1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Türk İnkılabı

'Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Testleri' forumunda erkanisanmaz tarafından 8 Nisan 2007 tarihinde açılan konu

 1. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,454
  Alınan Beğeniler:
  2,260
  Ödül Puanları:
  113
  TÜRK İNKILABI

  1- Aşağıdaki kelimelerden hangisi “kökten değişiklik, bir halden başka bir hale geçiş” anlamına gelmektedir?

  a) Misak b) İnkılap c) Liberalizm d) Demokrasi

  2- Mustafa Kemal’in yaptığı inkılaplarda temel amaç ne idi?

  a) Şöhret elde etmek b) Refah seviyesini yükseltmek

  c) Sosyalist devlet kurmak d) Çağdaşlaşmak

  3-Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte cumhuriyet hükümetini kurma görevi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir.

  a) Mustafa Kemal’e b)İsmet Paşa’ya c)Fethi Bey’e d)Rauf Bey’e

  4- Aşağıdakilerden hangisi 29 ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla çözüme kavuşmamıştır?

  a) Devlet başkanlığı makamının doldurulması

  b) Rejim tartışmalarının sona ermesi

  c) Hükümetin kurulması krizinin Kabine Sistemine geçişle giderilmesi

  d) Hilafetin varlığı

  5 - -Şeyh Sait isyanı

  -Menemen olayı

  Cumhuriyetin ilk yıllarında meydana gelen yukarıdaki olayların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

  a)Aynı kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir.

  b)Halifeliğin kaldırılış süreci hızlanmıştır.

  c)Aynı bölgede çıkartılmıştır.

  d)İnkılaplara karşı olanlar tarafından çıkartılmıştır.

  6- Aşağıdaki Atatürk inkılaplarından hangisi diğerlerine göre daha önce gerçekleşmiştir?

  a)Cumhuriyetin ilanı b)Halifeliğin kaldırılması

  c)Saltanatın kaldırılması d)Medeni Kanunun kabulü

  7- Aşağıdakilerden hangisi, Musul meselesinin Türkiye lehine halledilememesinin önemli nedenlerinden biridir?

  a)Menemen olayının çıkması b)Şeyh Said isyanının çıkması

  c)II. dünya savaşının çıkması d)Serbest cumhuriyet fırkasının kapatılması.

  8- Aşağıdakilerden hangisi, siyasal alanda yapılan inkılaplarımızdan birisidir?

  a)Yeni Türk harflerinin kabulü b) Saltanatın kaldırılması

  c) Miladi takvimin kabulü d) Medreselerin kabulü

  9- Musul sorunu aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle çözümlenmiştir?

  a)Ankara b)Londra c)Lozan d)Moskova

  10- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleştirilmemiştir?

  a)Harf inkılabı b)Şapka kanunu

  c)Saltanatın kaldırılması d)Takvim değişikliği

  11- Aşağıdakilerden hangisi siyasi alanda yapılan inkılaplardan birisidir?

  a)Harf inkılabı b)Cumhuriyetin ilanı

  c)Türk tarih kurumunu kurulması d)Medreselerin kaldırılması

  12- Cumhuriyet rejimine karşı yapılan ilk isyan hangisidir?

  a) 31 Mart Olayı b) Menemen Olayı c) Şeyh Sait İsyanı d) Aznavur İsyanı

  13- Menemen Olayı’nda şehit edilen kahraman kimdir?

  a) Kubilay b) Hasan Tahsin c) Sütçü İmam d) Çerkez Ethem

  14- Cumhuriyet tarihimizin ilk partisi hangisidir?

  a) Halk Fırkası b) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

  c) Serbest Cumhuriyet Fırkası d) Demokrat Parti

  15- - Cumhuriyet tarihimizin ilk muhalefet partisi hangisidir?

  a) Halk Fırkası b) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

  c) Serbest Cumhuriyet Fırkası d) Demokrat Parti

  16- Türk Medeni kanunu hangi ülkeden alınmıştır?

  a) İtalya b) İsviçre c) İsveç d) Fransa

  17- Türk Ceza Kanunu hangi ülkeden alınmıştır?

  a) İtalya b) İsviçre c) İsveç d) Fransa

  18- Ülkedeki tüm eğim ve öğretim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında birleştirilmesi hangi gelişme ile olmuştur?

  a) Harf İnkılabı b) Tekke, Zaviye ve Türbelerin kapatılması

  c) Saltanatın kaldırılması d) Tevhidi Tedrisat Kanununun kabulü

  19- Türk tarihinin zenginliğini ve dünya medeniyetine katkılarını ortaya çıkarmak amacıyla hangi kurum kurulmuştur?

  a) Türk Dil Kurumu b) Türk Tarih Kurumu

  c) İstanbul Üniversitesi d) Millet Mektepleri

  20- Mustafa Kemal, “Başöğretmen” unvanını hangi inkılap sonrasında almıştır?

  a) Harf inkılabı b) Şapka Kanunu

  c) Halifeliğin kaldırılması d) Saltanatın kaldırılması

  21- Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplardan değildir?

  a) Türk Dil Kurumu’nun kurulması b) Türk Tarih kurumunun kurulması

  c) Tevhidi tedrisat Kanunu d) Türk Medeni Kanununun kabulü

  22- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanda yapılan inkılaplardan değildir?

  a) Şapka kanunu b) Soyadı Kanunu

  c) Türk Medeni Kanunu d) Saltanatın kaldırılması

  23- Atatürk şapkayı ilk hangi ilimizde giymiştir?

  a) Ankara b) Konya c) Kastamonu d) Samsun

  24- Atatürk’ün Nüfus Hüviyet Cüzdanına göre adı nedir?

  a) Mustafa b) Mustafa Kemal c) Kemal d) Atatürk

  25- Soyadı kanunu hangi yıl çıkmıştır?

  a) 1923 b)1924 c) 1928 d) 1934

  26- 1 Kasım 1928 tarihinde eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılap hareketi aşağıdakilerden hangisidir.

  a)Tevhid-i tedrisat kanununun kabul edilmesi

  b)Türk tarihi tetkik cemiyetinin kurulması

  c)Güzel sanatlar akademisinin kurulması

  d)Latin alfabesinin kabul edilmesi.

  27 -Aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonucunda meclis hükümeti sistemi terk edilerek kabine sistemine geçilmiştir?

  a) Cumhuriyetin ilanı b) Ankara’nın başkent olması

  c) Halifeliğin kaldırılması d) Saltanatın kaldırılması

  28- Aşağıdakilerden hangisi, Ankara’nın 13 ekim 1923’te başkent olmasının nedenleri arasında yer almaz?

  a) Ülkenin güvenli bir yerinde bulunması.

  b) Ülkenin her tarafıyla ulaşım ve haberleşme imkanının bulunması

  c) Ülkenin her köşesine hizmet götürmeye elverişli bir konumda bulunması.

  d) Saltanatın İstanbul’da bulunması.

  29- Misak’ı İktisadi nerede kabul edilmiştir?

  a) İzmir iktisat kongresinde b)Birinci beş yıllık kalkınma planında

  c) Teşvik’i sanayi kanununda d) Kabotaj kanununda

  30- Aşağıdakilerden hangisi, 1926 yılında medeni kanunun kabul edilmesiyle, Türk kadınına tanınan haklar arasında yer almaz?

  a)Birden fazla kadınla evlilik yasaklanmıştır.

  b)Boşanma halinde kadına haklar tanınmıştır.

  c)Miras hukukunda kadın erkek eşitliği sağlanmıştır.

  d)Kadına seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.

  31- Aşağıdakilerden hangisi İzmir iktisat kongresinde alınan kararlar arsında yer almaz?

  a)Milli bankaların kurulması sağlanacaktır.

  b)Yerli malı kullanımı teşvik edilecektir.

  c)Demiryolu yapımına önem verilecektir.

  d)Kapitülasyonlar hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

  32- Türkiye’de kadınlar hangi yılda seçme ve seçilme hakkına kavuştu?

  a)1927 b)1930 c)1933 d)1934

  33- “……..Türk çocuğu, atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

  Atatürk bu düşüncesine uygun olarak aşağıdakilerden hangisini kurmuştur?

  a) Türk tarih kurumu b) Hukuk Fakültesi

  c) Anadolu medeniyetleri müzesi d) Türk Standartları enstitüsü.

  34- Tarım alanında yapılan en önemli inkılap aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Öşür vergisinin kaldırılması

  b) Ziraat Bankasından çiftçilere düşük faizle kredi imkanının sağlanması

  c) Yeni tarım ürünlerinin yetiştirilmeye başlanması

  d) Tohum ıslahı, gübreleme ve makineleşmeye önem verilmesi

  35- Türkiye’de Madenlerin bulunması ve işletilmesi için hangi kurum kurulmuştur?

  a) İşbankası b) Etibank c) Sümerbank d) MTA

  36- Şeyh Sait İsyanına adı karıştığı için kapatılan parti hangisidir?

  a) Halk Fırkası b) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

  c) Serbest Cumhuriyet Fırkası d) Demokrat Parti

  37- Hangi olay ile Türkiye’de halkın çok partili hayata hazır olmadığı kesin olarak görülmüştür?

  a) 31 Mart Olayı b) Menemen Olayı c) Şeyh Sait İsyanı d) Aznavur İsyanı

  38- “ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde devlet eliyle yürütülmesi” olarak tanımlanan Atatürk’ün temel ilkesi hangisidir?

  a) Laiklik b) Halkçılık c) Devletçilik d) Liberalizm

  39- Şeyh Sait İsyanı ile aleyhimize sonuçlanan konu nedir?

  a) Boğazların yönetimi b) Azınlık hakları c) Musul’un geleceği d) Yabancı okullar

  40- Takriri Sukun Kanunu hangi olay nedeniyle çıkarılmıştır?

  a) Şeyh Sait İsyanı b) Menemen Olayı

  c) TBMM’e karşı ayaklanmalar d) Sevr Ant.

  41- Aşağıdaki inkılaplardan hangisi ilk önce gerçekleştirilmiştir?

  a) Cumhuriyetin ilanı b) Türk Medeni Kanunun kabulü

  c) Harf inkılabı d) Soyadı kanunu

  42- Aşağıdaki inkılaplardan hangisi farklı bir alandadır?

  a) İşbankası’nın kurulması b) Etibank’ın kurulması

  c) Aşar Vergisinin kaldırılması d) Tevhidi Tedrisat kanununun çıkarılması

  43- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanda yapılan inkılaplardan değildir?

  a) Soyadı Kanunu b) Şapka kanunu

  c) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması d) Medreselerin kaldırılması

  44- Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir?

  a) 23 Nisan 1920 b) 29 Ekim 1920 c) 29 Nisan 1923 d) 29 Ekim 1923

  45- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de çok partili hayata geçmek için kurulan siyasi partiler den değildir?

  a) Halk Fırkası b) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

  c) Serbest Cumhuriyet Fırkası d) İttihat ve Terakki Partisi

  46- Aşağıdakilerden hangisi ekonomi alanında yapılan bir çalışmanın sonucudur?

  a) Misakı İktisadi b) Misakı Milli c) Tevhidi Tedrisat d) Teşkilatı Esasi
   
 2. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,454
  Alınan Beğeniler:
  2,260
  Ödül Puanları:
  113
  Türk İnkılabı

  Soru 1. Aşağıda verilen inkılâplardan hangisi ile, ulusal egemenlik yanlıları ile saltanat taraftarları arasındaki çatışma ve tartışmalar sana erdirilerek yeni devletin rejimine açıklık getirilmiştir?

  A) Halifeliğin kaldırılmasıyla
  B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
  C) Medeni kanun’un kabul edilmesiyle
  D) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ile
  E) Evkaf ve şeriye mahkemelerinin kaldırılmasıyla
  Soru 2. Ulusal egemenliğin önündeki engel, aşağıdaki inkılaplardan hangisi ile ilk kez kaldırılmıştır?

  A) Kabine sistemi uygulamasına geçilmesiyle
  B) Saltanatın kaldırılmasıyla
  C) Cumhuriyetin ilanı ile
  D) Halifeliğin kaldırılması ile
  E) Medeni Kanun’un kabulü ile
  Soru 3.
  I. Medeni kanun’un kabulü
  II. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
  III. Şapka Kanunu’nun çıkarılması
  IV. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
  V. Halifeliğin kaldırılması
  Gelişmelerinden hangisi Türkiye’nin ümmet toplumundan, çağdaş bilimsel ve lâik bir topluma geçmeyi sağlayan inkılâplardan biridir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II

  C) Yalnız III D) Yalnız IV

  E) Yalnız V
  Soru 4. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 1924 yılında Mustafa Kemal’in bazı yakın arkadaşları tarafından kurulmuştur. Halifeliğin kaldırılmasının hemen ardından kurulan bu partinin tüzüğünde “Fırka, dine saygılıdır.” İfadesi yer almıştır.
  Buna göre bu partinin daha çok hangi düşüncedeki halktan taraftar bulması doğaldır?

  A) İnkılâp ve laiklik karşıtlarından
  B) Ordu mensuplarından
  C) İnkılâpları destekleyen halktan
  D) Kuva-yi Milliyecilerden
  E) Ulusçu akımı destekleyenlerden
  Soru 5. Medeni Kanun’un kabulü ile Türk kadınlarına verilen haklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) Resmi nikah yapma
  B) Mirastan eşit pay alma
  C) Seçme ve seçilme hakkı
  D) Şahitlikte erkeklerle eşit olma
  E) Boşanma hakkı
  Soru 6. Türk toplumunun eğitim sistemindeki ikiliği ortadan kaldırmaya yönelik bir inkılâp hareketidir. Çağın gereklerine ve Yeni Türk Devleti’nin yapısına ters düşen eski eğitim sistemi yerine yeni, çağdaş ve modern bir sistem getirilmeye çalışıldı. Halifeliğin kaldırıldığı gün bu konu da kabul edildi.
  Yukarıda anlatılan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
  B) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
  C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
  D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
  E) Takvim, saat, ölçü birimlerinde değişiklik yapılması
  Soru 7. Cumhuriyet döneminde yapılan aşağıdaki inkılâplardan hangisi Türk toplumunu çağdaşlaştırmaya yönelik bir inkılâp değildir?

  A) Kılık – kıyafet yasası
  B) Miladi takvimin kabulü
  C) Medreselerin kapatılması
  D) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
  E) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

  Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti’nin siyasal bağımsızlık kadar, ekonomik bağımsızlığa da önem verdiğinin göstergesidir?

  A) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması
  B) Kapitülasyonların kaldırılması
  C) Türkiye İş Bankası’nın kurulması
  D) Aşar vergisinin kaldırılması
  E) Ziraat Enstitüsü’nün açılması

  Soru 9. 1925 yılında aşar vergisinin kaldırılması ile ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ticaretten sağlanan geliri artırmak
  B) Köylüye ucuz kredi sağlamak
  C) Üretimi tarımdan sanayi sektörüne çekmek
  D) Ticareti geliştirmek
  E) Köylüyü ekonomik yönden ağır gelen bir yükten kurtarmak

  Soru 10. Türkiye Cumhuriyeti kuruluş yıllarında özel girişimcilerde yeterli sermayenin olmaması, bilgi birikiminin yetersiz olması, kamunun ve toplumun ihtiyaçlarını ucuz ve kısa sürede elde edebilme durumu aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir?

  A) Milliyetçilik B) Laiklik

  C) Devletçilik D) Cumhuriyetçilik

  E) İnkılâpçılık

  CEVAP ANAHTARI

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  B B E A C C D B E C
   
 3. skr46

  skr46 Üye Üye

  Katılım:
  8 Nisan 2007
  Mesaj:
  9
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum...
   
 4. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,454
  Alınan Beğeniler:
  2,260
  Ödül Puanları:
  113
  Türk İnkılabı

  liseler için sorularindir

  Bu da pdf dormatında başka sorular
  [​IMG]
   
 5. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  562
  Alınan Beğeniler:
  2
  Ödül Puanları:
  18
  Türk İnkılabı

  Saolun ellerinize sağlık
   
 6. Performans

  Performans Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  26 Ocak 2007
  Mesaj:
  1,560
  Alınan Beğeniler:
  27
  Ödül Puanları:
  38
  Türk İnkılabı

  1. Cumhuriyetin ilk yıllarında Derviş Mehmet adındaki kişi,etrafına topladığı cahil insanlarla 23 aralık 1930 da
  Menemende ayaklanmıstır.
  Bu olay Türk siyasi hayatını nasıl etkilemiştir?

  A) Laikliğe ortam hazırlamıstır
  B) Saltanatın kaldırılmasını sağlamıstır
  C) Çok partili hayata geçişi geciktirmiştir
  D) Halifelik makamının kaldırılmasına neden olmuştur

  2. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılaplar içerisinde yer almaz?
  A) Tekke ve medreselerin kapatılması
  B) Teşkilat-ı Esasiye Kanunun çıkarılması
  C) 1928 yılında yeni Türk alfabesi kabul edilmesi
  D) Türk tarihinin geliştirilmesi için Türk Tarih Kurumu'nun kurulması

  3.Aşağıdakilerden hangisi daha çok ekonomiyi güçlendirmeye yönelik çalışmalardandır?
  A) İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi
  B) Medeni Kanun'un kabul edilmesi
  C) Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi
  D) İzmir İktisat Kongesinin yapılması

  4. Mustafa Kemal'e göre:'Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok oluş vardır.Her gelişmenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi özellikle vurgulanmıstır?
  A) Demokratik yönetim
  B) Saltanat yönetimi
  C) Devletçi ekonomi
  D) Halifeliğin kaldırılması

  5.Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilk yıllarında rejimin tam uygulanamadığının göstergesidir?
  A) Çok partili siyasi hayata tam olarak geçilememesi
  B) Kuvvayi Milliyenin ve ulusal derneklerin ortaya çıkması
  C) Rusyanın Balkanlarda panslavizm siyaseti uygulaması
  D) Padişah'ın ülkeyi terk etmesi

  6."Türk milleti,her medeni şeyi her yüksek şeyi sever ve takdir eder."Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarından öncelikle hangisi onıun bu sözleri kanıtlar niteliktedir?
  A) Sıkıca yurt içi gezilerne çıkması
  B) Çalıskan insanları ödüllendirmesi
  C) Bazı devlet başkanlarıyla görüşmesi
  D) Cumhuriyeti ilan etmesi
  8.Birinci Dünya savaşı sonunda ;
  1.Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun parçalanması ve toprakları üzerine yeni devletler kurulması
  2.Almanya krallığı yıkılarak yerine cumhuriyetin ilan edilmesi
  3.Avrupa haritasının yeniden çizilmesi
  4.Dünya barışını korumak için Milletler Cemiyeti'nin kurulması

  durumlarından hangisi veya hangileri savastan yenik çıkan devletlerin toprak kaybettiğinin bir göstergesidir?
  A) Yalnız 1 B) Yalnız 2
  C) 1-3 D) 3-4

  9.1934 te çıkarılan soyadı kanunu ile her ailenin; rütbe,memur,ulus adları ile ahlaka aykırı ve gülünç olmayan Türkçe bir soyadı alma zorunluluğu getirilmiştir.Yine aynı yıl kabul edilen kanunla da ağa,hacı, hoca bey paşa gibi ünvanlarda yasaklanmıstır.
  Aşagıdakilerden hangisi bu kararların alınma amaçlarıdan birisidir?
  A) Toplumda ayrılılkara yol açabilecek etkileri engellemek
  B) Dilde sadeleştirmeyi gerçeklestirmek
  C) Halkın yönetime katılmasını sağlamak
  D) Yeni hukuk sistemi kurallarına yardımcı olmak

  10.23 Nisan 1920 de "Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti" adını taşıyan yeni bir hükümet kurulduğu halde Cumhuriyet 29 Ekim 1923 de ilan edilmiştir.
  Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çok partili hayata geçilememesi
  B) Devlet ekonomisinin güçlü olması
  C) Cumhuriyrtin ilanının iç sorunlar yaratacağı kaygısı
  D) Demokrasi denelerinin başarısızlıkla sonuçlanması

  11."Hayatta en hakiki mürşit ilimdir."prensibi Atatürk ilke ve inkılablarının dayanağı temel esaslardan hangisine aittir?
  A) Barışcılık B) Akılcılık
  C) Vatan sevgisi D) Özgürlük

  12.Atatürk'ün hiç taviz vermediği iki ilke laiklik ve cumhuriyetçiliktir.Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması demektir.Devlet bir anda laikleşmeye geçememiş aşama aşama geçmiştir
  Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan birisi degildir?
  A) Hilafetin kaldırılması
  B) Saltanatın kaldırılması
  C) Soyadı kanunun kabul edilmesi
  D) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

  13. Asağıdakileerden hangisi Mustafa Kemal'in "siyasi zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa kalıcı olamaz." düşüncesiyle gerçekleştirilmiş bir inkılab degildir?
  A) Kabotaj kanunu
  B) Tevhidi Tedrisat Kanunu
  C) İzmir İktisat Kongresi
  D) Teşvik-i Sanayi Kanunu

  14.Atatürk'ün hangi kişisel özelliği Çanakkale Savaslarında basarılı olmsında rtkin rol oynamıştır?
  A) Güçlü iradesi
  B) Vatan sevgisi
  C) İleri görüşlülüğü
  D) İyi bir rehber olması

  15. Dini inaçları ,dili.ne olursa olsun, kendini Türk sayan, Türk bilen ve Türk olrak yaşayan her insan Atatürk'e göre Türktür,
  ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
  A) Devletçilik
  B) inkilapçılık
  C) Laiklik
  D) Miliyetçilik

  16.Atatürk inkilapları yaparken "dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından ilerlemelerinden yararlanılacaktır".demiştir.
  Atatürk bu sözü ile inkilapların aşağıdekilerden hangisi üzerine temellendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır?
  A) Ulusalcılık
  B) Eşitlik
  C) Ekonomik kalkınmışlık
  D) Çağdaşlık

  17. Aşağıdakilerden hangisi 1.İnönü Savaşının sonuçlarından biri değildir?
  A) Yunanlılar saldırı gücünü kaybetti savunma durumuna geçti
  B) TMBB nin moral ve otoritesi arttı
  C) Türk milletinin azmi ve kurtuluş umudu güçlendi
  D) Yeni durumun görüşülmesi için Londra konferansı toplandı

  18.Mustafa Kemal Paşanın Son Osmanlı Mebusan Meclisine katılacak olan millet vekillerinden bir bölümüyle yaptığı görüşmelerde milli davayı savunan bir grubun oluşturulmasını ve bu grubun meclisin tüm çalışmalarına ağırlığını koymasını istemesi aşağıdakilerden hangisini amaçladığını göstermektedir?
  A) İstanbul Hükümetini istifa ettirmeyi
  B) Meclisi Mebusanı Ankaraya taşımayı
  C) İtilaf Devletleri arasında çözülmeyi
  D) Vatanın bütünlüğünü koruyan kararlar almayı

  19.Atatürkçü düşünce sistemi durağan olmayıp katı ve ideolojilerden farklı olarak aklı ve bilimselliği temel almıştır.Bu durum öncelikle Atatürkçü düşünce sisteminin aşağıdaki özelliklerinden hangisini yansıtmaktadır?
  A) Milli kültürün gelişmesine önem verilmesi
  B) Ulusal egemenliğe önem verilmesi
  C) Ekonomik gelişmenin savunulması
  D) İlerleme ve yeniliklere açık olması

  20."Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir."İlkesini Atatürkten devralan Türk ulusu için bağımsız ve özgür yaşıyor olmanın temel güvencesi ülkenin yönetim şeklidir.
  Parçaya göre bağımsız yaşayabilmek aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
  A) Laiklik
  B) Cumhuriyetçilik
  C) Devletçilik
  D) Halkçılık

  21.Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürkün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Fırkası ndan başka TBMM'ne farklı görüşlerin yansıtabilmek amacıyla Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi partiler kurularak çok partili yaşama geçme girişimleri olmuştur.
  Buna göre bu girişimlerle ulaşılması düşünülen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kadınlara siyasal haklar vermek
  B) Dünya barışına katkıda bulunmak
  C) Demokratik yönetimi gerçekleştirmek
  D) Siyasi bağımsızlığı tamalamak

  22.Atatürkçü düşünce sisteminde devrimcilik yanlızca yapılan devrimleri korumakla yetinmeyip aklın bilmin ve teknolojinin yol göstericiliğine dayalı gerekli atılımları yaparak çağdaşlaşmayı ön görür.
  Bu anlayışla aşağıdaki yargılardan hangisi çelişmektedir?
  A) Uygarlıkta ilerlemek için ilerlemek için yanlızca yenilikçi olmak yetmez
  B) Toplumsal gelişme değişmez kurallar çerçevesinde olmalıdır
  C) Yenilikler bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre gerçekleştirilmelidir
  D) Toplum yaşayan bir varlık olarak yenileşmeye ve gelişmeye açık olmalıdır

  23.Türkiye Cumhuriyeti içinde türk ülküsünü benimlesen her vatandaş hangi din ve meshepten olursa olsun Türk'tür.Sözü Atatürkün milliyetçilik konusundaki düşüncesini yansıtır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürkün milliyetçiliği için söylenemez?
  A) Irkçıdır
  B) Laiktir
  C) Barışçı ve insancıldır
  D) Bütünleştiricidir

  24.Erzurum Kongresinde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi, daha sonraki yıllarda Türk halkının ülke yönetimine katılmasının amaçlandığına bir işaret sayılabilir?
  A) Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalamaz
  B) Osmanlı Hükümetinin dağılması halinde ulus hep birlikte direniş ve savunmaya geçecektir
  C) Kuva-yi Milliyeyi etkin ulusal iradeyi egemen kılmak esastır
  D) Manda ve himaye kabul edilemez

  25.Mustafa Kemal'in ulusal kurtuluşu öngören mücadelesinden rahatsız olan padişah ve İstanbul Hükümeti
  Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasından sonra onun askerlik görevine son verdi.Üniformasını çıkaran Mustafa Kemal mücadeleye devam edeceğine orduya ve ulusa duyurdu.
  Bu parçada Mustafa Kemal'in ulasal mücadeleyi sürdürmekteki hangi özelliği dile getirmiştir?
  A) Hedefe ulaşmada ödünsüz ve kararlı olma
  B) Amaçlarına ulaşmada öncelikleri belirleme
  C) Mücadeleye İstanbul Hükümeti nin desteğini alarak devam etme
  D) Güçlükleri aşmada farklı yöntemler kullanma
   
 7. kemal karadeniz

  kemal karadeniz Misafir Ziyaretçi

  HOCAM SAĞOLUN :D
   
 8. halil33

  halil33 Üye Üye

  Katılım:
  16 Mart 2008
  Mesaj:
  13
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  teşekürler
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş