1. 5'li LGS Deneme Seti Çekilişi Yapılacaktır. Çekiliş Yapılacak Grup İçin Buraya Tıklayınız Gruptaki açıklamaları okuyarak çekilişe katılabilirsiniz.
 2. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Türkiye Tarihi Test

'İpek Yolunda Türkler Testleri' forumunda Performans tarafından 11 Nisan 2007 tarihinde açılan konu

 1. Performans

  Performans Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  26 Ocak 2007
  Mesaj:
  1,551
  Alınan Beğeniler:
  46
  Ödül Puanları:
  38
  [​IMG]

  Şifre:www.tarihogretmeni.net
   
 2. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  561
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  18
  Türkiye Tarihi

  TÜRKİYE TARİHİ

  1. I. Anadolu'ya keşif amaçlı ilk akınları düzenleyen
  Çağrı Bey, 1015 yılında Doğu Anadolu'ya girerek
  bu bölgeyi tanımış ve bölgenin kolaylıkla feth
  edileceğini ispatlamıştır.
  II. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulmasından Malazgirt
  zaferine kadar geçen sürede Anadolu'da Bizans'ın
  gücünü kırmaya yönelik hareketler yapılmıştır.
  III. Malazgirt Zaferiyle Anadolu'nun kapıları Türklere
  açılmış ve Miryokefalon Savaşı'yla Anadolu tamamen
  Türk yurdu olmuştur.
  Bu üç durumdan çıkarılabilecek ortak yargı
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Malazgirt zaferiyle Anadolu'da Türk Tarihi başlamıştır.
  B) Türklerin Anadolu'ya ilk keşif hareketleri XI. yüzyılda
  başlamıştır.
  C) Türkler Anadolu topraklarını aşama aşama planlı bir
  şekilde fethetmiştir.
  D) Anadolu'da ilk fetih hareketleri Anadolu Selçuklu Devleti
  ile başlamıştır.

  2. Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasını sağlayan gelişmelerden biri de
  Bizans Ordusunda bulunan Uz ve Peçenek gibi Türklerin Selçuklular
  tarafına geçmeleridir.
  Buna göre, Malazgirt Savaşı sırasında Uz ve Peçeneklerin Selçukluların
  safına geçmelerini sağlayan en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Selçuklularla aynı kültür ve aynı ırktan gelmeleri
  B) Büyük Selçukluların savaşı kazanacaklarına inanmaları
  C) Hükümdarlarının Selçuklu saflarında olması
  D) Bizans'ın Hristiyan, Selçukluların ise Müslüman olması

  3. Aşağıda verilen beyliklerden hangisi Anadolu'da kurulan
  ilk Türk devletlerinden sayılamaz?

  A) Danişmentoğulları
  B) Artuklular
  C) Saltuklular
  D) Suriye Selçukluları


  4. Anadolu'da kurulan ilk Türk Beyliklerinin Türk tarihi
  açısından en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Anadolu'da kurulan ilk beylik olmaları
  B) Anadolu'yu bir Türk yurdu haline getirmeleri
  C) Anadolu'nun ticari potansiyelini artırmaları
  D) Anadolu'da Bizans'a karşı fetih hareketleri düzenlemeleri  5. I. Danişmentliler; Sivas ve Kayseri dolaylarında kurulmuştur.
  II. Saltuklular; Erzurum ve civarında kurulmuştur.
  III. Mengücekliler; Erzincan ve Divriği dolaylarında kurulmuştur.
  IV. Artuklular; Diyarbakır ve dolaylarında kurulmuştur.
  V. Çaka Beyliği; İzmir ve dolaylarında kurulmuştur.
  Anadolu'da Türk hakimiyetini başlatan bu devletlerin kuruluş
  yerleri dikkate alınırsa aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olur?

  A) Türkler Anadolu'nun çeşitli bölgelerine yayılarak Anadolu'yu
  Türkleştirmişlerdir.
  B) Yerleşim bölgeleri Bizans'a uzak yerlerden seçilmiştir.
  C) Anadolu'da tamamen Bizans'ın egemenliğine son verilmiştir.
  D) Türkler Orta Asya Türk Kültürü'nü devam ettirmişlerdir.


  6. İlkçağlarda Avrupalılar, Anadolu'ya Anatolia derken,
  XII. Yüzyıldan itibaren bu bölgeye Türkiye demeye başlamışlardır.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olamaz?

  A) Anadolu'da Türk nüfusunun arttığının
  B) Anadolu'nun ilk sahiplerinin Avrupalılar olduğunun
  C) Anadolu'daki yer adlarının Türkçeleştirildiğinin
  D) Türklerin Anadolu'da kültürel ve mimari eserler bıraktığının


  7. Aşağıda verilen beyliklerden hangisi ile Türk tarihinde
  ilk defa denizcilik faaliyetleri başlamıştır?

  A) Karesioğulları
  B) Candaroğulları
  C) Danişmentliler
  D) Çaka Beyliği  8. Aşağıdakilerden hangisi bir esnaf teşkilatı olan
  Lonca müessesesinin özelliklerinden biri değildir?

  A) Üretilen malların kontrolünü sağlamıştır.
  B) Haksız rekabeti önlemiştir.
  C) Üretimin kalitesini arttırmak için uğraşmıştır.
  D) Ticari bir kurum olduğu için Hıristiyanlar da
  Loncaya üye olmuşlardır.


  9. Türk-İslam medeniyeti eğitim kurumlarının temelini
  medreseler oluşturur. Medreselerin masrafları vakıflar
  tarafından karşılanmıştır. Bu medreseler vakıflarla
  işbirliği yaparak eğitim alanında hizmette bulunmuşlardır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi medreselerin siyasi
  otoritenin dışında bağımsız hareket ettiğini gösteren
  en önemli kanıt olabilir?

  A) Vakıf başkanlarının ilim adamları ve medreseler tarafından
  seçilmesi
  B) Medreselerde Arapça'nın ilim dili olarak kullanılması
  C) Medrese eğitimi almamış olanların müderris olamamaları
  D) Eğitimin vakıflar tarafından yürütülmesi
  10. Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi'nden sonra savaşa katılan
  komutanları Anadolu'nun fethi için görevlendirmiş, bu komutanlara
  fethettikleri bölgeleri ikta (yurtluk) olarak vermiştir.
  Böylece kendisine bağlı uç beylikleri oluşturmuştur.

  Sultan Alparslan'ın bu şekilde davranmasının sebebi
  aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  A) Sınır güvenliğini sağlamak
  B) Bölgenin Türkleşip islamlaşmasını sağlamak
  C) Anadolu'nun fethini hızlandırmak
  D) Ticaret yollarının güvenliğini sağlamak

  11. Aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Anadolu tamamen
  Türk yurdu olmuş ve Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atma ümidi
  sona ermiştir?

  A) Malazgirt
  B) Miryokefalon
  C) Pasinler
  D) Kösedağ


  12. Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi'nden sonra ordu komutanlarını
  ve silah arkadaşlarını Anadolu topraklarında serbest bırakmıştır.

  Alparslan'ın merkezi otoriteyi sarsacağını bildiği halde böyle
  bir politika izlemesi Alparslan'ın aşağıdakilerden hangisine
  öncelik verdiğini gösterir?

  A) Kut anlayışını yerleştirmeye
  B) Ordu komutanlarının baskısından kurtulmaya
  C) Anadolu'nun tamamının fethini sağlamaya
  D) Bizans devletini yıkmaya  13. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti'nin
  ekonomisinin çok güçlü olduğunun kanıtı olabilir?

  A) Ticari faaliyetlerde bulunmaları
  B) ikta sistemini uygulamaları
  C) Boğazlarda gümrük idaresini kurmaları
  D) II. Kılıçarslan döneminde altın ve gümüş paraların bastırılması


  14. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti'nde eski
  Türk yönetim anlayışının devam ettiğinin kanıtı olarak gösterebilir?

  A) Hükümdarların yetkilerinin sınırsız olması
  B) II. Kılıçarslan'ın ülke topraklarını oğulları arasında paylaştırması
  C) Hükümdarların sürekli batıya seferler düzenlemesi
  D) ikta sisteminin uygulanması


  15. Gıyasettin Keyhüsrev'in Antalya'yı ele geçirdikten hemen sonra;
  I. Venediklerle deniz ticaret antlaşması yapması
  II. Burada bir donanma kurarak ilk defa denizcilik faaliyetlerine başlaması.

  Aşağıdakilerden hangisine yönelik şekilde gercekleştirimiştir?

  A) Merkezi idareyi güçlendirmek
  B) Ticareti canlandırmak
  C) Yeni fetih hareketlerine hazırlık yapmak
  D) içerde çıkacak isyanlara karşı önlem almak


  16. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan
  beylikler Anadolu'yu hızla Türkleştirdiler. Bizans bu
  durum karşısında Anadolu'da bulunan Hristiyanların bir
  kısmını Akdeniz ve Ege adalarına, bir kısmını da
  Balkanlar'a yerleştirdi.

  Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde, aşağıdakilerden
  hangisi kesinlikle söylenemez?

  A) Anadolu'nun hızlı bir şekilde Türkleştiği
  B) Bizans'ın Anadolu'dan geri çekilmeye başladığı
  C) Bizans İmparatorluğu'nun kendi halkını koruduğu
  D) Bizans'ın Hristiyan dünyasının koruyuculuğunu üstlendiği


  17. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah,
  İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasını ele geçirerek
  burada bir gümrük idaresi kurmuş ve boğazdan geçen
  gemilerden vergi almaya başlamıştır.

  Bu durum, aşağıda verilenlerden hangisinin kanıtıdır?

  A) Bizans'la birlikte boğazların ortak kullanıldığının
  B) İstanbul'un Türklerin eline geçtiğinin
  C) Haçlı Seferleri'nin yoğunlaştığının
  D) Anadolu Selçuklularının tam bir denizci devlet olduğunun


  18. I. Türklerin islam dünyasındaki önemi artmıştır
  II. Skolastik düşünce zayıflamaya başlamıştır
  III. Doğu - batı ticareti gelişmeye başlamıştır.
  IV. Türkler ve Müslümanlar tarafından bilinen pek
  çok teknik araç ve gereç Avrupa'ya taşınmıştır.

  Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

  A) Rönesans Hareketlerinin
  B) Haçlı Seferlerinin
  C) Reform Hareketlerinin
  D) Coğrafi Keşiflerin  19.Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar arasında
  yapılan Yassıçemen Savaşı her ne kadar kısa vadede
  Anadolu Selçuklu Devleti'nin lehine sonuçlanmış olsa
  bile geçen zaman bu savaşın pek fayda getirmediğini ispatlamıştır.

  Sözü edilen süreci doğrulayan olay aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Katvan Savaşı
  B) Oğuzların isyanı
  C) Kösedağ Savaşı
  D) Miryokefalon Savaşı


  20. XIII. asrın ilk yarısının sonlarında Anadolu'da
  baş gösteren Moğol İstilası Anadolu'yu her yönüyle etkilemiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'nun Moğollar tarafından
  istila edilmesini kolaylaştırıcı etkenlerden biridir?

  A) Baba İshak isyanı
  B) Ticari faaliyetlerin yoğunluk kazanması
  C) Bizans'a karşı fetihlerin başlaması
  D) Mengüceklilerin egemenlik altına alınması


  21. Aşağıdakilerden hangisi 1243 yılında Anadolu Selçuklu Devleti
  ile Moğol-İlhanlı Devleti arasında yapılan Kösedağ Savaşı'nın
  sonuçlarından birisi değildir?

  A) Anadolu Selçuklu Devleti Moğol egemenliği altına girdi.
  B) Şehzadeler arası taht kavgaları başladı.
  C) Selçuklu topraklarında Türk beylikleri ortaya çıktı.
  D) Balkanlardaki fetihler kısa bir süre durdu.


  22. Tarih dersinde öğrencilerine;
  "Anadolu Selçukluları ve beylikler döneminde halk;
  şehirliler, köylüler ve konar-göçerler olmak üzere üçe ayrılırdı.
  Şehirliler; ticaret, zanaat, devlet memurluğu, köylüler;
  çiftçilik ve hayvancılık, konar-göçerler ise hayvancılıkla uğraşırlardı."
  şeklinde bilgi veren öğretmen, Anadolu Selçukluları ve beylikler
  dönemindeki Türklere ait aşağıdaki özelliklerin hangisinden bahsetmiş olabilir?

  A) Dil ve edebiyat
  B) Din ve inanış özellikleri
  C) Ekonomik ve sosyal hayat
  D) Bilim ve sanat özellikleri
  23. Türkler Malazgirt Zaferi'nden önce Anadolu'ya pek çok akınlar düzenlemiş,
  Pasinler Savaşı'nda Bizans'ı mağlup etmişlerdir.
  Buna rağmen Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi ve Anadolu'da
  Türk tarihinin başlaması Malazgirt Zaferi'nden sonra olmuştur.

  Malazgirt Zaferi'nin aşağıdaki sonuçlarından hangisi,
  Türklerin Anadolu'ya yerleşmesinde etkili olmuştur?

  A) Bizans İmparatorluğu'nun mağlup edilmesi
  B) Haçlı kuvvetlerinin Anadolu'ya Malazgirt Zaferi'nden sonra girmeleri
  C) Malazgirt Savaşı'ndan sonra Bizans'ın Anadolu'yu savunacak gücünü yitirmiş olması
  D) Bizans'ın Türkleri Anadolu'ya yerleştirmek istemesi


  24.Haçlı seferleri sonrasında görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi,
  Türkleri mali yönden olumlu etkilemiştir?

  A) Akdeniz kıyısındaki limanların önem kazanması
  B) Derebeylik sisteminin siyasi ve askeri yönden zayıflaması
  C) Papa ve din adamlarına karşı güvenin azalması
  D) Skolastik (dar görüş) düşüncenin zayıflaması


  25. II. Kılıçarslan döneminde Danişmentoğulları beyliğinin
  ortadan kaldırılması, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

  A) Anadolu'nun ekonomik yönden geliştiğinin
  B) Anadolu'da Türkleşme çalışmalarının başladığının
  C) Anadolu Türk birliğinin sağlanmaya çalışıldığının
  D) Anadolu Selçukluları'nın barışçı bir siyaset izlediğinin


  26. Haçlı Seferleri sırasında çok sayıda senyör ve şövalyenin ölmesi
  ve barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlaması,
  Avrupa'da aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırlamıştır?

  A) Papaların dini ve siyasi güçlerini artırmalarına
  B) Merkezi krallıkların güçlenmesine
  C) Burjuva sınıfının doğmasına
  D) Rönesans hareketlerinin başlamasına


  27. Türklerin İslamiyet'i benimsemelerinden sonrada
  eski özelliklerini devam ettirdiğini savunan bir
  öğretmen, öğrencilerine bu durumla ilgili olarak
  aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösterebilir?

  A) Türkler tarafından yaptırılan camileri
  B) Türk-islam bilim adamlarının eserlerini Farsça yazmalarını
  C) Türkler arasında islami bilimlerin geliştiğini
  D) Türklerin kurmuş oldukları devletlerde ülkeyi hanedanın ortak malı saymalarını  28. Anadolu Selçuklu Devleti, Kösedağ Savaşı'nda (1243)
  Moğollara yenilmesi sonrasında Anadolu'daki etkinliğini
  kaybetmiş, sınır boylarındaki Türkmen beyleri bağımsızlıklarını
  ilan etmişlerdir.
  Bu bilgiler dikkate alındığında;

  I. Anadolu Türk birliğinin bozulmasında Moğolların etkisi bulunmaktadır.
  II. Moğollar Anadolu'ya tam egemen olmuşlardır.
  III. Anadolu Selçuklu Devleti 1243'te yıkılmıştır.
  IV. Anadolu'da iç karışıklıklar çıkmıştır.
  yargılarından hangilerine ulaşılır?

  A) I ve IV
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) II ve IV


  29. Anadolu Selçukluları'nın,
  - Güneyde Çukurova Ermenilerine ve Kıbrıs krallığına,
  - Kuzeyde Trabzon Rum İmparatorluğu'na
  - Batıda Bizans İmparatorluğu'na
  karşı uç bölgeleri oluşturmasında;

  I. Sınırların güvenliğini sağlamak
  II. Yapılan fetihlerin kalıcı olmasını sağlamak
  III. Nüfus hareketlerini yönlendirmek

  gibi amaçlardan hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

  A) Yalnız I
  B) I ve III
  C) Yalnız III
  D) I ve II


  30. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde,
  I. Kanunlar ve töreler halka eşit olarak uygulanırdı.
  Kanunlar karşısında herhangi bir kişinin ayrıcalığı yoktu.
  II. Toplumu oluşturan fertlerden her birinin çocuğu
  en üst seviyedeki bir göreve dahi yükselebiliyordu.

  Bu duruma göre Anadolu Selçuklu Devleti'ndeki toplumsal
  yaşamla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Anadolu Selçuklularında sosyal sınıfın olmadığı
  B) Sosyal adaletin sağlanmaya çalışıldığı
  C) Halkın temsil hakkını elde ederek parlamenter sisteme geçtiği
  D) Devletin yetenekli insanlar için fırsat eşitliği sağladığı


  31. Haçlı Seferleri'nin düzenlenmesinde;
  - Avrupalıların Müslümanların zenginliklerine sahip olmak istemesi
  - Müslümanların elinde bulunan Kudüs'ün geri alınmak istenmesi
  - Bizans'ın Avrupalıları Türklere karşı kışkırtması
  ve yardım istemeleri etkili olmuştur.

  Buna göre, Haçlı Seferleri'nin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Hristiyanlarca kutsal sayılan yerleri ele geçirmek
  B) Türklerin Anadolu'daki ilerleyişini durdurmak
  C) Müslümanların elinde bulunan zenginliklere sahip olmak
  D) Avrupa'da merkezi yönetimi güçlendirmek


  32.Anadolu'yu yurt edinmek amacıyla gelen ilk Türkler Oğuzlar'dır.
  Oğuzların Anadolu'ya akınları Çağrı Bey tarafından başlatıldı.
  Bu akınlar Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulmasına kadar sürdü.

  Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Anadolu'ya yaptığı akınların
  nedenleri arasında gösterilemez?

  A) Anadolu'yu yakından tanımak istemeleri
  B) Anadolu'ya hakim olan Bizans'ı yıpratmak
  C) Keşif yaparak yeni yurt edinmek
  D) Anadolu üzerinden Avrupa'ya geçmek


  33.- Selçuklular ile Bizans arasında yapılan ilk büyük savaştır.
  - Doğu Anadolu Türklerin kontrolüne geçmiştir.
  - Savaşın kazanılmasından sonra Anadolu'ya yapılan Türk akınları artmıştır.

  Yukarıda özellikleri verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dandanakan
  B) Malazgirt
  C) Pasinler
  D) Kösedağ


  34. Malazgirt Savaşı'ndan sonra;
  - Türk komutanlarının Ege kıyılarına kadar ilerlemesi
  - Anadolu topraklarının imar edilmesi
  - Medrese, cami, kervansaray gibi mimari eserlerin yapılması

  gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez?

  A) Türk kültürünün Anadolu'ya yayılmaya başladığına
  B) İslam dininin Anadolu'da yayılmaya başladığına
  C) Anadolu'da köklü bir Türk-İslam kültürünün oluşturulmak istendiğine
  D) Türklerin Anadolu'da koloniler kurmak istediğine

  35. Aşağıdakilerden hangisi Selçukluların Anadolu'yu
  Türkleştirmek için izlediği yöntemlerden biri değildir?

  A) Bazı komutanların Anadolu'nun fethi için görevlendirilmesi
  B) Anadolu'da fethedilen yerlerden bazılarına Türkçe isimler verilmesi
  C) İslam Halifesinin dini gücünden yararlanılması
  D) Fethedilen bölgelere Türkmen boylarının yerleştirilmesi


  36.Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya yapılan akınlar hızlanmış,
  bu akınlara katılan komutanlar, fethettikleri yerlerde kendi
  beyliklerini kurmuşlardır.

  Buna göre, aşağıda verilen beylik ve kurulduğu yer
  eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

  Beylik Kurulduğu yer
  A) Danişmentler İzmir çevresinde
  B) Saltuklular Erzurum çevresinde
  C) Artuklular Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da
  D) Mengücekler Erzincan ve çevresinde


  37.- Malazgirt Savaşı'ndan sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kurulmuştur.
  - Beylik üç kola ayrılmıştır.
  - Beyliğin Mardin'de kurulan koluna Karakoyunlular son vermiştir.

  Yukarıda özellikleri verilen beylik aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Artuklular
  B) Saltuklular
  C) Mengücekler
  D) Danişmentler

  38.- Bizans, Türkleri Anadolu'dan atmanın hayal olduğunu anladı.
  - Anadolu kesin olarak Türk yurdu haline geldi.
  - Bizans taarruzdan savunmaya çekildi.
  - Haçlı Seferleri sırasında Bizans'a geçen üstünlük tekrar Selçuklular'a geçti.

  Yukarıda sonuçları verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Pasinler
  B) Miryakefalon
  C) Malazgirt
  D) Kösedağ


  39. Haçlı Seferleri'nin nedenlerinden bazıları şunlardır:
  - Türklerin batıdaki ilerlemeleri karşısında Bizans'ın korkuya kapılması
  - Yoksulluk içindeki Avrupa'nın Doğunun zenginliklerini ele geçirmek istemesi
  - Hristiyanlarca kutsal sayılan yerlerin Müslümanlardan alınmak istenmesi

  Yukarıda verilen bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?

  A) Avrupa'nın doğunun zenginliklerinde gözü olduğuna
  B) Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında dostluk kurma çabası olduğuna
  C) Bizans'ın zor durumda kaldığına
  D) Hristiyanların kutsal topraklara ulaşmak arzusuna

  40. Haçlı Seferleri sonrasında Avrupa'da;
  I. Kiliseye güven ve bağlılık azaldı.
  II. Kâğıt ve matbaa Avrupa'da tanındı ve yaygınlaştı.
  III. Merkezi krallıklar güç kazandı.

  Yukarıda verilen bilgilere göre, Haçlı Seferleri'nin Avrupa'da
  sırasıyla hangi alanlarda değişikliklere yol açtığı söylenebilir?

  I II III
  A)Kültürel Siyasi Dini
  B) Dini Siyasi Kültürel
  C) Siyasi Dini Kültürel
  D)Dini Kültürel Siyasi

  41. - Anadolu bir yönetim altında birleştirildi.
  - Antalya'nın doğusundaki Kandelor Kalesi alındı
  ve buraya Alaiye (Alanya) adı verildi.
  - Mengüceklilerin Erzincan ve Kemah koluna son verildi.
  - Yassıçemen Savaşı'nda Harzemşahlar yenilgiye uğratıldı.

  Yukarıda verilen gelişmeler aşağıdaki Anadolu Selçuklu
  sultanlarından hangisi döneminde gerçekleşmiştir?

  A) I. Alâattin Keykubat
  B) I. Gıyaseddin Keyhüsrev
  C) II. Kılıçarslan
  D) İzzeddin Keykâvus


  42.Barut, Haçlı Seferleri'nden sonra ateşli silahlarda kullanılmaya başlandı.

  Bu durum Ortaçağ Avrupası'nda aşağıdaki gelişmelerden
  hangisinin meydana gelmesinde etkili olmamıştır?

  A) Kale surlarının yıkılabileceğinin anlaşılmasında
  B) Katolik Kilisesi'nin gücünü arttırmasında
  C) Krallıkların güçlenmesinde
  D) Derebeylik rejiminin zayıflamasında


  43. Anadolu Selçuklu Devleti 1243 Kösedağ Savaşı'nda
  kendisinden daha az sayıdaki Moğol ordusuna yenilince
  yıkılma sürecine girmiştir.

  Anadolu Selçuklularının yıkılma sürecine girmesinde etkili
  olan faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

  A) Baba ishak İsyanı'nın başlaması
  B) Merkezi otoritenin bozulması
  C) Selçuklu sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in yönetimdeki başarısızlığı
  D) Bizans'ın iç işlerine karışarak şehzadeleri kışkırtması  44. Selçuklular döneminde Anadolu'da yaşayan Hristiyan unsurlar,
  Haçlı Seferleri sırasında Anadolu Selçuklularına karşı ayaklanmamış,
  devlete karşı bağlılıklarını sürdürmüşlerdir.

  Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Anadolu Selçuklularının hoşgörülü politikası
  B) Devlet yönetiminde Hristiyanların etkili olması
  C) Selçukluların Hristiyanlara baskı yapması
  D) Anadolu Selçuklularının askeri bakımdan güçlü olması


  45. Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmasıyla Anadolu'nun
  birçok yerinde beylikler kurulmuş ve Anadolu'da beylikler
  dönemi başlamıştır.

  Buna göre; aşağıda verilen Beylik, kurulduğu yer ve beyliğin
  kurucusu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  Beylik Kurulduğu yer Kurucusu
  A) Osmanoğulları Söğüt ve çevresi Osman Bey
  B) Karamanoğulları Konya çevresi Mehmet Bey
  C) Candaroğulları Antalya çevresi Şemseddin Yaman Candar
  D) Germiyanoğulları Kütahya Yakup Bey

  46. Türkler Anadolu'yu yurt edindikten sonra denizciliğe
  büyük önem vermeye başlamışlardır.

  Aşağıdakilerden hangisi Türklerin denizciliğe önem vermesinin
  nedenleri arasında gösterilemez?

  A) Anadolu'nun üç tarafının denizlerle çevrili olması
  B) İpek ve Baharat yollarına hakim olma düşüncesi
  C) Anadolu'yu savunmak için deniz gücüne ihtiyaç olması
  D) Ticaretin geliştirilmek istenmesi

  47. Anadolu Selçuklu Devleti en parlak dönemini
  hangi hükümdar zamanında yaşamıştır?

  A) II. Mesud
  B) I. Kılıçarslan
  C) I. Alâattin Keykubat
  D) II. Kılıçarslan

  48. - İstanbul işgal edilmiş, yağmalanmış ve burada
  bir Latin Krallığı kurulmuştur.
  - İznik ve Trabzon'da Rum imparatorlukları kurulmuştur.
  - Bizans'ın siyasi otoritesi sarsılmıştır.

  Yukarıda verilen gelişmeler aşağıdaki Haçlı Seferleri'nden
  hangisinin sonucudur?

  A) II. Haçlı Seferi
  B) I. Haçlı Seferi
  C) III. Haçlı Seferi
  D) IV. Haçlı Seferi
   
 3. kurtkale

  kurtkale Üye Üye

  Katılım:
  26 Eylül 2007
  Mesaj:
  5
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  sağol Hocam
   
 4. forsurvive

  forsurvive Yeni Üye Üye

  Katılım:
  9 Eylül 2007
  Mesaj:
  4
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
 5. NCihan

  NCihan Misafir Ziyaretçi

  dosya şifresi belirtilmemiş ???
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş