6.7. Sunuları

Türk Cumhuriyetleri ve Komşularımız

SB.6.7.1. Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder.
Konular
3
Mesajlar
26
Konular
3
Mesajlar
26

Ülkeler Arası Ticaret

SB.6.7.2. Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini analiz eder.
Konular
3
Mesajlar
33
Konular
3
Mesajlar
33

Uluslararası Alanda Türkiye'nin Önemi

SB.6.7.3. Ülkemizin sahip olduğu siyasi, askerî, ekonomik ve kültürel özelliklere bağlı olarak uluslararası alanda üstlendiği rolleri analiz eder.
Konular
3
Mesajlar
22
Konular
3
Mesajlar
22

Popüler Kültür

SB.6.7.4. Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular.
Konular
4
Mesajlar
21
Konular
4
Mesajlar
21
Üst