• Sosyal Bilgiler dersinde zaman yetiştiremiyorum, derse öğrencileri aktif olarak katamıyorum, not tutturmak çok zaman alıyor, sınavlara uygun sorular çözdürmek istiyorum diyorsanız Arı Yayıncılık'tan çıkan Sosyalimo Akıllı Defter serimiz ve Sosyalimo Akıllı Atölyem kitaplarımız tam size göre. Türkiye'nin tercihi olan en seçkin okullarda okutulan kitaplarımızı incelemek için tıklayınız

Merhaba

hazel.zehra

Yeni Üye
Üye
#1
Ben de sizlerle olduğum için çok mutluyum bana istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz sizleri seviyorum:)
 

hazel.zehra

Yeni Üye
Üye
#2

ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI

…………………………………………..

SINIFI ve NO:…………………………

2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ

1.DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA SORULARI​
Öğrencinin aldığı puan:


Soru–1)
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın önüne (D), yanlış olanın önüne (Y) yazınız. Ayrıca yanlış
olduğunu düşündüğünüz cümlenin sonundaki noktalı yerlere doğrusunu yazınız.
(Doğru 2, yanlış-düzeltme 4 P)

(……..) Osmanlı Devleti fethettikleri yerlerde iskân politikası uygulamıştır. (……….……………………………..........)
(……..) Miryokefalon Savaşı ile Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. (…………...………………..……..……….)
(……..) Yeniçeri Ocağı’nın 1826’da kaldırılması olayına Vaka-i Hayriye denilmiştir. (……………...….….……..…….)
(……..) İnebahtı Deniz Savaşı Osmanlı Devleti’nin zaferiyle sonuçlanmıştır. (…………..……………………...............)
(……..) Selçuklular ile Osmanlı Devleti arasında 1071 yılında Malazgirt Meydan Muharebesi yapılmıştır.
(……………………………………………………………..…)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Bayezid( Yıldırım Bayezid )--II. Mahmut--I. Mehmet ( Çelebi Mehmet)--II. Mehmet ( FSM)--Orhan Bey--Osman Bey -
Soru–2) Yukarıdaki kelimeleri aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlerden uygun olan yerlere yazınız. (6 x 2 = 12 puan)
* İlk Osmanlı akçesi ………….........................................................................döneminde bastırılmıştır.
* Bizans’ın elindeki İstanbul şehrini kuşatan ilk Osmanlı padişahı: …………………………..………………………..’dir.
* Bursa şehri,Osman Bey tarafından kuşatıldı ancak ...............................................................................döneminde alınmıştır.
* Orhan Bey döneminde temelleri atılan Yeniçeri Ordusu……………………………………………….. tarafından kaldırılarak yerine Asakir – i Mansure – i Muhammediye Ordusu kurulmuştur.
* Osmanlı Devleti’nde, Fetret Dönemi’ne son verip devleti adeta ikinci defa kuran Osmanlı padişahı :…………………………………………………………………………………………..
* 1477 yılında Kırım ……………………………………………………………………… tarafından Ceneviz Devleti’nden alınarak Karadeniz bir Türk Gölü haline getirilmiştir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soru–3)
Aşağıda Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin adları ve kuruldukları bölgeler yer almaktadır. Karışık halde verilen bu bilgileri 1,2,3 ve 4 rakamlarını kullanarak eşleştiriniz. (Her boşluk 2’şer Puan)

1
Saltuklular

Erzincan, Kemah ve Divriği’de
2
Mengücekler

Mardin ve Harput yöresinde
3
Danişmendliler

Erzurum ve çevresinde
4
Artuklular

Tokat, Malatya ve Sivas’ta

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soru-4)

Ülkemizde belirli aralıklarla nüfus sayımı yapılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi, nüfus sayımı yapılmasının nedenlerinden biri
değildir? ( 5 Puan )

A)
Nüfusun eğitim durumunu belirlemek
B) Nüfusun cinsiyetlere göre dağılımını belirlemek
C) Nüfusun yaş gruplarına göre zevklerini belirlemek
D) Kırsal ve kentsel nüfusun miktar ve oranını belirlemekSoru–5) Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan zamanında, I. Haçlı Seferi sırasında Haçlıların eline geçen Kudüs, III. Haçlı Seferi sırasında kim tarafından Haçlılardan geri alınmıştır? ( 5 Puan )A) Selahaddin Eyyubi C) II. Kılıç Arslan

B) I. Kılıç Arslan D) Alp Arslan

----------------------------------------------------------------------

Soru–6) Aşağıdakilerden hangisi olumsuz iletişime neden olur? ( 5 Puan )A) İletişim sırasında etkili dinleme

B) Jest ve mimiklerini kullanma

C) Farklılıklara saygı duyma

D) Sorunları görmezden gelme

----------------------------------------------------------------------

Soru–7) Ülkemizde nüfus sayımı, aşağıdaki hangi kuruluş tarafından yapılmaktadır? ( 5 Puan )A) TTK C) TÜBİTAK

B) TÜİK D) RTÜK

----------------------------------------------------------------------

Soru–8)* Hiçbir insan mahkeme kararı olmadan tutuklanamaz.

* Hâkim kararı olmadıkça kimsenin konutuna girilemez.

Bu hakların bulunduğu bir ülke ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? ( 5 Puan )A) İnsanların özgürlükleri vardır.

B) İnsanların evlerine hiçbir sebeple girilemez.

C) Özel yaşamın korunmasına önem verilmektedir.

D) Vatandaşlar özgür ve güvenli yaşama hakkına sahiptir.

----------------------------------------------------------------------Soru–9)Radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi ile ilgili kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? ( 5 Puan )A) TTK C) TÜBİTAK

B) TÜİK D) RTÜK

----------------------------------------------------------------------

Soru–10) Aşağıdakilerden hangisi Kitle İletişim Araçları’nın özelliklerinden biri değildir? ( 5 Puan )A) Haberleri yaparken yargılayıcı bir tavır almak

B) Dünyada olup bitenlerden haberdar etmek.

C) Doğru bilgi alma hakkı ve verme zorunluluğu.

D) Özel hayatın gizliliğine saygı göstermek.

----------------------------------------------------------------------

Soru–11) Osmanlı Devleti, aşağıdaki adalardan hangisinin fethi ile Doğu Akdeniz ticaretinin kontrolünü sağlamayı amaçlamıştır? ( 5 Puan )A) Girit Adası C) Kıbrıs Adası

B) Sakız Adası D) Rodos Adası

Soru–12) Osmanlı Devleti, ülkenin nerelerinde tersane açmıştır? Bunlardan 4 tanesini yerini yazınız. (4x2 = 8 Puan )Soru–13) Osmanlı Devleti Donanması tarih boyunca hangi yerlerde yakılmıştır? Yazınız. (4x2 = 8 Puan )Soru–14) Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörleri yazınız. (5 tane) (5x2 = 10 Puan )
BAŞARILAR DİLERİM.​


HAZEL SOYSAL​

Sosyal Bilgiler Öğretmeni​