1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

7. Sınıf Akıllı Defterin akıllı tahta uygulaması güncellenerek www.akillidefter.com.tr adresine yüklenmiştir. Bu ürün ve diğer ürünlerimizin akıllı tahta programları için ücretsiz üye olarak ücretsiz indirebilirsiniz.

Balkan Savaşları

'Bir Kahraman Doğuyor Testleri' forumunda erkanisanmaz tarafından 2 Şubat 2007 tarihinde açılan konu

 1. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,484
  Alınan Beğeniler:
  3,765
  Ödül Puanları:
  113
  1. l. Dünya Savaşı'nda aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmadık?
  A) Kafkas B) Suriye
  C) Trablusgarp D) Irak
  (1985-FL/1)
  2. Berlin Antlaşması ile Ruslara verilmiş olan Kars, Ardahan ve Batum, aşağıdaki antlaşma¬ların hangisiyle tekrar anayurda katılmıştır?
  A) Ankara B) Ouchy (Uşi)
  C) Brest-Litovsk D) Atina
  (1985-FL71)
  3. Birinci Dünya Savaşı'nın temel nedeni aşağı-dakilerden hangisidir?
  A) Hammadde ve pazar elde etme yarışı
  B) ingiltere'nin Mısır'ı elde etmek istemesi
  C) Rusya'nın Sırbistan'a saldırması
  D) Balkan ülkelerinin paylaşılmak istenmesi
  (1987 -FL/1) '
  4. Aşağıdakilerden hangisi İtalya'nın sömürgeci¬likte gecikmesinin bir sebebidir?
  A) Birlik kurmasının uzun sürmesi
  B) Hürriyetçi düşünceye sahip olması
  C) Çevrede sömürülecek ülke olmayışı
  D) Dünya politikasını iyi takip edememesi
  (1988-EML)
  5. I. Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi hangi antlaşmayla kapanmıştır?
  A) Moskova B) Kars
  C) Brest - Litovsk D) Lozan
  (1991 -EML)
  6. l. Dünya Savaşı sonunda Almanya galip dev¬letlerle hangi antlaşmayı imzalamıştır?
  A) Nöyyi B) Sen Jermen
  C) Triyanon D) Versay
  (1992-DPY)
  7. Rusya, hangi antlaşmayla I. Dünya Sava-şı'ndan çekilmiştir?
  A) .Moskova B) Brest-Litowsk
  C) Berlin D) Kars
  (1995-EML)
  8. I. Dünya Savaşı'nda aşağıdaki cephelerden hangisinin açılmasında İtilaf Devletleri'nin Rusya'ya yardım etmek amacı vardır?
  A) Makedonya B) Kafkasya
  C) Çanakkale D) Filistin
  (1995-DPY)
  9. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce
  olmuştur?

  A) Balkan Savaşları
  B) Çanakkale Savaşları
  C) Trablusgarp Savaşı
  D) 31 Mart Vak'ası
  (1995-FL/AÖL)
  10. Türk Milleti'nin l. Dünya Savaşı'nda hangi cep¬hede kazandığı başarılar, milli mücadele duy¬gusu ve kendine olan güvenin artmasında et¬kili olmuştur?
  A) Irak B) Filistin
  C) Çanakkale D) Kafkasya
  (1996-EML)

  11. Aşağıdakilerden hangisi, Balkan Savaşı de¬vam ederken Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlığını ilân etmiştir?
  A) Romanya B) Bulgaristan
  C) Arnavutluk D) Yunanistan
  (1996-FL/AÖL)
  12. Aşağıdakilerden hangisi, l. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından değildir?
  A) Avrupa haritasının yeniden çizilmesi
  B) imparatorlukların yıkılarak, yerine yeni devlet¬lerin kurulması
  C) Devletlerin yönetim şekillerinde değişmeler ol¬ması
  D) Almanya'nın ikiye ayrılması
  (1997 -DPY)
  13. l. Çanakkale Savaşı
  II. Trablusgarp Savaşı
  III. 9. Ordu Müfettişliği
  IV. Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı
  Yukarıda, Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili verilen bilgilerin kronolojik olarak sırala¬nışı, hangi seçenekte verilmiştir?
  A) l - III-V-II-IV B) II-I-IV,-III
  C) III-IV-II- l D) IV-III-I-II
  (1997 -DPY)
  14. Osmanlı Devleti,<^şağıdaki cephelerin hangi¬sinde yaptığı savaşlarla İtilaf Oevletleri'nin Rusya'ya yardım etmesini engellemiştir?
  A) Galiçya B) Çanakkale
  C) Kafkasya D) Filistin
  (1997-ATML)
  15. İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti'nin l. Dünya Sa-vaşı'na girmesini istemiyorlardı.
  Aşağıdakilerden hangisi bunun sebepleri ara¬sında yer_almaz?
  A) Almanya karşısında güçlerinin azalacağını düşünmeleri
  B) Osmanlı Devleti'nin ekonomik ve askerj yön¬den iyi durumda bulunması
  C) Süveyş Kanalı'nın Osmanlıların eline geçme¬si endişesi
  D) Rusya'ya yardım sağlanmasının aksayacağı endişesi
  (1997 -FL/AÖL)
  16. l Dünya Savaşı'nda, İtilaf Devletleri, Rusya'ya yardım etmek ve Osmanlı Devleti'ni savaş dı¬şı bırakmak için aşağıdakilerden hangisini ele geçirmeyi gerekli görmüşlerdir?
  A) İç Anadolu Bölgesi'ni
  B) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu
  C) istanbul ve Boğazları
  D) Akdeniz Bölgesi'ni
  (1998 -DPY)
  17. Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nda düşmanın ı nereden çıkarma yapacağını önceden tahmin etmesi, onun daha çok hangi yönünü göste¬rir?
  A) Savaş stratejisini iyi bildiğini
  B) Aynı düşmanla defalarca karşılaştığını
  C) iyi bir yönetici olduğunu
  D) Kumanda ettiği askeri iyi tanıdığını
  (1998 -LGS)
  18. Aşağıdaki devletlerden hangisinin Sırbistan'a savaş ilân etmesiyle l. Dünya Savaşı patlak vermiştir?
  A) italya B) Rusya
  C) Avusturya - Macaristan D) Almanya
  (1999 -DPY)
   
 2. savasas

  savasas Yeni Üye Üye

  Katılım:
  7 Eylül 2010
  Mesaj:
  3
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Balkan Savaşları

  1 c 2c 2
   
 3. savasas

  savasas Yeni Üye Üye

  Katılım:
  7 Eylül 2010
  Mesaj:
  3
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Balkan Savaşları

  1c 2c 3a 4a 5a 6d 7b 8c 9d 10c 11c 12e 13b 14b 15b 16c 17a 18c
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş