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda yaşanan;
  I. Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi'nin imzalanması
  II. Hünkar İskelesi Antlaşmasının imzalanması
  III. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi
  IV. Kutsal yerler sorununun çözümlenmesi
  gibi gelişmelerden hangilerinin İngiltere'nin desteğini sağlamak amacına yönelik olduğu savunulabilir?
  A) I ve III B) II ve III C) III ve IV
  D) I ve II E) II ve IV

  2. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilme amaçlarından biri de Avrupalı devletlerin desteğini kazanmaktır.
  Aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümlenmesi Osmanlı Devleti'nin bu amacına ulaştığını kanıtlar?
  A) Dış borçlar
  B) Yemen ayaklanması
  C) Kapitülasyonlar
  D) Boğazlar
  E) Yeniçeri ordusunun kaldırılması

  3. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında;
  - 1711 Prut Savaşı'ndan önce İsveç kralının Osmanlılara sığınması,
  - 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı öncesinde Lehlilerin Osmanlılara sığınması,
  - 1853-1856 Kırım Savaşı öncesinde Macar mültecilerinin Osmanlılara sığınması
  gibi sorunlar yaşanmıştır.
  Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki sonuçlardan
  hangisi çıkarılamaz?
  A) Osmanlı Devleti ile Rusya arasında savaşlar olmuştur.
  B) Mülteciler, Osmanlı Devleti'ni Rusya'ya karşı savaşa kışkırtmıştır.
  C) Osmanlı Devleti Ruslardan kaçanlar için güvence olmuştur.
  D) Rusya'nın çıkarları ile Osmanlı Devleti'nin çıkarları birbirleriyle çatışmaktadır.
  E) Mülteciler sorunu Osmanlı Devleti ile Rusya'nın savaşmasında etkili olmuştur.

  4. Tanzimat Fermanı (1839) ile uygulamaya konulan;
  I. Herkesin mal ve can güvenliği sağlanacak
  II. Vergiler herkesin gelirine göre alınacak
  III. Kanun karşısında herkes eşit sayılacak
  IV. Devlet memurları sadece hazineden maaş alacak
  gibi düzenlemeler aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez?
  A) Rüşvetin önlenmeye çalışıldığı
  B) Mülkiyet hakkının güvenceye alındığı
  C) Halkın devlet yönetiminde söz sahibi olduğu
  D) Vergi adaletinin sağlanmaya çalışıldığı
  E) Hukuk devleti olma yolunda adım atıldığı

  5. Kırım Savaşı'nda İngiltere ve Fransa; Rusya'nın Karadeniz'deki savaş filosu ve tersanelerini etkisiz kılmakta gösterdiği çabayı kara savaşlarında göstermemiştir.
  Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
  A) Hıristiyan bir devlet olan Rusya'ya fazla zarar vermek istememeleri
  B) Rusların çok güçlü kara kuvvetlerinden çekinmeleri
  C) Batı kamuoyunun tepkisinden çekinmeleri
  D) Osmanlıların güçlenmesinden çekinmeleri
  E) Rusya'nın Akdeniz'e inmesini engellemekle yetinmeleri

  6. Kırım Savaşı'ndan sonra imzalanan Paris Antlaşması'nın bazı maddeleri şunlardır:
  I. Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayılacak
  II. Islahat Fermanı'nın uygulanmasına Avrupa devletleri karışmayacak
  III. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü Avrupalı devletler tarafından garanti altına alınacak
  IV. Eflak ve Boğdan'ın özerkliği Avrupa devletlerinin koruması altında olacak
  Bunlardan hangileri, Osmanlı Devleti'nin "kendi topraklarını koruyamayacak kadar güç yitirdiğinin" kanıtıdır?
  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
  D) I ve III E) II ve IV

  7. Islahat Fermanı'nın hazırlanma amacı, Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışmasını engellemek idi. Ancak bu ferman Osmanlı Devleti'nin içişlerine daha çok karışmalarına yol açmıştır.
  Bu duruma neden olarak fermanın aşağıdaki özelliklerinden hangisi gösterilebilir?
  A) Azınlıklara yönelik olarak hazırlanması
  B) Paris Konferansı'nda batılı devletlerin onayına sunulması
  C) Avrupa'daki gelişmelerden etkilenmiş olması
  O) Tanzimat Fermanı'nı tamamlayıcı nitelik taşıması E) Padişahın onayıyla yayınlanmış olması

  8. Bilgi: Paris Antlaşması'na göre, Rusya Karadeniz'de savaş gemisi ve tersane bulundurmayacaktı. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin garantisi altında olacaktı.
  Durum : Fransa 1870'de Almanya ile yaptığı savaşta yenilince bu garanti işlerliğini kaybetti.
  Bilgi ile durum birlikte değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisinin durumun sonucu olarak ortaya çıktığı savunulabilir?
  A) Yeni Osmanlıların isteği ile meşrutiyetin ilan edilmesi
  B) Düyun-u Umumiye İdaresi'nin kurulması
  C) Islahat Fermanı'nın yayınlanması
  D) Rusya'nın Karadeniz'in tarafsızlığı maddesini tanımadığını açıklaması
  E) Fransızlara verilen kapitülasyonların kaldırılması


  9. İngiltere ve Fransa'nın XIX. yüzyılda görülen;
  I. Kendi uygarlıklarını Osmanlı Devleti'ne benimsetme
  II. Osmanlı Hıristiyanlarının haklarını yetersiz bularak artırılmasını sağlama
  III. Osmanlı Devleti'ne Rusya'nın baskı yapmasını engelleme
  IV. Ulusçuluk akımının Osmanlı ülkesinde yayılmasına neden olma
  gibi girişimlerinden hangilerinin, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki parçalanma ve çöküşü hızlandırmaya yönelik olduğu söylenebilir?
  A) II ve IV B) III ve IV C) I ve III
  D) I ve II E) I ve IV

  10. 1876'da İstanbul'da; Balkanlarda çıkan ayaklanmaları görüşmek üzere Rusya, İngiltere, Avusturya, Fransa ve Osmanlı Devleti'nin katılımıyla bir konferans toplandı. Osmanlılar konferans toplanmadan önce Kanun-i Esasi çalışmalarını bitirmişlerdi. Konferans toplantı halinde iken meşrutiyet ilan edildi.
  Bu bilgilere göre, Osmanlı Devleti'nin;
  I. Avrupa devletlerinin içişlerine karışmasını önlemek
  II. Padişahın yetkilerini kısıtlamak
  III. Devletin dağılmasını engellemek
  IV. Balkan halkının bağımsızlık kazanmasını sağlamak
  gibi politikalardan hangilerini gerçekleştirmek istediği savunulabilir?
  A) I ve III B) II ve III C) II ve IV
  D) I ve II E) III ve IV


  11. Kanun-i Esasi'nin ilanı ile Mebusan Meclisi açılmış ve Osmanlı halkı seçme ve seçilme hakkını kullanarak padişahın yanında yönetime katılmıştır.
  Bu durum, Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin gelişmeye başladığının kanıtıdır?
  A) Teokratik devlet düşüncesinin
  B) Hukuk devleti anlayışının
  C) Ulusal devlet düşüncesinin
  D) Laik devlet anlayışının
  E) Halk egemenliği düşüncesinin


  12. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonunda imzalanan S Berlin Antlaşması ile Bosna-Hersek; Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun yönetimine, Makedonya ise Osmanlılara bırakıldı.
  Bu kararların amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
  A) Türklerin göç etmesini sağlamak
  B) Boğazların güvenliğini sağlamak ;
  C) Yunanistan'ın güçlenmesine engel olmak
  D) Rusya'nın Akdeniz ile bağlantısını kesmek
  E) Haydarpaşa-Bağdat demiryolu için elverişli ortam hazırlamak

  CEVAP ANAHTARI________
  1. A 2. D 3. B 4. C 5. E 6. C 7. B 8. D 9. A 10. A 11. E 12. D
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş