• Sosyal Bilgiler dersinde zaman yetiştiremiyorum, derse öğrencileri aktif olarak katamıyorum, not tutturmak çok zaman alıyor, sınavlara uygun sorular çözdürmek istiyorum diyorsanız Arı Yayıncılık'tan çıkan Sosyalimo Akıllı Defter serimiz ve Sosyalimo Akıllı Atölyem kitaplarımız tam size göre. Türkiye'nin tercihi olan en seçkin okullarda okutulan kitaplarımızı incelemek için tıklayınız

Kültürel Özellikler Arasında Neden Benzerlik ve Farklılıklar Vardır ?

zgn53

dalgınım ve yalnızım
Üye
#1
Ülkemizin Çeşitli Yerleri İle Kendi Çevrenizin Kültürel Özellikleri Arasında Neden Benzerlik ve Farklılıklar Vardır ?

Her ne kadar bir milletin ortak kültürel özelikleri varsa da bu millet içinde yaşayan insanların da yaşadıkları yörelere göre kendi içinde değişik kültürel özellikleri bulunmaktadır . Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi kültürel özelliklerimiz arasında benzerlikler vardır . Çünkü kimi gelenek ve görenekler , adetler benzerlik göstermektedir . Mesela kız istemeye gidince giden erkek tarafı , kızı ailesinden isterken dini sözler söyleyerek kızı isterler . Çünkü bu geneldir . Yine düğünler , nişanlar , kına geceleri , askere gönderme , yöresel şenlikler her yörede vardır fakat bunların kimisi bazı yörelerde benzerlik gösterirken bazı yörelerde ise farklılık gösterir . Bunun nedeni ise şudur :

Ülkemizin çeşitli yerlerinde her yörenin bir geçmişi vardır, yani geçmişteki ataları bu kültürel özellikleri böyle uyguladığı için burada yaşayan aileler de bu gelenekleri devam ettirmekte , yani geçmiş değerlerine sahip çıkmaktadırlar .


Bu gelenek göreneklerin uygulama biçimi ise yöreden yöreye farklılık gösterir . Örnekler verelim . Adıyaman yöresinde gelin eve girerken geline şunlar yaptırılır : Kapıdan ilk adımını atarken geline yumurta kırdırılır , nar kırdırılır ki gelin eski kötü huyları varsa o huyları bıraksın diye. Sivas yöresinde gelin içeri girerken cam kırdırılır, yine Diyarbakır yöresinde geline bir dolu testi kırdırılır . Daha birçok yöresel özellikler vardır ve bunların anlamları da her yöreye göre farklılık gösterir. Mesela büyüklerin karşısında ayak ayak üstüne atmamak bizim kültürümüzde saygının ifadesidir. Bazı yerlerde ise gelinin üzerine kaynana bir tabağın içinde buğday, bulgur, pirinç, bozuk para, şeker gibi şeyler dökerek gelinin eve bereket getireceğine inanılır. Bunu bazen de damat yapar. Yani her yöreye göre farklıdır. Ülkemizin çeşitli yerlerinde kültürel özelliklerin benzerlik ve farklılık göstermesinin diğer bir nedeni ise yaşanılan çevrenin etkisi, o yörenin fiziki özellikleri, iklim ve bitki örtüsü gibi nedenler de bu duruma etki eden faktörler arasında yer alır. Ayrıca o yörede yaşayan insanların olaylara bakış açısı, olayları yorumlama açısı, genel inanış, geleneksel uygulamalra da buna etki eden faktörler arasında yer alır.