1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü Test Soruları

'Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ö' forumunda erkanisanmaz tarafından 8 Nisan 2007 tarihinde açılan konu

 1. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,758
  Alınan Beğeniler:
  5,349
  Ödül Puanları:
  113
  1.   Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Balkan Antantı’na katılmasının amaçlarından biri değildir?                
       A) Sınır anlaşmazlıklarını çözmek
       B) Komşu devletlerin dostluğunu kazanmak
       C) Devletler arası ilişkilerde rol almak
       D) Batı sınırlarının güvenliğini sağlamak
  2.   Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi dış siyasetinde temel alınan ilkeler arasında yer almaz?              
       A) Barışçılık           C) Eşitlik
       B) Bağımsızlık        D) Dışa bağımlı ekonomi
  3.   Atatürk Döneminde aşağıdaki gelişmelerden hangisi yabancı okulların zararlı çalışmalarını önleyerek kültürün korunmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir?
       A) Yabancı okulların devlet denetimine alınması
       B) Türk Dil Kurumunun kurulması
       C) Latin Harfleri’nin kabul edilmesi
       D) Türk Tarih Kurumunun kurulması
  4.   Lozan Barış Antlaşması’nın ardından dış siyasette gerçekleşen aşağıdaki gelişmelerden hangisini Türkiye, yabancı devletlerin karışmasına izin vermeyip kendi içinde çözümlemiştir?
       A) Nüfus mübadelesi     C) Boğazlar
       B) Yabancı okullar         D) Musul sorunu
  5.   8 Temmuz 1937’de  Tahran’da Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında imzalanan ve Orta Doğu barışını hedefleyen sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
       A) Balkan Antantı         C) Afganistan Dostluk Antlaşması
       B) Sadabat Paktı            D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi
  6.   I. Balkan Antantı’nın imzalanması
       II. Sadabat Paktı’nın yapılması
       III. NATO’ya üye olunması
       IV. Milletler Cemiyeti ile ortak hareket edilmesi
       Türkiye’nin II. Dünya savaşı tehlikesi üzerine verilen gelişmelerden hangilerini gerçekleştirdiği söylenemez?
      A) Yalnız III        C) I ve III
      B) Yalnız IV        D) I, II ve IV
  7.  Coğrafi, ekonomik, sosyal, siyasal ve stratejik faktörlerin bir devletin dış politikasına etkisinin incelenmesine ………………    denir. Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
      A) Jeopolitik          C) Jeostrateji
      B) Diplomasi          D) Politika
  8. Atatürk’ün uluslararası ilişkilerde uygulamaya koyduğu yaklaşımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?  
      A) Yayılmacı politika izlemek
      B) Komşuların iç işlerine karışmak
      C) Uluslararası işbirliğinden kaçınmak
      D) Uluslararası anlaşmazlıkları barış yolu ile çözmek
  9.                                                MUSUL
  Verilen kavram ile aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki kurulmaz?
     A) İngiltere                           C) Petrol
     B) Ankara Antlaşması          D) Mübadele

  10.   Mustafa Kemal Atatürk ‘’ Kırk asırlık Türk yurdu düşmanı elinde esir kalmaz’’ diyerek aşağıdakilerden şehirlerden hangisinin mutlaka Misakımilli sınırlarına katılacağını belirtmiştir?
         A) Urfa               C) Antep
         B) Maraş             D) Hatay
  11.   Mustafa Kemal’in aşağıdaki sözlerinden hangisi dünya barışını destekler niteliktedir?
         A) Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.
         B) Ne mutlu Türküm diyene!
         C) Milletin hayatı tehlikeye düşmedikçe savaş bir cinayettir.
         D  Türk;  öğün, çalış güven.
  12.   Türkiye’nin Sadabat Paktı ve Balkan Antantı’nı imzalamasına aşağıdaki devletlerden hangilerinin saldırgan politikaları neden olmuştur?
         A) Fransa-İngiltere         C) Bulgaristan-Yunanistan
         B) Almanya-İtalya          D) SSCB-Macaristan
  13.   Hatay sorunu aşağıdakilerden hangisine yapılan başvuru sonucu çözüme kavuşmuştur?
         A) Milletler Cemiyeti      C) Balkan Antantı
         B) Sadabat Paktı              D) NATO
  14.  I. Duyarsızlık
        II. Eşitlik
        III. Irkçılık
        IV. Karşılıklı dostluk
  Atatürkçü düşüncede dış politika esasları yukarıda verilenlerden hangilerine dayanır?
  A) I ve II           C) II ve IV
  B) I ve III          D) III ve IV
  15.   Atatürk’ün Lozan Antlaşması’ndan sonra söylediği ‘’ Barış yolunda nereden bir çağrı geliyorsa, Türkiye onu can atarak karşıladı ve yardımını esirgemedi. ‘’ sözü aşağıdakilerin hangisinin temelini oluşturur?
         A) Ekonomik kalkınmanın
         B) Türkiye’nin dış siyasetinin
         C) Eğitim ve öğretimin
         D) Toplumsal yaşayışın
  16.   Cumhuriyet Döneminde nüfus değişimi (mübadele) aşağıdaki ülkelerden hangisiyle yaşanmıştır?
          A) Bulgaristan         C) Romanya
          B) Yunanistan          D) Yugoslavya
  17.   Şeyh Sait İsyanı, Lozan’da çözülemeyen aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümünü engellemiştir?
        A) Boğazlar                  C) Hatay
        B) Yabancı okullar       D) Musul
  18.  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1934’te Balkan Antantı’nın, 1937’de Sadabat Paktı’nın kurulmasına öncülük etmesindeki amaçları arasında yer almaz?
        A) Sınırlarının güvenliğini sağlamak
        B) ‘’ Yurtta barış dünyada barış!’’ ilkesini uygulamak
        C) Komşu devletlerle iyi ilişkiler kurmak
        D) Bağımsızlıktan ödün vermek
  19.  Türkiye’nin batı sınırlarını, güvence altına almak amacıyla 1934 yılında imzaladığı Balkan Antantı’na aşağıdaki ülkelerden hangisi katılmamıştır?
        A) Bulgaristan         C) Yugoslavya
        B) Yunanistan          D) Romanya

  20.     Hatay, 1921’de yapılan Ankara Antlaşması’na göre hangi ülkeye bırakılmıştır?
          A) Fransa           C) Irak
          B) İran                D) Gürcistan
  21.    Aşağıdaki  siyasi olaylardan hangisinin çözümü en son gerçekleşmiştir?
         A) Hatay’ın anavatana katılması
         B) Musul sorununun çözümlenmesi
         C) Ege adalarının durumunun netleşmesi
         D) Boğazlarda kesin egemenlik hakkının kazanılması


  22.   Hatay’ın anavatana katılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
        A) Nüfus çoğunluğunun Türk olması
        B) Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması
        C) Türk dış politikasının başarılı olması
        D) Hatay’ın o sırada bağımsız bir devlet olması

  23. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşüncede milli dış politikanın başlıca ögelerinden biri değildir?
  A) Milli sınırlar içinde kalmak
  B) Uluslararası ilişkilerde saldırgan bir tutum izlemek
  C) Bağımsız olmak
  D) Dünya barışına katkıda bulunmak
  24.     Balkan Antantı’nı imzalayan devletlerin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
            A) Olası bir savaşta aynı blokta yer almak
            B) Dünya barışına katkıda bulunmak
            C) Ekonomik alanda işbirliği sağlamak
            D) Karşılıklı olarak sınırların güvenliğini sağlamak
  25.   Atatürk Döneminde Türkiye, ‘’ Yurtta barış dünyada barış’’ ilkesini esas alarak hareket etmiştir.
          A) Yayılmacı bir politika izlemek
          B) Sınırların güvenliğini sağlamak
          C) Uluslararası barışa katkıda bulunmak
          D) Komşu devletlerle ittifaklar kurmak
  26.    Atatürk dönemi dış politikasında Balkan Antantı, Sadabat Paktı ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin yapılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
         A) Türkiye’nin II.Dünya Savaşı’nda yer alacağı tarafı belirlemesi
         B) Almanya ve İtalya’nın saldırgan politika izlemesi
         C) ‘’Yurtta barış, dünyada barış!’’ ilkesinin benimsenmesi
         D) Sorunların diplomatik yollarla çözümlenmesi isteği
  27.   Türkiye’nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni imzalamaktaki başarısı aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
          A) Saldırgan yapısına
          B) Askeri gücüne
          C) Kararlı tutumuna
          D) Yaptığı tehditlere
  28.    Sadabat Paktı, aşağıdaki ülkelerden hangisinin Doğu Akdeniz’de ve Orta Doğu’da saldırgan tavrına karşı bir savunma paktı olarak imzalanmıştır?
         A) Rusya
         B) İtalya
         C) Fransa
         D) İngiltere
  29.    Sevr Antlaşmasıyla kurulan ‘’ Boğazlar Komisyonu’’ aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kaldırılmıştır?
          A) Mondros Ateşkes Antlaşması
          B) Montrö Boğazlar Sözleşmesi
          C) Mudanya Ateşkes Antlaşması
          D) Lozan Barış Antlaşması
  30.    Atatürk Dönemi dış politikasında aşağıdaki devletlerden hangisi ile sorunları çözmek amaçlı diplomatik ilişki kurulduğu söylenemez?
         A) İngiltere              C) Fransa
         B) Yunanistan         D) Sovyet Rusya
  31.   Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra devam eden sorunlardan biri değildir?
        A) Kapitülasyonlar      C) Boğazlar
        B) Irak sınırı                D) Hatay
  32.    Türkiye ile Yunanistan arasındaki yakınlaşmaya Romanya ve Yugoslavya’nın katılması aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırlamıştır?
         A) Sadabat Paktı’nın imzalanması
         B) Birleşmiş Milletlerin kurulması
         C) Balkan Antantı’nın imzalanması
         D) NATO’ya üye olunması
  33.    Yeni Türk Devleti’nin 19322’de Milletler Cemiyeti’ne, 1934’de  Balkan Antantı’na, 1937’de Sadabat Paktı’na üye olması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
          A) Barışcı bir dış politika izlendiğinin
          B) İç sorunların halledildiğinin
          C) Ekonomik kalkınma sağlandığının
          D) Dış güvenliğinin sağlanamadığının
  34.    1933’ten sonra İtalya, Almanya ve Rusya’nın silahlanmaya ve saldırgan bir politika izlemeye başlamasının aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenir?
         A) Diplomatik sorunların çözülmesine
         B) Yapılan antantların güçlenmesine
         C) II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına
         D) Boğazların önemini yitirmesine
  35.    İtalya’nın saldırgan politikası ile Balkanlar’ı tehdit etmeye başlamasının aşağıdaki ittifaklardan hangisinin kurulmasına neden olduğu söylenebilir?
          A) Balkan Antantı         C) Varşova Paktı
          B) Sadabat Paktı            D) Avrupa Birliği
  36.    Yeni Türk Devleti’nin kendisine hedef olarak en gelişmiş ülkeler düzeyine çıkma ve onun ötesine gitmeyi belirlediği göz önünde tutulursa dış politikada nasıl bir yol izlemesi beklenir?
          A) Yüzünü doğuya dönme
          B) Savunma yatırımlarını artırma
          C) Batılı ülkelerle ilişkileri geliştirme
          D) Komşu devletlerle ambargo uygulama
  37.    Yeni Türk Devleti 6 Haziran 1932’de yapılan Cenevre Silahsızlanma Konferansı’na katılarak aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamıştır?
         A) Milliyetçilik
         B) Milli Egemenlik
         C) Barış
         D) Devletçilik.
  38.    Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temelinde bağımsızlığımıza saygı duyan devletlerle her alanda ilişki geliştirmek yatmaktadır
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisine öncelikli vurgu yapılmıştır?
         A) Savaş          C) Bağımsızlık
         B) Eşitlik         D) Bloklaşma
  39.    Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının temeli barışçı esaslara dayanıyordu.
        Bu durum dikkate alınırsa Türkiye Cumhuriyeti’nin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?
  A) Komşu olan devletlerle saldırmazlık paktları yapması
  B) Diğer devletleri sömürgesi haline getirmesi
  C) Milletler Cemiyeti’ne katılması
  D) Yunanistan ile nüfus mübadelesi
  40,    Lozan Antlaşması’na göre yabancı okullar Türk okullarının kanun ve yönetmeliklerine tabi olmak şartıyla varlıklarını sürdürebileceklerdir.
    Buna göre, ulaşılabilecek temel yargı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bütün okullar kapatılmıştır.
  B) Eğitimde çok başlılık yaşanmıştır.
  C) Yabancı okullara tanınan ayrıcalıklar ortadan kalkmıştır.
  D) En fazla okul Fransa’ya aittir.  TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN DIŞ SİYASETİ

  1-  Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı’na katılmamıştır?

             a) Bulgaristan               b) Yunanistan               c) Romanya     d) Türkiye

  2-  Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı’na katılan devletlerden değildir?

             a) İran              b) Irak             c) Suriye          d) Afganistan  

  3-  Aşağıdaki olaylardan hangisi en son gerçekleşmiştir?

  a) Musul’un sınırlarımız dışında kalması              b) Montrö Boğazlar Sözleşmesi

  c) Kapitülasyonların kaldırılması                       d) Hatay’ın anavatana katılması

  4-  Türkiye’nin  dış politika’da komşularıyla Balkan Antantı ve Sadabat Paktı imzalayarak sınır güvenliğini pekiştirmek istemesine neden olan devletler hangileridir?

      a) SSCB-Almanya       b) Almanya-ABD        c) Almanya-İtalya   d)İtalya-İngiltere

  5-  TC Devleti, boğazların yönetimi ve güvenliğini hangi antlaşmayla kesin olarak sağlamıştır?

    a)Lozan Antlaşması     b)Mudanya Mütarekesi      c)Montrö Sözleşmesi   d) Ankara Antlaşması

  6-  Şeyh Sait İsyanı ile aleyhimize sonuçlanan konu nedir?

        a) Boğazların yönetimi     b) Azınlık hakları       c) Musul’un geleceği    d) Hatay’ın geleceği

  7- Şeyh Sait ayaklanmasından dolayı kaybettiğimiz Misakı milli toprağımız neresidir?

          a) Batum       b) Musul-Kerkük      c)Hatay     d) Batı Trakya

  8- Aşağıdakilerden hangisi Balkan antantına Yunanistan ile arasındaki sorunlardan dolayı katılmamıştır?

          a) Bulgaristan     b) Romanya   c) Arnavutluk    d) Romanya

  9- Aşağıdaki devletlerden hangisi balkan antantına katılmamıştır.

  a)Romanya             b) Bulgaristan       c)Yugoslavya         d) Yunanistan

  10- Balkan Antantı’nın kurulmasında en etkili olan sebep aşağıdakilerden hangisidir?

             a) Rusya’nın Balkanlar’ı kontrol altına almak istemesi

             b) Almanya ve İtalya’nın genişleme siyasetleri

             c) İngiltere’nin Rusya’ya karşı bir blok oluşturmak istemesi

             d) Fransa’nın Ege ve Akdeniz’i kontrol altına alarak Balkan devletlerine ekonomik abluka uygulaması

  11- TC Devleti , kuruluşunun ilk yıllarında aşağıdaki devletlerden hangisiyle daha yakın ilişkiler kurmuştur?

             a) ABD            b) Fransa         c) Almanya      d) Rusya

  12- Yeni kurulan Türk Devleti, aşağıdaki komşularından hangisi ile olan sınırlarına daha geç kesinlik kazandırmıştır?

             a) Rusya          b) İran             c) Yunanistan               d) Irak

  13- Aşağıdaki gelişmelerin hangisinde Almanya  ve İtalya’nın 1930’lu yıllarda izledikleri saldırgan politikanın etkisi yoktur?

             a) Sadabat Paktının kurulmasında

             b) Milletler Cemiyeti’nin kurulmasında

             c) II. Dünya Savaşı’nın başlamasında

             d) Fransa’nın Suriye’den çekilmesinde

  14- “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” politikası izleyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sadece dünya barışına katkı sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

             a) Sadabat Paktı’nı kurmuştur.

             b) Milletler Cemiyeti’ne üye olmuştur.

             c) Mudanya Konferansı’nı toplamıştır.

             d) Londra Konferansı’na temsilci göndermiştir.

  15-   1926 Ankara Antlaşması ile Türkiye Musul ve Kerkük’ü İngiliz mandasındaki Irak’a bırakmıştır.

             Bu karar aşağıdakilerden hangisine aykırıdır?

  a)      Milletler Cemiyeti kararlarına

  b)      Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin karalarına

  c)      Lozan Antlaşması kararlarına

  d)      Sevr Antlaşması karalarına  16-      I. Yabancı okullar sorununun çözülmesi

  II. Musul sorununun çözülmesi

  III. Hatay meselesinin çözülmesi

  IV. Boğazlar sorunu

       Yukarıda Türkiye’nin Cumhuriyet Dönemi’nde karşılaştığı bazı dış siyasi problemler verilmiştir.

  Bu problemlerden hangileri Türkiye’nin lehine çözümlenmemiştir?

             a)  I                 b) III, IV                     c) II                 d) I, IV

  17- 1923-1939 yılları arasında Türkiye’yi dış politika alanında uğraştıran sorunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

             a) Yabancı okullar sorunu           b) Türkiye-Irak sınır sorunu

             c) Hatay sorunu                       d) Türkiye-Ermenistan sınırı
   
 2. ethem01

  ethem01 Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  4 Eylül 2007
  Mesaj:
  756
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  18
  Türkiye Cumhuriyetinin Dış Siyaseti

  :)
   
 3. yýldýzurhan

  yýldýzurhan Üye Üye

  Katılım:
  27 Mayıs 2009
  Mesaj:
  6
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü Test Soruları  teşekkür ederim öğretmenim.
   
 4. raksoy

  raksoy Aktif Üye Üye

  Katılım:
  16 Şubat 2008
  Mesaj:
  66
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü Test Soruları

  teşekkürler...
   
 5. AHMET OKAN

  AHMET OKAN Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  1 Mart 2007
  Mesaj:
  551
  Alınan Beğeniler:
  4
  Ödül Puanları:
  18
  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü Test Soruları

  TEŞEKKÜRLER
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş