sosyal bilgilerin faydaları

  1. erkanisanmaz

    Öğrendiklerimi Uyguluyorum Sunumu

    SB.5.1.1. Sosyal bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. kazanımı için hazırlanan sunumdur. 25 Kasım 2020'de güncellenmiştir. Sunudan ön izleme
  2. erkanisanmaz

    Sosyal Bilgilerin Kazandırdıkları

    1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, millî bilince sahip birer vatandaş olarak yetişmeleri, 2. Atatürk ilke ve inkılaplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini...
Üst