Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Türkiye Tarihi

'İpek Yolunda Türkler' forumunda sosyalci tarafından 29 Mayıs 2007 tarihinde açılan konu

 1. sosyalci

  sosyalci Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  21 Ocak 2007
  Mesaj:
  470
  Alınan Beğeniler:
  5
  Ödül Puanları:
  18
  TÜRKİYE TARİHİ-1
  Anadolu’ya İlk Türk Akınları:
  • Anadolu adının mânâsı; __________________________________________________________________________
  • Tarih boyunca Anadolu için kullanılan isimler;_______________________________________________
  • Selçuklulardan önce Anadolu’ya akın yapan Türk toplulukları; ________________________________________
  • Anadolu’ya ilk Müslüman Türk akınları;________________________________________________________
  • Anadolu’ya yapılan ilk dönem Türk akınlarıyla Selçuklular döneminde yapılan akınların birbirinden farkı; ______________________________________________________________________________________________
  • Selçukluların batıya doğru yönelmesinin sebebi; ______________________________________________________________________________________________

  Türklerin Anadolu’ya Akınları Sırasında Ermenilerin Durumu:
  • Ermenilerin tarih boyunca bağlı oldukları devletler; ______________________________________________________________________________________________
  • Ermenilerle Bizans arasında dini çatışmaların çıkma sebebi; _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Bizans yönetimindeki Ermenilerin ekonomik durumu; ______________________________________________________________________________________________

  Selçuklular döneminde Anadolu’ya Yapılan Akınlar:
  • Tuğrul Bey’in 1043’te devletin merkezini Nişabur’dan Anadolu’ya yakın olan Rey’e taşıma sebebi; ______________________________________________________________________________________________
  • 1048 Pasinler Savaşı’nın Sebebi; _________________________________________________________________
  • Bu savaş sonucunda; _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Pasinler Savaşı’nın tarihi önemi; _____________________ _______________________________________
  • Alparslan döneminde Malazgirt öncesinde batı yönünde yapılan fetihler; ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Gümüştekin’i öldüren Afşin’i, Alparslan’ın affetme sebebi; ______________________________________________________________________________________________
  • 1071 Malazgirt Savaşı’nın Sebepleri; ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Anadolu’nun Bizans aşısından önemi; ______________________________________________________________________________________________
  • Alparslan’ın Malazgirt Savaşı’nı kazanmasında etkili olan sebepler; ______________________________________________________________________________________________
  • Malazgirt Savaşı’nın sonuçları; ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri;
  1. Danişment oğlu Ahmet Gazi tarafından Sivas merkez olmak üzere;___________________________________
  2. Ebu’l Kasım Saltuk tarafından Erzurum merkez olmak üzere; ________________________________________
  3. Mengücek Gazi tarafından Erzincan merkez olmak üzere; ______________________________________________
  4. Artuk Bey tarafından Mardin, Harput ve Hasankeyf olmak üzere üç kol şeklinde; ____________________________
  5. Sökmen Bey tarafından Ahlat ve Van gölü yöresinde; ______________________________________________
  6. Dilmaç oğlu Mehmet Bey tarafından Bitlis ve Erzen çevresinde; ___________________________________
  7. Türkmen emirlerinden Sadr tarafından Diyarbakır merkez olmak üzere; ___________________________________
  8. Çubuk Bey tarafından Harput merkez olmak üzere; ______________________________________________
  9. Mehmet Bey tarafından Denizli merkez olmak üzere; ______________________________________________
  10. Çaka Bey tarafından İzmir merkez olmak üzere; ______________________________________________
  11. Tanrı vermiş tarafından Efes ve çevresinde; ______________________________________________
  Beylikleri kuruldu.

  • Çaka Bey’in Bizans’a karşı Peçenek ve Türkiye Selçukluları ile ittifak girişimi üzerine; _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin Anadolu’nun Türkleşmesine hizmetleri; __________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Türkiye Selçukluları Devleti (1077-1308)
  • Devletin kurucusu;________________________________
  • Süleyman Şah’ın Anadolu’ya gelme sebebi; ______________________________________________________________________________________________
  • Devletin merkezi;_________________________________
  • Büyük Selçuklu sultanı Melikşah ve Abbasi halifesinin onayı sonucu Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuş oldu. Bu onaylar; ________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Süleyman Şah’ın Anadolu’da aldığı yerler; _____________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Süleyman Sah’ın ölümüne sebep olan gelişme; _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   
 2. sosyalci

  sosyalci Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  21 Ocak 2007
  Mesaj:
  470
  Alınan Beğeniler:
  5
  Ödül Puanları:
  18
  Türkiye Tarihi

  TÜRKİYE TARİHİ-2
  Süleyman Şah’tan Sonraki Dönem:
  • Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın, Süleyman Şah’ın ölümü üzerine oğullarını yanına getirtme sebebi; _____________ ______________________________________________________________________________________________
  • Süleyman Şah’ın ölümünden sonra ülkeyi yöneten devlet adamı; _________________________________________
  • I. Kılıç Arslan dönemindeki önemli gelişmeler; ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Başkentin Konya’ya taşınma sebebi; _________________ _______________________________________________
  • I. Mesut’un Danişmendlilerin himayesine girme sebebi; _______________________________________________
  • Sultan Mesut döneminin genel özellikleri;______________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • II. Kılıç Arslan ile Bizans arasında imzalanan antlaşmaya göre; __________________________________________ _______________________________________________
  • II. Kılıç Arslan’ın Anadolu siyasal birliğini sağlama çalışmaları; _____________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • 1176 Miryokefalon Savaşı’nın sebepleri; ______________ ______________________________________________________________________________________________
  • Bu savaşta Selçukluların uyguladığı taktik; ____________ ______________________________________________________________________________________________
  • Miryokefalon Savaşı’nın tarihi önemi; _________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • II. Kılıç Arslan döneminde Miryokefalon sonrasındaki gelişmeler; ______________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • 1157’de Türkiye Selçuklularının tam bağımsız olduğu gelişme; ________________________________________
  • II. Kılıç Arslan’ın ölümünden önce taht kavgalarının başlama sebebi;__________________________________ _______________________________________________
  • Haçlı Seferleri; ___________________________________ ______________________________________________________________________________________________
  • Haçlı Seferlerinin dini sebepleri; _____________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Haçlı Seferlerinin ekonomik sebepleri; ________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Haçlı Seferlerinin siyasal sebepleri;___________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Piyer Lermit; ____________________________________
  • I. Haçlı Seferi sonucunda;__________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • II. Haçlı Seferi’nin sebep ve sonucu; _________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • III. Haçlı Seferi’nin sebep ve sonucu; ________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • IV. Haçlı birliklerinin İstanbul’a gelme sebebi; __________ ______________________________________________________________________________________________
  • Haçlı birliklerinin İstanbul’a gelmesi sonucunda; _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Haçlı Seferlerinin dini sonuçları;______________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Haçlı Seferlerinin ekonomik sonuçları;_________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Haçlı Seferlerinin siyasal sonuçları;___________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Haçlı Seferlerinin kültürel ve teknik sonuçları; __________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Haçlı Seferlerinin Türk-İslam dünyasına etkisi;__________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Türkiye Selçuklularının Yükseliş Dönemi;
  • I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ticareti geliştirmek için yaptığı fetih ve çalışmalar; _______________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • I. İzzeddin Keykavus’un ticareti geliştirmek için yaptığı fetih ve çalışmalar; _______________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • I. Alaaddin Keykubat’ın yaklaşan Moğol tehlikesine karşı aldığı askeri ve siyasi önlemler;______________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Alanya’nın Fethi; _________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
   
 3. sosyalci

  sosyalci Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  21 Ocak 2007
  Mesaj:
  470
  Alınan Beğeniler:
  5
  Ödül Puanları:
  18
  Türkiye Tarihi

  TÜRKİYE TARİHİ-3
  I. Alaaddin Keykubat Dönemi’nin Devamı:
  • I. Alaaddin Keykubat döneminde Kırım’ın Suğdak limanını fethedilmesinden çıkarılabilecek sonuç; _______________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Harzemşahların Anadolu Selçukluları lehindeki siyaseti; _____________________________________________
  • 1230 Yassıçemen savaşı’nın Sebebi; _______________ _____________________________________________
  • Bu savaş sonucunda; ___________________________ _____________________________________________
  • Baba İshak İsyanın sebebi; _______________________ __________________________________________________________________________________________
  • Bu isyanın güçlükle bastırılmasından çıkarılabilecek sonuç;________________________________________
  • Baba İshak İsyanı’nın Anadolu’ya olan Moğol istilası üzerindeki etkisi; _______________________________ __________________________________________________________________________________________
  • Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun durumu; _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • İlhanlı hükümdarı Hülagü’nün Türkiye topraklarını iki Selçuklu şehzadesi arasında paylaştırmasının amacı; __________________________________________________________________________________________
  • Memlük Sultanı Baybars’ın 1277 Elbistan seferinin sebep ve sonucu; ____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Memlük Sultanı Baybars’ın 1277 Elbistan seferine İlhanlı hükümdarının tepkisi; ___________________________ __________________________________________________________________________________________

  Uçlarda Hayat ve Beylikler:
  • Uç; __________________________________________
  • Uçlara yerleştirilen aşiretlerin görevleri; __________________________________________________________________________________________

  1. Osmanoğulları:
  • Beyliğin bağlı olduğu boy; ________________________
  • Osmanoğullarının Anadolu’da ilk yerleştirildiği yer; _____________________________________________
  • Karacadağ’dan sonra Osmanoğullarının beylik kurduğu bölge; _______________________________________

  2. Karamanoğulları:
  • Beyliğin bağlı olduğu boy; ________________________
  • Karamanoğullarının Anadolu’da ilk yerleştirildiği yer; _____________________________________________
  • Karamaoğlu Mehmet Bey’in tarihteki önemi; _______________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Karamanoğulları beyliğinin Osmanlılar ile rekabete girişmesinin sebebi; ____________________________ __________________________________________________________________________________________

  3. Germiyanoğulları:
  • Beyliğin kurulduğu bölge; ________________________
  • Beyliğin kurucusu; ______________________________
  • Kütahya, Tavşanlı, Simav ve Emet’in Osmanlılara bağlanışı; _____________________________________ __________________________________________________________________________________________
  • II. Murat zamanında Germiyan topraklarının Osmanlılara bağlanışı; _____________________________________ __________________________________________________________________________________________

  4. Karesioğulları:
  • Beyliğin kurulduğu bölge; ________________________
  • Beyliğin Osmanlılara bağlanışı; ____________________ _____________________________________________
  • Beyliğin Osmanlılara sağladığı faydalar; _____________ __________________________________________________________________________________________

  5. Hamitoğulları:
  • Beyliğin kurulduğu bölge; ________________________
  • Osmanlıların be beylikten bazı toprakları alış şekli; _____________________________________________

  6. Eşrefoğulları:
  • Beyliğin merkezi; _______________________________
  • Beyliğin fazla genişleme fırsatı bulamamasının sebebi; _____________________________________________

  7. Menteşeoğulları;
  • Beyliğin kurulduğu bölge; ________________________
  • Beyliğin Rodos’u topraklarına katmasından çıkarılabilecek sonuç; ___________________________ _____________________________________________

  8. Aydınoğulları:
  • Beyliğin kurulduğu bölge; ________________________
  • Aydınoğlu Umur Bey döneminin özellikleri; ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  9. Candaroğulları:
  • Beyliğin kurulduğu bölge; ________________________
  • Beliğe son veren Osmanlı sultanı; _________________

  • Diğer Beylikler ve kuruldukları bölgeler;
  1. Saruhanoğulları;______________________________
  2. Pervaneoğulları;______________________________
  3. Sahipataoğulları;______________________________
  4. Tacettinoğulları;______________________________
  • Beyliklerin Anadolu’nun Türkleşmesine hizmetleri; ____________________________________________________________
   
 4. lemogras

  lemogras Misafir Ziyaretçi

  tesekkurler kardes de bunun cvp leri nerede???? :-X
   
 5. alitufekci

  alitufekci Üye Üye

  Katılım:
  11 Mayıs 2007
  Mesaj:
  9
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
 6. m_benli73

  m_benli73 Yeni Üye Üye

  Katılım:
  5 Eylül 2008
  Mesaj:
  2
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  BİR ÖENERİM VAR SİTE YÖNETİCİLERİNE İSERSENİZ HER ÜNİTEYİ AYRI AYRI ELE ALIP DOSYA AKTARIMI YAPILSA NASIL OLUR BÖYLE OLUNCA BİRAZ KARIŞIYOR.. YAZIK OLUR SONRA BU KADAR GÜZEL EMEKLERE
   
 7. ide_ky35

  ide_ky35 Yeni Üye Üye

  Katılım:
  7 Eylül 2007
  Mesaj:
  4
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  teşekürler
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş