1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Yükselme Dönemi Doğu Siyaseti

'Türk Tarihinde Yolculuk Testleri' forumunda erkanisanmaz tarafından 2 Şubat 2007 tarihinde açılan konu

 1. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,760
  Alınan Beğeniler:
  5,356
  Ödül Puanları:
  113
  OSMANLI AKKOYUNLU-İRAN-MEMLÜK İLİŞKİLERİ

  1) Fatih Sultan Mehmet doğu sınırlarını güvenceye almak için Akkoyunlu’larla Otlukbeli Savaşını (1473) yaptı.
  Osmanlı Akkoyunlu devletleri arasındaki bu savaşın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Her iki devletin Anadolu'da egemen olma isteği
  B) Osmanlıların İstanbul'u fethetmeleri
  C) Fatih'in Karadeniz kıyısındaki Amasra ve Sinop'u alması
  D) Avrupa İran Asya ticaret yolunun Karadeniz'deki önemli limanı olan Trabzon'un Osmanlılarca fethi
  2) Fatih devrinde Trabzon Rum İmparatorluğu ve Karamanoğulları beyliğine son verilmiştir. Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan bu iki Devleti hima¬ye etmek istemiş bunun sonunda Otlukbeli Sava¬şı çıkmıştır.
  Yukarıdaki bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Fatih'in sağlamaya çalıştığı Anadolu siyasi birliğinin Akkoyunlularca tehdit edildiği.
  B) Trabzon'un Akkoyunlulara bağlı olduğu.
  C) Fatih'in Akkoyunlularla dostça geçindiği.
  D) Uzun Hasan'ın Karaman beylerinden olduğu
  3) Osmanlı Devleti, aşağıdakilerden hangisini Akkoyunlu Devleti ile yapmıştır?
  A) Çaldıran Savaşı'nı B) Otlukbeli Savaşı'nı
  C) Mercidabık Savaşı'nı D) Ridaniye Savaşı'nı
  4) Aşağıdakilerden hangisi Fatih döneminde Akkoyunlu’larla savaşa neden olmamıştır?
  a)Uzun Hasan’ın Trabzon’dan hak istemesi
  b)Uzun Hasan’ını Venedik ile ittifak kurması
  c)Fatih’in doğuda güvenliği sağlamak istemesi
  d)Uzun Hasan’ın Şarlken ile ittifak kurması
  5) Aşağıdaki savaşlardan hangisi Akkoyunlularla yapılmıştır?
  A)Otlukbeli B)Çaldıran C )Mohaç D)Ridaniye
  6) İran ile yaptığımız ilk anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Ferhat Paşa B)Amasya C)Nasuh Paşa D)İstanbul
  7) Yavuz Sultan Selim'in 1514'te çıktığı Çaldıran Seferi sonunda Safeviler yenilmiş, ancak ortadan kaldırılamamıştır. Buna karşılık Doğu Anadolu, Diyarbakır ve Mardin Osmanlı Devleti toprakları¬na katılmıştır.
  Buna göre Çaldıran Seferinin sonuçları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Safevi tehlikesi bir süre için sona ermiştir.
  B) Osmanlı Devleti yeni topraklar kazanmıştır.
  C) Şii tehlikesi tamamen sona ermiştir.
  D) Osmanlı Devleti doğu sınırlarının güvenliğini sağlamıştır
  8) Çaldıran Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti topraklarına katılan beylik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karamanoğulları B) Aydınoğulları
  C) Candaroğulları D) Dulkadiroğulları
  9) Aşağıdaki savaşlardan hangileri, Doğu Anado¬lu'nun kontrolünün ele geçirilmesi ve devam ettirilmesi ile ilgilidir?
  A) Ridaniye – Mercidabık B) Ankara - Turnadağ
  C) Otlukbeli – Çaldıran D) Mohaç - Haçova
  10) Aşağıdakilerden hangisi, Yavuz'un İran üzeri¬ne sefer düzenlemesinin en önemli nedeni ola¬rak gösterilebilir?
  A) Dulkadiroğullan'nın yardım çağrısına cevap vermek istemesi
  B) İran Müslümanlarının yardım çağrısına olum¬lu cevap vermek istemesi
  C) Anadolu'daki Şii yayılmasını ve Safevi tehlike¬sini sona erdirmek istemesi
  D) Memlûk - Safevî ittifakını önlemek istemesi
  11) Aşağıdakilerden hangisi Çaldıran Savaşının sonuçları arasında yer almaz?
  A) Safevî Devleti zayıflamıştır.
  B) Doğu Anadolu'nun güvenliği sağlanmıştır.
  C) Şah İsmail savaş meydanında ölmüştür.
  D) Anadolu üzerindeki Şii tehlikesi bir süre sona ermiştir
  12) Yükselme Dönemi'nde, hangi padişah zama¬nındaki taht kavgaları diğerlerine göre, devle¬te daha fazla zarar vermiştir?
  A) II. Mehmet (Fatih) B) II. Bayezit
  C) l. Süleyman (Kanuni) D) l. Selim (Yavuz)
  13) II. Bayezid'in hükümdarlığı devrinde;
  - Şehzade Cem isyan etmiştir.
  - Anadolu da Şii Safevilerin kışkırtması ile Şahkulu isyanı çıkmıştır.
  - Memluklarla savaşılmış ancak başarılı oluna¬mamıştır.
  Buna göre II. Bayezid devri için aşağıdakiler¬den hangisi söylenemez?
  A) Taht kavgalarının yaşandığı
  B) Anadolu halkının Şii olduğu
  C) İç sorunların ortaya çıktığı
  D) Devletin Askeri açıdan yeterince güçlü olma¬dığı
  14) Kanuni Sultan Süleyman'ın Avrupa seferlerine zaman zaman ara vermesine neden olan dev¬let aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Akkoyunlular B) Karamanoğulları
  C) Bizans İmparatorluğu D) Safeviler (İran
  15) Ferhat Paşa anlaşmasının önemi hangisidir?
  a)İran ile yapılan ilk anlaşmadır
  b)Doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız anlaşmadır
  c)Bu günkü sınırlarımızın çizildiği anlaşmadır
  d)İran yıkılmıştır.
  16) Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi'ni düzenle¬mesinin nedenleri arasında, aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?
  A) Memlûkler'in Dulkadir ve Karamanoğullarmı himaye etmeleri
  B) Memlûkler'in Venediklilerle ittifak yapması
  C) İslâm dünyasında siyasî birliği sağlamak iste¬mesi
  D) Mekke ve Medine'nin Mısır'a bağlı olması
  17) II. Bayezid döneminde meydana gelen Osmanlı - Memluk savaşlarının sebepleri arasında hangisi gösterilemez?
  A)Memlüklerin Cem'i korumaları
  B)Anadolu'da Şii propagandası yapmaları
  C)Karamanoğullrıi Beyliği'ni desteklemeleri
  D)Dulkadiroğluları’nın Osmanlı'dan yardım istemesi
  18) II. Bayezit döneminin sonlarında meydana gelen Şahkulu ayaklanması, Osmanlı Devleti'ni zor du¬rumda bırakmıştır.
  Aşağıdaki devletlerden hangisi bu isyanı des¬teklemiştir?
  A) Safevîler B) Memlûkler
  C) Trabzon Rum Devleti D) Timur Devleti
  19) II. Bayezit devrinde Osmanlı - Memlûk ilişkile¬rinin bozulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
  A) Memlûkler'in Şehzade Cem'i himaye etmeleri
  B) Memlûkler'in Ramazanoğulları ve Karamanoğullarını Osmanlı'ya karşı koruyup kışkırtma¬ları
  C) Memlûkler'in Anadolu'yu Şiileştirmeye çalış¬maları.
  D) Hicaz su yolları meselesi.
  20) l. Çukurova Bölgesi'nde Memlûkler'le mücadele¬lerin yapılması.
  II. Kili ve Akkerman'ın fethi
  III. Anadolu'da şii tehlikesinin artması.
  Yukarıda verilenler, hangi Osmanlı padişahı devri olaylarıdır?
  A) II. Mehmet B) II. Murat C) II. Bayezit D) l. Süleyman
  21) Yavuz Sultan Selim'in, babası II. Bayezid'e karşı isyan ederek, tahta geçmek istemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) II. Bayezid'in, Şehzade Cem isyanını bastıra-maması
  B) Venedik tehlikesi karşısında etkili olmadığına inanması
  C) II. Bayezid'in Safevi tehlikesi karşısında pasif kaldığına inanması
  D) Babasının devleti yönetemeyecek kadar yaş¬landığına inanması
  22) Mısır, hangi padişah zamanında Osmanlı topraklarına katılmıştır?
  A) Fatih Sultan Mehmet B) II. Bayezid
  C) Yavuz Sultan Selim D) Kanuni Sultan Süleyman
  23) Osmanlı Devleti'nin Baharat Yolu'nu ele geçirmesi aşağıdaki devletlerden hangisine son vermesiyle olmuştur?
  A) Bizans B) Memlûk
  C) Safevi D) Akkoyunlu
  24) l. Selim tahta çıktığında Anadolu'da mevcut olan bunalımın temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şii ve Safevî tehlikesi
  B) Ekonomik bunalım
  C) Venedik baskısı
  D) Avrupa'da oluşturalan Haçlı ittifakı
  25) Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selim devriyle ilgili bir özellik değildir?
  A) Anadolu'da devlet otoritesinin güçlenmesi
  B) Donanmayı güçlendirmesi
  C) Doğu siyasetine önem vermesi
  D) Ege ve Batı Akdeniz de Osmanlı hakimiyetini güçlendirmesi
  26) I. Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Osmanlı
  topraklarına katıldı.
  II. Mısır Osmanlı ülkesine katıldı.
  III. Safevi tehlikesi Önlendi.
  Yukarıda verilenler, hangi Osmanlı padişahı¬nın döneminde gerçekleştirilmiştir?
  A) Fatih Sultan Mehmet B) Yıldırım Bayezid
  C) Yavuz Sultan Selim D) Kanuni Sultan Süleyman
  27) Yavuz Sultan Selim devrinde aşağıdaki devlet¬lerden hangisinin varlığına son verilmiştir?
  A) Akkoyunlu Devleti
  B) Memlûk Devleti
  C) Trabzon Rum Devleti
  D) Venedik Devleti
  28) Aşağıdakilerden hangisi, Yavuz Sultan Selim Devri için söylenemez?
  A) Toprak kazancı çok fazla oldu
  B) Devletin gelir kaynakları arttı
  C) Halifelik Osmanlı soyuna geçti
  D) Denizlerde büyük fetihler yapıldı
  29) Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinin sonuçlarından biri değildir?
  A) Baharat yolu Osmanlıların eline geçti.
  B) Halifelik kurumu Osmanlı Devleti'ne geçti.
  C) Safevi Devleti sona erdi.
  D) Osmanlı ekonomisi güçlendi
  30) Aşağıdakilerden hangisi ,Mısır seferinin sonuçlarından biri değildir?
  A)Akdenizin Türk Gölü haline gelmesi
  B)Osmanlı hazinesinin zenginleşmesi
  C)Önemli ticaret yollarından birinin Osmanlıların eline geçmesi
  D)Kutsal emanetlerin İstanbul’a getirilmesi
  31) Osmanlı tarihinde "Mısır Seferi" olarak bilinen sefer sırasında yapılan savaşlar hangi seçenekte bir arada verilmiştir?
  A)Çaldıran - Mercidabık B) Ridaniye - Otlukbeli
  C) Otlukbeli - Turna dağı D) Mercidabık - Ridaniye
  32) I. Anadolu Türk birliğinin sağlanması
  II. Doğu Anadolu'nun Osmanlı hakimiyetine girmesi
  III. Baharat Yolunun Osmanlı hakimiyetine girmesi
  IV. Karadeniz’in Türk gölü haline gelmesi
  Yukarıdaki gelişmelerden Yavuz dönemine ait olmayanı hangisidir?
  A)I B)II C)III D)IV
  33) Aşağıda Yavuz dönemindeki savaşlar ve bu savaşların yapıldığı devletler eşleştirilmiştir.
  Bu eşletilmelerden hangisi yanlıştır?
  A)Çaldıran - Safeviler B) Turnadağ - Karaman oğulları
  C) Mercidabık - Memlükler D) Ridaniye - Memlükler
  34) Yavuz döneminde aşağıdaki devlet veya beyliklerden hangisi ile mücadele olmamıştır?
  A)Dulkadiroğluları B) Venedik
  C)Safeviler D) Memlükler
  35) Osmanlı padişahları hangi olay sonucunda "halife ünvanını taşımaya başladılar?
  A)Çaldıran Savaşı
  B)Anadolu'daki Şii isyanlarının bastırılması
  C)Abbasi Devleti'nin yıkılmas
  D) Memluk Devleti'nin yıkılması
  19 Yavuz Sultan Selim,şehzadeliği döneminde hangi sancakta valilik yapmıştır?
  A)Trabzon B) Manisa C)Amasya D) Karaman
  36) Hangisi Yavuz’un Memluk seferinin sonuçlarından değildir?
  A)Halifelik Osmanlıya geçti
  B)Kutsal emanetler İstanbul’a götürüldü
  C)İpek Yolu Osmanlıya geçti.
  D)Osmanlı hazinesi doldu.
  37) Yavuz’un Mısır Seferlerinin sebepleri arasında hangisi yoktur?
  A)İki devlet arasında ki daha önceden olan anlaşmazlıklar
  B)Memlüklerin Safevilerle ittifak kurması
  C)Yavuz’un İslam lideri olmak istemesi
  D)Dulkadiroğulları’nın Memluklere karşı Osmanlıdan yardım istemesi
  38) Memlüklerle yaptığımız savaş hangisidir?
  A)Mohaç B)Çaldıran C)Mercidabık D)Otlukbeli
  39) Sonuçları itibarı ile Yükselme döneminde Osmanlı devletine en çok toprak kazandıran sefer hangisidir?
  A)Mısır B)İran C)Alman D)Zigetvar
  40) Aşağıdaki olayların hangisi Yavuz döneminde gerçekleşmemiştir?
  A)Doğudaki Şii tehlikesi önlendi
  B)Anadolu Siyasi birliği sağlandı
  C)Balkanlar denetim altına alındı
  D)Halifelik Osmanlı’ya geçti
  41) Osmanlı Devleti'nin Baharat Yolu'nu ele geçir¬mesi aşağıdaki devletlerden hangisine son vermesiyle olmuştur?
  A) Bizans B) Memluk C) Safevi D)Akkoyunlu
  42) l. Suriye II. Filistin III. Mısır IV. Trablusgarp
  Yukarıdaki bölgelerden hangisi, Yavuz Sultan Selim devrinde Osmanlı hakimiyetine alınma¬mıştır?
  A) l B) II C) III D) IV
  43) Yavuz Sultan Selimin Mısır Seferi sonunda;
  I. Baharat Yolu Osmanlı Devleti'nin kontrolü altı¬na girmiştir.
  II. Suriye, Mısır, Hicaz Osmanlı topraklarına ka¬tılmıştır.
  III. Halifelik Osmanlı hükümdarlarına geçmiştir.
  IV. Mısır'ın zenginlikleri İstanbula taşınmış Os¬manlı hazinesi altınla dolmuştur.
  Osmanlı Devletinin siyasi ve ekonomik açıdan güçlenmesinde yukarıdaki sonuçlardan hangi¬si en az etkili olmuştur?
  A) l B) II C) III D) IV
  ERKAN İSANMAZ
   
 2. Doðukan9894

  Doðukan9894 Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  9 Kasım 2010
  Mesaj:
  193
  Alınan Beğeniler:
  10
  Ödül Puanları:
  18
  Yükselme Dönemi Doğu Siyaseti

  güzel paylasım olmuş hocam..
  Teşekkür Ederim
   
 3. dilek býyýk

  dilek býyýk Yeni Üye Üye

  Katılım:
  6 Aralık 2011
  Mesaj:
  2
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Yükselme Dönemi Doğu Siyaseti

  teşekkürler:))
   
 4. FIRATKESME

  FIRATKESME Yeni Üye Üye

  Katılım:
  11 Ocak 2012
  Mesaj:
  3
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Yükselme Dönemi Doğu Siyaseti

  TEŞEKKÜR EDERİM.....
   
 5. ozcans

  ozcans Üye Üye

  Katılım:
  24 Eylül 2010
  Mesaj:
  15
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Yükselme Dönemi Doğu Siyaseti

  erkan hocam gönderilerinizi herkes gibi bende beğeniyorum elinize sağlık. ancak okul kitapları maalesef özellikle 7. sınıf özellikle 3. ünite gerek osmanlının kuruluşu gerekse yükselme dönemini anlatmakta zorluk çekiyorum. çünkü osmanlı bir derya gibidir o yaştaki çocuklara detayını anlatmak hakikaten öğrencileri bu dersten soğutmaya yetiyor. sizin yukarıda yazmış olduğunuz sorulara baktım hocam bunlar biraz detay değil mi ?
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş