• Sosyal Bilgiler dersinde zaman yetiştiremiyorum, derse öğrencileri aktif olarak katamıyorum, not tutturmak çok zaman alıyor, sınavlara uygun sorular çözdürmek istiyorum diyorsanız Arı Yayıncılık'tan çıkan Sosyalimo Akıllı Defter serimiz ve Sosyalimo Akıllı Atölyem kitaplarımız tam size göre. Türkiye'nin tercihi olan en seçkin okullarda okutulan kitaplarımızı incelemek için tıklayınız

Ya İstiklal ya Ölüm Ünitesi Çalışma Soruları

sınıf

Çalışkan Üye
Üye
#1
3.ÜNİTE KAZANIM PEKİŞTİRME-ÇALIŞMA SORULARI
1.Mondros a Ateşkes Antlaşmasından sonra Türk milleti işgallere karşı nerelerde kimlere karşı mücadele etti..
2.Milli Mücadelede Türk ordusunun kazandığı ilk zafer,kimlere karşı kazanılmış ve bu zaferin önemini yazınız..
3.Anadolu’da işgallere karşı ilk direniş hangi cephede başlamıştır.
4.Kurtuluş Savaşının ilk kurşunu nerede düşmana sıkılmıştır.
5.Güney cephesinde elde edilen başarıların Kurtuluş savaşının kazanılmasındaki etkileri neler olabilir?
6.Batı cephesinde faaliyet gösteren Kuvayımilliye birliklerinin Milli Mücadeleye katkıları nelerdir?
7.TBMM ye bağlı düzenli bir orduya geçiş nedenlerini yazınız..
8.TBMM ye bağlı düzenli ordu kurulmasının sonuçlarını yazınız.
9. I.İnönü Savaşının sebepleri nelerdir?
10.I. İnönü Savaşında kimler savaşmıştır?
11.I.İnönü zaferinin önemini yazınız.
12. I.İnönü savaşından sonra yapılan Londra Konferansının düzenlenme gerekçesini yazınız.
13.İtilaf devletlerinin Londra Konferansına Osmanlı hükümetini de çağırmalarının nedeni nedir?
14. Londra Konferanasının Önemi nedir?
15. Atatürk Londra konferansında sonuç alınamayacağını bilmesine rağmen neden temsilci göndermiştir?
16.Afganistanla 1921 yılında yapılan Dostluk Antlaşmasının nedeni nedir?
17.Milli Mücadele döneminde Sovyetler Birliği,itilaf devletlerine karşı mücadele eden TBMM hükümetini neden desteklemiştir?
18. Bu desteğin Milli Mücadeleye etkileri neler olmuştur?
19.Kurtuluş savaşı devam ederken neden bir bağımsızlık marşına ihtiyaç duyulmuştur?
20.Hangi savaştan sonra Fransızlar Yunanlıları desteklemekten vazgeçip TBMM ile anlaşma yollarını aramaya başladılar?
21.Eskişehir-Kütahya savaşlarında Türk ordusu neden Sakarya ırmağının doğusuna çekilmiştir?
22.Mustafa Kemal hangi savaştan sonra neden meclisten başkomutanlık görevini istemiştir?
23.Kütahya-Eskişehir savaşları sırasında Eğitim Kongresi nin yapılması ve Atatürk’ün katılması onun hangi kişilik özelliğini gösterir.?
24. TEkalifi Milliyenin amacı nedir?
25.Tekalifi Milliye emirleri ile hazırlıkları yapılan savaş hangisidir?
26.”Hattı müdafaa yoktur,sathı müdafaa vardır” sözünü açıklayınız.Bu söz hangi savaş sırasında söylenmiş,sonuca etkisi nasıl olmuştur?
27.Sakarya zaferi sonucunda Fransızların savaştan çekilmesinin itilaf devletleri açısından sonuçları neler olmuştur?
28.Sakarya Savaşına neden “subaylar savaşı” adı verilmiştir.?
29.M.Kemal .”Ordular !İlk hedefiniz Akdenizdir.İleri!”.. sözünü hangi savaş sırasında söylemiştir.ne demek istemiştir.?
30.Mudanya Ateşkes Antlaşmasının önemini yazınız.