değişen kültür

  1. erkanisanmaz

    Geçmişten Günümüze

    Kazanım SB.5.2.5. Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir
Üst