1. 5'li LGS Deneme Seti Çekilişi Yapılacaktır. Çekiliş Yapılacak Grup İçin Buraya Tıklayınız Gruptaki açıklamaları okuyarak çekilişe katılabilirsiniz.
 2. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

'Türk Tarihinde Yolculuk Testleri' forumunda Performans tarafından 5 Aralık 2008 tarihinde açılan konu

 1. Performans

  Performans Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  26 Ocak 2007
  Mesaj:
  1,551
  Alınan Beğeniler:
  46
  Ödül Puanları:
  38
  OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIĞI
  TEST 1
  1)Osmanlı Devleti’nde Divan-ı Hümayun;devletin askeri,idari,siyasi ve mali işlerinin görüşülüp,karara bağlandığı bugünkü bakanlar kurulu gibi görev yapan kuruldu.Merkezi örgütün temeli olan Divan-ı Hümayun’a Fatih dönemine kadar padişahlar başkanlık yaparken,Fatih’ten itibaren sadrazamlar başkanlık yapmaya başlamıştır.
  Yukarıda verilen bilgilere dayanarak;
  I.Divan’da devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı,
  II.Fatih dönemine kadar Divan’a padişahların başkanlık yaptığı,
  III.Divan’a herkesin başvurarak hakkını arayabildiği
  gibi yargılardan hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?
  A)Yalnız I B)Yalnız III
  C)I ve II D)II ve III

  2)Osmanlı Devleti’nde imtiyazlı eyaletler, iç işlerinde serbest ,dış işlerinde Osmanlı Devleti’ne bağlıydılar.Bunlar, her yıl belirli miktarlarda vergi ödemek ve gerektiğinde Osmanlı Devleti’ne asker yollamakla yükümlüydüler.
  Yukarıda verilen bilgiye göre Osmanlı Devleti’nin ,imtiyazlı eyaletlerden hangi alanda yararlandığı söylenemez?
  A)Askeri B)Yönetim
  C)Dini D)Ekonomi

  3)Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan XVII. yüzyıl başlarına kadar,devlet adamları ve askerlerce sevilen ve takdir edilen şehzade hükümdar olur,diğerleri ise öldürülürdü.
  Aşağıdakilerden hangisi hükümdarların bu şekilde davranmasının amaçlarından biri değildir?
  A)Hakimiyetin bölünmesine engel olmak
  B)Ülkenin parçalanmasına engel olmak
  C)Hükümdarlığın başka hanedanın eline geçmesini engellemek
  D)Devletin uzun süre varlığının devamını sağlamak

  4)Osmanlı donanması ilkbaharda törenle denize açılırdı.Çanakkame Boğazı’ndan çıktıktan sonra,savaş düzeni alırdı.Donanmanın har yıl denize açılmasındaki amaç,düşmanlarla ve korsanlarla savaşarak kıyıları güvenlik altında bulundurmaktı.Barbaros Hayrettin Paşa,Piri Reis,Burak Reis,Turgut Reis,Seydi Ali Reis,Kemal Reis Osmanlıların ünlü denizcileriydi.
  Yukarıda verilen bilgilerde,aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
  A)İlk Osmanlı donanmasının ne zaman kurulduğuna
  B)Osmanlı donanmasının her yıl denize açılmasının nedenine
  C)Osmanlı Devleti’nde yetiştirilen ünlü denizcilerin kimler olduğuna
  D)Osmanlı donanmasının hangi mevsimde denize açıldığına

  5)Veziriazam,padişahtan sonra en yetkili devlet adamı olup padişahın vekiliydi.Büyük devlet memurlarını atama,ilerletme,görevden alma yetkilerine sahipti.Padişah sefere çıkmadığı zamanlarda orduyu komuta ederdi.Padişahın mührünü taşır,onun adına sözlü ve yazılı emirler verirdi.
  Buna göre, veziriazam için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A)Padişah adına bazı emirler verebilirdi.
  B)Gerekli zamanlarda orduya komutanlık yapardı.
  C)Padişahan sonra en yetkili devlet adamıydı.
  D)Fethedilen toprakları gelirlerine göre ilgili defterlere kaydederdi.

  6)Osmanlı Devleti’nde toprağını üç yıl üst üste boş bırakan çiftçinin elinden toprağı alınır,bir başka çiftçiye verilirdi.
  Bu uygulamanın en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Üretimi sürekli hale getirmek
  B)Merkezi otoriteyi güçlendirmek
  C)Toprakları denetim altında tutmak
  D)Rüşveti ve kayırmayı ortadan kaldırmak

  7)I.Murat döneminde kurulan yeniçeri ocağı,Osmanlı ordusunun temelini oluşturuyordu.Barış zamanı İstanbul’da ve saray çevresinde bulunurlar,savaş sırasında ise padişahı korur ve merkezde yer alırlardı.Askerlikten başka bir işle uğraşmayan yeniçeriler,emekli olana kadar evlenemezlerdi.Ancak XVII:yüzyıldan itibaren ocak bozulmaya ve devlete zararlı olmaya başladı.Bu yüzden ocak 1826 yılında Vaka’yı Hayriye(Hayırlı Olay) denilen olayla II.Mahmut tarafından kaldırıldı.
  Yukarıda verilen bilgilere göre,aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?
  A)Yeniçeri ocağının görevleri nelerdir?
  B)Yeniçeri ocağı hangi tarihte kurulmuştur?
  C)Yeniçeri ocağı hangi yüzyılda bozulmaya başlamıştır?
  D)Yeniçeri ocağı hangi hükümdar zamanında kapatılmıştır?

  8)Aslında bir asker olan Mimar Sinan;Yavuz Sultan Selim ile İran ve Mısır seferlerine,Kanuni Sultan Süleyman ile Belgrad,Rodos,Macaristan ve Almanya seferlerine katılmış bu arada farklı medeniyetlerin mimari eserlerini yakından tanıma fırsatı bulmuştur.
  Yukarıdaki bilgiler göz önüne alındığında ,Mimar Sinan ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
  A)Eserlerinde aynı planı kullanmıştır.
  B)Sadece cami ve medrese yapmıştır.
  C)Farklı uslup ve tarzlarda eserler vermiştir.
  D)Daha çok doğu medeniyetlerinden yararlanmıştır.

  9)II.Bayezid döneminde,İstanbul’daki Bayezid Cami ve Edirne’deki Bayezid Külliyesi aşağıdaki mimarlardan hangisi tarafından yapılmıştır?
  A)Mimar Sinan
  B)Mimar Hayrettin
  C)Mimar Mehmet Ağa
  D)Mimar Kemaleddin

  10)“Osmanlılarda kadınlara bazı haklar verilmesine rağmen egemenlik hakkı kadınlara verilmemiştir”.diyen bir tarihçi bu duruma aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösterebilir?
  A)Divan-ı Hümayun’da kadınların da bulunduğunu
  B)Ölen padişahın yerine oğlunun,erkek kardeşinin veya amcasının geçtiğini
  C)İlköğretimin kız-erkek herkese zorunlu olduğunu
  D)Enderun’a kız çocuklarının alınmadığını

  11)Osmanlı Devleti’nde düzenli bir veraset sistemi yoktu.Bu nedenle padişah vefat ettiğinde çocukları arasında taht kavgaları olur ve bunlardan en güçlü olanı başa geçerdi.
  Aşağıdaki padişahların hangisinin döneminde düzenli bir veraset sistemi getirilerek bu duruma son verilmiştir?
  A)I.Ahmet B)II.Murat
  C)II.Osman D)IV.Mehmet

  12)Osmanlı hakimiyet anlayışının aşağıdaki özelliklerinden hangisi padişahların belirlenmesinde taht kavgalarına sebep olmuştur?
  A)En yaşlı ve akıllı şehzadenin hükümdarlığa getirilmesi
  B)Hükümdar olan şehzadeye kardeşlerini öldürme yetkisinin verilmesi
  C)Sancağa yönetici olarak gönderilme usulunun kaldırılması
  D)Her şehzadenin hükümdar olma hakkına sahip olması

  13)Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde,şehzadeler çeşitli sancaklara vali veya sancakbeyi olarak gönderilirdi.
  Bu durumun en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Merkezi yönetimden uzaklaştırmak
  B)Padişaha karşı isyan etmelerini önlemek
  C)Şehzadeler arası mücadeleye engel olmak
  D)Şehzadelerin devlet yönetiminde tecrübe kazanmalarını sağlamak

  14)Osmanlı merkez teşkilatında,devlet işleri Divan’da görüşülür,halk her zaman şikayetlerini Divan’a gelerek iletebilirdi.Divan’da alınan kararlarda son söz padişaha aitti.
  Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
  A)Divan’ın bir karar organı olmaktan çok,bir danışma meclisi olduğuna
  B)Ülkeyi ilgilendiren her önemli konunun Divan’da görüşüldüğüne
  C)Bir hüküm ve karar verilmek istendiğinde son kararı çoğunluğun fikrinin belirlediğine
  D)Divan’ın toplum ve devlet arasındaki iletişimsizliği ortadan kaldırdığına

  15)Sosyal Bilgiler dersinde öğretmen Osmanlı Devleti’nin ordu sistemini anlatmış ve öğrencilerinden kapı kulu askerleri hakkında bilgi vermelerini istemiştir
  Öğretmenin sorduğu soruya öğrencilerden bazıları aşağıdaki cevapları vermiştir.
  Emre:padişaha bağlı,aylıklı ve sürekli olarak görev yaparlardı.
  Yusuf:İstanbul’da ya da sınıf boylarındaki kalelerde otururlardı.
  Arzu:Devşirme sistemi ile özel olarak seçilir ve yetiştirilirlerdi.
  Dilek:Dirlik sahiplerinin beslemek zorunda oldukları atlı askerlerdi.
  Öğretmenin sorduğu soruya öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yanlıştır?
  A)Yusuf’un B)Dilek’in
  C)Arzu’nun D)Emre’nin

  16) -İyi bir yerleşim politikası
  -Güçlü bir devlet örgütü
  -Düzenli sosyal kurumların oluşturulması
  Osmanlı Devleti’ne ait yukarıdaki özelliklerin aşağıdaki gelişmelerden hangisine uygun bir ortam hazırladığı söylenemez?
  A)Merkezi otoritenin güçlenmesine
  B)Saltanat kavgalarının başlamasına
  C)Balkanlarda Osmanlı ilerleyişinin hızlanmasına
  D)Anadolu Türk beyliklerinin itaat altına alınmasına

  17) -Yazışmalarda padişahın tuğrasını çeker, tapu ve kadastro işlerine bakardı.
  -Devlet işlerinin, Divan’da verilen savaş,barış ve idam kararlarının, İslam dininin kurallarına uygun olup olmadığına karar verirdi.
  Yukarıda görevleri verilen Divan üyeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A)Kadı-Defterdar
  B)Kazasker-Veziriazam
  C)Nişancı-Şeyhülislam
  D)Vezirler-Kaptan-ı Derya

  18)Osmanlı toplumunda asalete dayanan sınıf farklılığı yoktu.Toplum,yönetenler ve yönetilenler olmak üzere ikiye ayrılmıştı.Bu sınıflar arasında geçiş yapmak da mümkündü.
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumundaki bu sınıflar arasında geçişe örnek olarak gösterebilir?
  A)Halkın devlete vergi vermesi
  B)Devlet memurlarının terfi etmesi
  C)Şehzadelerin sancağa çıkartılması
  D)Padişahlığın babadan oğula geçmesi

  19)Tımarlı sipahiler, dirlik sistemi sonucunda ortaya çıkan, ihtiyaçları dirlik sahipleri tarafından karşılanan ve Türklerden oluşan atlı birliklerdi.Tımar sahiplerinin beslediği bu atlı askerler, savaş zamanında bağlı oldukları beyle birlikte savaşa katılmak zorundaydılar.Savaş olmadığı zamanlarda bulundukları bölgenin tarım, bayındırlık ve güvenliğinden sorumluydular.
  Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A)Tımarlı sipahilerin Türklerden oluştuğu
  B)Tımarlı sipahilerin ihtiyaçlarının dirlik sahipleri tarafından karşılandığı
  C)Tımarlı sipahilerin savaş zamanında, padişahı korumakla görevli olduğu
  D)Barış zamanında tımarlı sipahilerin bulundukları bölgede çeşitli görevleri olduğu

  20)Osmanlı Devleti lonca teşkilatını kurarak aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamamıştır?
  A)Halka mesleki eğitim vermeyi
  B)Toprakların dirliklere göre dağılımını yapmayı
  C)Esnaflar arasında yardımlaşmayı sağlamayı
  D)Esnafla yönetim arasındaki ilişkileri düzenlemeyi

  21)Osmanlı Devleti’nde;
  -Şeyhülislam din adamlarının,din işlerinin,medreselerin ve ulemanın başı kabul edilirdi ve devlet işlerinin, Divan’da verilen savaş,barış ve idam kararlarının, İslam dinine uygun olup olmadığına karar verirdi.
  -Kazaskerler adalet işlerine bakarlar,kadıların ve müderrislerin atama, ilerletme ve görevden alma işlerini yaparlardı.
  Yukarıda verilen bilgilere göre,aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  A)Şeyhülislamın İslam dünyasının dini lideri olduğuna
  B)Kazaskerlerin yargı işlerinden sorumlu olduğuna
  C)Şeyhülislamın dini konularda söz sahibi olduğuna
  D)Kazaskerlerin medreselerde görev yapan kişilerden sorumlu olduğuna

  22)Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’ne ilim öğrenmek isteyenler Suriye,Irak ve Mısır gibi ilim merkezlerine giderlerken II:Murat ve Fatih döneminde Osmanlı ülkesi büyük bir ilim merkezi haline gelmiştir.Bu olay özellikle Fatih dönemine zirveye ulaşmıştır.
  Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A)Fatih’in bilim adamlarına ve bilimsel çalışmalara değer vermesi
  B)Fatih döneminde Avrupa’nın örnek alınması
  C)Rönesans hareketlerinin Osmanlı toplumunu etkilemiş olması
  D)Suriye ,Irak ve Mısır’daki medreselerin yöneticileri tarafından kapatılması

  23)Osmanlı Devleti’nde padişahın erkek çocukları(şehzade), devlet yönetiminde bilgi sahibi olmaları ve tecrübe kazanmaları amacıyla 10-15 yaşlarında “lala” kontrolünde Anadolu’daki sancaklara idareci olarak tayin edilirlerdi
  Aşağıdakilerden hangisi şehzadelerin sadece Anadolu’daki sancaklara gönderilip,Rumelide’ki sancaklara gönderilmesinin nedenlerinden biri değildir?
  A)Anadolu’da daha kolay kontrol altında tutulabilmeleri
  B)Anadolu halkının tamamen Müslüman olması
  C)Rumeli’de şehzadelerin kışkırtılma ihtimalinin yüksek olması
  D)Şehzadelerin Rumeli’deki sancaklara gitmek istememeleri

  24)Osmanlılarda devlet topraklarının dağıtımında kişilerin mevkileri ile yaşam düzeyleri arasında bir paralellik olduğunu savunan bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösterebilir?
  A)Has,arazilerin gelirlerinin hanedan mensuplarına ve vezirlere,zeamet arazilerin gelirlerinin ise ikinci derecedeki memurlara verilmesini
  B)Tımar topraklarının;padişahın erkek çocuklarına verilmesini
  C)Yüksek kademeli devlet memurlarına geliri en az olan topraklar verilmesini
  D)Vakıf arazilerin ;gelirlerinin hükümdar ailesinin masraflarını karşılamak için verilmesini

  25)Aşağıdakilerden hangisi padişahların devlet yönetiminde daha başarılı olmalarına yönelik uygulamalardan biridir?
  A)Saray içinden evlenmeleri
  B)Halife unvanını kullanmaları
  C)Küçük yaşta hükümdar olmaları
  D)Şehzadelik döneminde illere vali olarak gönderilmeleri

  CEVAP ANAHTARI:1-C 2-C 3-C 4-A 5-D 6-A 7-B 8-C 9-B 10-B 11-A 12-D 13-D 14-C 15-B 16-B 17-C 18-B 19-C 20-B 21-A 22-A 23-D 24-A 25-D
   
 2. Performans

  Performans Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  26 Ocak 2007
  Mesaj:
  1,551
  Alınan Beğeniler:
  46
  Ödül Puanları:
  38
  SINAV SORULARI
  1)Osmanlılarda, padişah olma geleneğini, “Hükümdarlık babadan oğula geçmeyecek, Osmanlı soyunun en büyüğü, en akıllısı padişah olacaktır.”şeklinde değiştiren hükümdar kimdir?
  A)Fatih Sultan Mehmet
  B)III.Selim
  C)I.Ahmet
  D)II.Mahmut
  (1991-ML)

  2)Trablusgarp aşağıdaki Türk denizcilerin hangisi tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına katılmıştır

  A)Hızır Reis
  B)Kemal Reis
  C)Turgut Reis
  D)Piri Reis
  (1992-KUR)

  3)Osmanlı toprak sisteminde,sınırları koruma hizmetine karşılık olarak ayrılan arazi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Has
  B)Ocaklık
  C)Yurtluk
  D)Mukataa
  (1992-DPY)

  4)Osmanlı Devleti’nde,devlet işlerinin İslam dini kurallarına uygunluğu hakkında şeyhülislamın verdiği karara ne denirdi?
  A)Fetva
  B)Ulufe
  C)Ferman
  D)Hutbe
  (1992-DPY)

  5)Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki arazi bölümlerinden hangisi gelirlerine göre has, zeamet ve tımar olarak üçe ayrılırdı?
  A)Vakıf arazi
  B)Yurtluk arazi
  C)Dirlik arazi
  D)Ocaklık arazi
  (1993-ML)

  6)Osmanlı Devleti’nde Müslüman halk elde ettiği ürünün onda birini devlete vergi olarak verirdi.Bu vergiye ne ad verilir?
  A)Cizye
  B)Öşür
  C)Haraç
  D)Zeamet
  (1993-KUR)

  7)Osmanlı Devleti’nde dirlik,arazi gelirlerine göre kısımlara ayrılırdı.
  Aşağıdakilerden hangisi,bunlardan biri değildir?
  A)Mukataa
  B)Zeamet
  C)Tımar
  D)Has
  (1993-DPY)

  8)Aşağıdakilerden hangisi,Osmanlı ordusundaki kapı kulu askerlerinden biri değildir?
  A)Yeniçeriler
  B)Cebeciler
  C)Akıncılar
  D)Humbaracılar
  (1994-DPY)

  9)Osmanlı Devleti’nde toprakların genişlemesine bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinde artış olmamıştır?
  A)Sadrazam sayısında
  B)Asker sayısında
  C)Eyalet sayısında
  D)Vergi gelirlerinde
  (1994-FL)

  10)Osmanlı ordusu ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A)Orduda ilk düzenli birlikler Orhan Bey zamanında meydana getirildi.
  B)Yeniçeri ocağı I.Murat tarafından kuruldu.
  C)Ordunun akıncı kuvvetleri savaş zamanı halktan toplanan gönüllülerden oluşurdu.
  D)Tımarlı sipahiler dirlik sahiplerinin beslendiği askerlerdi.
  (1994-ML)

  11)I.Cizye
  II.Öşür
  III.Haraç
  Osmanlı Devleti’nin gelir kaynaklarından olan yukarıdaki vergilerden hangileri Müslüman olmayanlardan alınmaktaydı?
  A)I-II
  B)I-III
  C)II-III
  D)I-II-III
  (1994-KUR)

  12)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusundaki kapı kulu askerlerinin özelliklerinden biri değildir?
  A)Sürekli olmaları
  B)Devletten aylık almaları
  C)Dirlik sahiplerince eğitilmeleri
  D)Atlı ve yaya olmaları
  (1995-DPY)

  13)Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi devlet memurları ve askerlerin ücretleri için ayrılan arazilerden biri değildir?
  A)Has
  B)Tımar
  C)Vakıf
  D)Zeamet
  (1995-ML)

  14)Aşağıdakilerden hangisi,Osmanlı Devleti’nde hazinenin gelir kaynaklarından biri değildir?
  A)Vakıflardan elde edilen gelirler
  B)Halktan alınan vergiler
  C)Gümrük,ticaret,tuzla,orman ve madenlerin gelirleri
  D)Savaşlardan elde edilen ganimetin beşte biri
  (1995-FL)

  15)Osmanlılarda,resim yerine geliştirilen sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Nakkaşlık
  B)Çinicilik
  C)Hat
  D)Minyatür
  (1996-AÖL-FL)

  16)Osmanlı Devleti’nde dirlik sahiplerinin beslemek zorunda olduğu askerlere ne ad verilir?
  A)Cebeci
  B)Humbaracı
  C)Yeniçeri
  D)Tımarlı Sipahi
  (1997-ML)

  17)Osmanlı Devleti’nde fethedilen toprakları,gelirlerine göre defterlere kaydetme işini yürüten Divan üyesi hangisidir?
  A)Nişancı
  B)Kazasker
  C)Veziriazam
  D)Defterdar
  (1999-DPY)

  18)Osmanlı Devleti’nde Divan üyelerine görev karşılığı verilen arazi bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Mukataa
  B)Zeamet
  C)Tımar
  D)Has
  (1999-ML)

  19)Osmanlı devleti merkeziyetçi ve mutlak bir otorite ile yönetiliyordu.
  Padişahlarca yapılan uygulamalardan hangisi bu duruma destek vermektedir?
  A)Adlarına para bastırmaları
  B)Emirlerinin kanun sayılması
  C)Ülkeyi başkentten yönetmesi
  D)Divan-ı Hümayuna başkanlık etmeleri.
  (1999-OKS)

  20)Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak aşağıda verilen terimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır?
  A)Şeyhülislam:Divanda alınan kararların dine uygunluğu hakkında fetva veren kişi
  B)Defterdar:Devletin gelir ve giderlerini hesaplayan devlet adamı
  C)Nişancı:Kanunları iyi bilen ve fethedilen yerlerdeki arazileri deftere kayıt eden devlet adamı
  D)Kazasker:Savaş zamanında padişahı koruyan askerlerin komutanı
  (2000-KUR)

  21)Osmanlı Devleti’nde sadrazamın görevlerinden biri de vezirler, kaptan-ı derya, kazasker,defterdar, nişancı gibi üst düzey Osmanlı yöneticilerinin üyesi bulunduğu Divan’a başkanlık etmekti.Bu Divan’da davlata ve halka ait askerlik, maliye ,yönetim ve hukuk işleri görüşülür, bu konularda kararlar alınırdı.
  Buna göre, Divan’ın günümüzdeki en yakın karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)İç işleri Bakanlığı
  B)Anayasa Mahkemesi
  C)Bakanlar Kurulu
  D)Cumhurbaşkanlığı
  (2000-Ö.O.)

  22)Osmanlı Devleti’nde, Divan-ı Hümayun’un üyesi olan başdefterdar devlet adına para toplama, bu parayı devlet adına harcama gibi işleri yürütüyordu.
  Başdefterdarların günümüzde, bakanlar kurulundaki aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Başbakan
  B)Maliye Bakanı
  C)İç İşleri Bakanı
  D)Dış İşleri Bakanı
  (2001-OKS)

  23)Osmanlı Devleti’nde toprak gelirleri ve ordunun süvari kuvvetlerinin düzenlenmesiyle ilgili olan tımar sisteminin benzeri, Anadolu’da daha önceki yüzyıllarda Selçuklu ve Bizans uygarlıklarında da görülür.
  Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?
  A)Tarih boyunca uygarlıklar arasındaki etkileşimin
  B)Anadolu’da güçlü devletler kurulmuş olmasının
  C)Osmanlı ordusunun büyük zaferler kazanmasının
  D)Anadolu’da tarımın başlıca geçim kaynağı olmasının
  (2002-Ö.O.)

  24)Osmanlı Devleti, mülkiyet hakkına sahip olduğu topraklarda tımar sistemini uygulamıştır.Süvari sınıfının temelini de oluşturan bu sistemde köylü toprağını işler, vergisini tımarlı sipahiye verirdi.XVII. yüzyılda bu sistemin bozulmasıyla köylüler toprağı bırakarak şehirlere gelmişler, herhangi bir devlet hizmetine girmişlerdir.Boş kalan araziler nüfuzlu ve varlıklı kişilerin elinde toplanmaya başlamıştır.
  Buna göre tımar sisteminin bozulmasının, aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez?
  A)Büyük toprak sahipleri ortaya çıkmıştır.
  B)Kırsal alandan kente göç artmıştır.
  C)Osmanlı ordusu olumsuz etkilenmiştir.
  D)Üretim devlet denetimine geçmiştir
  (2003-OKS)

  25)Osmanlı Devleti’nde köylünün, toprağı iyi kullanmaması veya üç yıl arka arkaya boş bırakması halinde toprağı kullanma hakkı elinden alınır başkasına verilirdi.
  Bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Kırsal kesimden göçü engelleme
  B)Özel mülkiyet hakkını sınırlama
  C)Toprak gelirlerini vergilendirme
  D)Üretimde devamlılığı sağlama
  (2003-Ö.O.)

  CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-C 3-C 4-A 5-C 6-B 7-A 8-C 9-A 10-C 11-B 12-C 13-C 14-A 15-D 16-D 17-A 18-D 19-B 20-D 21-C 22-B 23-A 24-D 25-D
   
 3. dilan_dilan

  dilan_dilan Üye Üye

  Katılım:
  7 Ağustos 2008
  Mesaj:
  11
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  teşekkürler
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş