• Sosyal Bilgiler dersinde zaman yetiştiremiyorum, derse öğrencileri aktif olarak katamıyorum, not tutturmak çok zaman alıyor, sınavlara uygun sorular çözdürmek istiyorum diyorsanız Arı Yayıncılık'tan çıkan Sosyalimo Akıllı Defter serimiz ve Sosyalimo Akıllı Atölyem kitaplarımız tam size göre. Türkiye'nin tercihi olan en seçkin okullarda okutulan kitaplarımızı incelemek için tıklayınız

Geçmişimi Öğreniyorum Test

sınıf

Çalışkan Üye
Üye
#1
SOSYAL BİLGİLER
KONU: Kültür ve Miras / Geçmişimi Öğreniyorum II
Test
1. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev bugün hangi ülkededir?
A. Türkiye
B. Yunanistan
C. Bulgaristan
D. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
2. Mustafa Kemal'in askerliğe ilk adım attığı okul hangisidir?
A. Harp Okulu
B. Selanik Askerî Rüştiyesi
C. Manastır Askerî idadisi
D. Harp Akademisi
3. Birinci Dünya Savaşı hangi yıllar arasın¬da yaşanmıştır?
A.1914- 1918 B.1914- 1919 C.1919- 1920 D.1914- 1922
4. I. Rusya
II. Almanya
III. Fransa
IV. Avusturya - Macaristan İmparatorluğu
V. ingiltere
Yukarıda verilenlerden hangileri Üçlü İttifak (Bağlaşma) Devletlerindendir? A. I-III-V B. I-II-III
C. III-IV D. II-IV
5. Mustafa Kemal, üstün komutanlık yete¬neği ile kendisinin ve Türk'ün adını tüm dünyaya aşağıdakilerden hangisinde duyurmuştur?
A. Trablusgarp Savaşı
B. Çanakkale Savaşları
C. Kafkas Cephesi
D. Balkan Savaşları
6. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile imzaladığı antlaşmanın adı nedir?
A. Mudanya Ateşkes Antlaşması
B. Montrö Boğazlar Sözleşmesi O Lozan Barış Antlaşması
D. Mondros Ateşkes Antlaşması
7. Mustafa Kemal'in bütün liderlik Özellikle¬rini kullanarak başlattığı Millî Mücadele¬nin adı nedir?
A. II. Dünya Savaşı
B. I. Dünya Savaşı O Kurtuluş Savaşı
D. Trablusgarp Savaşı
8. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasının şartlarından biri değildir?
A. boğazların itilaf devletlerine açılması
B. İstanbul'un işgal edilmesi
O limanlar ve demir yollarının itilaf devletle¬rinin kontrolüne bırakılması D. Osmanlı ordusunun dağıtılması


9. İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Antlaşması’ndaki asıl amaçları nedir?
A. Osmanlı Devleti'ni işgal etmek
B. barışı sağlamak
O savaştan kurtulmak D. padişahı devirmek
10. I. Dünya Savaşı sonunda topraklarımızı işgal eden devletler ile işgal ettikleri yerler eşleştirilmiştir.
Eşleştirmelerin hangisi yanlıştır?
A. Fransa - Urfa, Antep ve Maraş
B. İtalya- Antalya ve Konya yöresi
C. İngiltere - Erzurum, Van, Bitlis
D. Yunanistan – İzmir
11. Aşağıdakilerden hangisi ulusal bayramı¬mız değildir?
A. Cumhuriyet Bayramı
B. Ramazan Bayramı
C. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
D. 30 Ağustos Zafer Bayramı
12. Çekirdek ailede aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A. anne B. baba
C. babaanne D. çocuk
13. I. beğenilmemesi
II. önemsenmemesi
III. teknolojinin gelişmesi
IV. unutulması
Yukarıdakilerden hangileri kültürel öğe¬lerin zamanla değişmesine neden olur? A. I-II-A.III-IV B. II-III
C. I-II D. III-IV
14. "Kültürel öğelerin zaman içinde değişerek de olsa günümüze kadar ulaşmasına
..................................................denir."
ifadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A. kültürel değişim
B. millî kültür
C. gelenek - görenek
D. kültürün sürekliliği
15. Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğeleri¬mizden birisi değildir?
A.sirk gösterileri B.sünnet törenleri C.halk oyunları D.Nevruz Bayramı
16. "Bir topluma ait kültürel öğelerin tamamı,
o toplumun ................................oluşturur."
Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A. millî kimliğini
B. geleneklerini
C. göreneklerini
D. eğitimini
17. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ata sporlarımız verilmiştir?
A. futbol - basketbol
B. güreş - cirit
C. yüzme - sumo güreşi
D. voleybol - cirit18. Tarihî Kırkpınar Güreşleri hangi ilimizde düzenlenmektedir?
A. Edirne
B. İstanbul
C. Erzurum
D. Ankara
19. Geçmişe ait kültür eserleri nerelerde sergilenir?
A. okullarda
B. parklarda
C. müzelerde
D. pazarlarda
20. Toplumların kültürel mirasını en çok aşağıdakilerden hangisi yok eder?
A. hırsızlar
B. antikacılar
C. depremler
D. savaşlar
 

sınıf

Çalışkan Üye
Üye
#2
Geçmişimi Öğreniyorum Test

GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM
ÜNİTESİ DEĞERLENDİRME TESTİ

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir?
A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan hangisi güçlenir?
A) Hoşgörü B) Anlayış C) Aile bağları D) Dostluk

3. Aşağıdakilerden hangisi akrabamızdır?
A) arkadaş B) öğretmen C) komşu D) enişte

4. “Bir millete özgü kültürel ögelerin tümünü kapsayan değerlere …………………….. denir.” Tümcesi aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
A) milli kültür B) halk oyunları C) milli takım D) gelenek

5. Aşağıdaki sporlardan hangisi milli sporlarımız arasında yer almaz?
A) güreş B) futbol C) cirit D) ok atma

6. Mili kültürümüz yansıtan “Horon” oyunu hangi yöremize ait bir oyundur?
A) İç Anadolu Bölgesi B) Ege Bölgesi
C) Karadeniz Bölgesi D) Marmara Bölgesi

7. Aşağıdakilerden hangisi kültürel ögelerimiz arasında yer almaz?
A) kına gecelerimiz B) yemeklerimiz
C) düğünlerimiz D) doğum günü kutlamaları

8. Milli kültürümüz arasında olmamasına rağmen diğer ülkelerle birlikte kutladığımız etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anneler günü B) Zafer Bayramı
C) Halk oyunları D) Asker uğurlama

9. Bazı şehirlerimiz ile bu şehirlerin yemek kültürleri eşleştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Gaziantep – baklava B) Kayseri – mantı
C) Kahramanmaraş - dondurma D) Adana – kaymak

10. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte oynanan çocuk oyunlarımızdan biri değildir?
A) körebe B) saklambaç C) taso D) çelik çomak

11. Aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerimizi taşıyan el sanatlarımız arasında yer almaz?
A) kilim dokumacılığı B) halıcılık C) çinicilik D) boyacılık

12. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünü yansıtan yiyeceklerden değildir?
A) baklava B) çiğ köfte C) mantı D) tost

13. Akrabalık bağı için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A) saygı B) kan bağı C) komşuluk D) arkadaşlık14. “Bir toplumda, bir toplulukta çok eskilerden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel değerlere ……………….. denir. “
A) gelenek B) dil C) kültür D) değer

15. 1. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti tarafından imzalanan ateşkes antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevr Antlaşması B) Mondros Ateşkes Antlaşması
C) Lozan Barış Antlaşması D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

16. Aşağıdakilerden hangi devletle Doğu Cephesi’nde savaştık?
A) İngilizler B) Fransızlar C) İtalyanlar D) Ermeniler

17. Aşağıdaki devletlerden hangisi yurdumuzu işgal eden devletler arasında bulunmamaktadır?
A) Almanlar B) İngilizler C) Fransızlar D) Yunanlılar

18. Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız hangi olayla başlamıştır?
A) TBMM’nin açılmasıyla B) Erzurum Kongresi’yle
C) M. Kemal’in Samsun’a çıkmasıyla D) Sivas Kongresi’yle

19. TBMM hangi tarihte açılmıştır?
A) 19 Mayıs 1919 B) 23 Nisan 1920
C) 30 Ağustos 1922 D) 29 Ekim 1923

20. TBMM’nin açılmasının tarihsel anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmuştur.
B) Padişah ülke yönetiminde söz sahibi olmuştur.
C) Milli kuvvetler zayıflamış, düşmana yenilmişlerdir.
D) Ankara başkent olmuştur.

21. Milli Mücadele’de en fazla savaş kiminle yapılmıştır?
A) İngilizler B) Fransızlar C) Ermeniler D) Yunanlılar

22. Aşağıdaki illerimizden hangisi Milli Mücadele’de düşmanı kendi imkanlarıyla yenerek işgalden kurtaran illerimiz arasında değildir?
A) Gaziantep B) Kahramanmaraş C) Antalya D) Şanlıurfa

23. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kurtuluş Savaşı içinde yapılan savaşlardan biri değildir?
A) Sakarya Meydan Savaşı B) Çanakkale Savaşı
C) Başkomutanlık Meydan Savaşı D) I. İnönü Savaşı

24. Milli Mücadele aşağıdaki hangi olayla sona ermiştir?
A) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle B) Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla
C) TBMM’nin açılmasıyla D) Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasıyla

25. Atatürk’ün kurduğu Türk Devleti aşağıdakilerden hangisi ile yönetilmektedir?
A) Cumhuriyet B) Padişahlık C) Krallık D) Sultanlık
 

Figendincer

Yeni Üye
Üye
#3
Geçmişimi Öğreniyorum Test

GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM
ÜNİTESİ DEĞERLENDİRME TESTİ

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir?
A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan hangisi güçlenir?
A) Hoşgörü B) Anlayış C) Aile bağları D) Dostluk

3. Aşağıdakilerden hangisi akrabamızdır?
A) arkadaş B) öğretmen C) komşu D) enişte

4. “Bir millete özgü kültürel ögelerin tümünü kapsayan değerlere …………………….. denir.” Tümcesi aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
A)a milli kültür B) halk oyunları C) milli takım D) gelenek

5. Aşağıdaki sporlardan hangisi milli sporlarımız arasında yer almaz?
A) güreş B) futbol C) cirit D) ok atma

6. Mili kültürümüz yansıtan “Horon” oyunu hangi yöremize ait bir oyundur?
A) İç Anadolu Bölgesi B) Ege Bölgesi
C) Karadeniz Bölgesi D) Marmara Bölgesi

7. Aşağıdakilerden hangisi kültürel ögelerimiz arasında yer almaz?
A) kına gecelerimiz B) yemeklerimiz
C) düğünlerimiz D) doğum günü kutlamaları

8. Milli kültürümüz arasında olmamasına rağmen diğer ülkelerle birlikte kutladığımız etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anneler günü B) Zafer Bayramı
C) Halk oyunları D) Asker uğurlama

9. Bazı şehirlerimiz ile bu şehirlerin yemek kültürleri eşleştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Gaziantep – baklava B) Kayseri – mantı
C) Kahramanmaraş - dondurma D) Adana – kaymak

10. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte oynanan çocuk oyunlarımızdan biri değildir?
A) körebe B) saklambaç C) taso D) çelik çomak

11. Aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerimizi taşıyan el sanatlarımız arasında yer almaz?
A) kilim dokumacılığı B) halıcılık C) çinicilik D) boyacılık

12. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünü yansıtan yiyeceklerden değildir?
A) baklava B) çiğ köfte C) mantı D) tost

13. Akrabalık bağı için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A) saygı B) kan bağı C) komşuluk D) arkadaşlık14. “Bir toplumda, bir toplulukta çok eskilerden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel değerlere ……………….. denir. “
A) gelenek B) dil C) kültür D) değer

15. 1. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti tarafından imzalanan ateşkes antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevr Antlaşması B) Mondros Ateşkes Antlaşması
C) Lozan Barış Antlaşması D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

16. Aşağıdakilerden hangi devletle Doğu Cephesi’nde savaştık?
A) İngilizler B) Fransızlar C) İtalyanlar D) Ermeniler

17. Aşağıdaki devletlerden hangisi yurdumuzu işgal eden devletler arasında bulunmamaktadır?
A) Almanlar B) İngilizler C) Fransızlar D) Yunanlılar

18. Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız hangi olayla başlamıştır?
A) TBMM’nin açılmasıyla B) Erzurum Kongresi’yle
C) M. Kemal’in Samsun’a çıkmasıyla D) Sivas Kongresi’yle

19. TBMM hangi tarihte açılmıştır?
A) 19 Mayıs 1919 B) 23 Nisan 1920
C) 30 Ağustos 1922 D) 29 Ekim 1923

20. TBMM’nin açılmasının tarihsel anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmuştur.
B) Padişah ülke yönetiminde söz sahibi olmuştur.
C) Milli kuvvetler zayıflamış, düşmana yenilmişlerdir.
D) Ankara başkent olmuştur.

21. Milli Mücadele’de en fazla savaş kiminle yapılmıştır?
A) İngilizler B) Fransızlar C) Ermeniler D) Yunanlılar

22. Aşağıdaki illerimizden hangisi Milli Mücadele’de düşmanı kendi imkanlarıyla yenerek işgalden kurtaran illerimiz arasında değildir?
A) Gaziantep B) Kahramanmaraş C) Antalya D) Şanlıurfa

23. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kurtuluş Savaşı içinde yapılan savaşlardan biri değildir?
A) Sakarya Meydan Savaşı B) Çanakkale Savaşı
C) Başkomutanlık Meydan Savaşı D) I. İnönü Savaşı

24. Milli Mücadele aşağıdaki hangi olayla sona ermiştir?
A) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle B) Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla
C) TBMM’nin açılmasıyla D) Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasıyla

25. Atatürk’ün kurduğu Türk Devleti aşağıdakilerden hangisi ile yönetilmektedir?
A) Cumhuriyet B) Padişahlık C) Krallık D) Sultanlık