• Sosyal Bilgiler dersinde zaman yetiştiremiyorum, derse öğrencileri aktif olarak katamıyorum, not tutturmak çok zaman alıyor, sınavlara uygun sorular çözdürmek istiyorum diyorsanız Arı Yayıncılık'tan çıkan Sosyalimo Akıllı Defter serimiz ve Sosyalimo Akıllı Atölyem kitaplarımız tam size göre. Türkiye'nin tercihi olan en seçkin okullarda okutulan kitaplarımızı incelemek için tıklayınız

Meclis Hükümeti Sistemi

erkanisanmaz

Site Yöneticisi
Yönetici
Admin
#1
Parlamenter rejim ve başkanlık rejimi dışında bir de “meclis hükümeti rejimi” adı verilen hükümet sistemi bulunmaktadır. Bu rejimin de kendine has özellikleri bulunmaktadır:

Meclis hükümeti sistemi, meclisin üstünlüğü ilkesine dayanır; yasama ve yürütme yetkisi Mecliste toplanmıştır.

Yürütme görevini üstlenen kurul, Meclis tarafından seçilir; meclisin emirleri doğrultusunda, Meclis adına bu görevi yerine getirir

Yürütme görevini üstlenen kurul üyeleri, bakanlıklar dikkate alınarak tek tek meclis tarafından seçilir. Ayrıca bir Başbakan yoktur. Her bakan meclise karşı yalnız kendi etkinliklerinden sorumludur. Ortak sorumluluk sözkonusu değildir.

Yürütmenin yasama üzerinde Meclisi dağıtma gibi herhangi bir yetkisi yoktur. Meclisle yürütme arasında görüş aykırılığı olduğunda, yürütme, Meclisin aldığı karar doğrultusunda görevine devam eder.

Devlet başkanının görevi, Meclis tarafından seçilen bir kişi tarafından, yine meclis adına yerine getirilir. Devlet başkanının görevleri daha çok sembolik görevlerdir.

Siyasal; rejim tasarımlarından yukarıda “meclis hükümeti sistemi” olarak adlandırılan modelin uygulandığı ülkelerin başında İsviçre gelmektedir

Yukarıda da ifade edildiği üzere bu rejimin belirgin özelliği yasama ve yürütme yetkisinin Mecliste toplanmasıdır.

Yani bu sistemde kuvvetler birliği ilkesi geçerlidir.


Meclis Hükumeti Sisteminin Özellikleri Nelerdir? Çoğulcu demokrasilerde uygulanan sistemlerden biri de, Meclis Hükümeti sistemidir. Bu sistem, 1921 Anayasası döneminde Türkiye’de de uygulanmıştır. Halen, İsviçre’de uygulanmaktadır. Bu sistemin diğerlerinden farklılığı, yürütme ve yasama yetkisinin Mecliste toplanmasıdır. Meclis Hükümeti sisteminde güçler birliği ilkesi vardır.

Meclis Hükumeti rejiminin özellikleri
Meclis hükümeti sistemi, Meclisin üstünlüğü ilkesine dayanır; yürütme ve yasama yetkisi Meclisin elindedir. Bu rejimde, yürütme, ayrı bir organ sayılmaz.

Yürütme, Meclis tarafından seçilir; Meclisin emirleri doğrultusunda, Meclis adına bu görevi yerine getirir.

Yürütme kurul üyeleri, bakanlıklar, tek tek Meclis tarafından seçilir. Bakanlar arasından ayrıca bir başbakan seçilmez başbakanlık yoktur. Bütün bakanlar, parlamentoya karşı yalnız kendi bakanlık etkinliklerinden sorumludur. Bakanların ortak sorumluluğu yoktur.

Yürütmenin, yasama üzerinde parlamentoyu fesih etme yetkisi yoktur. Aksine yürütme, yasama organının görevli bir memuru gibi, tespit edilen politika doğrultusunda görevini yerine getirir. Meclisle yürütme arasında fikir ayrılığı oluştuğunda, yürütme organı, yasamanın yani Meclisin aldığı karar yönünde görevini yerine getirir.

Devlet Başkanının görevi, Meclis kanalı ile seçilen bir kişi tarafından, meclis organı adına yapar. Devlet Başkanının vazifeleri daha çok sembolik vazifelerdir.