1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Türkiye Tarihi

'İpek Yolunda Türkler' forumunda sosyalci tarafından 29 Mayıs 2007 tarihinde açılan konu

 1. sosyalci

  sosyalci Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  21 Ocak 2007
  Mesaj:
  470
  Alınan Beğeniler:
  10
  Ödül Puanları:
  18
  TÜRKİYE TARİHİ-1
  Anadolu’ya İlk Türk Akınları:
  • Anadolu adının mânâsı; __________________________________________________________________________
  • Tarih boyunca Anadolu için kullanılan isimler;_______________________________________________
  • Selçuklulardan önce Anadolu’ya akın yapan Türk toplulukları; ________________________________________
  • Anadolu’ya ilk Müslüman Türk akınları;________________________________________________________
  • Anadolu’ya yapılan ilk dönem Türk akınlarıyla Selçuklular döneminde yapılan akınların birbirinden farkı; ______________________________________________________________________________________________
  • Selçukluların batıya doğru yönelmesinin sebebi; ______________________________________________________________________________________________

  Türklerin Anadolu’ya Akınları Sırasında Ermenilerin Durumu:
  • Ermenilerin tarih boyunca bağlı oldukları devletler; ______________________________________________________________________________________________
  • Ermenilerle Bizans arasında dini çatışmaların çıkma sebebi; _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Bizans yönetimindeki Ermenilerin ekonomik durumu; ______________________________________________________________________________________________

  Selçuklular döneminde Anadolu’ya Yapılan Akınlar:
  • Tuğrul Bey’in 1043’te devletin merkezini Nişabur’dan Anadolu’ya yakın olan Rey’e taşıma sebebi; ______________________________________________________________________________________________
  • 1048 Pasinler Savaşı’nın Sebebi; _________________________________________________________________
  • Bu savaş sonucunda; _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Pasinler Savaşı’nın tarihi önemi; _____________________ _______________________________________
  • Alparslan döneminde Malazgirt öncesinde batı yönünde yapılan fetihler; ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Gümüştekin’i öldüren Afşin’i, Alparslan’ın affetme sebebi; ______________________________________________________________________________________________
  • 1071 Malazgirt Savaşı’nın Sebepleri; ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Anadolu’nun Bizans aşısından önemi; ______________________________________________________________________________________________
  • Alparslan’ın Malazgirt Savaşı’nı kazanmasında etkili olan sebepler; ______________________________________________________________________________________________
  • Malazgirt Savaşı’nın sonuçları; ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri;
  1. Danişment oğlu Ahmet Gazi tarafından Sivas merkez olmak üzere;___________________________________
  2. Ebu’l Kasım Saltuk tarafından Erzurum merkez olmak üzere; ________________________________________
  3. Mengücek Gazi tarafından Erzincan merkez olmak üzere; ______________________________________________
  4. Artuk Bey tarafından Mardin, Harput ve Hasankeyf olmak üzere üç kol şeklinde; ____________________________
  5. Sökmen Bey tarafından Ahlat ve Van gölü yöresinde; ______________________________________________
  6. Dilmaç oğlu Mehmet Bey tarafından Bitlis ve Erzen çevresinde; ___________________________________
  7. Türkmen emirlerinden Sadr tarafından Diyarbakır merkez olmak üzere; ___________________________________
  8. Çubuk Bey tarafından Harput merkez olmak üzere; ______________________________________________
  9. Mehmet Bey tarafından Denizli merkez olmak üzere; ______________________________________________
  10. Çaka Bey tarafından İzmir merkez olmak üzere; ______________________________________________
  11. Tanrı vermiş tarafından Efes ve çevresinde; ______________________________________________
  Beylikleri kuruldu.

  • Çaka Bey’in Bizans’a karşı Peçenek ve Türkiye Selçukluları ile ittifak girişimi üzerine; _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin Anadolu’nun Türkleşmesine hizmetleri; __________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Türkiye Selçukluları Devleti (1077-1308)
  • Devletin kurucusu;________________________________
  • Süleyman Şah’ın Anadolu’ya gelme sebebi; ______________________________________________________________________________________________
  • Devletin merkezi;_________________________________
  • Büyük Selçuklu sultanı Melikşah ve Abbasi halifesinin onayı sonucu Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuş oldu. Bu onaylar; ________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Süleyman Şah’ın Anadolu’da aldığı yerler; _____________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Süleyman Sah’ın ölümüne sebep olan gelişme; _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   
 2. sosyalci

  sosyalci Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  21 Ocak 2007
  Mesaj:
  470
  Alınan Beğeniler:
  10
  Ödül Puanları:
  18
  Türkiye Tarihi

  TÜRKİYE TARİHİ-2
  Süleyman Şah’tan Sonraki Dönem:
  • Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın, Süleyman Şah’ın ölümü üzerine oğullarını yanına getirtme sebebi; _____________ ______________________________________________________________________________________________
  • Süleyman Şah’ın ölümünden sonra ülkeyi yöneten devlet adamı; _________________________________________
  • I. Kılıç Arslan dönemindeki önemli gelişmeler; ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Başkentin Konya’ya taşınma sebebi; _________________ _______________________________________________
  • I. Mesut’un Danişmendlilerin himayesine girme sebebi; _______________________________________________
  • Sultan Mesut döneminin genel özellikleri;______________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • II. Kılıç Arslan ile Bizans arasında imzalanan antlaşmaya göre; __________________________________________ _______________________________________________
  • II. Kılıç Arslan’ın Anadolu siyasal birliğini sağlama çalışmaları; _____________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • 1176 Miryokefalon Savaşı’nın sebepleri; ______________ ______________________________________________________________________________________________
  • Bu savaşta Selçukluların uyguladığı taktik; ____________ ______________________________________________________________________________________________
  • Miryokefalon Savaşı’nın tarihi önemi; _________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • II. Kılıç Arslan döneminde Miryokefalon sonrasındaki gelişmeler; ______________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • 1157’de Türkiye Selçuklularının tam bağımsız olduğu gelişme; ________________________________________
  • II. Kılıç Arslan’ın ölümünden önce taht kavgalarının başlama sebebi;__________________________________ _______________________________________________
  • Haçlı Seferleri; ___________________________________ ______________________________________________________________________________________________
  • Haçlı Seferlerinin dini sebepleri; _____________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Haçlı Seferlerinin ekonomik sebepleri; ________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Haçlı Seferlerinin siyasal sebepleri;___________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Piyer Lermit; ____________________________________
  • I. Haçlı Seferi sonucunda;__________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • II. Haçlı Seferi’nin sebep ve sonucu; _________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • III. Haçlı Seferi’nin sebep ve sonucu; ________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • IV. Haçlı birliklerinin İstanbul’a gelme sebebi; __________ ______________________________________________________________________________________________
  • Haçlı birliklerinin İstanbul’a gelmesi sonucunda; _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Haçlı Seferlerinin dini sonuçları;______________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Haçlı Seferlerinin ekonomik sonuçları;_________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Haçlı Seferlerinin siyasal sonuçları;___________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Haçlı Seferlerinin kültürel ve teknik sonuçları; __________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Haçlı Seferlerinin Türk-İslam dünyasına etkisi;__________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Türkiye Selçuklularının Yükseliş Dönemi;
  • I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ticareti geliştirmek için yaptığı fetih ve çalışmalar; _______________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • I. İzzeddin Keykavus’un ticareti geliştirmek için yaptığı fetih ve çalışmalar; _______________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • I. Alaaddin Keykubat’ın yaklaşan Moğol tehlikesine karşı aldığı askeri ve siyasi önlemler;______________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Alanya’nın Fethi; _________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
   
 3. sosyalci

  sosyalci Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  21 Ocak 2007
  Mesaj:
  470
  Alınan Beğeniler:
  10
  Ödül Puanları:
  18
  Türkiye Tarihi

  TÜRKİYE TARİHİ-3
  I. Alaaddin Keykubat Dönemi’nin Devamı:
  • I. Alaaddin Keykubat döneminde Kırım’ın Suğdak limanını fethedilmesinden çıkarılabilecek sonuç; _______________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Harzemşahların Anadolu Selçukluları lehindeki siyaseti; _____________________________________________
  • 1230 Yassıçemen savaşı’nın Sebebi; _______________ _____________________________________________
  • Bu savaş sonucunda; ___________________________ _____________________________________________
  • Baba İshak İsyanın sebebi; _______________________ __________________________________________________________________________________________
  • Bu isyanın güçlükle bastırılmasından çıkarılabilecek sonuç;________________________________________
  • Baba İshak İsyanı’nın Anadolu’ya olan Moğol istilası üzerindeki etkisi; _______________________________ __________________________________________________________________________________________
  • Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun durumu; _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • İlhanlı hükümdarı Hülagü’nün Türkiye topraklarını iki Selçuklu şehzadesi arasında paylaştırmasının amacı; __________________________________________________________________________________________
  • Memlük Sultanı Baybars’ın 1277 Elbistan seferinin sebep ve sonucu; ____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Memlük Sultanı Baybars’ın 1277 Elbistan seferine İlhanlı hükümdarının tepkisi; ___________________________ __________________________________________________________________________________________

  Uçlarda Hayat ve Beylikler:
  • Uç; __________________________________________
  • Uçlara yerleştirilen aşiretlerin görevleri; __________________________________________________________________________________________

  1. Osmanoğulları:
  • Beyliğin bağlı olduğu boy; ________________________
  • Osmanoğullarının Anadolu’da ilk yerleştirildiği yer; _____________________________________________
  • Karacadağ’dan sonra Osmanoğullarının beylik kurduğu bölge; _______________________________________

  2. Karamanoğulları:
  • Beyliğin bağlı olduğu boy; ________________________
  • Karamanoğullarının Anadolu’da ilk yerleştirildiği yer; _____________________________________________
  • Karamaoğlu Mehmet Bey’in tarihteki önemi; _______________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Karamanoğulları beyliğinin Osmanlılar ile rekabete girişmesinin sebebi; ____________________________ __________________________________________________________________________________________

  3. Germiyanoğulları:
  • Beyliğin kurulduğu bölge; ________________________
  • Beyliğin kurucusu; ______________________________
  • Kütahya, Tavşanlı, Simav ve Emet’in Osmanlılara bağlanışı; _____________________________________ __________________________________________________________________________________________
  • II. Murat zamanında Germiyan topraklarının Osmanlılara bağlanışı; _____________________________________ __________________________________________________________________________________________

  4. Karesioğulları:
  • Beyliğin kurulduğu bölge; ________________________
  • Beyliğin Osmanlılara bağlanışı; ____________________ _____________________________________________
  • Beyliğin Osmanlılara sağladığı faydalar; _____________ __________________________________________________________________________________________

  5. Hamitoğulları:
  • Beyliğin kurulduğu bölge; ________________________
  • Osmanlıların be beylikten bazı toprakları alış şekli; _____________________________________________

  6. Eşrefoğulları:
  • Beyliğin merkezi; _______________________________
  • Beyliğin fazla genişleme fırsatı bulamamasının sebebi; _____________________________________________

  7. Menteşeoğulları;
  • Beyliğin kurulduğu bölge; ________________________
  • Beyliğin Rodos’u topraklarına katmasından çıkarılabilecek sonuç; ___________________________ _____________________________________________

  8. Aydınoğulları:
  • Beyliğin kurulduğu bölge; ________________________
  • Aydınoğlu Umur Bey döneminin özellikleri; ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  9. Candaroğulları:
  • Beyliğin kurulduğu bölge; ________________________
  • Beliğe son veren Osmanlı sultanı; _________________

  • Diğer Beylikler ve kuruldukları bölgeler;
  1. Saruhanoğulları;______________________________
  2. Pervaneoğulları;______________________________
  3. Sahipataoğulları;______________________________
  4. Tacettinoğulları;______________________________
  • Beyliklerin Anadolu’nun Türkleşmesine hizmetleri; ____________________________________________________________
   
 4. lemogras

  lemogras Misafir Ziyaretçi

  tesekkurler kardes de bunun cvp leri nerede???? :-X
   
 5. alitufekci

  alitufekci Üye Üye

  Katılım:
  11 Mayıs 2007
  Mesaj:
  9
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş