• Sosyal Bilgiler dersinde zaman yetiştiremiyorum, derse öğrencileri aktif olarak katamıyorum, not tutturmak çok zaman alıyor, sınavlara uygun sorular çözdürmek istiyorum diyorsanız Arı Yayıncılık'tan çıkan Sosyalimo Akıllı Defter serimiz ve Sosyalimo Akıllı Atölyem kitaplarımız tam size göre. Türkiye'nin tercihi olan en seçkin okullarda okutulan kitaplarımızı incelemek için tıklayınız

2017 2018 Sosyal Bilgiler Sene Sonu Zümresi

erkanisanmaz

Site Yöneticisi
Yönetici
Admin
#1
2017–2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
SIDIKA ÇALIŞKAN ORTAOKULU
SOSYAL BİLGİLER ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
SENE SONU TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Toplantı Tarihi :10.06.2018
Toplantı No :3
Toplantı Saati :10.00
Toplantı Yeri :Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar : Erkan İSANMAZ, Şükran AKDENİZ, Ramazan GÜRCAN, Tolga BÖREKÇİ, Yasemin ERES, Yaşar BİNİCİ

GÜNDEM MADDELERİ


1- Açılış ve yoklama.
2- I.ve II. Dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların değerlendirilmesi.
3- I ve II. Dönem yapılan zümrelerde alınan isabetli ve uygulanmasında yarar görülen kararların tespit edilmesi, devamları ve geliştirilmeleri hususunda ileriye dönük tavsiyelerin yazılması.
4- Yıl sonu başarı ve başarısızlık yüzdelerinin tespit edilmesi ve bu sonuçlar ile hedeflenen yıllık başarı düzeyine ulaşılıp ulaşılamadığının tespiti.

5- LGS Sınavlarının genel değerlendirilmesi

6- Derslerde tüm konuların bitirilip bitirilemediğinin tespiti ve ders kesim raporunun hazırlanıp idareye teslim edilmesi.
7- Ders programlarının, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durumun değerlendirilmesi.

8- Dilek temenniler ve kapanış.


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1- Sene sonu Sosyal Bilgiler Zümre Öğretmenleri Toplantısı, Sosyal Bilgiler Zümre Başkanı Tolga Börekçi başkanlığında, ders öğretmenleri Erkan İsanmaz, Şükran Akdeniz, Ramazan Gürcan, Yaşar Binici ve Yasemin Eres’in katılımıyla Öğretmenler Odası’nda yapıldı.


2- Ders Öğretmeni Erkan İsanmaz, I. ve II. Dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların eksiksiz uygulandığını ve uygulamada herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını ifade etti.


3- Tolga Börekçi söz alarak, bu yıl yapılan LGS Sınavları ve açılan yetiştirme kursları nedeniyle yoğun bir eğitim öğretim yılı geçirdiklerini, 8. sınıflardan birçok öğrencinin bu sayede düzenli olarak ders çalışma alışkanlığı edindiğini söyledi.

Yaşar Binici, yazılı sınavlar, proje ödevleri, yetiştirme kursları ve derslerin işlenişi konusunda zümre olarak ortak hareket edildiğini ifade ederek, herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi.

Ramazan Gürcan okulda uygulanan deneme sınavlarının faydalı olduğunu öğrencilerin eksiklerinin tespitinde ve genel olarak durumlarının ölçülmesinde kanaat uyandırdığını gelecek sene de deneme sınavlarının yapılmasının iyi olacağını belirtti.4- Okulumuz Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ramazan Gürcan, Sosyal Bilgiler dersinde genel başarı oranının 5.sınıflarda % 100, 6.sınıflarda % 100 ve 7. sınıflarda % 100 olduğunu söyledi.
8. sınıflar T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde başarı oranının % 100 olduğunu belirtti.


5- LGS Sınavları hakkında bilgi veren Yasemin Eres; sınav sisteminin değişmesi öğrencilerde motivasyon düşmesine neden olsa da öğrencilerin toparlanarak LGS sınavında büyük oradan tam yaptıklarını söyledi..


6- Şükran Akdeniz derslerde tüm konuların müfredata uygun olarak planlandığı şekilde, planlanan sürelerde bitirildiğini, herhangi bir aksamanın olmadığı, ancak T.C.İnkılap Tarihi ders saati sayısının 2 olması nedeniyle, konuları yetiştirmede zorlanıldığını ders saatimizin mutlaka artırılması gerektiğini ifade etti.Ramazan Gürcan, ders kesim raporlarının, not çizelgelerinin, yazılı kâğıtlarının bu hafta içerisinde idareye teslim edilmesi gerektiğini hatırlattı.


7- Şükran Akdeniz, özellikle 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi dersinin ders saatinin yetersiz olduğunu, müfredatı yetiştirmekte zorlandıklarını ifade etti.8- Gündemin görüşülmesi hususunda başka söz alan olmadığından iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.


2017–2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

SIDIKA ÇALIŞKAN ORTAOKULU
SOSYAL BİLGİLER ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
SENE SONU TOPLANTI TUTANAĞIALINAN KARARLAR1. Gelecek eğitim ve öğretim yılında sınavlara ve derslere çalışma konusunda motivasyon sağlayacak projelerin devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır.

2. Yetiştirme ve Destekleme Kurslarının çok faydalı olduğu ifade edilerek gelecek eğitim öğretim yılında da devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır.

3. Ders kesim raporlarının, not çizelgelerinin, yazılı kâğıtlarının bir hafta içerisinde idareye teslim edilmesi kararlaştırılmıştır.
5. Derslerde akıllı tahta, EBA ve internetten faydalanılmasının, harita ve diğer malzemelerin kullanılmasının kavramayı artırdığı görülmüştür. Öğrenci merkezli öğretim uygulamalarında başarı görülmüş ve bu konudaki uygulamalara devam edilmesi gerektiği kararı alınmıştır.Erkan İSANMAZ Şükran AKDENİZ Ramazan Gürcan Yasemin Eres Tolga Börekçi Yaşar Binici

Sos Bil. Öğret. Sos Bil. Öğret. Sos Bil. Öğret. Sos Bil. Öğret. Sos Bil. Öğret. Sos Bil. Öğret.

UYGUNDUR.


10/06/2018

Okul Müdürü

Necati Özbek
Dosya olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz


 

Ekli dosyalar