1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Türkiye Tarihi

'İpek Yolunda Türkler Testleri' forumunda sevimli tarafından 12 Mayıs 2007 tarihinde açılan konu

 1. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  561
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  18
  TÜRKİYE TARİHİ TEST - I

  1. Anadolu'ya ilk Türk akınları aşağıdakilerin hangisi tarafından düzenlenmiştir?
  A) Hunlar
  B) Sibirler
  C) Macarlar
  D) Avarlar

  2. Bizans ile Selçuklular arasında yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Pasinler
  B) Malazgirt
  C) Dandanakan
  D) Miryokefalon

  3. Malazgirt Zaferi'nden önce Anadolu'ya yapılan Türk akınlarının en önemli hedefi, aşağıdaklierden hangisidir?
  A) Türkleri Anadolu'ya yerleştirmek
  B) Anadolu'yu vatan yapmak
  C) Bizans güçlerini Anadolu'dan söküp atmak
  D) Bizans'ın direncini kırarak gelecek fetihlere zemin hazırlamak

  4. Malazgirt Zaferi'nin Türk Tarihinde önemli bir dönüm noktası olması, zaferin hangi özelliği ite ilgilidir?
  A) Türklerin İslâm dünyasında ön plana çıkması
  B) Haçlı Seferlerinin başlamasına neden olması
  C) Anadolu'da Türkiye tarihinin başlangıcı olması
  D) Bizans İmparatorluğunun zayıflamasına neden olması

  5. Aşağıdaki savaşlardan hangisi, Bizanslıların Anadolu'yu ele geçirme umutlarına son vermiştir?
  A) Kösedağ
  B) Miryokefalon
  C) Malazgirt
  D) Yassıçemen

  6. Anadolu Selçuklu Devfetfnin Yükselme Dönemine girmesi, aşağıdakiierden hangisi ile başlar?
  A) II. Kılıç Arslan
  B) l. Mesud
  C) I. Alâeddin Keykubat
  D) I. Gıyaseddin Keyhüsrev
  7. Aşağıdaki savaşlardan hangisi, Harzemşahlar Devletf nin yıkılmasına neden olmuştur?
  A) Miryokefalon
  B) Pasinler
  C) Yassıçemen
  D) Kösedağ  8. I. Anadolu, Moğol egemenliğine girdi.
  II. Anadolu Selçuklu Devleti'nde yeniden taht kavgaları başladı.
  Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakiierden hangisinin sonucudur?
  A) Pasinler
  B) Miryokefalon
  C) Kösedağ
  D) Dandanakan

  9. Aşağıdaki olaylardan hangisi Anadolu Selçuklu Devleti zamanında meydana gelmemiştir?
  A) Haçlı Seferleri
  B) Pasinler Savaşı
  C) Miryokefalon Savaşı
  D) Yassıçemen Savaşı

  10. l. Aiâaddin Keykubat'ın izlediği aşağıdaki politikalardan hangisi Anadolu Selçuklu Devteti' nin yıkılmasını geciktirmiştir?

  A) Eyyûbilerle dostça geçinmesi
  B) Anadolu'da ticaretin gelişmesini sağlaması
  C) Alaiye(Alanya) şehrini alarak burada bir tersane kurması
  D) Moğol tehlikesine karşı Doğu Anadolu sınırlarına önem vermesi

  11. Aşağıdakiierden hangisi Anadolu Selçukluları için söylenemez?
  A) Haçlı Seferlerinin başlamasında etkili oldular.
  B) Haçlı ordularının, İslam Dünyası'nı verecekleri zararları engellediler.
  C) Islâmiyetin Balkanlarda yayılmasına neden oldular.
  D) Anadolu'nun bir Türk - İslâm ülkesi olmasını sağladılar.

  12. Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflaması, aşağıdakiierden hangisine neden olmuştur?
  A) Anadolu'da uç beyliklerin, bağımsızlıklarını ilân etmelerine
  B) Anadolu'nun Bizanslılarca istila edilmesine
  C) Anadolu'da Türk egemenliğinin ortadan kalkmasına
  D) Anadolu'nun Haçlı kuvvetlerince istila edilmesine

  13.Saltukoğuflan Beyliği, aşağıdaki yörelerden hangisinde kurulmuştur?
  A) Aydın ve çevresi
  B) Erzurum ve çevresi
  C) Konya ve çevresi
  D) Sinop ve çevresi

  14. Mengûcek Beyliği, aşağıdaki Anadolu Selçuklu sultanlarından hangisi zamanında yıkılmıştır?
  A) I. Kılıç Arslan
  B) II. Kılıç Arslan
  C) I. Mesud
  D) I. Alâeddin Keykubat

  15. Kösedağ Savaşı hangi Selçuklu Sultanı zamanında olmuştur?
  A) l. Alâeddin Keykubat
  B) II. Gıyaseddin Keyhüsrev
  C) l. Gıyaseddin Keyhüsrev
  D) II. Kılıç Arslan

  16. Aşağıdaki Anadolu Türk beyliklerinden hangisi denizcilikle uğraşmıştır?
  A) Dulkadiroğulları
  B) Germiyanoğullan
  C) Karesioğulları
  D) Eratna Beyliği

  17. Aşağıdaki beyliklerden hangisi^Türnadağ savaşı sonucu Osmanlı Devletfne bağianmıştıı
  A) Dulkadiroğulları
  B) Ramazanogullan
  C) Karamanoğulları
  D) Aydınoğulları

  18. Candaroğulları Beyliği, aşağıdaki yörelerden hangisinde kurulmuştur?
  A) Kütahya ve çevresi
  B) Kastamonu ve Sinop yöresi
  C) Muğla ve çevresi
  D) Balıkesir ve Çanakkale yöresi  19. Anadolu Selçuklu Devletf nin zayıflamasından sonra Kütahya, Emet ve Tavşanlı yöresinde kurulan beylik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karamanoğulları
  B) Candaroğulları
  C) Germiyanoğulları
  D) Hamitoğulları

  CEVAPLAR:1.A 2.A 3.D 4.C 5.B 6.D 7.C 8.C 9.B 10.D 11.C 12.A 13.B 14.D 15.B 16.C 17.A 18.B 19.C
   
 2. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  561
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  18
  Türkiye Tarihi

  TÜRKİYE TARİHİ TEST - II

  1. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklularda ülke yönetimi ile ilgili değildir?
  A) Melik
  B) Subaşı
  C) Beylerbeyi
  D) Kadı

  2. Anadolu'daki medreseler en çok hangi amaca hizmet amacıyla yapılmıştır?
  A) Eğitim
  B) Ticaret
  C) Askeri
  D) Toplumsal

  3. Anadolu Selçukluları donanmaya çok önem vermişlerdir.
  Aşağıdaki eşlemelerden hangisinde önemli tersaneler yer almaktadır?
  A) Rusçuk - Haliç
  B) Alaiye - İzmir
  C) Haliç - Sinop
  D) Sinop - Alaiye

  4. Selçuklularda devlete ait arazilere ne ad verilir?
  A) ikta Arazi
  B) Mülk Arazi
  C) Vakıf Arazi
  D) Mukataa

  5. Anadolu Selçukluları döneminde Subaşıların görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kale komutanlığı
  B) Adalet işlerine bakmak
  C) Asayiş, emniyet ve askerlik işlerine bakmak
  D) Veliahtların yanında bulunmak

  6. Müslüman - Türk devletlerinde dokumacılık, demircilik, marangozluk gibi işlerle uğraşan zanaatkarların kendi aralarında kurduktan teşkilat, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahi
  B) Divan
  C) Kurultay
  D) Lonca

  7. Gaznelilerden sonra Hindistan'da islâmiyet! yayan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Babür Devleti
  B) Akkoyunlular
  C) Timur Devleti
  D) Karakoyunlular

  8. Cengiz Han'ın kurduğu Moğol Devleti, Cengiz Han ölünce çeşitli devletlere bölündü.
  Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir?
  A) İlhanlı Devleti
  B) Altın Ordu Devleti
  C) Karahitaylar Devleti
  D) Kubilay Hanlığı

  9. I. Altın Ordu Devleti
  II. Anadolu Selçukluları
  ili. Harzemşahlar
  IV. İlhanlılar
  YukandakJ devletlerden hangileri Moğol istilası sonucu yıkılmıştır?
  A) l - II B) l - III C) II - III D) H - IV

  10. Cengiz Han'ın kurduğu Moğol İmparatorluğu dört büyük devlete bölündü. Bu devletlerde Türk etkisinde kalarak İs-lâmiyeti benimsemeye başladılar.
  Bunlardan islâmiyet! kabul etmeyen tek devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çağatay Hanlığı
  B) Altın Ordu Devleti
  C) İlhanlılar Devleti
  D) Kubilay Devleti

  11.1. Karadeniz'in kuzeyi ve Hazar Gölü çevresinde kurulmuştur. II. Timur tarafından yıkılması Rusların işine yaramıştır.
  Yukarıda özellikleri verilen Moğol kökenli devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Altın Ordu Devleti
  B) ilhanlılar Devleti
  C) Babür Devieti
  D) Kubilay Devleti

  12. Karakoyunlular devletine son veren Türk devleti aşağıda-kilerden hangisidir?
  A) Osmanlılar
  B) Akkoyunlular
  C) Moğollar
  D) Timur Devleti

  13. Osmanlı Devletiyle Otlukbeli Savaşı'nm(1473) yapan Türk Devleti aşağıdakiierden hangisidir?
  A) Akkoyunlular
  B) Karakoyunlular
  C) İlhanlılar
  D) Memlukler

  14. Aşağıdakiierden hangisi Haçlı seferlerinin amaçlarından biri değildir?
  A) Türkleri Anadolu'dan çıkarmak
  B) Kudüs'ü Müslümanlardan almak
  C) Doğu ülkelerinin zenginliğini ele geçirmek
  D) Moğolları ortadan kaldırmak

  15. Aşağıdaki Haçlı Seferlerinin hangisinin sonucunda Haçlılar Kudüs'ü alarak burada bir krallık kurmuşlardır?
  A) l B) II C) III D) IV

  16. l. Haçlı Seferi hangi Anadolu Selçuklu sultanı zamanında olmuştur?
  A) l. Mesud
  B) l. Kılıç Arslan
  C) II. Kılıç Arslan
  D) l. Gıyaseddin Keyhüsrev

  17. l. II. Haçiı Seferine karşı mücadele etti. II. Bizanslılarla mücadele etti.
  Yukarıda sözü edilen Anadolu Selçuklu sultanı aşağıdakiierden hangisidir?
  A) l. Kılıç Arslan
  B) II. Kılıç Arslan
  C) l. Mesud
  D) l. Alâeddin Keykubat

  18. Aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda Anadolu Selçuklu Devtetf nin başşehri Konya'ya nakledilmiştir?
  A) l. Haçlı Seferi
  B) Miryokefalon Savaşı
  C) Kösedağ Savaşı
  D) II. Haçlı Seferi

  19. Aşağıdakiierden hangisinin Haçlılarla mücadelesi olmamıştır?
  A) Selçuklular
  B) Danişmentliler
  C) Eyyübiler
  D) Gazneliler
  CEVAPLAR:1.D 2.A 3.D 4.A 5.C 6.D 7.A 8.C 9.C 10.D 11.A 12.B 13.A 14.D 15.A 16.B 17.C 18.A 19.D
   
 3. osmaniyeli1998

  osmaniyeli1998 Selam arkadaşlarım Üye

  Katılım:
  9 Nisan 2007
  Mesaj:
  80
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  Türkiye Tarihi

  :-X
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş