1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

8.Sınıf Türk İnkılabı Soruları

'Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Testleri' forumunda sevimli tarafından 15 Nisan 2007 tarihinde açılan konu

 1. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  561
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  18
  8.SINIF TÜRK İNKILAPLARI (ATATÜRK İNKILAPLARI)
  Soru 1. Tarihimizde gerçekleşen:
  -31 Mart vakası
  -Şeyh Sait isyanı
  -Menemen isyanı
  Yukarıdaki üç olayın ortak olan özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mevcut devlet düzenini değiştirmeye yönelik olmaları
  B) Ülke halkının çoğunluğu tarafından desteklenmeleri
  C) Asker kökenli kişiler tarafından başlatılmaları
  D) Başarıya ulaşmaları

  Soru 2. “Demokrasi; bir milletin iyi, güzel ve mutluluk içinde yaşamasını sağlayan en gelişmiş rejim olup, çeşitli yöntemleri önerir. Vatandaşlar serbestçe kendi düşüncelerini savunup, yaymak imkanına sahiptirler. Oy verebilecek yaşa gelen herkes seçimlere katılarak memleketin yönetiminde rol oynayabilirler.”
  Yukarıdaki tanımdan, aşağıda verilen hangi sonuç çıkarılamaz?
  A) Demokrasi en gelişmiş yönetim biçimidir.
  B) Yaş ayrımı yapılmaksızın ülkedeki herkes oy vererek memleketin yönetiminde rol oynayabilir.
  C) Ülkenin iyi yönetilmesi için çeşitli öneriler getirilebilir.
  D) Demokrasi bir milleti iyi, güzel ve mutluluk içinde yaşatabilir.

  Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi, 1923 İzmit İktisat Kongresi’nce benimsenen ilkelerdendir?
  A) Güçlü bir özel sermaye kurulmasını sağlamak
  B) Endüstrileşmeyi tamamen özel sektör eliyle gerçekleştirmek
  C) Tarımda makineleşmeyi sağlamak
  D) Özel maden işletmeciliğini teşvik etmek

  Soru 4. Yurdumuzda, Cumhuriyetin ilanından sonra ulaşılmak istenen temel hedef aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Milli hakimiyeti gerçekleştirmek
  B) Kapitülasyonları kaldırmak
  C) Çağdaş ülkeler seviyesine ulaşmak
  D) Saltanata son vermek

  Soru 5. “Her ulus kendi kaderini kendi tayin edecektir. Ancak bazı uluslar, kendi kendini yönetme yeteneğine sahip olmadıklarından, bu uluslara yardım edilecektir.”
  Wilson ilkelerinde belirtilen bu düşüncenin, aşağıdakilerden hangisine ortam sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir?
  A) İnsan haklarına dayalı bir düzene
  B) Koruyucu, himayeci (manda) politikasının yerleşmesine
  C) Ulusal, bağımsızlık düşüncesini geliştirmeye
  D) Cumhuriyet rejiminin oluşmasına

  Soru 6. Kalkınmanın baş şartı, bilgi ve kültürün ulusun tümüne yaygınlaştırılmasıdır. Bilgi ve kültürün çabuk yayılması ise kolay okumaya ve anlamaya bağlıdır.
  Okuma ve anlama kolaylığını sağlamak amacıyla yapılan inkılap aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Medreselerin kaldırılması
  B) Öğrenimin birleştirilmesi
  C) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
  D) Türk Harfleri’nin kabul edilmesi

  Soru 7. Aşağıda verilen yeniliklerden hangisi diğerlerinden farklı bir amaca yöneliktir?
  A) Tarım Kredi Kooperatiflerinin açılması
  B) Aşar vergisinin kaldırılması
  C) Kabotaj kanununun çıkarılması
  D) Örnek çiftlik ve haraların kurulması

  Soru 8. I. 1921 Anayasası’nın ilanı
  II. Saltanatın kaldırılması
  III. II.TBMM’nin açılması
  Yukarıdaki gelişmelerin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ulusal Egemenliğin sağlanması
  B) Kurtuluş savaşı, hazırlık döneminin tamamlanması
  C) Misak-ı Milli’nin ilan edilmesi
  D) Ulusal bağımsızlığın sağlanması

  Soru 9. Türkiye’de Hicri Takvimin yerine Miladi Takvim, Cuma tatili yerine de Pazar tatilinin kabul edilmesinden esas amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Uluslar arası ilişkilerde bütünlük sağlamak
  B) Tamamen batılı gibi olmak
  C) Laikliği kabul etmek
  D) Avrupa’nın desteğini almak

  Soru 10. Mustafa Kemal Atatürk’ün amaçlarından biri de tek partili yönetimden çok partili yönetime geçmek idi. Bu amaçla:
  I. Cumhuriyet Halk Partisi
  II. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
  Kuruldu.
  Buna göre, Mustafa Kemal’in çok partili hayata geçme girişimleri aşağıdakilerden hangi amacı gerçekleştirmeye yöneliktir?
  A) Meclis’teki siyasi anlaşmazlıklara son vermeye
  B) Halkın istek ve görüşlerinin Meclis’e daha çok yansımasını sağlamaya
  C) Laik devlet anlayışını Anadolu’da hakim kılmaya
  D) Milliyetçi devlet anlayışını gerçekleştirmeye  Soru 11.Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk çiftçi ve köylüsünden ürün üzerinden peşin alınan Aşar(Öşür) Vergisi kaldırılmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi Aşar Vergisi’nin kaldırılmasıyla ulaşılmak istenen amaçlar arasında gösterilemez?
  A) Üretimi arttırmak
  B) Köylüyü ekonomik yönden rahatlatmak
  C) Yabancı sermayeyi özendirmek
  D) Tarımı geliştirmek

  Soru 12. “Bir ulusu özgür, bağımsız, onurlu, yüce bir sosyal toplum biçiminde yaşatan ya da ulusu tutsaklık ve yoksulluğa bırakan eğitimdir.”
  Mustafa Kemal’in aşağıdaki çalışmalarından hangisi bu düşünceler doğrultusunda yapılmamıştır?
  A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  B) Medeni Kanunun kabulü
  C) Maarif Teşkilatı hakkında kanun
  D) Latin Alfabesi’nin kabul edilmesi

  Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Olayı’nın ortak yönlerinden biri değildir?
  A) Dini nitelikli olmaları
  B) Mevcut rejime yönelik olmaları
  C) Türkiye’de rejim değişikliğine neden olmaları
  D) Çok partili sisteme geçişi engellemeleri

  Soru 14. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başlamasından Cumhuriyet’in ilanına kadar olan dönemde gerçekleşen olaylar bağımsızlık amacı olduğu kadar yeni bir devleti kurmaya yöneliktir. Cumhuriyet’in ilanından sonraki olaylar yeni kurulan devleti geliştirmeye ve korumaya yönelik olarak değerlendirilmiştir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet rejimini korumaya yönelik olabilir?
  A) Düzenli ordunun kurulması
  B) Latin Alfabesi’nin kabulü
  C) Hukuk birliğinin sağlanması
  D) Halifelik kurumuna son verilmesi

  Soru 15. Türkiye Cumhuriyeti’nde halkın iradesini Meclise tam olarak yansıtmak ve halkın yönetime egemen olmasını gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki faaliyetlerden hangisi gerçekleştirilmiştir?
  A) Çok partili hayata geçiş denemeleri başlattı.
  B) İsyanları bastırılmasını sağladı.
  C) Takrir-i Sükun yasasını çıkarttı.
  D) Medeni Kanun ilan edilmiştir.

  Soru 16. Mustafa Kemal yapacağı inkılap hareketlerinde halkın tepkisini önlemek istemiş, hatta egemenliği millete veren 1921 Anayasası’nda “Şeriat hükümlerinin yürürlüğünü sağlamak TBMM’nin görevidir.”denmiştir.
  Bu durum inkılapların hangi yönünü ortaya çıkarır niteliktedir?
  A) İnkılapçı özelliğini
  B) Aşama aşama gerçekleştirildiğini
  C) Batılı anlayışta olduğunu
  D) Halkçı anlayışa sahip olduğunu


  Soru 17. Mustafa Kemal’in “Halka aşılanacak idealler, halkın ruhundan ve vicdanından alınmalıdır. Unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız.” derken Türk Eğitim Sisteminin hangi yönünü vurgulamıştır?
  A) Dini eğitimi içermesini
  B) Türk Milliyetçiliğine dayanmasını
  C) Eğitimin özel okullarda gerçekleşmesini
  D) Batılı anlamda olmasını

  Soru 18. Mustafa Kemal’in Erzurum Kongresi’nde bahsettiği “İrade-i Milliye’yi hakim kılmak esastır.”maddesi doğrultusunda aşağıdaki inkılap hareketlerinden hangisi yapılmıştır?
  A) Halifelik kurumu yapılmıştır.
  B) Saltanat kaldırılmıştır.
  C) Medreseler kapatılmıştır.
  D) Ölçü ve tartıda değişiklik yapılmıştır.

  Soru 19. Çok partili hayata geçişin ilk haftası dış politikada Türkiye’yi zarara uğratmış, çıkan iç karışıklıklardan yararlanan İngiltere Musul’u tamamen ele geçirmiş ve Türkiye’nin Musul üzerindeki avantajları yok olmuştur.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olabilir?
  A) Toplumsal olayların siyasal çekişmelerden meydana geldiğinin
  B) Türkiye’nin dış politikada etkin olduğunun
  C) Tek partili sistemin her zaman iyi sonuçlar verdiğinin
  D) Türk toplumunun çok partili hayata hazır olduğunun

  Soru 20. Osmanlı Devleti İngilizlerle imzalanan Balta Limanı antlaşması ile Avrupa’nın açık pazarı haline gelmiştir.
  Yeni Türk devleti Osmanlı Devleti’nin uğradığı aynı sonuca uğramamak amacıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?
  A) Kapitülasyonları kaldırdı.
  B) Ekonomide devletçilik ilkesini uyguladı.
  C) Toprak reformunu gerçekleştirdi.
  D) Osmanlı borçlarını ödemeyi kabul etmedi.

  Soru 21. Türk ulusunun tarihi şimdiye değin bilindiği gibi salt Osmanlı Tarihinden ibaret değildir. Çok daha eski bir tarihi vardır. Türk genci atasını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”
  Mustafa Kemal’in yukarıda amacını gerçekleştirmek için yaptığı en önemli çalışma aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tarih derslerini zorunlu kıldı.
  B) Türk Tarih Kurumu’nu kurdu.
  C) Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesini açtı.
  D) Dil Kurumu’nu kurdu.


  Soru 22. TBMM Lozan’a giderken Türk Heyeti’nden “Kapitülasyonlar ve Ermeni Yurdu” konularından kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir.
  Bununla TBMM aşağıdakilerden hangisine çok önem verdiğini kanıtlamıştır?
  A) Milli savunmaya
  B) Demokrasiye
  C) Milli Bağımsızlık ve bütünlüğe
  D) Halifeliğin korunmasına

  Soru 23. Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa elde edilen zaferler kalıcı olamaz, kısa zamanda sönerler.
  Aşağıdaki uygulamalardan hangisi Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinin gerçekleştirilmesine daha çok destek vermiştir?
  A) Kapitülasyonların kaldırılması
  B) Şapka kanunu
  C) Saltanatın kaldırılması
  D) Takvim değişikliği

  Soru 24. Çağdaşlaşma; halkın mutluluk ve varlık içinde yaşamasını sağlamak, toplumu ileriye götürmek ve içinde yaşanılan çağı gerektirdiği düşünsel ve teknik alanlardaki yenilikleri gerçekleştirmektedir.
  Buna göre, aşağıdaki gelişmelerden hangisi çağdaşlaşmaya bir örnek olamaz?
  A) Saltanatın kaldırılması
  B) Tarımda traktörün kullanılması
  C) Takvim, saat gibi ölçülerin değiştirilmesi
  D) Ankara’nın başkent ilan edilmesi

  Soru 25. Atatürk’ün devletçilik anlayışı, bireylerin özel girişimlerini esas almak, fakat ulusun ve ülkenin ihtiyaçlarını göz önünde tutarak, ekonomik konularda devletin etkinliğini arttırmaktır.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesi ile açıklanamaz?
  A) Planlı ekonomiye geçilmesi
  B) Sanayi yatırımlarının gerçekleştirilmesi
  C) Kapitülasyonların kaldırılması
  D) Bölgeler arası farklılıkların giderilmesi

  Soru 26. Ulusal egemenlik demokrasinin vazgeçilmez temel ilkelerinden biridir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeye uygun gelişmelerden biri değildir?
  A) Hükümetin Meclis’e karşı sorumlu olması
  B) Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tek kişide toplanması
  C) Meclis’te biden fazla partinin bulunması
  D) Yönetenlerin belli bir süre için seçilmesi

  Soru 27. Yeni Türk Devlet’inin ekonomik amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
  A) Sanayileşmiş ülkeler arasına katılma
  B) Tarımı modern araçlar ile geliştirme
  C) Özel sanayi kuruluşlarını kamulaştırma
  D) Yer altı ve yer üstü kaynaklarını değerlendirme
  Soru 28. Atatürk döneminde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi daha çok aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
  A) Kültürel zenginliğimizi arttırmak düşüncesi ile
  B) Eğitimde ikilikleri önlemek düşüncesi ile
  C) Batı toplumlarına örnek olmak düşüncesiyle
  D) Milli Egemenlik anlayışının pekiştirilmek istenmesiyle

  Soru 29. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesi ile doğrudan ilgilidir?
  A) İzmir İktisat Kongresi
  B) Aşar Vergisinin kaldırılması
  C) TBMM’nin açılması
  D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması

  Soru 30. Türk hukuk sistemi aşağıdaki inkılaplardan hangisinin gerçekleştirilmesi ile tamamen laikleştirildiği söylenebilir?
  A) Halifeliğin kaldırılması
  B) Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi
  C) Medeni kanunun kabulü
  D) Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması

  Soru 31. “Türkiye’nin asıl sahibi ve efendisi köylüdür.” Diyen Atatürk devlet adına büyük bir fedakarlıkta bulunarak Aşar Vergisini kaldırmıştır.
  Cumhuriyet’in ilk yıllarında Aşar vergisinin kaldırılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Tarımsal faaliyetlerin gelişmesini sağlamak
  B) Köylünün asıl efendi olduğunu ispatlamak
  C) Üretimde çeşitliliği sağlamak
  D) Topraksız köylüyü topraklandırmak

  Soru 32. Türk Dil Kurumu 1932 yılında kurulduğu zaman yapılacak dil çalışmalarına temel olmak üzere saptanan ilkelerden biri “Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkarmak” olmuştur.
  Bu ilkenin gerçekleştirilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
  A) Türk dilinin dünyada yaygınlaştırılması
  B) Sözlük çalışmalarının çeşitli alanlara yayılmasına
  C) Dil öğretiminde birlik sağlanmasına
  D) Dile ilişkin kaynakların araştırılmasına ve yayınlanmasına

  Soru 33. Mustafa Kemal yaptığı bir konuşmada “Ölülerden medet ummak, çağdaş bir toplum için bir lekedir.” diyerek aşağıdaki inkılaplardan hangisinin yapılması gerektiğini vurgulamıştır?
  A) Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi
  B) Medreselerin kaldırılmasını
  C) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasını
  D) Halifeliğin kaldırılmasını

  Soru 34. I. Metre sisteminin kabul edilmesi
  II. Ağırlık birimi olarak kilogramın kabul edilmesi
  III. Avrupa saat sisteminin kabul edilmesi
  ….gibi inkılapların amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Avrupa ile aramızdaki ikilikleri ortadan kaldırmak
  B) Eski Türk kültürünü yeniden yaşatmak
  C) Cumhuriyet rejimine zemin oluşturmak
  D) Ulusal ekonomiyi güçlendirmek

  Soru 35. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” İlkesi ile doğrudan ilgilidir?
  A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
  B) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun çıkarılması
  C) Türk Medeni Kanunu'nun kabulü
  D) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

  Soru 36. –İş Bankası’nın kurulması
  -MTA Enstitüsü’nün açılması
  -Teşvik-i Sanayi Yasası’nın çıkarılması
  Atatürk döneminde yaşanan bu gelişmeleri bir başlık altında toplamamız gerekseydi aşağıdakilerden hangisi söylenebilirdi?
  A) Ekonomik alanda yapılan yenilikler
  B) Eğitim-Öğretim alanında yapılan inkılaplar
  C) Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi
  D) Hukuk alanında yapılan inkılaplar

  Soru 37. Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile yeni kurulan Türk Devleti’nin çözümlenen en önemli sorunu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Meclis başkanlığı
  B) Yasama yetkisinin kullanımı
  C) Devletin rejimi
  D) Hükümet başkanlığı

  Soru 38. -1 Kasım 1922’de saltanat kaldırılmıştır.
  -3 Mart 1924’te halifelik kaldırılmıştır.
  -Kadınlara haklar verilmiştir.
  Yukarıdaki inkılapların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak
  B) Türk ulusunun refah seviyesini yükseltmek
  C) Avrupa ile Türkiye’yi birleştirmek
  D) Milli egemenlik ilkesini güçlendirmek

  Soru 39. Atatürk’e göre eğitim ve öğretimde birlik sağlanmalı, eğitim yaygınlaştırılmalıdır.
  Cumhuriyet döneminde,
  I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
  II. Medreselerin kapatılması
  III. İlköğretimin zorunlu olması
  Uygulamalarından hangilerinin Atatürk’ün eğitim anlayışına uygun olduğu savunulabilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I,II,III
  Soru 40. Atatürk ilke ve inkılaplarının temel hedefi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmaktır.
  Buna göre;
  I. Kabotaj hakkının verilmesi
  II. Medreselerin kapatılması
  III. Kılık kıyafet inkılabının yapılması
  IV. Miladi takvimin kullanılması
  İnkılaplarından hangileri Türk toplumunun dış görünüşünü çağdaş hale getirmeyi hedeflemektedir?
  A) I ve II
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) III ve IV

  Soru 41. TBMM 3 Mart 1924’te Osmanlı hanedanının Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarılmasını kararlaştırmıştır.
  TBMM bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
  A) Saltanat yanlılarının etkisini azaltmak
  B) Halifeliğin devamını sağlamak
  C) Çok partili hayata geçmek
  D) Devletçilik ilkesinin yerleşmesini sağlamak

  Soru 42. Atatürk, Kurtuluştan sonra ülkenin iç durumunu ıslah ve medeni milletlerin bir parçası olduğumuzu ispat etmek için çok önemli bir vatan hizmetimiz vardır.” sözüyle aşağıdakilerden hangisini hedef göstermiştir?
  A) Azınlık haklarının korunmasını
  B) Çağdaş uygarlıklar düzeyine ulaşmayı
  C) Misak-ı Milli’yi gerçekleştirmeyi
  D) Ordunun siyasetten ayrılmasını

  Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün toplumsal alanda yaptığı inkılaplar arasında
  Gösterilemez?
  A) Takvim-saat ve ölçülerde yenilik
  B) Soyadı Kanunu’nun kabulü
  C) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
  D) Kılık kıyafette yenilik

  Soru 44. M. Kemal Atatürk’ün şapka inkılabını gerçekleştirmeden önce Kastamonu’da halka karşı bir konuşma yaparak şapka takmanın bir uygarlık ölçüsü olduğunu söylemesi aşağıdakilerden hangisinin kanıtı sayılabilir?
  A) Yapılacak inkılaplara zemin hazırlanmak istenmesinin
  B) Şapkanın doğu kültürünün bir ürünü olduğunun
  C) Kastamonu’da şapka takanların oldukça fazla olduğunun
  D) Bütün medeni toplumların şapka taktığının
  8.SINIF TÜRK İNKILAPLARI (ATATÜRK İNKILAPLARI)

  CEVAPLARI

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  A B C C B D C A A B C B C D A B B B D A
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  B C A D C B C D C B A D C A B A C D D C
  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  A B C A
   
 2. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,759
  Alınan Beğeniler:
  5,353
  Ödül Puanları:
  113
  8.Sınıf Türk İnkılabı Soruları

  Teşekkürler Paylaşımlarınız için
   
 3. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  561
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  18
  8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ SORULAR


  1. Aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Antlaşması ile çözümlenememiştir?
  A) Türkiye – Irak sınırı B) Yeni Tür Devletinin Bağımsızlığı
  C) Osmanlı Borçları Sorunu D) Kapitülasyanların Kaldırılması

  2. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaş yapılmaksızın sınırlarımıza katılan yer aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hatay B) Onikiada C) Doğu Trakya D) Bursa

  3. Ermenilerin Doğu Anadoluda’ki isteklerinden vazgeçmek zorunda kaldıkları antlaşma hangisidir?
  A) Berlin B) Gümrü C) Moskova D)Brest-Litovsk

  4. Mustafa Kemal’in “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır.” Emrini verdiği savaş hangisidir?
  A) Çanakkale B) Baş Komutanlık C) Sakarya D) Trablugarp

  5. Kurtuluş Savaşı döneminde en uzun süren muharebe hangisidir?
  A) Sakarya B) Büyük Taarruz C) I. İnönü D) II. İnönü

  6. TBMM Hükümeti hangi savaş sonrasında İtilaf Devletlerince siyasi bir güç olarak tanınmıştır?
  A) I. İnönü B) II. İnönü C) Sakarya D) Büyük Taarruz

  7. Milli Mücadele döneminde Fransa ile yapılan ve Hatay dışında bugünkü Suriye sınırını çizen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ankara B) Gümrü C) Kars D) Moskova

  8. Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerin hangisinde yaptığı savaşlarla İtilaf Devletlerinin Rusya’ya yardım etmesini engellemiştir?
  A) Goliçya B) Çanakkale C) Kafkasya D) Filistin

  9. Aşağıdaki Antlaşmalardan hangisi imzalandığı halde uygulamaya konulmamıştır?
  A) Mudanya B) Sevr C) Gümrü D) Montrö

  10. Misakkı-ı Milli kararları aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?
  A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi B) Erzurum Kongresi
  C) Sivas Kongresi D) Türkiye Büyük Millet Meclisi


  Cevap Anahtarı:
  1.A 2.C 3.B 4.C 5.A 6.A 7.A 8.B 9.B 10.A
   
 4. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  561
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  18
  8.SINIFLAR T.C. İNKILAP TARİHİ SORULARI

  1.Aşağıdaki gelişmelerden hangisi sömürgeciliğe yeni bir hız ve yaygınlık kazandırmıştır? A.Coğrafi Keşifler B.Sanayi İnkılabı C.Pusulanın Geliştirilmesi D.Fransız İhtilali

  2.XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'ni sömürgeleştirmek için çalışan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A.Almanya B.Fransa C.Rusya D.İngiltere

  3.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nda XIX. yüzyılda görülen gelişmeler arasında yer almaz?

  A.İlk kez Avrupa'dan borç alınması
  B.Düyun-u Umumiye idaresinin kurulması
  C.Milliyetçi ayaklanmaların yaygınlaşması
  D.Türk milliyetçiliği fikrinin gelişmesi

  4.İngiltere ve Rusya 'nın Reval Görüşmesi'nde Osmanlı Devleti'ni paylaşmak için anlaşmalarının aşağıdakilerden hangisini hızlandırdığı söylenebilir?
  A.İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurulmasını
  B.31 Mart Ayaklanması'nın başlamasını
  C.II. Meşrutiyet'in ilan edilmesini
  D.Trablus garp Savaşı' nen çıkmasını

  5.I.Trablusgarp ve Bingazi eyaletleri İtalya' ya verilecek II.İtalya Oniki Adayı bir süre elinde tutacak Uşi Antlaşması'nın yukarıdaki maddelerine bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  A.Osmanlı Devleti 'nin mali çöküntü içinde olduğu
  B.Ege Denizi 'nde Türk egemenliğinin sarsıldığı
  C.İtalya 'nen Akdeniz ' de önemli bir güç olduğu
  D.Kuzey Afrika 'daki Türk varlığının sona erdiği

  6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde I. Balkan Savaşı sırasında meydana gelen siyasi gelişmelerden biridir?
  A.31 Mart Vak’ası’nın başlaması.
  B.Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesi.
  C.Bulgarların Osmanlı Devleti’nden ayrılması.
  D.Avusturya’nın Bosna-Hersek’i alması.

  7.Balkan Savaşları aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtaramayacağını ortaya koymuştur?
  A.Ümmetçilik. B-Türkçülük
  C-Osmanlıcılık D-Batıcılık.

  8.Aşağıdaki devletlerin hangisi I.Dünya Savaşı sırasında taraf değiştirerek Üçlü İtilaf’a katılmıştır?
  A.Rusya B.İtalya C.Avusturya D.Sırbistan

  9.19.yy.da Osmanlı Devleti'nin çöküşünü önlemek amacıyla çeşitli çalışmalar yapıldı.
  Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalar arasında yer almaz?
  a.Tanzimat Fermanı B.Sened-i İttifak
  C.Kanun-ı Esasi D.Islahat Fermanı

  10.Avrupa’da ilk büyük sömürge imparatorluğunu aşağıdakilerden hangisi kurmuştur?
  A.Fransa B.İngiltere C.Almanya D.Rusya
   
 5. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  561
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  18
  8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ TESTLERİ

  1. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesinde aşağıdaki devletlerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

  a-A.B.D. b-Rusya c-Fransa d-İngiltere

  2. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalardan birisidir?

  a-Uşi b-Berlin c-Ayastefanos d-Versay

  3. I. Dünya Savaşının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

  a-Fransız-Alman anlaşmazlığı

  b-İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması

  c-Rusya’nın Balkanlar’da söz sahibi olmak istemesi

  d-Almanya-İngiltere arasındaki rekabet

  4.Mustafa Kemal Paşa, Anadolu’da milli bilinci uyandırmak için önce aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir.

  a-İşgallerin miting ve protestolarla kınanmasını istedi.

  b-Amasya Genelgesi yayımlandı.

  c-Kongreler toplandı.

  d-TBMM’ni açtı.

  5. Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını kısıtlayan duruma aşağıdakilerden hangisi ile son verilmiştir.

  a-Lozan Antlaşması b-Montrö Sözleşmesi

  c-Balkan Antantı d-Londra Antlaşması

  6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya savaşı sırasında savaştığı cephelerden birisidir?

  a-Kırım b-İran c-Trablusgarp d-Irak

  7. Aşağıdakilerden hangisi “Hareket Ordusunun” kurulmasına neden olmuştur?

  a-Balkan Savaşları b-31 Mart Olayı c-I. Meşrutiyetin İlanı d-I. Dünya Savaşı


  8. I. Dünya savaşından sonra yurdumuzu işgal eden devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  a-İngiltere b-Fransa c-Rusya d-Yunanistan

  9. I. Dünya Savaşı’nın cephelerinden olan Kanal Cephesi’nin açılış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  a-İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kesmek.

  b-Fransa’nın Doğu Akdeniz’e yerleşmesini önlemek.

  c-Arapların isyanını bastırmak.

  d-Osmanlı Devleti’ni güçlendirmek.

  10. Mustafa Kemal Paşaya “Gazi ve Mareşal” unvanı hangi olaydan sonra verilmiştir?

  a-I. İnönü savaşından sonra.

  b-Londra Konferansından sonra.

  c-Sakarya Zaferinden sonra.

  d-Çanakkale Savaşlarından sonra.

  11. Sanayi İnkılabı aşağıdaki ülkelerden hangisinde ilk önce ortaya çıkmıştır?

  a-Fransa b-Rusya c-İngiltere d-Almanya  CEVAPLAR: 1-D, 2-D, 3-B, 4-A, 5-B, 6-D, 7-B, 8-C, 9-A, 10-C, 11-C
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş