• Sosyal Bilgiler dersinde zaman yetiştiremiyorum, derse öğrencileri aktif olarak katamıyorum, not tutturmak çok zaman alıyor, sınavlara uygun sorular çözdürmek istiyorum diyorsanız Arı Yayıncılık'tan çıkan Sosyalimo Akıllı Defter serimiz ve Sosyalimo Akıllı Atölyem kitaplarımız tam size göre. Türkiye'nin tercihi olan en seçkin okullarda okutulan kitaplarımızı incelemek için tıklayınız

Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Test

erkanisanmaz

Site Yöneticisi
Yönetici
Admin
#1
6:SINIF ÜNİTE:1Sosyal Bilgiler Öğreniyorum
1) Aşağıdakilerden hangisi nitelikli elemanın özelliklerinden birisi değildir?
A)Bu insan işini en iyi şekilde yapar.
B)Alanında uzman olduğu için zamandan,enerjiden,malzemeden tasarruf edecektir.
C)Yeniliklere ve gelişmelere açık değildir.
D)Kendi başarısının yanında ülke ekonomisine de katkı sağlar.

2)Aşağıdakilerden hangisi bir devleti meydana getiren temel öğelerden biri değildir?
A)Vatan B)Ulus
C)Egemenlik D)Halkçılık

3)Bir devletin dayandığı esasları gösteren temel kanuna ne denir?
A)Yasa B)Anayasa
C)Cumhuriyet D)Laiklik

4) Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümlerin den biri değildir?
A) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.
B) Türkiye Cumhuriyeti demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
C) Türkiye Devleti bölünmez bir bütündür.
D) Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.

5-) Kimler oy kullanma hakkına sahip değildir ?
A)Er ve erbaşlar
B)Öğretmenler
C)Emekliler
D)Doktorlar

6) Atatürk’ün geçmişten dersler alarak geleceğe yön çizmek istemesi amacıyla kurmuş olduğu dernek aşağıdakilerden hangisidir?
A)Türk Dil Kurumu
B)Atatürk inkılapları İnceleme Enstitüsü
C)Tarih Geliştirme Vakfı
D)Türk Tarih Kurumu

Cumhuriyetin İlk yıllarında Afet İnan ve Burhan Toprak isimli öğrenciler öğrenim görmeleri amacıyla devlet tarafından yurt dışına gönderilmişlerdir.
7)Bu iki öğrencinin yurtdışına gönderilmelerindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yurt dışı kültürü kazanmaları
B)Öğrenimlerini daha iyi tamamlamaları
C)Çağdaş uygarlık düzeyini yakalama
D)Zengin olmaları

8)Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan unsurlardan değildir?
A)Vatan B)Millet
C)Demokrasi D)Bayrak

9) Eğitim davranış kazanma sürecidir, bireyin doğumuyla başlar, ölümüne kadar devam eder.
Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
A) Eğitim düzeyi yüksek olan ülkelerde aşırı nüfus artışı görülür.
B) Ülkelerin en değerli güç kaynağı eğitimli insanlardır.
C) Ülkelerin ilerlemeleri ile eğitim düzeyi arasında doğru orantı söz konusudur.
D) Nüfus artışının hızlı olduğu ülkelerde işsizlik kaçınılmaz bir sorundur.

10)Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunu oluşturan etkenlerden biri değildir?
A) Sivil toplum örgütleri
B) Televizyon
C) Gazete
D) Kamera

11) Nitelikli eleman yetiştirmenin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okumuş insan sayısı artar.
B) Birey-toplum dengesi sağlanır
C) Ülke ekonomisi gelişir
D) Ülke nüfusu artar

12- Devletin vergi alma amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek
B) Vatandaşı tehlikelere karşı korumak
C) Özel sektörün gelirini artırmak
D) Sanayi ve ticareti geliştirmek için gerekli yatırımları yapmak

13. Aşağıdakilerden hangisi devletin temel amaç ve görevlerinden biri değildir?
A) Ülkenin bölünmezliğini korumak
B) Milletin bağımsızlığını korumak
C) Kişinin temel haklarını kanunlarla sınırlamak
D) Cumhuriyet yönetimini ve demokrasiyi korumak

14. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlara verilen temel hak ve hürriyetlerden biridir?
A) Herkes dini inanç hürriyetine sahiptir.
B) Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir.
C) Herkes düşüncelerini söyleme hürriyetine sahiptir.
D) Hepsi.

15. Anayasamızın ilk dört maddesinde belirtilen Cumhuriyetimizin değişmez nitelikleri göz önüne alındığında,
Aşağıdakilerden hangisini değiştirmek mümkündür?
A) Yönetim biçimini
B) Milli marşı
C) Başkenti
D) Milletvekili sayısını

16- Aşağıdakilerden hangisi toplumda yardımlaşmanın artmasını sağlar?
A) Kurallara uymak
B) Dürüst olmak
C) Organ bağışında bulunmak
D) Bir işte çalışmak17)Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Haklarındadır?
A)Dilediğini Yapmak
B)Para kazanmak için çalışmak
C)İstediği Eğitimi almak
D)Tüm gün oyun oynamak.

18).Aşağıdakilerden hangisi okul içinde katılabileceğiniz gruplardan değildir?
A)Çalışma Grupları
B))Öğrenci kulüpleri
C)Meslek Grupları
D)Etkinlik Grupları

19).Aşağıdaki davranışların hangisi yanlıştır?
A)Çocuk haklarını kullanmak
B)Sorumluluklarını yerine getirmek
C)Evdeki sorumluluğu paylaşmak
D)Sınıf grup sorumluluklarını yapmamak

20)Aşağıdakilerden hangisi olguya örnektir?

A)Bir ton kağıt 17 ağaç kurtarır.
B)Fabrika
C)Atık kağıtlar ekonomiye gelir sağlar
D)kullanılmış kağıt ürünleri


I-Araştırma konusunu tespit et
II-Rapor yaz
III-Konuyla ilgili kaynakları tara
IV-Sorun çözümüyle ilgili varsayımlarını sun.
V-Yararlandığın kaynağı dipnot ile göster
21-Bir araştırma yaparken kullanılacak aşamalar yukarıda gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Araştırma aşamalarının doğru sıralamasıdır?

a)V-I-II-III-IV B)I-II-III-IV-V
C)I-III-V-II-IV D)I-III-IV-V-II
 
#4
Sosyal Bilgiler Öğretmeni' Alıntı:
6:SINIF ÜNİTE:1Sosyal Bilgiler Öğreniyorum
1) Aşağıdakilerden hangisi nitelikli elemanın özelliklerinden birisi değildir?
A)Bu insan işini en iyi şekilde yapar.
B)Alanında uzman olduğu için zamandan,enerjiden,malzemeden tasarruf edecektir.
C)Yeniliklere ve gelişmelere açık değildir.
D)Kendi başarısının yanında ülke ekonomisine de katkı sağlar.

2)Aşağıdakilerden hangisi bir devleti meydana getiren temel öğelerden biri değildir?
A)Vatan B)Ulus
C)Egemenlik D)Halkçılık

3)Bir devletin dayandığı esasları gösteren temel kanuna ne denir?
A)Yasa B)Anayasa
C)Cumhuriyet D)Laiklik

4) Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümlerin den biri değildir?
A) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.
B) Türkiye Cumhuriyeti demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
C) Türkiye Devleti bölünmez bir bütündür.
D) Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.

5-) Kimler oy kullanma hakkına sahip değildir ?
A)Er ve erbaşlar
B)Öğretmenler
C)Emekliler
D)Doktorlar

6) Atatürk’ün geçmişten dersler alarak geleceğe yön çizmek istemesi amacıyla kurmuş olduğu dernek aşağıdakilerden hangisidir?
A)Türk Dil Kurumu
B)Atatürk inkılapları İnceleme Enstitüsü
C)Tarih Geliştirme Vakfı
D)Türk Tarih Kurumu

Cumhuriyetin İlk yıllarında Afet İnan ve Burhan Toprak isimli öğrenciler öğrenim görmeleri amacıyla devlet tarafından yurt dışına gönderilmişlerdir.
7)Bu iki öğrencinin yurtdışına gönderilmelerindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yurt dışı kültürü kazanmaları
B)Öğrenimlerini daha iyi tamamlamaları
C)Çağdaş uygarlık düzeyini yakalama
D)Zengin olmaları

8)Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan unsurlardan değildir?
A)Vatan B)Millet
C)Demokrasi D)Bayrak

9) Eğitim davranış kazanma sürecidir, bireyin doğumuyla başlar, ölümüne kadar devam eder.
Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
A) Eğitim düzeyi yüksek olan ülkelerde aşırı nüfus artışı görülür.
B) Ülkelerin en değerli güç kaynağı eğitimli insanlardır.
C) Ülkelerin ilerlemeleri ile eğitim düzeyi arasında doğru orantı söz konusudur.
D) Nüfus artışının hızlı olduğu ülkelerde işsizlik kaçınılmaz bir sorundur.

10)Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunu oluşturan etkenlerden biri değildir?
A) Sivil toplum örgütleri
B) Televizyon
C) Gazete
D) Kamera

11) Nitelikli eleman yetiştirmenin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okumuş insan sayısı artar.
B) Birey-toplum dengesi sağlanır
C) Ülke ekonomisi gelişir
D) Ülke nüfusu artar

12- Devletin vergi alma amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek
B) Vatandaşı tehlikelere karşı korumak
C) Özel sektörün gelirini artırmak
D) Sanayi ve ticareti geliştirmek için gerekli yatırımları yapmak

13. Aşağıdakilerden hangisi devletin temel amaç ve görevlerinden biri değildir?
A) Ülkenin bölünmezliğini korumak
B) Milletin bağımsızlığını korumak
C) Kişinin temel haklarını kanunlarla sınırlamak
D) Cumhuriyet yönetimini ve demokrasiyi korumak

14. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlara verilen temel hak ve hürriyetlerden biridir?
A) Herkes dini inanç hürriyetine sahiptir.
B) Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir.
C) Herkes düşüncelerini söyleme hürriyetine sahiptir.
D) Hepsi.

15. Anayasamızın ilk dört maddesinde belirtilen Cumhuriyetimizin değişmez nitelikleri göz önüne alındığında,
Aşağıdakilerden hangisini değiştirmek mümkündür?
A) Yönetim biçimini
B) Milli marşı
C) Başkenti
D) Milletvekili sayısını

16- Aşağıdakilerden hangisi toplumda yardımlaşmanın artmasını sağlar?
A) Kurallara uymak
B) Dürüst olmak
C) Organ bağışında bulunmak
D) Bir işte çalışmak17)Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Haklarındadır?
A)Dilediğini Yapmak
B)Para kazanmak için çalışmak
C)İstediği Eğitimi almak
D)Tüm gün oyun oynamak.

18).Aşağıdakilerden hangisi okul içinde katılabileceğiniz gruplardan değildir?
A)Çalışma Grupları
B))Öğrenci kulüpleri
C)Meslek Grupları
D)Etkinlik Grupları

19).Aşağıdaki davranışların hangisi yanlıştır?
A)Çocuk haklarını kullanmak
B)Sorumluluklarını yerine getirmek
C)Evdeki sorumluluğu paylaşmak
D)Sınıf grup sorumluluklarını yapmamak

20)Aşağıdakilerden hangisi olguya örnektir?

A)Bir ton kağıt 17 ağaç kurtarır.
B)Fabrika
C)Atık kağıtlar ekonomiye gelir sağlar
D)kullanılmış kağıt ürünleri


I-Araştırma konusunu tespit et
II-Rapor yaz
III-Konuyla ilgili kaynakları tara
IV-Sorun çözümüyle ilgili varsayımlarını sun.
V-Yararlandığın kaynağı dipnot ile göster
21-Bir araştırma yaparken kullanılacak aşamalar yukarıda gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Araştırma aşamalarının doğru sıralamasıdır?

a)V-I-II-III-IV B)I-II-III-IV-V
C)I-III-V-II-IV D)I-III-IV-V-II
:-X