7.1. Sunuları

İletişimi Etkileyen Durumlar

SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.
Konular
5
Mesajlar
87
Konular
5
Mesajlar
87

Olumlu İletişim

SB.7.1.2. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.
Konular
4
Mesajlar
89
Konular
4
Mesajlar
89

Medya ve İletişim

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.
Konular
2
Mesajlar
50
Konular
2
Mesajlar
50

İletişim Özgürlüğü

SB.7.1.4. İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.
Konular
3
Mesajlar
91
Konular
3
Mesajlar
91
Üst