1. 5'li LGS Deneme Seti Çekilişi Yapılacaktır. Çekiliş Yapılacak Grup İçin Buraya Tıklayınız Gruptaki açıklamaları okuyarak çekilişe katılabilirsiniz.
 2. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Atatürk'ün Kişisel Özellikleri

'Bir Kahraman Doğuyor Testleri' forumunda erkanisanmaz tarafından 22 Eylül 2008 tarihinde açılan konu

 1. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,654
  Alınan Beğeniler:
  5,066
  Ödül Puanları:
  113
  Atatürk’ün Kişisel Özellikler
  1) Atatürk ün değişik alanlarda gerçekleştirdiği inkılaplar onun hangi özelliğini gösterir?
  A) Eğitimciliğini
  B) Yöneticiliğini
  C) Çok Yönlülüğünü
  D) Rehberliğini

  2) Atatürk, hem fikir hem de hareket adamıdır. Askerlik, hukuk, tarih, felsefe, eğitim, sanat gibi pek çok alanda görüşlerini açıklamış, yol göstermiş ve uygulamıştır.
    Yukarıda verilen özellikler Atatürk’ün, aşağıdaki hangi yönünü ortaya koymaktadır?
  a) Mantıklılığını  b)Eğitimciliğini   c)İleri görüşlülüğünü    d)Çok yönlülüğünü

  3) Mustafa Kemal’in “Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için, çağın gerektirdiği yenilikleri gerçekleştirmek zorunludur.”  
   Yukarıda verilen özellikler Atatürk’ün, aşağıdaki hangi yönünü ortaya koymaktadır?
  a)Mantıklılığını   b)Yeniliklere açık olmayı c)Azimliliğini     d) Eğitimciliği

  4) Mustafa Kemal Atatürk: “Ben askeri deha filân bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur. Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek.” demiştir.  
    Yukarıdaki bu söz Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi özelliğini vurgulamaktadır?
  A) İleri görüşlülüğü        B) İdealistliği
  C) Hakikati arama gücü  D) Vatanseverliği

  5) “Mustafa Kemal Paşa, mücadeleye atılmasaydı bu ülke kurtulamazdı. Anadolu’nun tehlikeye düşen yerlerinde batıda, doğuda ve güneyde başlayan ve bir yurtsever düşüncenin ürünü olan zayıf direniş hareketleri,  Mustafa Kemal Paşa tarafından birleştirilmeseydi her biri ayrı ayrı bastırılabilirdi”.
     Rauf Bey, yukarıdaki sözleriyle Mustafa Kemal Paşa’nın daha çok hangi özelliğine işaret etmiştir?
  A) Kararlılığına       B) Birleştiriciliğine
  C) Yöneticiliğine       D) İleri görüşlülüğüne

  6) Mustafa Kemal “Özel sermayeyi ve kişisel girişimleri esas tutmak, ama büyük bir ulusun ve geniş bir memleketin tüm gereksinimlerini göz önünde tutarak memleket ekonomisini devletin elinde bulundurmak”

  Yukarıdaki bu söz Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi özelliğini vurgulamaktadır?
  a)Çok cepheliliğini  b)Yöneticiliğini
  c)Gerçekçi olmayı    d)Önderliğini

  7) Mustafa Kemal yayınladığı Amasya Genelgesinde; “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” Demiştir
  Gerçekten de kurtuluş savaşında  halkı örgütleyerek  Kurtuluş savaşını halkla beraber kazanmıştır Buna  göre bunlar  Mustafa Kemalin hangi özelliğini göstermektedir?
  a)İnsan ve millet sevgisini   b)Sabır ve disiplinliliğini
  c)İnkılapçılığını       d)İleri görüşlülüğünü

  8) “Zaferi, denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olduğu şeyi, ihtiyacı olduğu zaman, istediği yere taşıyabilen ülke kazanır.”
  Mustafa Kemal bu sözüyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin,
  I. Kara Kuvvetleri Komutanlığı
  II. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  III. Hava Kuvvetleri Komutanlığı
  IV. Jandarma Genel Komutanlığı
  V. Sahil Güvenlik Komutanlığı
  bölümlerinden hangisinin önemini vurgulamıştır?    
  A) Yalnız I    B) I ve III   C) IV ve V  D) II ve V

  9) I- Türk Dil Kurumu’nu kurması
  II- Türk Tarih Kurumu’nu kurması
  M. Kemal’in hangi özelliğini ortaya koyar?
  a)Türk’ün özelliklerini ortaya koyma b)Yöneticilik
  c)Rehberlik  d)Sanatseverlik

  10) Atatürk’e göre İnkılap” Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak yerlerine milletin en yüksek medeni gereklerine göre ilerlemesini sağlayacak yeni müesseseleri ortaya koymaktadır.”
    Yukarıdaki bu söz Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi özelliğini vurgulamaktadır?
  a)Metotlu çalışma         b)Mantıklılık  
  c)İnkılapçılık                d)İyi kalplilik

  11) Atatürk, Kurtuluş Savaşının başarıya ulaşmasını kendine mâl etmez ve bu konuda kendisini öven¬lere: "Kazanılan zafer ve sağlanan başarılar, kah¬raman erlerin, subayların, komutanların ve Türk milletinin eseridir." derdi.
  Bu parçada, Mustafa Kemal'e ait özelliklerin hangisinden söz edilmiştir?
  A) Türk milletine yaptığı rehberlikten
  B) Kararlı ve tutarlı yöneticiliğinden
  C) Kararlarını ülke gerçeklerine dayandırmasından
  D) Alçak gönüllü bir kişiliği olduğundan

  12) Yurttaşlarım! Yurdumuzu, dünyanın en gelişmiş ve çağdaş ülkeleri düzeyine çıkaracağız.
  Mustafa Kemal bu sözleri, Türk ulusunun han¬gi özelliğine güvenerek söylemiştir?
  A) Konukseverliği B) Çalışkanlığı
  C) Yardım severliği D) Cesurluğu

  13) Ağır ve kesin bir kararın doğruluğuna inanmadan önce, kararı bütün yönleriyle ele almak ve değer¬lendirmek gerekir.
  Bu söz, Mustafa Kemal'in hangi yönünü daha çok açıklamaktadır?
  A) Kendi kararlarına önem verme
  B) Özgür ve bağımsız davranma
  C) Sezgilere ve kanılara göre davranma
  D) Araştırıcı ve sorgulayıcı olma

  14) “Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır.”
  Illustrierte Dergisi
  Alman dergisinde Atatürk’ün aşağıdaki hangi özelliğinden bahsedilmemiştir?
  a)İyi Kalplilik  b)İleri görüşlülük  
  c)Azim ve kararlılık    d)Liderlik

  15) Pekâlâ bilirsiniz ki benim bütün hayatımda bu ana kadar güttüğüm gaye, hiçbir vakit kişisel olmamıştır. Her ne düşünmüş ve her neye girişmiş isem, daima memleketin, milletin ve ordunun adına ve menfaatine olmuştur.
  Mustafa Kemal’in bu sözü  hangi özelliğini vurgulamaktadır?
  a)Vatanseverlik      b)Yersiz acımayı kontrol
  c)Metotlu çalışma  d)Yaratıcılık

  16) “Memleket ve milletin kurtuluşu ve mutluluğu için çalışmaktan başka bir maksadım yoktur. Bu, bir insan için kâfi bir sevinç ve haz temin eder. Benimle beraber olan arkadaşlarım, bütün vatandaşlarım da aynı maksadı takip etmektedirler”
  Mustafa Kemal’in bu sözü  hangi özelliğini vurgulamaktadır?
  a)Millet sevgisi         b)Mantıklılık
  c)Metotlu çalışma     d)İdealistlik

  17) Beni övme sözlerini bırakınız; gelecek için neler yapacağız, onları söyleyin
  Mustafa Kemal’in bu sözü  hangi özelliğini vurgulamaktadır?
  a)Yaratıcılık   b)Gurura yer vermeme
  c)Rehberlik    d)Ümitsizliğe yer vermeme

  18) Bütün vazifelerin üstünde bizim de bir vicdanî vazifemiz vardı; o da, herkesin sudan bir takım vazifeler yaptığı sırada hayatımızı, varlığımızı bu milletin bağrına sokarak, onlarla beraber düşman karşısında uğraşmak olmuştur
  Mustafa Kemal’in bu sözü  hangi özelliğini vurgulamaktadır?
  a)Açık sözlülük  b)Mantıklılık
  c)Vatanseverlik  d)Gerçeği arama

  19) Arkadaşlarımız ve milletin bütün fertleri gibi, millî davamızda benim de emeğim geçmiş ise, bu çalışmada iş yapma kuvveti ve başarı varsa, bunu şahsıma atfetmeyiniz. Ancak ve ancak bütün milletin manevî şahsiyetine atfediniz.
  Mustafa Kemal’in bu sözü  hangi özelliğini vurgulamaktadır?
  a)Vatanseverlik  b)İyi Kalplilik
  c)Açık sözlülük  d)Gurura yer vermeme

  20) Samimî olarak bu memleketin, bu milletin menfaatine yapılacak bir iş olsun, ben onu göz önüne almayayım; bu, mümkün değildir. Yalnız, işin gerçekten millete menfaati olmalı ve teklifin samimî olarak yapıldığına ben inanmalıyım.
  Mustafa Kemal’in bu sözü  hangi özelliğini vurgulamaktadır?
  a)Millet sevgisi   b)İyi kalplilik  
  c)Çok cephelilik   d)Birleştirme ve bütünleştirme

  21) Ben düşündüklerimi, sevdiklerime olduğu gibi söylerim. Aynı zamanda gerekli olmayan bir sırrı kalbimde taşımak kudretinde olmayan bir adamım. Çünkü ben, bir halk adamıyım. Ben düşündüklerimi daima halkın önünde söylemeliyim.
  Mustafa Kemal’in bu sözü  hangi özelliğini vurgulamaktadır?
  a)Mantıklılık   b)Açık sözlülük
  c)Eğitimcilik   d)Yöneticilik

  22) Eşini mesut edebilecek herkes evlenmelidir, çoluk-çocuk sahibi olmalıdır. Bana bakmayınız; bu meselede örnek İsmet Paşa'dır. Benim hayatım başka türlü düzenlenmiştir. Buna rağmen tecrübesini yaptım. Sonradan anladım ki bu iş benim başarabileceğim iş değilmiş.
  Mustafa Kemal’in bu sözü  hangi özelliğini vurgulamaktadır?
  a)Eğitimcilik   b)Metotlu çalışma
  c)Açık sözlülük  d)İdealistlik
   
  ruchan0734 bunu beğendi.
 2. _mert_1995_

  _mert_1995_ Yeni Üye Üye

  Katılım:
  14 Şubat 2009
  Mesaj:
  1
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Emeğinize teşekkür ederim hocam saolun. ;)
   
 3. toroman61

  toroman61 Üye Üye

  Katılım:
  7 Şubat 2008
  Mesaj:
  6
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Atatürk'ün Kişisel Özellikleri

  teşekkür
   
 4. tokatli seda

  tokatli seda Yeni Üye Üye

  Katılım:
  2 Nisan 2011
  Mesaj:
  4
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Atatürk'ün Kişisel Özellikleri

  hocam yinede tşkkler
   
 5. tokatli seda

  tokatli seda Yeni Üye Üye

  Katılım:
  2 Nisan 2011
  Mesaj:
  4
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Atatürk'ün Kişisel Özellikleri

  gerçekten tşekkürler hocam
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş