7.1. Sunuları

İletişimi Etkileyen Durumlar

SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.
Konular
3
Mesajlar
76
Konular
3
Mesajlar
76

Olumlu İletişim

SB.7.1.2. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.
Konular
4
Mesajlar
78
Konular
4
Mesajlar
78

Medya ve İletişim

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.
Konular
2
Mesajlar
40
Konular
2
Mesajlar
40

İletişim Özgürlüğü

SB.7.1.4. İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.
Konular
2
Mesajlar
62
Konular
2
Mesajlar
62
Üst