7.1. Sunuları

İletişimi Etkileyen Durumlar

SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.
Konular
3
Mesajlar
73
Konular
3
Mesajlar
73

Olumlu İletişim

SB.7.1.2. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.
Konular
4
Mesajlar
75
Konular
4
Mesajlar
75

Medya ve İletişim

SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.
Konular
2
Mesajlar
38
Konular
2
Mesajlar
38

İletişim Özgürlüğü

SB.7.1.4. İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.
Konular
2
Mesajlar
61
Konular
2
Mesajlar
61
Üst