1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Balkan Savaşları

'Bir Kahraman Doğuyor Testleri' forumunda erkanisanmaz tarafından 2 Şubat 2007 tarihinde açılan konu

 1. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,683
  Alınan Beğeniler:
  5,290
  Ödül Puanları:
  113
  1. l. Dünya Savaşı'nda aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmadık?
  A) Kafkas B) Suriye
  C) Trablusgarp D) Irak
  (1985-FL/1)
  2. Berlin Antlaşması ile Ruslara verilmiş olan Kars, Ardahan ve Batum, aşağıdaki antlaşma¬ların hangisiyle tekrar anayurda katılmıştır?
  A) Ankara B) Ouchy (Uşi)
  C) Brest-Litovsk D) Atina
  (1985-FL71)
  3. Birinci Dünya Savaşı'nın temel nedeni aşağı-dakilerden hangisidir?
  A) Hammadde ve pazar elde etme yarışı
  B) ingiltere'nin Mısır'ı elde etmek istemesi
  C) Rusya'nın Sırbistan'a saldırması
  D) Balkan ülkelerinin paylaşılmak istenmesi
  (1987 -FL/1) '
  4. Aşağıdakilerden hangisi İtalya'nın sömürgeci¬likte gecikmesinin bir sebebidir?
  A) Birlik kurmasının uzun sürmesi
  B) Hürriyetçi düşünceye sahip olması
  C) Çevrede sömürülecek ülke olmayışı
  D) Dünya politikasını iyi takip edememesi
  (1988-EML)
  5. I. Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi hangi antlaşmayla kapanmıştır?
  A) Moskova B) Kars
  C) Brest - Litovsk D) Lozan
  (1991 -EML)
  6. l. Dünya Savaşı sonunda Almanya galip dev¬letlerle hangi antlaşmayı imzalamıştır?
  A) Nöyyi B) Sen Jermen
  C) Triyanon D) Versay
  (1992-DPY)
  7. Rusya, hangi antlaşmayla I. Dünya Sava-şı'ndan çekilmiştir?
  A) .Moskova B) Brest-Litowsk
  C) Berlin D) Kars
  (1995-EML)
  8. I. Dünya Savaşı'nda aşağıdaki cephelerden hangisinin açılmasında İtilaf Devletleri'nin Rusya'ya yardım etmek amacı vardır?
  A) Makedonya B) Kafkasya
  C) Çanakkale D) Filistin
  (1995-DPY)
  9. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce
  olmuştur?

  A) Balkan Savaşları
  B) Çanakkale Savaşları
  C) Trablusgarp Savaşı
  D) 31 Mart Vak'ası
  (1995-FL/AÖL)
  10. Türk Milleti'nin l. Dünya Savaşı'nda hangi cep¬hede kazandığı başarılar, milli mücadele duy¬gusu ve kendine olan güvenin artmasında et¬kili olmuştur?
  A) Irak B) Filistin
  C) Çanakkale D) Kafkasya
  (1996-EML)

  11. Aşağıdakilerden hangisi, Balkan Savaşı de¬vam ederken Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlığını ilân etmiştir?
  A) Romanya B) Bulgaristan
  C) Arnavutluk D) Yunanistan
  (1996-FL/AÖL)
  12. Aşağıdakilerden hangisi, l. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından değildir?
  A) Avrupa haritasının yeniden çizilmesi
  B) imparatorlukların yıkılarak, yerine yeni devlet¬lerin kurulması
  C) Devletlerin yönetim şekillerinde değişmeler ol¬ması
  D) Almanya'nın ikiye ayrılması
  (1997 -DPY)
  13. l. Çanakkale Savaşı
  II. Trablusgarp Savaşı
  III. 9. Ordu Müfettişliği
  IV. Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı
  Yukarıda, Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili verilen bilgilerin kronolojik olarak sırala¬nışı, hangi seçenekte verilmiştir?
  A) l - III-V-II-IV B) II-I-IV,-III
  C) III-IV-II- l D) IV-III-I-II
  (1997 -DPY)
  14. Osmanlı Devleti,<^şağıdaki cephelerin hangi¬sinde yaptığı savaşlarla İtilaf Oevletleri'nin Rusya'ya yardım etmesini engellemiştir?
  A) Galiçya B) Çanakkale
  C) Kafkasya D) Filistin
  (1997-ATML)
  15. İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti'nin l. Dünya Sa-vaşı'na girmesini istemiyorlardı.
  Aşağıdakilerden hangisi bunun sebepleri ara¬sında yer_almaz?
  A) Almanya karşısında güçlerinin azalacağını düşünmeleri
  B) Osmanlı Devleti'nin ekonomik ve askerj yön¬den iyi durumda bulunması
  C) Süveyş Kanalı'nın Osmanlıların eline geçme¬si endişesi
  D) Rusya'ya yardım sağlanmasının aksayacağı endişesi
  (1997 -FL/AÖL)
  16. l Dünya Savaşı'nda, İtilaf Devletleri, Rusya'ya yardım etmek ve Osmanlı Devleti'ni savaş dı¬şı bırakmak için aşağıdakilerden hangisini ele geçirmeyi gerekli görmüşlerdir?
  A) İç Anadolu Bölgesi'ni
  B) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu
  C) istanbul ve Boğazları
  D) Akdeniz Bölgesi'ni
  (1998 -DPY)
  17. Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nda düşmanın ı nereden çıkarma yapacağını önceden tahmin etmesi, onun daha çok hangi yönünü göste¬rir?
  A) Savaş stratejisini iyi bildiğini
  B) Aynı düşmanla defalarca karşılaştığını
  C) iyi bir yönetici olduğunu
  D) Kumanda ettiği askeri iyi tanıdığını
  (1998 -LGS)
  18. Aşağıdaki devletlerden hangisinin Sırbistan'a savaş ilân etmesiyle l. Dünya Savaşı patlak vermiştir?
  A) italya B) Rusya
  C) Avusturya - Macaristan D) Almanya
  (1999 -DPY)
   
 2. savasas

  savasas Yeni Üye Üye

  Katılım:
  7 Eylül 2010
  Mesaj:
  3
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Balkan Savaşları

  1 c 2c 2
   
 3. savasas

  savasas Yeni Üye Üye

  Katılım:
  7 Eylül 2010
  Mesaj:
  3
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Balkan Savaşları

  1c 2c 3a 4a 5a 6d 7b 8c 9d 10c 11c 12e 13b 14b 15b 16c 17a 18c
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş