emeviler

  1. erkanisanmaz

    Abbasiler ve Emeviler Konu Kazanım Testi

    Abbasiler ve Emeviler ile ilgili yaprak testtir
  2. erkanisanmaz

    Hangi Devlet Etkinliği Emeviler-Abbasiler

    Hangi Devlet Emevi-Abbasi Etkinliği
Üst