dünya kağıt üzerinde

  1. erkanisanmaz

    Dünya Kağıt Üzerinde: Harita ve Ölçek Sunusu

    1. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. Kazanımı için hazırlanan sunudur
  2. erkanisanmaz

    Dünya Kağıt Üzerinde Etkinliği

    Dünya Kağıt Üzerinde Etkinliği
Üst