Yönetimi Etkileyen Unsurlar

SB.6.6.3. Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder.
Üst