1. 5'li LGS Deneme Seti Çekilişi Yapılacaktır. Çekiliş Yapılacak Grup İçin Buraya Tıklayınız Gruptaki açıklamaları okuyarak çekilişe katılabilirsiniz.
 2. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Atatürk lkeleri Testi

'Atatürkçülük' forumunda Performans tarafından 16 Nisan 2008 tarihinde açılan konu

 1. Performans

  Performans Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  26 Ocak 2007
  Mesaj:
  1,551
  Alınan Beğeniler:
  46
  Ödül Puanları:
  38
  ATATÜRK İLKELERİ TEST I

  1.“Bizim halkımız çok temiz kalpli, iyi huylu, ilerlemeye çok yetenekli bir halktır. Bu halk, bir kez karşısındakilerin içtenlikle kendisine hizmet edeceklerine inanırsa, her türlü girişimi çabucak benimsemeye hazırdır. Bunun için, yöneticilerin her şeyden önce ulusa güven vermesi gerekir. “
  Atatürk’ün bu sözüyle;
  I. Halkçılık
  II. Laiklik
  III. Devletçilik
  İlkelerinden hangileri arasında doğrudan bir bağlantı kurulamaz?
  a) yalnız I b) yalnız II c) yalnız III d) II ve III

  2.
  - “ Bir ülkede topraksız çiftçi bırakılmamalıdır”
  - “ Her çiftçi ailesinin, geçineceği ve çalışacağı toprağa sahip olması koşulsuz olarak gereklidir. Vatanın sağlam temeli buna bağlıdır.”
  Atatürk’ün bu sözlerine bakılarak;
  I. Tarımın, ekonomik kalkınmanın temel taşı olduğu
  II. Özel mülkiyetin yaygınlaştırılmak istendiği
  III. Halkın yönetimdeki etkinliğinin artırılmak istendiği
  Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
  a) yalnız I b) yalnız II c) yalnız III d) I ve II

  3. Atatürk’e göre “tam bağımsızlık demek, elbette siyasi, ekonomi, adalet, askerlik, kültür... Gibi her alanda tam bağımsızlık ve tam özgürlük demektir. Bunlardan birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulusun ve ülkenin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksunluğu demektir.”
  Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bağımsızlığı sağlamaya yönelik olduğu savunulamaz?
  a) Kapitülasyonların kaldırılması
  b) Azınlıkların ayrıcalıklarına son verilmesi
  c) Uluslar arası oluşumların desteklenmesi
  d) Yabancı okullar sorunun çözümlenmesi


  4. “Biz Türkler tarihimiz boyunca özgürlüğe ve bağımsızlığa sembol olmuş bir ulusuz.” Düşüncesi Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden öncelikle hangisiyle ilgilidir?
  a) Laiklik b) Halkçılık c) Milliyetçilik d) Devletçilik

  5. Atatürk’ün aşağıdaki sözlerinden hangisi milli ekonomiyle ilgilidir?
  a) Hayatta en temel yol gösterici, ilimdir
  b) Akıl ve mantıkla çözümlenemeyecek sorun yoktur
  c) Fazlasıyla tutumlu olmak ulusal bilincimiz olmalıdır
  d) Türk milleti atalarını tanıdıkça, daha büyük işler başaracaktır


  6. “Tüm yurdun ve koskoca bir ulusun, yaşam ve ölümü söz konusu olurken, yurtseverim diyenlerin, kendi geleceklerini düşünmesine yer olmamalıdır”
  Atatürk’ün bu sözüne;
  I. Damat Ferit Paşanın Sivas kongresini engellemeye çalışması
  II. İstanbul hükümetinin, meclis-i mebusanın İstanbul dışında toplanması teklifini reddetmesi
  III. Düzenli ordunun kurulması üzerine Çerkez Ethem’in isyan etmesi
  Gelişmelerinden hangileri örnek olarak gösterilebilir?
  a) yalnız I b) yalnız II c) yalnız III d) I,II ve III

  7.
  - “Türk halkı, ulusal sınırları içinde, uygar insanlar gibi tam anlam ve kapsamıyla özgür ve bağımsız yaşacaktır.”
  - “Bilmelidir ki, ulusal kimliğini bilmeyen uluslar, başka uluslara yem olurlar.”
  - “İlham ve güç kaynağı ulusun kendisidir.”
  Yukarıda verilen anlayışlar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle en fazla ilgilidir?
  a) Laiklik b) Devletçilik c) Milliyetçilik d) İnkılâpçılık

  8. Atatürk milletler cemiyetine girmek için acele etmemiş onların Türkiye’nin önemini anlayarak davet edeceğini düşünmüştür. Nitekim Türkiye 1932 de davet sonucu cemiyetin üyesi olmuştur.
  Bu durum Atatürk’ün aşağıdaki özelliklerden hangisiyle daha çok ilgilidir?
  a) Demokratik kişiliği
  b) İleri görüşlülüğü
  c) Vatanseverliği
  d) Çağdaşlığı


  9.
  I. Miladi takvimin kabul edilmesi
  II. Aşar vergisinin kaldırılması
  III. Yeni ölçü birimlerinin kabul edilmesi
  IV. Tekke ve zaviyelerin kapatılması
  Yeni Türk devletinin gerçekleştirdiği bu yeniliklerden hangileri uluslar arası uyumu gerçekleştirme amaçlıdır?
  a) I ve II b) I ve III c) II ve IV d) I ve IV

  10.
  - Osmanlı devletinin son zamanlarında medreselerin yanında modern eğitim kurumları da açılmaya başlamış, bu durum Osmanlı toplumunda ikiliğe yol açmıştır
  - Yabancı okullar, Türk devletinin denetimi dışında kalmış, yabancı ülkelerin eğitim anlayışına karışılamamıştır
  - Türkiye cumhuriyeti eğitimdeki ikiliği ortadan kaldırmak ve kendi istediği eğitim anlayışını kimseye bağımlı kalmadan uygulamak için öğretimin birleştirilmesi kanunu kabul etmiştir
  Buna göre;
  I. Toplumsal birlik
  II. Devletçilik
  III. Milli bağımsızlık
  Düşüncelerinden hangilerine yönelik gelişmeler görülmüştür?
  a) yalnız I b) yalnız II c) yalnız III d) I ve III

  11. Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisi halk tarafından daha kolay benimsenmiştir?
  a) Laiklik
  b) Halkçılık
  c) İnkılapçılık
  d) Cumhuriyetçilik

  12. cumhuriyet döneminde yabancılardan alınan gümrük vergilerinin artırılması Atatürk’ün;
  I. Milliyetçilik
  II. Devletçilik
  III. Laiklik
  İlkelerinden hangileriyle ilgilidir?
  a) yalnız I b) yalnız II c) yalnız III d) I ve II

  13. 1929 yılına kadar yeni Türk devleti, özel sektörün yatırımlar yapması için teşvik-i sanayi kanununu yayınlayarak kredi vermeyi amaçlamış, fakat bu konuda başarı sağlanamamıştır.
  Özel teşebbüsün desteklenmesi konusunda başarı sağlanamamasında;
  I. Özel girişimcilerin elinde yeterli sermaye birikiminin olmaması
  II. Halkın yapılan yenilikleri kabullenememesi
  III. Devletin kredi verme konusunda çok seçici davranması
  Durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
  a) yalnız I b) yalnız II c) yalnız III d) I ve II
  14. Atatürkçülük; köklerini Türk tarihi ve toplumun gerçeklerinden alan bir kalkınma modelidir.
  Buna göre;
  I. Milliyetçilik
  II. Laiklik
  III. Cumhuriyetçilik
  İlkelerinden hangilerinin Atatürkçülüğe temel oluşturduğu söylenebilir?
  a) yalnız I b) yalnız II c) yalnız III d) I ve II


  CEVAPLAR: 1D 2D 3C 4C 5C 6D 7C 8B 9B 10D 11B 12A 13A 14A
   
 2. Performans

  Performans Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  26 Ocak 2007
  Mesaj:
  1,551
  Alınan Beğeniler:
  46
  Ödül Puanları:
  38
  Atatürk lkeleri

  1. “Ulusal siyaset dediğim zaman anlatmak istediğim şudur; ulusal sınırlar içinde her şeyden önce kendi gücümüze dayanarak varlığımızı koruyup, ülkenin gerçek mutluluk ve bayındırlığına çalışmaktır.”
  Atatürk bu sözüyle;
  I. Uluslar arası ekonomik hareketlenmelerden uzak kalma
  II. Bağımsızlığı engelleyecek yaptırımla engel olma
  III. Yerli üretimi destekleme
  Düşüncelerinden hangilerini gerçekleştirmek istediğini belirtmiştir?
  a) yalnız I b) II ve III c) yalnız III d) I ve II

  2. “Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını aramayı alışkanlık haline getirmiş uluslar, önce onurunu sonra da özgürlüklerini yitirmek zorunda kalırlar...”
  Mustafa Kemal’in bu sözüne Osmanlı devletinde;
  I. Kredi vermek amacıyla banka kurulması
  II. Duyun-u Umum iyenin kurulması
  III. Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi
  Görülen gelişmelerden hangileri örnek olarak gösterilebilir?
  a) yalnız I b) yalnız II c) II ve III d) I ve II
  3. Fransız ihtilali ile Türk inkılâbı karşılaştırıldığında benzer özellikler taşıdıkları görülür.
  Buna göre Atatürk’ün;
  I. Laik yönetim
  II. Ulusal egemenlik
  III. Halkçılık
  İlkelerinden hangilerinin bu benzerliklerden olduğu söylenebilir?
  a) I,II ve III b) yalnız II c) yalnız III d) I ve II

  4.
  I. Türk medeni kanunun yayınlanması
  II. Kılık kıyafetin düzenlenmesi
  III. İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
  Yukarıdaki düzenlemelerden hangileri laiklik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?
  a) yalnız I b) yalnız II c) yalnız III
  d) I ve II e) II ve III

  5. “İnsan, bireyi olduğu ulusun varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar bütün dünya uluslarının huzur ve güvenliğini de düşünmelidir.”
  Bu düşünce Atatürk’ün aşağıdaki bütünleyici ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
  a) Bağımsızlık
  b) Ulusal egemenlik
  c) Akılcılık ve bilimsellik
  d) İnsan ve insanlık sevgisi
  e) Çağdaşlaşma ve batılılaşma

  6. “Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk ulusu ve bir de uluslar arası tarihin bin bir acıklı olay ve üzüntü yazan yapraklarından çıkardığımız sonuçlardır.”
  Atatürk’ün bu sözüne bakılarak;
  I. Ortak vatan
  II. Ulusal bilinç
  III. Tarihsel miras
  Anlayışlarından hangilerinin öneminin vurgulandığı söylenebilir?
  a) yalnız I b) yalnız II c) yalnız III d) I,II ve III

  7. “Biz halkımızı savunmak ve bağımsızlığımızı güvencede bulundurabilmek için, bizi yok etmek isteyen emperyalizme ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı bütün ulus olarak savaşmayı yerinde gören bir öğretiyi izleyen insanlarız.”
  Mustafa Kemal’in bu sözü milli mücadele yıllarında görülen;
  I. Yunan işgali
  II. Mandater yönetim düşüncesi
  III. İtilaf devletlerinin benimsetmeye çalıştığı antlaşmalar
  Durumlarından hangilerine yöneliktir?
  a) yalnız I b) yalnız II c) yalnız III d) I,II ve III

  8.
  - Çok partili hayat çalışmalarının başlatılması
  - Demokratik çabalara herkesin katkıda bulunması
  - Halk egemenliğinin önde tutulması
  Yukarıda verilen gelişmelerin sağlanması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerinin uygulanmasını zorunlu kılar?
  a) Laiklik b) Devletçilik c) Cumhuriyetçilik d) İnkılâpçılık

  9. 1933 yılında Yeni Trük devleti I. Beş yıllık kalkınma planını hazırlayıp, yatırımlarını devlet eliyle gerçekleştirmiştir.
  Bu durumun nedeni olarak;
  I. Dışa bağımsızlığın azaltılmak istenmesi
  II. Özel sektörün yetersiz kalması
  III. Devletin özel sektörün karsız gördüğü alanlara yatırım yapma zorunluluğunun olması
  Gelişmelerinden hangileri gösterilebilir?
  a) yalnız I b) yalnız II c) yalnız III d) I,II ve III

  10. Atatürk döneminde ilk defa çok partili hayata geçmek için girişim yapılmış ve mecliste yeni partiler kurulmuştur. Bu partiler hükümeti yakından takip etmişler ve muhalefetin oluşturulmasını sağlamışlardır. Muhalefet partileri özellikle ekonomide hükümetten farklı görüşleri benimsemişlerdir.
  Bu durum;
  I. Demokrasi anlayışının güçlenmesi
  II. Mecliste farklı görüşlerin temsil edilmesi
  III. Bazı inkılâpların uygulamadan kaldırılması
  Durumlarından hangilerine neden olmuştur?
  a) yalnız I b) yalnız II c) yalnız III d) I ve II

  11. “Eğitimdir ki milleti ya hür müstakil, şanslı, yüksek bir cemiyet halinde yaşatır ya da sefalete, esarete terk eder.”
  Atatürk’ün bu düşüncesi;
  I. Medreselerin kapatılması
  II. Maarif teşkilatı kanunun çıkarılması
  III. Harf devriminin yapılması
  İnkılâplarından hangilerinin yapılmasına ortam hazırlamıştır?
  a) yalnız I b) yalnız II c) yalnız III d) I,II ve III

  12. 1926 yılında kabul edilen medeni kanun;
  - Kadınlara istediği mesleğe girme hakkının tanınması
  - Çok evliliğin yasaklanması
  - Mirasta eşitliğin sağlanması
  Yeniliklerini getirmiştir.
  Bu yenilikler Atatürk ilkelerinden daha çok hangisiyle ilgilidir?
  a) Yurtta barış, dünyada barış
  b) Halkçılık
  c) Cumhuriyetçilik
  d) Devletçilik


  13.Türk Dil Kurumu yabancı kelimelerin yerine halk arasında kullanılan Türkçe kelimelerin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmıştır.
  Bu durum Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden öncelikle hangisi ile ilgilidir?
  a) Laiklik
  b) Halkçılık
  c) Milliyetçilik
  d) Devletçilik


  14. devlet yönetiminde tüm etnik ve dini gruplara kanun önünde eşitlik tanınması Atatürk’ün;
  I. Laiklik
  II. Halkçılık
  III. Devletçilik
  İlkelerinden hangileriyle ilgilidir?
  a) yalnız I b) yalnız II c) yalnız III d) I ve II


  CEVAPLAR: 1B 2C 3A 4D 5D 6D 7D 8C 9D 10D 11D 12B 13C 14D
   
 3. Performans

  Performans Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  26 Ocak 2007
  Mesaj:
  1,551
  Alınan Beğeniler:
  46
  Ödül Puanları:
  38
  Atatürk lkeleri

  1. İnkılâpların gerçekleştirilmesindeki en temel ilkelerden biri de laikliktir.
  Aşağıda verilen uygulamalardan hangisi bu anlayış doğrultusunda gerçekleşmemiştir?
  a) Hilafetin kaldırılması
  b) Medeni kanunun kabulü
  c) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
  d) 1924 anayasasında “devletin dini İslam’dır.” Maddesinin kabulü

  2. Atatürk’ün yeni Türk devletini çağdaş uygarlık seviyesine çıkarma isteği o’nun;
  I. Barışseverlik
  II. Akılcılık
  III. İdealistlik
  Özelliklerinden hangileriyle ilgilidir?
  a) yalnız I b)II ve III c) yalnız III d) I ve III

  3. Ulusal egemenlik ilkesinin siyasi yaşama geçmesinde aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin katkısı en fazla olmuştur?
  a) Laiklik
  b) Halkçılık
  c) Cumhuriyetçilik
  d) Devletçilik


  4. “Ben gerçekte bir hiçim çünkü yetki ve kudretimi hiçbir yetki ve kudreti kalmamış bir devletten alıyorum.”
  Mondros ateşkes antlaşmasının uygulanmaya başladığı dönemlerde söylemiş olduğu bu sözüyle Mustafa Kemal;
  I. Osmanlı devletinin fiilen sona erdiğini
  II. Yetkilerinin itilaf devletleri tarafından tanındığını
  III. Düzenli ordunun kurulması gerektiğini
  Durumlarından hangileriyle ilgili düşüncelerini belirtmiştir?
  a) yalnız I b) yalnız II c) yalnız III d) I ve III

  5. Mustafa Kemal’in komutanlık nitelikleri arasında;
  I. Cesur olma
  II. Sorumluluk alma
  III. Kararlarında yavaş hareket etme
  Özellilerinden hangileri gösterilemez?
  a) yalnız I b) yalnız II c) Yalnız III d) I ve III

  6. Türkiye cumhuriyeti, Musul sorununun halk oylanması ile çözümlenmesini önermiştir.
  Türkiye’nin böyle bir öneride bulunması;
  I. Laiklik
  II. Devletçilik
  III. Ulusal egemenlik
  İlkelerinden hangileriyle uyumludur?
  a) yalnız I b) yalnız II c) yalnız III d) I ve II

  7. Türkiye bir yönetmelik çıkararak yabancı okullarda bütün öğrencilerin dini törenlerde topluca yasak kelimeürülmesini yasaklamış, okullardaki dini sembollerin kaldırılmasını sağlamıştır.
  Bu uygulamanın öncelikle aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir?
  a) Laiklik
  b) Halkçılık
  c) Milliyetçilik
  d) Devletçilik


  8. Atatürk, milli politikayı “milli sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetlerimize dayanarak devam ettirmek” şeklinde açıklanmıştır.
  Atatürk’ün bu düşüncesi;
  I. Milliyetçilik
  II. Laiklik
  III. Halkçılık
  İlkelerinden hangileriyle ilgilidir?
  a) yalnız I b) yalnız II c) yalnız III d) I ve III

  9. Türkiye de gerçekleştirilen aşağıdaki inkılâplardan hangisi Atatürk’ün “çağdaşlaşma ve batılılaşma” ilkesi ile diğerlerinden daha az ilgilidir?
  a) Kabine sistemine geçilmesi
  b) Soyadı kanunun çıkarılması
  c) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
  d) Harf inkılâbını gerçekleştirilmesi

  10. Atatürk’ün ilkelerinden biri de “yurtta barış, dünyada barış” ilkesidir.
  Buna göre;
  I. Sadabat paktının kurulması
  II. Milletler cemiyetine üye olunması
  III. Montrö boğazlar sözleşmesinin imzalanması
  Gelişmelerinden hangilerinin bu amaç doğrultusunda gerçekleştirildiği savunulabilir?
  a) yalnız I b) yalnız II c) I,II ve III d) I ve III

  11. Atatürk milli bağımsızlık ilkesini “ başka bir millete veya uluslar arası kuruma bağlı olmamak” şeklinde açıklamıştır.
  Buna göre yeni Türk devleti döneminde gerçekleştirilen;
  I. Dış borçlar idaresine son verme
  II. Mandacılığı reddetme
  III. Kapitülasyonları kaldırma
  Gelişmelerinden hangileri bu durumla ilgilidir?
  a) yalnız I b) I,II ve III c) yalnız III d) II ve III

  12. Ulusal kurtuluş savaşı döneminde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır;
  - TBMM açılmıştır
  - Manda ve himaye düşüncesi reddedilmiştir
  - Cemiyetler tek çatı altında birleştirilmiştir
  Bu gelişmeler Atatürk’ün;
  I. Laiklik
  II. Milli birlik ve beraberlik
  III. Milli egemenlik
  İlkelerinden hangileriyle ilgilidir?
  a) yalnız I b) yalnız II c) yalnız III d) II ve III

  13. Atatürk’ün, bazı yardımcı ilkeleri ile temel ilkeleri birbirlerini bütünlemektedir.
  Buna göre;
  I. Akılcılık ve bilimsellik
  II. Ulusal egemenlik
  III. Çağdaşlık ve batılılaşma
  Yardımcı ilkelerinin temel ilkelerle ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
  I II III
  a) Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Halkçılık
  b) Laiklik Cumhuriyetçilik Milliyetçilik
  c) Milliyetçilik Halkçılık Laiklik
  d) Laiklik Cumhuriyetçilik İnkılâpçılık


  14. Osmanlı devletinde son dönemde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır;

  I. Toprak bütünlüğünü korumak için Avrupa devletlerinin himayesine girme
  II. İsyanları bastırmak için Avrupa devletlerinden yardım isteme
  III. Halkın temsilcilerinden oluşan bir parlamento kurma
  Bu gelişmelerden hangileri Atatürk’ün “ulusal bağımsızlık” ilkesi ile bağdaşmaz?
  a) yalnız I b) yalnız II c) yalnız III d) I ve II


  CEVAPLAR: 1D 2B 3C 4A 5C 6C 7A 8A 9A 10C 11B 12D 13D 14D
   
 4. Performans

  Performans Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  26 Ocak 2007
  Mesaj:
  1,551
  Alınan Beğeniler:
  46
  Ödül Puanları:
  38
  Atatürk lkeleri Testi

  8.SINIF INKILAP TARİHİ (ATATÜRK İLKELERİ)  Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in devletçilik ilkesi içerisinde düşünülemez?

  A) Devletin özel teşebbüse kredi sağlaması
  B) Devletin sanayi alanında yatırım yapması
  C) Ekonomik faaliyetlerin devlet tarafından yapılması
  D) Devletin ekonomik faaliyetleri planlaması

  Soru 2. Mustafa Kemal’in “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözü aşağıdaki ilkelerin hangisi ile doğrudan ilgilidir?

  A) Devletçilik
  B) Laiklik
  C) İnkılâpçılık
  D) Cumhuriyetçilik

  Soru 3. Kurtuluş Savaşının kazanılmasında Atatürk İlkelerinden hangisi daha çok etkili olmuştur?

  A) Cumhuriyetçilik
  B) Milliyetçilik
  C) Devletçilik
  D) Laiklik

  Soru 4. İzmir İktisat Kongresi
  —Merkez Bankası’nın kuruluşu
  —M.T. A.’nın kuruluşu
  Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

  A) Halkçılık
  B) Devletçilik
  C) Milliyetçilik
  D) Cumhuriyetçilik

  Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlkelerinin dayandığı temel faktörlerden değildir?

  A) Akılcılık
  B) Çağdaşlık
  C) Milli Egemenlik
  D) Örf, adet ve gelenekler
  Soru 6. –Akıl bilim ve çağdaşlığı esas alır.
  –Ulusun yücelmesi ve yükselmesi esastır.
  –Birleştirici ve bütünleştiricidir.
  Yukarıda özellikleri verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Halkçılık
  B) Milliyetçilik
  C) Cumhuriyetçilik
  D) İnkılapçılık


  Soru 7. –Saltanatın kaldırılması
  –Medeni kanunun kabulü
  –Halifeliğin kabulü
  Yukarıdaki inkılaplar aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

  A) Cumhuriyeti kuruluşuna
  B) Eğitim ve öğretimin yeniden düzenlenmesine
  C) Laik devlet düzenine geçilmesine
  D) Çok partili hayata geçilmesine  Soru 8. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güç ve otoritesinin kaynağını nereden almaktadır?

  A) Türk Milletinin tarihinin köklü olmasından
  B) Kanunların bilimsel olmasından
  C) Hâkimiyetin millete ait olmasından
  D) Medeniyetin gelişmişlik seviyesinden

  Soru 9. Amasya Genelgesi’nde “Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.” kararı yer almıştır. Bu karar aşağıdaki ilkelerin hangisinin uygulanmasını sağlamıştır?

  A) Ulusal egemenlik
  B) Yurtta barış dünyada barış
  C) Akılcılık ve bilim
  D) Batılılaşma ve çağdaşlaşma

  Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlke ve İnkılâplarının genel amacıdır?

  A) Cumhuriyet yönetimini kurma ve devam ettirme
  B) Vatandaşlar arasında eşitlik sağlama
  C) Türk ulusunu çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaştırma
  D) Dünya barışında öncülük yapmak
  Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesi ile Bağdaştırılamaz?

  A) Yürütmenin üstünlüğü
  B) Hukukun üstünlüğü
  C) Çoğulcu demokrasi
  D) Ulusal egemenlik

  Soru 12. Mustafa Kemal Cumhuriyetin ilk yıllarda yeterli sermaye birikiminin olmaması nedeni ile Devletin ekonomik politikasını yönlendirmek için aşağıdaki ilkelerden hangisini uygulamaya koymuştur?

  A) Cumhuriyetçilik
  B) Devletçilik
  C) Halkçılık
  D) Laiklik


  Soru 13. –Türk Dil Kurumunun kurulması
  –Türk Tarih kurumunun Kurulması
  Yukarıdaki gelişmeler hangi ilke ile doğrudan ilgilidir?

  A) Devletçilik
  B) İnkılâpçılık
  C) Milliyetçilik
  D) Bağımsızlık

  Soru 14. Çağdaşlaşma; Milletin refah ve bolluk içerisinde yaşamasını sağlamak toplumu geliştirmektir. Her alanda çağa ayak uydurmaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çağdaşlaşmaya bir örnek olamaz?

  A) Saltanatın kaldırılması
  B) Tarımda makineleşme
  C) Takvim ve ölçülerde yenilik
  D) Ankara’nın başkent oluşu

  Soru 15. “Devlet özel teşebbüsün birbirine karşı değil birbirinin tamamlayıcısıdır.” Sözü Atatürk ilkelerinin hangisi ile ilgilidir?

  A) Devletçilik
  B) Cumhuriyetçilik
  C) İnkılapçılık
  D) Laiklik
  Soru 16. Sosyal eşitlik ve fırsat eşitliği gibi kavramlar Atatürk ilkelerinin hangisinin temelini oluşturur?

  A) Laiklik
  B) Halkçılık
  C) Milliyetçilik
  D) Devletçilik

  Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet rejiminin özelliklerinden biri değildir?

  A) Seçme ve seçilme
  B) Düşünce hürriyeti
  C) Bağımsızlık
  D) Tek partili yönetim
  Soru 18. Atatürk’ün kılık-kıyafet alanında yaptığı yenilikler aşağıdakilerden hangisi ile bağlantılıdır?

  A) Bağımsızlık
  B) Milliyetçilik
  C) Çağdaşlaşma
  D) Egemenlik  Soru 19. “Benim hayatta yegane şerefim, servetim Türklük’ten başka bir şey değildir” Mustafa Kemal’in bu sözü hangi ilke ile ilgilidir?

  A) Milliyetçilik
  B) Cumhuriyetçilik
  C) Halkçılık
  D) Devletçilik


  Soru 20. Hangi kavram Atatürk’ün Cumhuriyet anlayışı ile bağdaşmaz?

  A) Demokrasi
  B) Bireycilik
  C) Ulusal egemenlik
  D) Hürriyet

  Soru 21. Atatürk milliyetçiliğinin temel öğesi nedir?

  A) Yurt birliği
  B) Siyasal varlıkta birlik
  C) Birlikte yaşamak hususundaki ortak istekte içtenlik
  D) Din, ırk köken birliği  Soru 22. Atatürkçü düşüncede halkçılıkta bulunmayan unsur hangisidir?

  A) Sınıf mücadelesi
  B) İmtiyazlara karşı olmak
  C) Siyasi demokrasi
  D) Toplumsal dayanışma  Soru 23. Atatürk’ün halkçılık ilkesi aşağıdaki unsurlardan hangisiyle benzerlik gösterir?

  A) Sınıf hakimiyeti
  B) Liberal devlet
  C) Dayanışmacılık
  D) Meşrutiyetçilik  Soru 24. Atatürkçü dünya görüşünün temelini oluşturan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Geleneksel düşünce
  B) Akıl ve bilim
  C) Felsefe
  D) Dini düşünce  Soru 25. Atatürk İnkılâplarının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ekonomik kalkınmayı sağlamak
  B) Türk ordusunu güçlü hale getirmek
  C) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak
  D) Kapitülasyonları kaldırmak

  CEVAP ANAHTARI


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  A D B B D B B C A C A B C D A B D C A B
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  C A C B C
   
 5. ndr

  ndr Üye Üye

  Katılım:
  6 Eylül 2008
  Mesaj:
  16
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Atatürk Lkeleri Testi

  :)
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş