• Sosyal Bilgiler dersinde zaman yetiştiremiyorum, derse öğrencileri aktif olarak katamıyorum, not tutturmak çok zaman alıyor, sınavlara uygun sorular çözdürmek istiyorum diyorsanız Arı Yayıncılık'tan çıkan Sosyalimo Akıllı Defter serimiz ve Sosyalimo Akıllı Atölyem kitaplarımız tam size göre. Türkiye'nin tercihi olan en seçkin okullarda okutulan kitaplarımızı incelemek için tıklayınız

Sosyal Bilgiler Seviye Tespit Sınavı Soruları

Saklý Süleyman

Çalışkan Üye
Üye
#1
1-Hangisi insanları farklı ve özel yapan niteliklerden değildir?

a)Güzel şiir okuması
b)Duyguları
c)Yiyecek ihtiyacı
d)Tenin rengi2-Seçeneklerdeki açıklamalardan hangisi nüfus cüzdanında yer almaz?

a)Anne adı b)Baba adı
c)Doğum tarihi d)Yaşadığı yer3-Arkadaşınızın düşüp dizinin kanadığını gördüğünüzde ne hissedersiniz?

a)Üzülürüm b)Şaşırırım
c)Gülerim d)Sevinirim


4-Toplumsal gelişme sürecinde oluşan manevi değerlerin sonraki nesillere aktarılmasına ne ad verilir?

a)Gelenek b)Örf ve adet
c)Görenek d)Kültür


5-Atatürk “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.” Sözüyle neyi vurgulamak istemiştir?

a)Vatan sevgisini b)İnsan sevgisini
c)Eğitimin önemini d)Kültürün
önemini


6-Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ata sporlarından değildir?

a)Okçuluk b)Beyzbol
c)Cirit c)Güreş7-“İnsanların doğayı değiştirerek meydana getirdiği ürünlere beşeri unsurlar denir. “Seçeneklerden hangisi bu açıklamaya uygun değildir?

a)Göl ve denizler b)Oto yollar
c)Köprü ve barajlar d)Fabrikalar8-Yapılacak binaların planlarının çizimiyle ilgili olmayan mühendislik alanı hangi seçenektedir?

a)Elektrik b)İnşaat
c)Ziraat d)Mimari9-Türkiye haritasını duvara astığımızda alt kısmı hangi yönü gösterir?

a)Doğu b)Batı
c)Kuzey d) Güney10-Yeni aldığımız televizyon bozulduğunda servis bizden hangi belgeyi ister?

a)Kullanma Kılavuzunu
b)Garanti belgesini
c)Fiş ve faturayı
d)Ürünü aldığımız mağazanın tanıtım kartını
11-Hangi seçenekte sosyal bir ihtiyaçlardan biri yer almıştır?

a)Yemek yemek.
b)Eldiven ve bere almak.
c)Yiyecek alışverişi yapmak.
d)Arkadaşları ile sohbet etmek.12-Nisa Nur marketten ürün alırken ürünün kalitesine bakarak alır. Nisa Nur’un bu davranışı ile ilgili olarak hangi seçenekteki ifadeyi kullanmayız?

a)Bilinçli tüketicidir.
b)Kaliteli ürün seçer.
c)Cömert bir tüketicidir.
d)Seçici davranır.


13-Zamanı iyi ve doğru değerlendiren bir kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a)Arkadaşları tarafından takdir edilir
b)İşlerinde aksama olur.
c)Başarıya ulaşır.
d)Uyum zorluğu çeker.14-Zaman içinde en az değişikliğe uğrayan teknolojik ürün aşağıdakilerden hangisidir?

a)Saat b)Kâğıt
c)Hesap makinesi d)Kalem15-Mehmet, Almanya’dan gelen dayısını karşılamaya giderken hangi ulaşım aracından yararlanamaz?
a)Uçak b)Otobüs
c)Metro d)Vapur16-Seçeneklerde belirtilen topluluklardan hangisi sosyal grup oluşturur?

a)Gemideki yolcular
b)Sinemadaki izleyiciler
c)Çay bahçesindeki insanlar
d)Futbol takımı

17-“Farklı görüş, anlayış ve çalışmaları ………………ile karşılarım.”ifadesini hangi seçenek tamamlar?

a)Olgun b)Hoşgörü
c)Doğal d)Başarı
18-Sivil toplum örgütleri hangi sorunu çözmek için bir araya gelmez?

a)Eğitim
b)Çevre
c)Sağlık
d)İletişim
19-Toplumsal ve bireysel sorumluluk sahibi olmak neyi gerektirmez?

a)Yaşça büyük olmayı
b)Bilgili olmayı
c)Eğitimli olmayı
d)Duyarlı olmayı
20-Seçeneklerden hangisi halkın oyu ile seçilmez?

a)Köy muhtarı b)Vali
c)Belediye başkanı d)Mahalle muhtarıCEVAP ANAHTARI
1-B
2-D
3-A
4-B
5-D
6-B
7-A
8-C
9-D
10-B

11-D
12-C
13-C
14-B
15-A

16-D
17-B
18-D
19-A
20