1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

İLKÇAĞ TARİHİ OKS SORULARI 2006-1999

'Yeryüzünde Yaşam Testleri' forumunda yörükan tarafından 4 Mayıs 2007 tarihinde açılan konu

 1. yörükan

  yörükan Çalışkan Üye Moderatör

  Katılım:
  14 Mart 2007
  Mesaj:
  479
  Alınan Beğeniler:
  85
  Ödül Puanları:
  28
  ADI:……………………………………
  SOYADI:………………………………
  SORULAR
  1-
   Asurlular kurdukları ticaret kolonileri aracılığıyla kullandıkları çivi yazısını Anadolu’ya getirmişlerdir.
   Girit’in ege’den Akdeniz’e uzanan deniz yolu üzerinde bir uğrak yeri olması,Girit kültürünün çevreye yayılmasına ve diğer kültürlerin de buraya yayılmasına neden olmuştur.
   Mezopotamya uygarlığı,Akadların düzenledikleri seferlerin etkisiyle Ön Asya’ya yayılmıştır.
  Bu bilgilere göre İlkçağ uygarlıkları arasındaki kültürel etkileşimlerde aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur?
  (OKS 2006)
  A)Savaşların B)Coğrafi konumun
  C)Dini inanışların
  D)Ekonomik ilişkilerin

  2-İnsanlar Kabataş devrinde tüketici bir hayat sürmüşlerdir.Günlük hayatlarında ihtiyaçlarını giderirken nesneleri işlemeden doğal haliyle kullanmışlardır.Cilalı Taş Devrinde ise üretici duruma geçerek,doğadaki maddeleri işleyip yeni ürünler elde etmişlerdir.
  Buna göre Tarih öncesi devirlerde;
  I. Taş ve kerpiçten evler yapılması
  II. Avcılık ve toplayıcılıkla beslenilmesi
  III. Bitki liflerinden giysiler yapılması
  IV. Korunma ve sığınma için mağaraların kullanılması

  Gelişmelerinden hangisi veya hangileri Cilalı Taş Devrinin özelliklerini yansıtmaktadır?
  (OKS 2006)
  a)I ve III B)I ve IV C)Yalnız I D)Yalnız II

  3-Tanım:Tarih,insanların geçmiş zamandaki yaşayışlarını,birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek,neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bir bilimdir.
  Durum(olay):Türkistan’da üstünlük kurmak isteyen Müslüman Araplarla,Çinliler arasında yapılan Talas savaşında Türkler Arapların yanında yer aldı.Savaş sonunda İslam dini Türkler arasında yayılmaya başladı.
  Verilen olayda tarihin tanımında yer alan ögelerden hangisine yer verilmemiştir?(LGS 2005)
  A)yer B)Zaman
  C)İnsanlar arsı ilişkiler D)Neden-sonuç ilişkisi

  4-Maden devri insanlık tarihinin önemli bir devridir.İlk önce doğada çokça bulunan bakır kullanılarak bunlardan araç gereçler yapıldı.Daha sonra bakır ve kalay eritilerek kalay elde edildi.Yine bu zamanda şehir devletleri daha sonra da ilk büyük devletler kuruldu.Demir madeni de bu devrin sonlarında kullanılarak tarım aletleri ve daha etkili silahlar yapıldı.
  Buna göre maden devri ile ilgili olarak;
  I-İlk defa arpa,buğday ve darı tarımına başlandığı
  II-Göçebe yaşamın sona erdiği
  III-Şehir devletlerinin ortaya çıktığı
  IV-Demirle birlikte sanayinin geliştiği
  Sonuçlarından hangisi yada hangileri söylenebilir? (Özel Okullar 2005)
  A)Yalnız I B)Yalnız II
  C)III-IV D)I-II

  5-
  I-Hititliler Anal adı verilen krallarının yaptıklarını anlatan yıllıklar yazmışlardır.
  II-Urartular Asur çivi yazısını kullanmışlardır.
  III-İbraniler tek tanrılı inancı benimsemişlerdir.
  IV-Fenikelilerin buldukları 22 harfli alfabe Romalılar tarafından geliştirilmiştir.
  Yukarıda İlkçağ medeniyetlerine ait bazı bilgiler verilmiştir.Bunlardan hangileri medeniyetlerin birbirlerinden etkilendiklerinin kanıtı olarak gösterilebilir? (LGS 2004)
  A)II-III B)II-IV C)III-IV D)I-IV

  6-İlkçağ Türkiye’sinde yaşayan toplumlar farklı ekonomik alanlarda faaliyet göstermişlerdir.Örneğin verimli topraklar üzerinde yaşayan Frigyalılar ve Hititliler tarım ve hayvancılıkla,deniz kıyısında yaşayan İyonyalılar denizcilikle,yer altı kaynaklarının zengin olduğu bir yerde kurulan Urartular da madencilikle uğraşmışlardır.
  Bu bilgilere göre,toplumların ekonomik hayatlarında aşağıdakilerden hangisinin daha büyük etkisinin olduğu söylenebilir?
  (Özel Okullar 2004)
  A)Yönetim şekillerinin
  B)Kültür farklılıklarının
  C)Kuruldukları coğrafyanın özelliklerinin
  D)Sık sık istilalara uğramalarının

  7-Mısırlılar tarafından bulunan takvimin başlangıç noktası olarak;Yunanlılar ilk olimpiyat oyunlarının oynandığı yılı.Romalılar Roma kentinin kuruluş yılını,Hristiyanlar Hz.İsa’nın doğum gününü,Müslümanlar ise Hz.Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçünü kabul etmişlerdir.
  Buna göre,takvimin başlangıcının belirlenmesinde,aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
  (LGS 2003)
  a) Toplum yaşamını etkileyen olaylar
  b) Önemli bilimsel gelişmeler
  c) Uygarlıklar arası ilişkiler
  d) Devlet yapısını yönlendiren kişiler

  8-Fenikelilerin uygarlık tarihine katkılarından biri,Eski Ön Saya’da kullanılmakta olan hece yazısını’’harf sistemine dayalı alfabeye’’dönüştürmüş olmasıdır.Bu alfabe daha sonra Eski Yunan ve Roma uygarlıklarında kullanılarak geliştirilmiş ve sonunda Latin Alfabesi ortaya çıkmıştır.
  Buna göre Latin Alfabesinin gelişmesinde rol oynayan etken hangisidir?(LGS 2002)
  A)Uygarlıklar arsı ticari ilişkiler
  B)Uygarlıkların gelişme düzeyleri
  C)Değişik uygarlıkların katkıları
  D)Eğitimin uygarlıkları değiştirmesi

  9-Tarihi bir mekanda yapılan arkeolojik kazıda çok sayıda taş balta bulunmuştur.
  Bu kazıda bulunan malzemeyle aşağıdakilerden hangisi arasında daha anlamlı bir ilişki vardır?(ÖO 1999)
  A)Avcılık B)Zanaatkarlık
  C)Hayvancılık D)Tarım


  10-Sümerler;
   Yazıyı bulmuşlar,geometri,aritmetik ve astronomi gibi bilimlerin temellerini oluşturmuşlar,ilk yasaları ve edebi eserleri ortaya koymuşlardır.
   Güney Mezepotamya’da birbirleriyle mücadele içinde olan kentlerde yaşamışlar,sınırları çok geniş olmayan devletler kurmuşlardır.
  Buna göre,Sümerlerle ilgili yargılardan hangisine ulaşılamaz?(LGS 2001)
  A)Uygarlığa önemli katkılarda bulunmuşlardır.
  B)Genellikle sınırları belli bölgelerde yaşamışlardır.
  C)Askeri açıdan güçlü devletler kurmuşlardır
  D)Yazılı belgeler ortaya koymuşlardır.

  11-
  a. Dünyada parayı ilk kez Lidyalılar kullanmışlardır.
  b. Frigyalılar,saban kıran kişiye ağır cezalar vermişlerdir.
  c. Hititliler miras hakkını yasayla düzenlemişlerdir.
  d. Urartular,maden işlemeciliğinde ileri gitmişlerdir.

  Bu bilgiler göre,hangi devlette ticaretin daha çok geliştiği söylenebilir?(LGS 2001)
  A)Lidyalılar B)Frigyalılar
  C)Hititliler D)Urartular

  12-Tarih öncesi döneme ait aşağıdaki buluntulardan hangisi,o dönemde tarım yapıldığını daha çok destekler?(Özel Okullar 2001)
  A)Taştan kesici aletler
  B)Tahıl öğütme taşları
  C)Mağaradaki hayvan resimleri
  D)Kemikten yapılmış süs eşyaları

  13-İnsanlar üzerindeki yaşadıkları,yurt edindikleri topraklardan kolay ayrılamazlar.Kuraklık,doğal afetler,dış baskılar gibi güçlükler,toplumların yeni yerleşim yerleri aramalarına neden olmuştur.
  Parçada aşağıdakilerden hangisinin üzerinde daha çok durulmaktadır?(LGS 2000)

  a) İnsanların güçlüklerle mücadelesi
  b) Yerleşik yaşama nasıl geçildiği
  c) Toplumsal gelişmelerin insanlara etkisi
  d) İnsanların göç etme nedenleri

  14-Tarihçiler,tarih öncesini devirlere ayırarak incelerler.Yontma taş devri,Cilalı taş devri ve Maden devri sınıflaması bunlardan biridir
  Tarihçiler bu sınıflamayı,aşağıdakilerden hangisini temel alarak yapmışlardır?(Özel Okullar 2000)
  a) Toplumdaki yönetim biçimleri
  b) Kullanılan araç gerecin cinsi
  c) İnsanlar arsı ilişkilerin türü
  d) Yaşanılan bölgenin özellikleri

  15-Tarih bilimi insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını inceler.Tarihi olayların ne zaman,nerede ve nasıl gerçekleştiğini belgelerle ortaya koymaya ve sonuçlar çıkarmaya çalışır.
  Burada,tarih biliminin hangi özelliğine değinilmemiştir?(LGS 1999)
  a) Bulguları kanıtlarıyla sunması
  b) Yaşanmış olayları incelemesi
  c) Her toplumda farklılık göstermesi
  d) Olayları nedenleriyle açıklaması

  16-Cilalı taş devrinde insanlar göl ne ırmak kenarlarında yaşadılar.Toplayıcılık yaptılar,evcilleştirdikleri hayvanlarla beslendiler.Hayvanların kemiklerinden ve boynuzlarından süs eşyası ve silah yapıp kullandılar.Zamanla topraktan çanak yapmayı ve bunları ateşte pişirerek daha dayanıklı duruma getirmeyi öğrendiler.
  Bu parçada,Cilalı taş devrinde yaşayan insanların hangi özelliği üzerinde en az durulmuştur?(Özel Okullar 1999)
  a) Kültürel değerleri
  b) Doğadan yararlanma biçimleri
  c) Üretim ve tüketim biçimleri
  d) Birbirleriyle olan ilişkileri
  ADEM ŞEKER
  Hoşgör ilköğretim okulu
  Sosyal bilgiler öğretmeni
  DERECELER:
  15-16 net çok iyi
  13-14 net iyi
  12 net orta
  10 net ve altı yorum gücünü ve kitap okumayı geliştirmeli
   
 2. heredot67

  heredot67 Yeni Üye Üye

  Katılım:
  24 Şubat 2007
  Mesaj:
  2
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  İLKÇAĞ TARİHİ OKS SORULARI 2006-1999

  teşekkür
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş