Arama sonuçlarınız

 1. Murat SAAT

  Sunu 8.5.3 Türkiye Cumhuriyeti'ne Yönelik Tehditler

  İTA.8.5.3 Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder.
 2. Murat SAAT

  Sunu 8.5.2 Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi

  İTA.8.5.2. Mustafa Kemal’e suikast girişimini analiz eder.
 3. Murat SAAT

  Sunu 8.5.1 Demokratikleşme Yolunda Atılan Adımlar

  İTA.8.5.1. Atatürk Dönemi’ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar.
 4. Murat SAAT

  Sunu 8.7.4 II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Etkileri

  İTA.8.7.4. İkinci Dünya Savaşı’ndaki gelişmelerin ve bu savaşın sonuçlarının Türkiye’ye etkilerini analiz eder.
 5. Murat SAAT

  Sunu 8.7.3 Yeniden Sarsılan Dünya

  İTA.8.7.3. Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye’nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.
 6. Murat SAAT

  Sunu 8.7.1 Atatürk’ün Vefatı ve Yankıları

  İTA.8.7.1. Atatürk’ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 7. Murat SAAT

  Sunu 8.7.2 İnsan Eserleriyle Yaşar

  İTA.8.7.2. Atatürk’ün Türk Milleti’ne bıraktığı eserlerinden örnekler verir.
 8. Murat SAAT

  Sunu 8.7.5 Demokrasi Yolunda Güçlü Adımlar

  İTA.8.7.5. Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri, demokrasinin gerekleri açısından analiz eder.
 9. Murat SAAT

  Sunu 8.4.1 Atatürk İlkeleri

  İTA.8.4.1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.
 10. Murat SAAT

  Sunu 8.3.7 Sanat Ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele

  İTA.8.3.7. Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.
 11. Murat SAAT

  Sunu 8.3.6 Türkiye’nin Tapu Senedi Lozan Antlaşması

  İTA.8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.
 12. Murat SAAT

  Sunu 8.3.5 Direnişten Dirilişe Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

  İTA.8.3.5 Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 13. Murat SAAT

  Sunu 8.3.4 Millî Mücadele, Millî Seferberlik Tekalif-i Millîye

  İTA.8.3.4 Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.
 14. Murat SAAT

  Sunu 8.3.3 Maarif Kongresi

  İTA.8.3.3 Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.
 15. Murat SAAT

  Sunu 8.3.2 Batı Cephesi

  İTA.8.3.2 Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 16. Murat SAAT

  Sunu 8.3.1 Doğu ve Güney Cepheleri

  İTA.8.3.1 Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 17. Murat SAAT

  Sunu 8.2.8 Geçersiz Bir Antlaşma Sevr Antlaşması

  İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir.
 18. Murat SAAT

  Sunu 8.2.7 Büyük Millet Meclisine Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

  İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder.
 19. Murat SAAT

  Sunu 8.2.6 Bir Milletin Yemini Misakımillî

  İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
 20. Murat SAAT

  Sunu 8.2.5 İstiklal Yolculuğu

  İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.
Üst