rollerimiz sunumu

  1. erkanisanmaz

    Sunu Değişen Rollerim Sunumu

    "SB.6.1.1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler." kazanımı için hazırlanan sunudur. Doğru yanlış sorularından bir sorunun cevabında yanlış işaretleme yapılmıştı düzeltilmiştir.
Üst