Demokrasinin Önemi

SB.6.6.4. Toplumsal hayatımızda demokrasinin önemini açıklar.
Üst