1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Osmanlı Dağılma Dönemi

'Türk Tarihinde Yolculuk Testleri' forumunda erkanisanmaz tarafından 27 Ocak 2007 tarihinde açılan konu

 1. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,759
  Alınan Beğeniler:
  5,353
  Ödül Puanları:
  113
  7.SINIF SOSYAL BİLGİLER (19. VE 20. YY.’DA OSMANLI DEVLETİ)

  Soru 1. Osmanlı Devleti’nde azınlık isyanlarının çıkmasına, azınlıkların Osmanlı’dan ayrılıp bağımsız devletler kurmalarına Avrupa’daki hangi gelişme neden olmuştur?

  A) Rönesans hareketleri
  B) Coğrafi keşifler
  C) Reform hareketleri
  D) Fransız ihtilâli

  Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl başlarından itibaren Fransız İhtilâli’nin yaydığı milliyetçi ayaklanmalara örnek olarak gösterilemez?

  A) Mora isyanı
  B) Girit isyanı
  C) Mısır isyanı
  D) Sırp isyanı

  Soru 3. Uluslar arası alanda Boğazlar sorunu ilk kez aşağıda verilen antlaşmalardan hangisi ile ortaya çıkmıştır?

  A) Hünkâr iskelesi
  B) Kütahya
  C) Paris
  D) Berlin

  Soru 4. —Osmanlı Devleti, bir Avrupa devleti sayılacak.
  —Toprakların bütünlüğü, bu antlaşmayı imzalayan devletlerin garantisi altında olacak.
  —Karadeniz tarafsız olacak, yalnız ticaret gemilerine açık tutulacak.
  Yukarıdaki bilgiler hangi antlaşmaya aittir?

  A) Paris
  B) Kütahya
  C) Hünkâr iskelesi
  D) Berlin

  Soru 5. 19.Yüzyılın ikinci yarısında İngiltere ve Fransa sömürgelerinde yaşayanların hakları, Osmanlı Devleti’ndeki hristiyanların haklarından daha sınırlıydı. Buna karşın İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti’nde yaşayan hristiyanların haklarını yetersiz bularak Osmanlı Devleti’nden Islahat Fermanı’na uyulmasını istemişlerdir.
  İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’nden böyle bir istekte bulunmalarının amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Sömürgelerinde yaşayanların uğradıkları haksızlıkları gizleme
  B) Osmanlı Devleti’ne başka devletlerin baskı yapmasını önleme
  C) Kendi ülkelerindeki demokrasi ilkelerini diğer ülkelere de yayma
  D) Osmanlı Devleti’ndeki hristiyanların yaşam düzeylerini yükseltme

  Soru 6. Yeniçeri Ocağını ortadan kaldıran Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) III. Selim
  B) II. Mahmut
  C) Abdülmecit
  D) II. Abdülhamit

  Soru 7. I. Meşrutiyet döneminde ülkedeki bütün azınlıkları yönetime bağlayabilmek için, aşağıdakilerden hangisi savunuldu?

  A) Federalcilik
  B) Batıcılık
  C) Osmancılık
  D) Ümmetçilik

  Soru 8. Aşağıdaki belgelerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin ayanlara söz geçiremeyecek hale geldiğini gösteren bir kanıttır?

  A) Tanzimat Fermanı
  B) Islahat Fermanı
  C) Sened-i İttifak
  D) Kanun-i Esasiye

  Soru 9. Osmanlı tarihinde, hukukun üstünlüğü ilkesi aşağıdakilerin hangisiyle ilk kez duyurulmuştur?

  A) Islahat Fermanı
  B) Sened-i İttifak
  C) Kanuni Esasi
  D) Tanzimat Fermanı

  Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi, II. Mahmut Dönemi’nde yapılan yeniliklerden biri değildir?

  A) Divan’ın kaldırılması
  B) İlk resmi gazetenin çıkarılması
  C) Matbaanın açılması
  D) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması

  Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin I. Meşrutiyet’i ilan etme sebeplerinden biri değildir?

  A) Tanzimat ve Islahat Fermanları’nın yetersiz kalması
  B) Avrupa devletlerinin iç işlerimize karışmasının önlenmek istenmesi
  C) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin faaliyetlerini arttırması
  D) Ülkenin parçalanmasının önlenmek istenmesi

  Soru 12. 19.Yüzyılda meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonucunda, padişahlar yönetimde güçlenmeye başlarken, ıslahatların önündeki en önemli engelde kaldırılmıştır?

  A) Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesiyle
  B) I. Meşrutiyet’in ilanıyla
  C) Sened-i İttifak’ın imzalanmasıyla
  D) Yeniçeri Ocağının kaldırılmasıyla

  Soru 13. Osmanlı Devleti’nin I. Balkan Savaşı’nda yenilgiye uğramasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Osmanlı ordusunda siyasetin egemen olması
  B) Gerekli hazırlıkların yapılamaması
  C) Donanmanın yeterince güçlü olmaması
  D) İttihat ve Terakki’nin başarısız yönetimi
  Soru 14. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Trablusgarp’ın Osmanlı’ların elinden çıkmasını kolaylaştırmıştır?

  A) İtalyan birliğinin kurulması
  B) Mısır’ın İngilizler tarafından işgali
  C) Milliyetçilik düşüncesi
  D) Balkan Savaşları

  Soru 15. I. Dünya savaşının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fransız İhtilâli’nin yaydığı fikirler
  B) Emperyalist devletler arasındaki sömürge paylaşım yarışı
  C) Osmanlı topraklarının paylaşılmak istenmesi
  D) İtalya’nın ve Almanya’nın milli birliğini geç tamlamaları

  Soru 16. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordularının güvenliğini sağlamak amacıyla Ermenilere “Tehcir kararnamesi” aşağıdaki cephelerden hangisindeki gelişmeler üzerine yayınlanmıştır?

  A) Kafkas
  B) Çanakkale
  C) Galiçya
  D) Kanal

  Soru 17. I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti topraklarını kendi aralarında paylaşmışlardı.
  Bu paylaşma ilk defa aşağıdaki hangi antlaşmada
  uygulanmaya konulmuştur?

  A) Lozan Antlaşması
  B) Kars Antlaşması
  C) Mondros Antlaşması
  D) Sevr Antlaşması

  Soru 18. I. Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri’nin Çanakkale’ye saldırmalarının nedenleri nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) Rusya’daki Bolşevik İhtilâli’ni bitirmek
  B) Rusya’ya yardım göndermek
  C) Akdeniz’deki çıkarlarını korumak
  D) Balkan devletlerini kendi yanlarında savaşa almak

  Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarından değildir?

  A) Avrupa haritasının yeniden çizilmesi
  B) İmparatorlukların yıkılarak, yerine yeni devletlerin kurulması
  C) Devletlerin yönetim şekillerinde değişmeler olması
  D) Almanya’nın ikiye ayrılması

  Soru 20. I. Dünya Savaşı başladığı sıralarda, Osmanlı Devleti’nde yönetimi elinde bulunduran fırka(parti) aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
  B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
  C) İttihat ve Terakki Partisi
  D) Cumhuriyet Halk Partisi
   
 2. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,759
  Alınan Beğeniler:
  5,353
  Ödül Puanları:
  113
  Ynt: Osmanlı Dağılma Dönemi  1.ÜNİTE 2.ÜNİTE 3.ÜNİTE 4.ÜNİTE 5.ÜNİTE 6.ÜNİTE 7.ÜNİTE
  Ünite 5: 19 ve 20. YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLETİ

  1- Fransız ihtilalinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi imparatorlukların dağılması ve yerine ulusal devletlerin kurulmasında etkili olmuştur?

  A) Laik yönetim anlayışının gelişmesi

  B) Milliyetçilik anlayışının siyasallaşması

  C) Ulusal Egemenlik kavramının yaygınlaşması

  D) Mutlak Monarşik rejimlerin zayıflaması

  2- Aşağıda Fransız Devriminin sonuçlarıyla yol açtığı yeni gelişmeler eşleştirilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır ?

  A) Ulusçuluk Akımı → Ulusal Devlet

  B) Ulusal Egemenlik → Cumhuriyet

  C) Özgürlük – Katılımcılık → Demokrasi

  D) Pazar İhtiyacının artması → Sömürgeciliğin yaygınlaşması

  3- Fransız İhtilalinin Osmanlı Devletinde neden olduğu gelişmelerden hangisi olumsuz etki olarak değerlendirilebilir?

  A) Tanzimat Fermanının ilan edilmesi

  B) Demokrasiyi savunan yayınların ülkeye girmesi

  C) Mebuslar Meclisinin açılması

  D) Azınlıklarda bağımsızlık düşüncesinin yaygınlaşması

  4-Fransız ihtilali Türk devrimi arasında karşılaştırma yapılmak istenirse aşağıdakilerden hangisi farklılık olarak nitelendirilebilir?

  A) Bağımsızlık savaşı sonunda gerçekleşmeleri

  B) Laik yönetim anlayışının benimsenmesi

  C) Ulusal egemenlik ilkesine sahip çıkılması

  D) Ulusal Egemenlik ilkesine sahip çıkılması

  5- Avrupa devletlerinin çoğu Osmanlı devletinin kendi gücüyle ayakta duramayacağını biliyordu. Ancak bu devletin uygun olmayan bir zamanda yıkılması kendi aralarında sıkıntı yaratabilirdi.

  Bu durum Avrupa devletlerini aşağıdaki politikalardan hangisini uygulamaya zorlamıştır?

  A)Ekonomik ayrıcalıkları genişletmeye

  B) Osmanlı toprak bütünlüğünü korumaya

  C) Dostluk ve iyi niyet ilişkilerini geliştirmeye

  D) Ulusal isyanları desteklemeye

  6- Fransız İhtilali ile ortaya çıkan aşağıdaki düşüncelerden hangisi imparatorlukların parçalanmasında daha etkili olmuştur?

  a) Hürriyet b) Adalet c) Milliyetçilik d) Eşitlik

  7- Fransız İhtilalinin yaydığı düşünceler hangisi üzerinde oluşturduğu etki Osmanlı Devletinin sınırlarında değişmelere sebep olmuştur?

  a)Osmanlı aydınları b)Osmanlı’daki azınlıklar

  c)Türk devlet adamları d)Balkanlarda yaşayan Türkler

  8- Osmanlı Devletinde padişah ile halk arasında ilişkiler,yazılı olarak ilk defa hangisi ile ilan edildi?

  a)Tanzimat Fermanı b)Islahat Fermanı

  c)I.Meşrutiyet d)II.Meşrutiyet

  9- I.Edirne(1829)

  II.Berlin(1878)

  Yukarıdaki antlaşmalarla hangi ülke önce özerklik daha sonrada bağımsızlığını elde ederek Osmanlı Devletinden ayrılmıştır?

  a)Sırbistan b)Yunanistan c)Romanya d)Bulgaristan

  10- Türk tarihindeki ilk anayasa hangisi ile ilan edilmiştir?

  a)Tanzimat Fermanı b)Islahat Fermanı
  c)I.Meşrutiyet d)II.Meşrutiyet

  11- Yeniçeri Ordusunu kaldırmayı ilk defa hangi hükümdar düşünmüştür?

  a)I.Ahmet b)III.Selim c)II.Mahmut d)II.Osman(Genç Osman)

  12- Hangisi ile azınlıklara Müslüman halktan bile fazla haklar tanınmıştır?

  a)II.Meşrutiyet b)Tanzimat Fermanı c)I.Meşrutiyet d)Senet-i İttifak

  13- Aşağıdakilerden hangisi I.Meşrutiyet’in ilanı sebeplerinden biri değildir?

  a)Tanzimat ve Islahat Fermanlarının yetersiz kalması

  b)Avrupalıların iç işlerine karışmasının önlenmek istenmesi

  c)İttihat ve Terakki Cemiyetinin çalışmaları

  d)Ülkenin parçalanmasının önlenmek istenmesi

  14- Aşağıdakilerden hangisi Tazminat Fermanı’nın hazırlayıcısıdır?

  a)Damat İbrahim Paşa b)Mithat Paşa

  c)Mustafa Reşit Paşa d)Köprülü Fazıl Ahmet Paşa

  15- Yeniçeri Ordusunu kaldıran Osmanlı hükümdarı hangisidir?

  a)III.Selim b)II.Mahmut c)I.Abdülhamit d)II.Abdülhamit

  16- 1833 yılında Rusya ile imzalanan Hünkar İskelesi Antlaşması ile hangi mesele bir Avrupa sorunu haline gelmiştir?

  a)Mısır meselesi b)Girit ayaklanması c)Boğazlar meselesi d)Yunan isyanı

  17- Aşağıdakilerden hangisi II.Mahmut’un yaptığı yeniliklerden değildir?

  A) ilk resmi gazeteyi çıkarması

  B) Askeri amaçlı ilk nüfus sayımını yapması

  C) Yeniçeri Ocağı’nı kaldırması

  D) İtfaiye teşkilatını kurması

  18- Aşağıdakilerden hangisi II.Mahmut’un yaptığı yeniliklerden değildir?

  A) İstanbul’da ilköğretimi zorunlu kıldı.

  B) ilk kez karantina uygulaması başlattı.

  C) Divan teşkilatını kaldırdı.

  D) İlk kez çiçek aşısını uygulattı.

  19- Aşağıdakilerden hangisi II.Mahmut’un yaptığı yeniliklerden değildir?

  A) Memurlara maaş bağlandı.

  B) Bakanlıklar kuruldu.

  C) Sekbanı Cedit ve Eşkinci Ocağı kuruldu.

  D) Meşrutiyet ilan edildi.

  20- Aşağıdakilerden hangisi II.Mahmut’un yaptığı yeniliklerden biridir?

  A) Tanzimat fermanı ilan edildi.

  B) Avrupa’da daimi(sürekli) elçilikler açıldı.

  C) Meşrutiyet ilan edildi.

  D) Asakiri Mansurei Muhammediye adında yeni bir ordu kurdu.

  21- İlk Osmanlı anayasasının hangi tarihte ilan edildiği ve anayasanın ismi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

  a) 1871-Kanuni Osmani

  b) 1876-Kanuni Esasi

  c) 1923- Teşkilatı Esasi

  d) 1908- Teşkilatı Osmani

  22- Osmanlı Devleti1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda imzalanan Berlin Antlaşması ile büyük ölçüde toprak kaybına uğramıştır.Hangisi bu savaş sonucunda uğranılan bir değildir?

  a)Kars Ardahan ve Batum elden çıkmıştır.

  b)Kırım bağımsız bir devlet haline gelmiştir

  c)Sırbistan,Romanya ve Karadağ bağımsız olmuştur

  d)Bosna Hersek Avusturya’ya Kıbrıs da İngiltere’ye bırakıldı.

  23-Osmanlının 1. Dünya savaşında Almanya’nın isteği üzerine İngiltere’nin sömürge yollarını kapatmak için savaştığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Kanal b) Irak c) Çanakkale d) Galiçya

  24- Osmanlı devletinin 1. Dünya savaşından hangi ateşkes ve hangi anlaşma ile çıktığı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

  a) Mudanya-Sevr b) Mondros-Lozan
  c) Mondros-Sevr d) Mudanya-Lozan

  25- II. Balkan savaşı hangi balkan devletinin I.Balkan savaşında fazla toprak alması üzerine çıkmıştır?

  a) Yunanistan b) Bulgaristan c) Romanya d) Arnavutluk

  26- 1909 yılında Osmanlıdaki meşrutiyeti sona erdirmek amacıyla İstanbul’da çıkan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Babı Ali b) Hareket ordusu

  c) 31 Mart Vakası d) Şeyh Sait isyanı

  27-Osmanlı Kuzey Afrika’daki son topraklarının hangi anlaşma sonucu kaybetti?

  a) Uşi b) Mondros c) Paris d) Atina  28-Kurucularının Osmanlı Devletindeki görevleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi farklı olur?

  a)Nizam-ı Cedit b)Humbaracı Ocağı
  c)Eşkinci Ocağı d)Kara Mühendishanesi

  29- -Karadeniz tarafsız hale getirilecek, Rusya ve Osmanlı Devleti Karadeniz’de donanma bulundurmayacak

  -Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayılacak,toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerinin garantisi altına alınacak

  Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hangi antlaşma ile ilgilidir?

  a)Paris b)Belgrat c)Berlin d)Edirne

  30- I.Berlin Antlaşması

  II.Edirne Antlaşması

  III.Küçük Kaynarca Antlaşması

  VI.Belgrat Antlaşması

  Yukarıda verilen antlaşmalardan hangilerini Osmanlı Devleti Dağılma Döneminde Ruslarla yapmıştır?

  a)I-II b)II-IV c)III-IV d)I-III

  31- XIX.yüzyılda Osmanlı Devleti’nde halkın;

  -İlk defa padişahın yanında yönetime katılması

  -İlk defa seçme ve seçilme hakkını kullanması

  -İlk defa temsil hakkını kullanması

  Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmişti

  a)I.Meşrutiyet b)Senet-i İttifak c)Tanzimat Fermanı d)II.Meşrutiyet

  32- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin batılılaşma hareketlerinin bir sonucu değildir?

  a)Ordu ve devlet teşkilatında yenileşme sağlanmıştır

  b)Yeni okullar açılarak eğitimde gelişmeler sağlanmıştır

  c)Mutlakıyet yönetiminden meşrutiyet yönetimine geçildi

  d )Azınlıklarda milliyetçilik bilincinin oluşması engellendi.

  33- Tanzimat Fermanı ile padişah dahil herkesin kanun önünde eşit olduğu kabul edilmiştir.

  Devrin hükümdarı Abdülmecit ,bu madde ile hangisini kabul etmiştir?

  a)Kanun gücünün üstün olduğunu b)Herkesin mülk edinebileceğini

  c)Yeni parti kurulabileceğini d)Vergilerin eşit olarak alınacağı

  34- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin XIX.yy’da savaş yaptığı iki devlet değildir?

  a)Rusya-İngiltere b)Fransa-Avusturya

  c)Avusturya-İngiltere d)Rusya-Prusya

  35- Osmanlı devleti ile İtalya arasında meydana gelen Trablusgarp savaşı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle sona ermiştir?

  a) Londra antlaşması b)Uşi antlaşması

  c)Atina antlaşması d)İstanbul antlaşması

  36- Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya savaşının başlangıcında ittifak devletleri tarafında yer alırken, daha sonra saf değiştirerek itilaf devletleri tarafına geçmiştir?

  a)Almanya b)Avusturya-Macaristan

  c)Bulgaristan d)İtalya

  37- I. Dünya savaşını başlatan olay aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

  a) Almanya’nın Fransa’ya ait olan Alsas- Loren bölgesini ele geçirmesi.

  b) Rusya’nın Avusturya Macaristan imparatorluğuna savaş açması.

  c) İngiltere’nin Mısır’ı kesin olarak işgal ettiğini bildirmesi

  d) Avusturya- Macaristan veliaht’ının Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi

  38- Osmanlı devleti I. Dünya savaşı sırasında aşağıdaki cephelerden hangisinde Ruslarla mücadele etmiştir?

  a) Kafkas Cephesinde b)Çanakkale Cephesinde

  c) Irak Cephesinde d)Kanal Cephesinde

  39- -Osmanlı Devletinin galip geldiği tek cephedir.

  -Osmanlı devletinin bu cephede galip gelmesi Rusya’nın I. Dünya savaşından çekilmesine sebep olmuştur.

  Yukarı da özellikleri verilen cephe aşağıdakilerden hangisidir.

  a) Hicaz- Yemen cephesi b) Galiçya cephesi

  c) Irak Cephesi d) Çanakkale Cephesi.

  40- 19.yy. da aşağıdaki devletlerden hangisi Balkanlarda hakimiyet kurmak amacıyla Panslavizm politikasını gerçekleştirmeye çalışmıştır?

  a)İngiltere b) Rusya c)İtalya d) Avusturya- Macaristan

  41- I. Dünya savaşı sonunda Almanya galip devletlerle hangi antlaşmayı imzalamıştır?

  a)Nöyyi b)Sen Jermen

  c)Triyanon d)Versay

  42- Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden önce olmuştur?

  a)Balkan savaşları b)Çanakkale savaşları

  c)Trablusgarp savaşı d)31 Mart vakası

  43- Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşının sonuçlarından değildir?

  a)Avrupa’nın haritası yeniden çizildi.

  b)İmparatorlukların yıkılarak yerine yeni devletlerin kurulması

  c)Devletlerin yönetim şekillerinde değişmelerin olması

  d)Almanya’nın ikiye ayrılması

  44- Osmanlı devletinin 2. balkan savaşından sonra Yunanistan ve Bulgaristan ile imzaladığı antlaşmalar aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Atina – İstanbul

  B) Bükreş – İstanbul

  C) Atina – Bükreş

  D) Londra – Bükreş

  45- Osmanlı Devletinin Midye – Enez sınırının batısındaki topraklarının elden çıkmasının kararlaştırıldığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Berlin Antlaşması

  B) Bükreş Antlaşması

  C) Londra Antlaşması

  D) Atina Antlaşması

  46- Balkan savaşları sırasında bağımsızlığını ilan eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bulgaristan

  B) Sırbistan

  C) Yunanistan

  D) Arnavutluk

  47- Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp savaşının nedenlerinden birisidir?

  A) 31 Mart ayaklanmasının başlaması

  B) Balkan savaşının başlaması

  C) İtalyanların sömürgeleşme çabası

  D) Rusya’nın kışkırtması

  48- Mustafa Kemal’in sömürgeciliğe karşı kazandığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Trablusgarp Savaşı

  B) Kurtuluş Savaşı

  C) Balkan Savaşları

  D) 1. Dünya Savaşı

  49- Balkan uluslarının aşağıdaki hangi devlete saldırısı II. Balkan savaşını başlatmıştır?

  A) Bulgaristan B) Sırbistan

  C) Osmanlı Devleti D) Romanya

  50- Trablusgarp savaşının Türkler açısından en önemli sonucu ne olmuştur?

  A) İtalya’nın ekonomik yönden güçlenmesi

  B) Sömürgecilik yarışının hızlanması

  C) Osmanlının Kuzey Afrika’daki varlığının sona ermesi

  D) Osmanlı ordusunun kayıplar vermesi

  51- Almanya ve İtalya’nın sanayileşmede gecikmesinin nedeni nedir?

  A) Siyasi birliklerini geç kurmuş olmaları

  B) Hammadde kaynaklarının yetersiz oluşu

  C) Atlas okyanusu kıyılarında olmaması

  D) Askeri bakımdan zayıf olmaları

  52- Trablusgarp savaşı sonunda hangi antlaşma imzalanmıştır?

  A) Uşi Antlaşması

  B) Atina Antlaşması

  C) İstanbul Antlaşması

  D) Roma Antlaşması

  53- Rusya’nın Balkanlardaki faaliyetleri Osmanlı İmp. dışında hangi Avrupa devletini rahatsız etmiştir?

  A) Fransa B) İngiltere

  C) Avusturya – Macaristan D) İspanya

  54- Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Trablusgarp’ın Osmanlılar elinden çıkmasını kolaylaştırmıştır?

  A) Milliyetçilik akımı

  B) İtalya’nın birliğinin bozulması

  C) Balkan savaşları

  D) Mısır’ın İngilizler tarafından işgali

  55- M. Kemal askerlik yaşamının ilk başarılarını aşağıdaki savaşlardan hangisiyle kazanmıştır?

  A) Balkanlar’da B) Trablusgarp’ta

  C) Çanakkale’de D) Kafkasya’da

  56- Panislavizm politikası aşağıdaki devletlerden özellikle hangisini rahatsız etmiştir?

  A) Almanya B) Osmanlı Devleti

  C) Avusturya – Macaristan D) İtalya

  57- Rusya ile İngiltere arasında imzalanan Reval antlaşmasının ilk etkisi aşağıdakilerden hangisinde görülmüştür?

  A) Trablusgarp savaşı B) 1. Dünya Savaşı

  C) Balkan Savaşları D) II. Meşrutiyetin İlanı

  58- Trablusgarp Savaşı sonunda Osmanlılar Yunan işgaline engel olmak için aşağıdakilerden hangisini İtalya’ya bıraktılar?

  A) Oniki Ada B) Girit

  C) Arnavutluk D) Makedonya

  59- Aşağıdakilerden hangisi Balkan savaşları sonunda Osmanlıların kaybettikleri yerlerden birisi değildir?

  A) Ege Adaları B) Mora

  C) Makedonya D) Batı Trakya

  60- I. dünya savaşında itilaf devletleri Osmanlı devletini saf dışı bırakmak ve Rusya’ya yardım etmek için aşağıdakilerden hangisini ele geçirmeyi gerekli görmüşlerdir?

  a)İç Anadolu bölgesini b)Doğu Anadolu Bölgesini

  c)İstanbul ve boğazları d)Akdeniz Bölgesini
   
 3. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,759
  Alınan Beğeniler:
  5,353
  Ödül Puanları:
  113
  Osmanlı Devletinde Dağılma Dönemi

  [​IMG]

  [​IMG]
   
 4. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  561
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  18
  DAĞILMA DÖNEMİ TEST - I

  1. XIX. yüzyılda Osmanlıcılık politikasını kurtuluş çaresi olarak gören Osmanlı aydınları bunun bir hayal olduğunu anlamış ve çağın gereği olan milliyetçi politikaya yönelip, böylece de "Türkçülük" politikasına dört elle sarılmışlardır.
  Aşağıda verilen hangi olay,bu değişikliğin temel nedenidir?

  A) Osmanlı yönetiminin Sevr Antlaşması'nı kabul etmesi
  B) Trablusgarp'ın kaybedilmesi
  C) Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması
  D) Ülkenin itilaf devletleri tarafından işgal edilmesi
  E) Balkan Savaşları'nda yenilgiye uğranılması

  2. Osmanlılar'da devlet yöneticisi ve memuru olabilmenin ön koşulu, Müslüman olmaktı. Bu koşul, ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle değişikliğe uğramıştır?
  A) Sened-i ittifak
  B) Kanunname-i Ali Osman
  C) Islahat Fermanı
  D) 1876 Kanun-i Esasi
  E) Tanzimat Fermanı

  3. Osmanlı Devleti'nde, önceleri sadece askeri ve mali alanda yapıları ıslahatlar, giderek çağdaş bir toplum oluşturmayı da amaçlamıştır.
  XIX. yy. da yapılan bu ıslahatların aşağıda verilen özelliklerinden hangisi, yukarıdaki ifadenin doğrulanmasında diğerlerine göre daha etkilidir?
  A) Eski kurumların yaşatılmak istenmesi
  B) Avrupa'nın teknik ye askeri buluşlarından yararlanılması
  C) Halkın sosyal yapısında ıslahatlara gidilmesi
  D) Batıdan teknik ve askeri alanda uzmanlar getirilmesi
  E) Batı örneğinde askeri okullar açılması

  4. Aşağıdaki devletlerden hangisi, Osmanlı Devleti üzerinde çıkarı olmadığı halde, Kırım Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin yanında kendi amaçları doğrultusunda yer almıştır?
  A) İngiltere
  B) Fransa
  C) Avusturya
  D) Piyemonte
  E) Prusya

  5. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyan etmesi üzerine, bunu bir iç sorun saydığından Osmanlı Devleti'ne yardım etmeyen İngiltere,daha sonra bu politikasını değiştirerek, Osmanlı Devleti ile Kavalalı arasında Kütahya Antlaşması'nın yapılmasını sağlamıştır.
  İngiltere'nin bu politikasındaki değişikliğin temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fransa'nın Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı desteklemesi
  B) Sömürgelerine giden yolu güvence altına almak istemesi
  C) Osmanlılar'a yardım amacıyla Ruslar'ın " Boğazlara yerleşmesi
  D) Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığına olan saygısını yitirmesi
  E) Osmanlı Devleti'ni bir valisine karşı daha çok güçlendirmek istemesi

  6. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan Tanzimat Fermanı'nın ilanına kadar eğitim, öğretim ve adalet hayatına doğrudan doğruya, yönetime de kısmen egemen olan medreselerin, giderek niteliklerini yitirmesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olamaz?
  A) Her türlü yeniliklere kapalı olması
  B) Çağın ihtiyaç ve gereklerine göre eğitim verememesi
  C) Eğitimde Türkçe'nin yoğun olarak kullanılması
  D) Yeniliklere karşı tepki göstermesi
  E) Gözlem, deney, araştırma ve eleştiriye yer vermemesi

  7. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde Batılı anlamda yapılan yenilik hareketlerine yönelik bir oluşum sayılamaz?
  A) Islahat Fermanı
  B) Sened-i ittifak
  C) Tanzimat Fermanı
  D) Lâle Devri Islahatları
  E) Nizam-ı Cedit Dönemi

  8. 1856 yılında, Osmanlı Devleti'nin Rusya ile imzaladığı Paris Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, Osmanlı Devleti'nin Karadeniz egemenliğini yitirdiğinin kanıtıdır?
  A) Boğazların savaş gemilerine kapalı olması
  B) Tuna nehri su yolunun Avrupalı Devletlerin kefaletine bırakılması
  C) Karadeniz'in tarafsız olması
  D) Eflak-Boğdan'a özerklik verilmesi
  E) Boğazların Londra Boğazlar Sözleşmesi'ne göre yönetilmesi

  9. Aşağıdakilerden hangisi, Yunan İsyanı'na bağlı olarak Osmanlı Devleti'nin yaşadığı olumsuzluklardan biri değildir?
  A) Navarin'de Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması
  B) 1829 Edirne Antlaşması'nın imzalanması
  C) Mehmet Ali Paşa'nın isyan etmesi
  D) Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması
  E) Rusya ile Bükreş Antlaşması'nın yapılması

  10. Osmanlı Tarihi'nde, bazı devlet adamları gerçekleştirilmesinde katkıda bulundukları oluşumlar ile özdeşleşmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu vargıya uymaz?
  A) Mustafa Reşit Paşa -Tanzimat Fermanı
  B) Alemdar Mustafa Paşa - Sekban-ı Cedit
  C) Mithat Paşa-l. Meşrutiyet
  D) Enver Paşa - Kanun-i Esasi
  E) Nevşehirli Damat İbrahim - Lâle Devri
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş