• Sosyal Bilgiler dersinde zaman yetiştiremiyorum, derse öğrencileri aktif olarak katamıyorum, not tutturmak çok zaman alıyor, sınavlara uygun sorular çözdürmek istiyorum diyorsanız Arı Yayıncılık'tan çıkan Sosyalimo Akıllı Defter serimiz ve Sosyalimo Akıllı Atölyem kitaplarımız tam size göre. Türkiye'nin tercihi olan en seçkin okullarda okutulan kitaplarımızı incelemek için tıklayınız

5. Sınıf Atatürk İlkeleri İle İlgili Test Soruları

#1
1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlkelerinden değildir?

a) Milliyetçilik
b) Irkçılık
c) Halkçılık
d) Laiklik
2. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden değildir?

a) Cumhuriyetçilik
b) İnkılapçılık
c) Girişimcilik
d) Devletçilik
3. Aşağıdaki Atatürk İlkelerinden hangisi Türk sanayisinin gelişmesinde en önemli etken olmuştur?

a) Halkçılık
b) Devletçilik
c) Milliyetçilik
d) İnkılapçılık
4. Türk toplumunun her yönüyle gelişmesini ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasını savunan Atatürk ilkesi hangisidir?

a) İnkılâpçılık
b) Devletçilik
c) Milliyetçilik
d) Laiklik5. Devletin ekonomik hayatın içinde yer almasını sağlayan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Devletçilik
a) Halkçılık
c) Milliyetçilik
d) İnkılapçılık
6. Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile yakından ilgilidir?

a) Laiklik
b) Halkçılık
c) Milliyetçilik
d) Devletçilik


7. - Takvim, saat ve ölçüde değişiklik yapıldı.
- Kılık, kıyafette düzenleme yapıldı.
- Yeni Türk harfleri kabul edildi.

Yukarıda yapılan yenilikler Atatürk‘ün hangi ilkesi doğrultusunda yapılan yeniliklerdir?

a) Milliyetçilik
b) Halkçılık
c) İnkilapçılık
d) Devletçilik


8. Din ve devlet işlerini birbirinden ayıran kişilere vicdan özgürlüğü tanıyan Atatürk‘ün hangi ilkesidir?

a) Devletçilik
b) Milliyetçilik
c) Laiklik
d) Cumhuriyetçilik