1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

İslam Tarihi

'İpek Yolunda Türkler Testleri' forumunda Performans tarafından 5 Temmuz 2007 tarihinde açılan konu

 1. Performans

  Performans Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  26 Ocak 2007
  Mesaj:
  1,551
  Alınan Beğeniler:
  46
  Ödül Puanları:
  38
  İSLAM TARİHİ

  1-Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet ortaya çıktığında Dünya sahnesinde yer alan ülkelerden biri değildir?

  a)Selçuklu Devleti c)Köktürkler
  b)Sassani Devleti d)Bizans Devleti

  2-İslamiyet ortaya çıktığında ,Orta Asya ‘da Köktürk Devleti,Doğuda Çin,batıda Bizans Devleti vardı.Köktürk Devleti ile İslam Dünyası arasında Sassani Devleti vardı.
  Buna göre Türklerin İslamiyet ile tanışması için aşağıdaki devletlerin hangisinin ortadan kalkması gerekirdi.
  a)Çin b)Sassani c)Bizans d)Japonya

  3-İslamiyet’ten önce de Büyük çöllerle kaplı Arabistan’ın merkezi Mekke idi.Arapların kutsal saydıkları Kabe Buradaydı.Her yıl haram ayında Arabistan’ın dört bir yanından ziyaretçiler Mekke’ye gelirler.Şiir edebiyat ve spor yarışmaları yaparlardı.
  Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafa göre çıkarabilecek bir sonuç değildir?
  a)Araplar aralarında kültürel faaliyetler yapıyorlardı
  b)Araplar arasında büyük bir siyasi birlik vardı
  c)Mekke İslamiyet’ten önce de Araplar arasında kutsal sayılırdı
  d)Haram ayında sanatsal etkinlikler yapılırdı

  4-İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed,ne zaman ve nerede doğdu?
  a)571 Mekke c)610 Mekke
  b)571 Medine d)610 Medine

  5-İslamiyet yeryüzüne kaç yılında inmeye başladı?
  a)610 b)611 c)612 d)613

  6-Hz. Muhammed yaşadığı toplumun düşünce ve sosyal yaşamını beğenmiyor, sık sık Mekke yakınlarındaki bir mağarada inzivaya çekiliyordu.
  Bu mağaranın adı aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Hayber b)Hira c)Sebe d)Taif

  7-Hz Muhammed 622 yılında neden Mekke’den ayrılarak Medine’ye göç etmiştir?
  a)Medine’de yaşamak istediğinden
  b)Medine’nin daha güzel bir şehir olduğundan
  c)Medine’nin İslamiyet’i kabul etmesinden
  d)Mekke’nin ileri gelenlerinin İslamiyet’i yayılmasını engellemesinden
  8-Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Mekkeli müşriklere karşı kazandığı ilk zaferdir.
  a)Bedir b)Hendek c)Uhud d)Nahle

  9-Medineli Müslümanlarla Mekkeliler arasındaki mücadele Hicret’ten sonra da devam etti.Mekkeliler Medine üzerine saldırılarda bulunsa da İslamiyet’i ortadan kaldırmayı başaramadılar.Bedir(624) Uhud(625) ve Hendek(627) savaşları yaptılar.
  Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisine varılamaz?
  a)Mekkeliler,Müslümanların varlığını tanımışlardır
  b)Medineliler giderek güçlenmişlerdir
  c)Mekkeliler Müslümanlığı kabul etmişlerdir
  d)Mekkeliler ile Medineliler aralarında savaşmıştır.


  10-Hz. Muhammed öldükten sonra Müslümanların başına geçen yöneticilere Halife denirdi.Aşağıdaki devletlerden hangisi halifelik makamını da üstlenmemiştir?
  a)Abbasiler b)Selçuklular
  c)Osmanlılar d)Emeviler

  11-Hz.Muhammed öldükten sonra başa geçen ilk halife aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Hz.Ebu Bekir b)Hz. Ali
  c)Hz. Osman d)Hz. Ömer

  12-Hz. Ebu Bekir döneminde Yemen civarında peygamberliğini ilan eden yalancı peygamberleri ortadan kaldırmış,zekat vermayi kabul etmeyip dinden ayrılanlar tekrar dine dönmüş,Bizanslılarla Ecnadeyn savaşı yapılmış ve Kuran kitap haline getirilmiştir
  Buna göre Hz.Ebu Bekir dönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez
  a)Hristiyanlar ile savaş yapılmıştır.
  b)Sahte peygamberler ortadan kaldırılmıştır.
  c)Kuran’ın unutulması engellenmiştir
  d)İslamiyette ayrılıklar başlamıştır

  13-Hz. Ebubekir’in komutanlarından olan Halid bin Velid’in Hire kentini almasıyla ilk defa cizye vergisi alınmaya başlanmıştır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  a)İslam dininin yayılması duraksamıştır.
  b)Hire halkı ağır vergiler altında ezilmiştir
  c)Hire halkı İslam dinini kabul etmiştir.
  d)Hıristiyanlar da İslam Devleti yönetimi altına girmeye başlamışlardır.


  14-Suriye ,İran Kudüs ve Mısır’ın alınmasıyla İslam toprakları kat kat genişlemiş ve geniş coğrafyalara yayılmıştır
  Bu büyüme aşağıdaki halifelerin hangisi döneminde yaşamıştır?
  a)Hz.Ebubekir c)Hz. Osman
  b)Hz. Ömer d)Hz.Ali

  15-Aşağıda dört halife döneminde alınan yerler ile halife eşleştirilmiştir.Hangisi yanlıştır?
  a)Suriye alındı..........Hz.Ömer
  b)Kuran çoğaltıldı.....Hz. Osman
  c)Kuran kitap haline getirildi..Hz.Ali
  d)Kudüs alındı............Hz. Ömer

  16-Aşağıdakilerden hangisinde Halifeliğin geçişi doğru olarak verilmiştir

  a)Dört Halife –Abbasiler-Emeviler-Osmanlılar
  b)Dört Halife-Emeviler-Abbasiler-Osmanlılar
  c)Dört Halife-Emeviler-Osmanlılar-Abbasiler
  d)Emeviler-Dört Halife-Osmanlılar-Abbasiler

  17-Hz. Muhammed döneminde Hayber’in fethi(629) ilk kez tek tanrılı dine inanan bir topluluk ile mücadele yapılmıştır.Bu topluluk aşağıdaki dinlerden hangisine mensuptur?
  a)Katolik c)Ortodoks
  b)Yahudi d)Protestan

  18-Hz Osman’ın öldürülmesinden sonra Hz.ali halife seçildi.Fakat Emevi soyu buna karşı geldi.Halifeliğin kendi soyundan birine verilmesini istediler.Bu gelişme Müslümanlar arasına halifelik sorunu başlattı.
  Yukarıdaki paragrafa göre haz.ali dönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  a)İslamiyet’te ilk ayrılıklar başlamıştır.
  b)Hz.Ali’nin halife olmasını herkes kabul etmiştir.
  c)Emeviler Hz. Ali üzerinde hakimiyet kurmuşlardır.
  d)Hz. Ali belli bir süre sonra halifeliği bırakmıştır.

  19-Hz. Osman dönemi’inde (644-656)
  Kıbrıs alınmış.Ayrıca Mora,Girit ve Rodos’a seferler düzenlemiştir
  Buna göre aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz.
  a)Hz. Osman döneminde ekonomik hayatta sorunlar yaşanmıştır.
  b)Kıbrıs’ın fethi başarısız olmuştur
  c)Bu dönemde Akdeniz’de fetihler yapılmıştır
  d)Karada ilerleme hiç gerçekleşmemiştir.

  20-Aşağıdakilerden hangisi Hz.Ali döneminde yaşanmamıştır?
  a)Sıffın Savaşı
  b)Kerbela olayı
  c)Hakem Olayı
  d)Deve olayı

  21-Hz.Ali’nin öldürülmesinden sonra oğlu Hz.Hasan kan dökülmesin diye Halifelikten vazgeçmiş.Bunun üzerine Muaviye başa geçerek Emevi devletini kurmuştur.Başa geçer geçmez.Buhara semerkand ve Tırmiz şehirlerine sefer düzenleyerek buraları vergiye bağlamıştır.
  Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
  a)Semerkand Buhara gibi Türk şehirleri Arap üstünlüğünü kabul etmiştir
  b)Hz.Ali döneminde duraksayan fetihlere tekrar başlanmıştır.
  c)İslam dünyasındaki ayrılıklar tamamen ortadan kalkmıştır
  d)Hz.Hasan kan dökülmesinden çekinerek Halife makamını istememiştir.

  22-Emeviler döneminde (661-750)Arap Müslümanlar her zaman Arap olmayanlardan üstün tutulmuş bir bakıma Arap Milliyetçiliği yapılmıştır.Bu durum aşağıdakilerden hangisine ulaşmıştır.
  a)Fetihlerin durmasına
  b)Türklerin Müslüman olmasına gecikmesine
  c)Türklerin Müslüman olmasına
  d)Değişik kültürlerden insanların bir arada yaşamasına

  23-Emevi Devleti’nin kurucusu Muaviye,oğlu Yezid’i halef göstermesi sonucu ,Muaviye ölünce Yezid halife olmuştur.
  Bu durum Halifelik makamını nasıl etkilemiştir?
  a)Halifelik geçerliliğini kaybetmiştir.
  b)İslamiyetin yayılışı durmuştur.
  c)Emevi Devleti’nin merkez otoritesi zayıflamıştır.
  d)Halifelik babadan oğla geçen bir saltanat halini almıştır.

  24-Emevi halifesi Abdülmelik döneminde (685-705) Arap olmayan Müslümanlar Arap Kültürü içinde eritilerek Araplaşması sağlandı Arapça resmi dil olarak kabul edildi.İlk İslam Arap parası (Dinar ve Dirhem)basıldı.
  Abdülmelik dönemi için aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz.
  a)İslamiyette ilk ayrılıklar başladı
  b)Anadolu fethedildi
  c)İslam fetihleri durdu.
  d)Arap Milliyetçiliği en üst seviyeye ulaştı.

  25-İslam Dünyası’nda ilk kez Avrupa fetihleri kimlerin zamanında başlamıştır?
  a)Emeviler c)Dört Halife
  b)Abbasiler d)Selçuklular

  26-Hangisi Emevilerin yılılş nedenlrinden değildir?
  a)Arap ırkçılığı politikası
  b)Abbas oğullarının yıkıcı çalışmaları
  c)Çin baskısı
  d)Emevi soyu içindeki anlaşmazlıklar

  27-751 yılında Türklerin Müslümanlarla kaynaşmasını sağlayan talas savaşı kimler arasında yapılmıştır.
  a)Emeviler-Çinliler
  b)Abbasiler-Çinliler
  c)Çinliler-Göktürkler
  d)Göktürkler-Abbasiler

  28-Aşağıdakilerden hangisi Talas Savaşı’nın sonuçlaından değildir?
  a)Türkler İslamiyet içinde yer almaya başladı
  b)Kağıt ve Matbaa Çin’de yayılmaya başladı
  c)Çin’in batıya ilerleyişi durdu
  d)Tüm Türk kavimleri İslamiyet’i kabul etti.

  29-Halife Harun Reşid(786-809)dönemi Abbasilerin en güçlü dönemidir.Bu dönemde Edebi çalışmalar giderek artmış,Endülüs Emevileri’ne karşı Franklarla işbirliği yapılmış,Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarlman’a hediyeler gönderilmiştir.Ayrıca Hristiyanlara serbestçe Kudüs’ü ziyaret etme hakkı tanınmıştır.
  Buna göre Harun Reşid dönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
  a)Endülüs Emevileri Devleti’ne son verilmiştir
  b)Avrupalı Devletler ile iyi ilşkiler kurulmuştur
  c)Edebi alanda eserler verilmiştir
  d)Kudüs Hristiyan hacıların ziyaretine açılmıştır.

  30-Abbasiler döneminde Bizans sınırında fetih için kurulan Türklerin yerleştirildiği şehirlere ne ad verilirdi?
  a)Tuğ b)Nişan c)Avasım d)Mutezile

  31-Abbasi Halifesi Mutasım döneminde Türklerden oluşan Hassa Ordusu ‘nun kurulması ve Ordu için Bağdat’ın kuzeyinde Samarra kenti’nin kurulması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır.
  a)Türkler Bağdat’tan uzak tutulmaya çalışılmıştır.
  b)Türklerin savaşcı gücünden yaralanmak istenilmiştir.
  c)Araplar ile Türkler ayırmak istenilmiştir
  d)Türkler kendilerine bir şehir kurulmasını istemiştir.

  32-Abbasilerin son dönemlerinde Tevaif-Ül-Mülk denilen devletler ülke içinde kurulmaya başladı.Bunlar tek tek bağımsızlıklarını ilan edip,Halifeden ayrıldılar.
  Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden değildir?
  a)Endülüs c)Tulunoğulları
  b)Akşitler d)Samanoğulları

  33-Hz.Muhammed döneminde eli silah tutan herkes askerdir.Hz.Ömer düzenli kara ordusunu kurdu.Hz.Osman donanma kurdu.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.
  a)İslamiyet’in inişinin tamamlandığı
  b)Hz.Ömer’in donanmayı kuramadığı’nın
  c)Hz.Muhammed’in yeterince asker bulamadığının
  d)Ordunun gitgide geliştiğinin
   
 2. lincol

  lincol Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  17 Temmuz 2007
  Mesaj:
  103
  Alınan Beğeniler:
  2
  Ödül Puanları:
  18
 3. zeyzey17

  zeyzey17 Yeni Üye Üye

  Katılım:
  11 Aralık 2013
  Mesaj:
  1
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  İslam Tarihi

  teşekkürler
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş