1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Türk İnkılabı

'Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Testleri' forumunda erkanisanmaz tarafından 8 Nisan 2007 tarihinde açılan konu

 1. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,685
  Alınan Beğeniler:
  5,298
  Ödül Puanları:
  113
  TÜRK İNKILABI

  1- Aşağıdaki kelimelerden hangisi “kökten değişiklik, bir halden başka bir hale geçiş” anlamına gelmektedir?

  a) Misak b) İnkılap c) Liberalizm d) Demokrasi

  2- Mustafa Kemal’in yaptığı inkılaplarda temel amaç ne idi?

  a) Şöhret elde etmek b) Refah seviyesini yükseltmek

  c) Sosyalist devlet kurmak d) Çağdaşlaşmak

  3-Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte cumhuriyet hükümetini kurma görevi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir.

  a) Mustafa Kemal’e b)İsmet Paşa’ya c)Fethi Bey’e d)Rauf Bey’e

  4- Aşağıdakilerden hangisi 29 ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla çözüme kavuşmamıştır?

  a) Devlet başkanlığı makamının doldurulması

  b) Rejim tartışmalarının sona ermesi

  c) Hükümetin kurulması krizinin Kabine Sistemine geçişle giderilmesi

  d) Hilafetin varlığı

  5 - -Şeyh Sait isyanı

  -Menemen olayı

  Cumhuriyetin ilk yıllarında meydana gelen yukarıdaki olayların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

  a)Aynı kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir.

  b)Halifeliğin kaldırılış süreci hızlanmıştır.

  c)Aynı bölgede çıkartılmıştır.

  d)İnkılaplara karşı olanlar tarafından çıkartılmıştır.

  6- Aşağıdaki Atatürk inkılaplarından hangisi diğerlerine göre daha önce gerçekleşmiştir?

  a)Cumhuriyetin ilanı b)Halifeliğin kaldırılması

  c)Saltanatın kaldırılması d)Medeni Kanunun kabulü

  7- Aşağıdakilerden hangisi, Musul meselesinin Türkiye lehine halledilememesinin önemli nedenlerinden biridir?

  a)Menemen olayının çıkması b)Şeyh Said isyanının çıkması

  c)II. dünya savaşının çıkması d)Serbest cumhuriyet fırkasının kapatılması.

  8- Aşağıdakilerden hangisi, siyasal alanda yapılan inkılaplarımızdan birisidir?

  a)Yeni Türk harflerinin kabulü b) Saltanatın kaldırılması

  c) Miladi takvimin kabulü d) Medreselerin kabulü

  9- Musul sorunu aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle çözümlenmiştir?

  a)Ankara b)Londra c)Lozan d)Moskova

  10- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleştirilmemiştir?

  a)Harf inkılabı b)Şapka kanunu

  c)Saltanatın kaldırılması d)Takvim değişikliği

  11- Aşağıdakilerden hangisi siyasi alanda yapılan inkılaplardan birisidir?

  a)Harf inkılabı b)Cumhuriyetin ilanı

  c)Türk tarih kurumunu kurulması d)Medreselerin kaldırılması

  12- Cumhuriyet rejimine karşı yapılan ilk isyan hangisidir?

  a) 31 Mart Olayı b) Menemen Olayı c) Şeyh Sait İsyanı d) Aznavur İsyanı

  13- Menemen Olayı’nda şehit edilen kahraman kimdir?

  a) Kubilay b) Hasan Tahsin c) Sütçü İmam d) Çerkez Ethem

  14- Cumhuriyet tarihimizin ilk partisi hangisidir?

  a) Halk Fırkası b) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

  c) Serbest Cumhuriyet Fırkası d) Demokrat Parti

  15- - Cumhuriyet tarihimizin ilk muhalefet partisi hangisidir?

  a) Halk Fırkası b) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

  c) Serbest Cumhuriyet Fırkası d) Demokrat Parti

  16- Türk Medeni kanunu hangi ülkeden alınmıştır?

  a) İtalya b) İsviçre c) İsveç d) Fransa

  17- Türk Ceza Kanunu hangi ülkeden alınmıştır?

  a) İtalya b) İsviçre c) İsveç d) Fransa

  18- Ülkedeki tüm eğim ve öğretim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında birleştirilmesi hangi gelişme ile olmuştur?

  a) Harf İnkılabı b) Tekke, Zaviye ve Türbelerin kapatılması

  c) Saltanatın kaldırılması d) Tevhidi Tedrisat Kanununun kabulü

  19- Türk tarihinin zenginliğini ve dünya medeniyetine katkılarını ortaya çıkarmak amacıyla hangi kurum kurulmuştur?

  a) Türk Dil Kurumu b) Türk Tarih Kurumu

  c) İstanbul Üniversitesi d) Millet Mektepleri

  20- Mustafa Kemal, “Başöğretmen” unvanını hangi inkılap sonrasında almıştır?

  a) Harf inkılabı b) Şapka Kanunu

  c) Halifeliğin kaldırılması d) Saltanatın kaldırılması

  21- Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplardan değildir?

  a) Türk Dil Kurumu’nun kurulması b) Türk Tarih kurumunun kurulması

  c) Tevhidi tedrisat Kanunu d) Türk Medeni Kanununun kabulü

  22- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanda yapılan inkılaplardan değildir?

  a) Şapka kanunu b) Soyadı Kanunu

  c) Türk Medeni Kanunu d) Saltanatın kaldırılması

  23- Atatürk şapkayı ilk hangi ilimizde giymiştir?

  a) Ankara b) Konya c) Kastamonu d) Samsun

  24- Atatürk’ün Nüfus Hüviyet Cüzdanına göre adı nedir?

  a) Mustafa b) Mustafa Kemal c) Kemal d) Atatürk

  25- Soyadı kanunu hangi yıl çıkmıştır?

  a) 1923 b)1924 c) 1928 d) 1934

  26- 1 Kasım 1928 tarihinde eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılap hareketi aşağıdakilerden hangisidir.

  a)Tevhid-i tedrisat kanununun kabul edilmesi

  b)Türk tarihi tetkik cemiyetinin kurulması

  c)Güzel sanatlar akademisinin kurulması

  d)Latin alfabesinin kabul edilmesi.

  27 -Aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonucunda meclis hükümeti sistemi terk edilerek kabine sistemine geçilmiştir?

  a) Cumhuriyetin ilanı b) Ankara’nın başkent olması

  c) Halifeliğin kaldırılması d) Saltanatın kaldırılması

  28- Aşağıdakilerden hangisi, Ankara’nın 13 ekim 1923’te başkent olmasının nedenleri arasında yer almaz?

  a) Ülkenin güvenli bir yerinde bulunması.

  b) Ülkenin her tarafıyla ulaşım ve haberleşme imkanının bulunması

  c) Ülkenin her köşesine hizmet götürmeye elverişli bir konumda bulunması.

  d) Saltanatın İstanbul’da bulunması.

  29- Misak’ı İktisadi nerede kabul edilmiştir?

  a) İzmir iktisat kongresinde b)Birinci beş yıllık kalkınma planında

  c) Teşvik’i sanayi kanununda d) Kabotaj kanununda

  30- Aşağıdakilerden hangisi, 1926 yılında medeni kanunun kabul edilmesiyle, Türk kadınına tanınan haklar arasında yer almaz?

  a)Birden fazla kadınla evlilik yasaklanmıştır.

  b)Boşanma halinde kadına haklar tanınmıştır.

  c)Miras hukukunda kadın erkek eşitliği sağlanmıştır.

  d)Kadına seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.

  31- Aşağıdakilerden hangisi İzmir iktisat kongresinde alınan kararlar arsında yer almaz?

  a)Milli bankaların kurulması sağlanacaktır.

  b)Yerli malı kullanımı teşvik edilecektir.

  c)Demiryolu yapımına önem verilecektir.

  d)Kapitülasyonlar hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

  32- Türkiye’de kadınlar hangi yılda seçme ve seçilme hakkına kavuştu?

  a)1927 b)1930 c)1933 d)1934

  33- “……..Türk çocuğu, atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

  Atatürk bu düşüncesine uygun olarak aşağıdakilerden hangisini kurmuştur?

  a) Türk tarih kurumu b) Hukuk Fakültesi

  c) Anadolu medeniyetleri müzesi d) Türk Standartları enstitüsü.

  34- Tarım alanında yapılan en önemli inkılap aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Öşür vergisinin kaldırılması

  b) Ziraat Bankasından çiftçilere düşük faizle kredi imkanının sağlanması

  c) Yeni tarım ürünlerinin yetiştirilmeye başlanması

  d) Tohum ıslahı, gübreleme ve makineleşmeye önem verilmesi

  35- Türkiye’de Madenlerin bulunması ve işletilmesi için hangi kurum kurulmuştur?

  a) İşbankası b) Etibank c) Sümerbank d) MTA

  36- Şeyh Sait İsyanına adı karıştığı için kapatılan parti hangisidir?

  a) Halk Fırkası b) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

  c) Serbest Cumhuriyet Fırkası d) Demokrat Parti

  37- Hangi olay ile Türkiye’de halkın çok partili hayata hazır olmadığı kesin olarak görülmüştür?

  a) 31 Mart Olayı b) Menemen Olayı c) Şeyh Sait İsyanı d) Aznavur İsyanı

  38- “ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde devlet eliyle yürütülmesi” olarak tanımlanan Atatürk’ün temel ilkesi hangisidir?

  a) Laiklik b) Halkçılık c) Devletçilik d) Liberalizm

  39- Şeyh Sait İsyanı ile aleyhimize sonuçlanan konu nedir?

  a) Boğazların yönetimi b) Azınlık hakları c) Musul’un geleceği d) Yabancı okullar

  40- Takriri Sukun Kanunu hangi olay nedeniyle çıkarılmıştır?

  a) Şeyh Sait İsyanı b) Menemen Olayı

  c) TBMM’e karşı ayaklanmalar d) Sevr Ant.

  41- Aşağıdaki inkılaplardan hangisi ilk önce gerçekleştirilmiştir?

  a) Cumhuriyetin ilanı b) Türk Medeni Kanunun kabulü

  c) Harf inkılabı d) Soyadı kanunu

  42- Aşağıdaki inkılaplardan hangisi farklı bir alandadır?

  a) İşbankası’nın kurulması b) Etibank’ın kurulması

  c) Aşar Vergisinin kaldırılması d) Tevhidi Tedrisat kanununun çıkarılması

  43- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanda yapılan inkılaplardan değildir?

  a) Soyadı Kanunu b) Şapka kanunu

  c) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması d) Medreselerin kaldırılması

  44- Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir?

  a) 23 Nisan 1920 b) 29 Ekim 1920 c) 29 Nisan 1923 d) 29 Ekim 1923

  45- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de çok partili hayata geçmek için kurulan siyasi partiler den değildir?

  a) Halk Fırkası b) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

  c) Serbest Cumhuriyet Fırkası d) İttihat ve Terakki Partisi

  46- Aşağıdakilerden hangisi ekonomi alanında yapılan bir çalışmanın sonucudur?

  a) Misakı İktisadi b) Misakı Milli c) Tevhidi Tedrisat d) Teşkilatı Esasi
   
 2. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,685
  Alınan Beğeniler:
  5,298
  Ödül Puanları:
  113
  Türk İnkılabı

  Soru 1. Aşağıda verilen inkılâplardan hangisi ile, ulusal egemenlik yanlıları ile saltanat taraftarları arasındaki çatışma ve tartışmalar sana erdirilerek yeni devletin rejimine açıklık getirilmiştir?

  A) Halifeliğin kaldırılmasıyla
  B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
  C) Medeni kanun’un kabul edilmesiyle
  D) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ile
  E) Evkaf ve şeriye mahkemelerinin kaldırılmasıyla
  Soru 2. Ulusal egemenliğin önündeki engel, aşağıdaki inkılaplardan hangisi ile ilk kez kaldırılmıştır?

  A) Kabine sistemi uygulamasına geçilmesiyle
  B) Saltanatın kaldırılmasıyla
  C) Cumhuriyetin ilanı ile
  D) Halifeliğin kaldırılması ile
  E) Medeni Kanun’un kabulü ile
  Soru 3.
  I. Medeni kanun’un kabulü
  II. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
  III. Şapka Kanunu’nun çıkarılması
  IV. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
  V. Halifeliğin kaldırılması
  Gelişmelerinden hangisi Türkiye’nin ümmet toplumundan, çağdaş bilimsel ve lâik bir topluma geçmeyi sağlayan inkılâplardan biridir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II

  C) Yalnız III D) Yalnız IV

  E) Yalnız V
  Soru 4. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 1924 yılında Mustafa Kemal’in bazı yakın arkadaşları tarafından kurulmuştur. Halifeliğin kaldırılmasının hemen ardından kurulan bu partinin tüzüğünde “Fırka, dine saygılıdır.” İfadesi yer almıştır.
  Buna göre bu partinin daha çok hangi düşüncedeki halktan taraftar bulması doğaldır?

  A) İnkılâp ve laiklik karşıtlarından
  B) Ordu mensuplarından
  C) İnkılâpları destekleyen halktan
  D) Kuva-yi Milliyecilerden
  E) Ulusçu akımı destekleyenlerden
  Soru 5. Medeni Kanun’un kabulü ile Türk kadınlarına verilen haklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) Resmi nikah yapma
  B) Mirastan eşit pay alma
  C) Seçme ve seçilme hakkı
  D) Şahitlikte erkeklerle eşit olma
  E) Boşanma hakkı
  Soru 6. Türk toplumunun eğitim sistemindeki ikiliği ortadan kaldırmaya yönelik bir inkılâp hareketidir. Çağın gereklerine ve Yeni Türk Devleti’nin yapısına ters düşen eski eğitim sistemi yerine yeni, çağdaş ve modern bir sistem getirilmeye çalışıldı. Halifeliğin kaldırıldığı gün bu konu da kabul edildi.
  Yukarıda anlatılan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
  B) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
  C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
  D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
  E) Takvim, saat, ölçü birimlerinde değişiklik yapılması
  Soru 7. Cumhuriyet döneminde yapılan aşağıdaki inkılâplardan hangisi Türk toplumunu çağdaşlaştırmaya yönelik bir inkılâp değildir?

  A) Kılık – kıyafet yasası
  B) Miladi takvimin kabulü
  C) Medreselerin kapatılması
  D) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
  E) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

  Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti’nin siyasal bağımsızlık kadar, ekonomik bağımsızlığa da önem verdiğinin göstergesidir?

  A) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması
  B) Kapitülasyonların kaldırılması
  C) Türkiye İş Bankası’nın kurulması
  D) Aşar vergisinin kaldırılması
  E) Ziraat Enstitüsü’nün açılması

  Soru 9. 1925 yılında aşar vergisinin kaldırılması ile ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ticaretten sağlanan geliri artırmak
  B) Köylüye ucuz kredi sağlamak
  C) Üretimi tarımdan sanayi sektörüne çekmek
  D) Ticareti geliştirmek
  E) Köylüyü ekonomik yönden ağır gelen bir yükten kurtarmak

  Soru 10. Türkiye Cumhuriyeti kuruluş yıllarında özel girişimcilerde yeterli sermayenin olmaması, bilgi birikiminin yetersiz olması, kamunun ve toplumun ihtiyaçlarını ucuz ve kısa sürede elde edebilme durumu aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir?

  A) Milliyetçilik B) Laiklik

  C) Devletçilik D) Cumhuriyetçilik

  E) İnkılâpçılık

  CEVAP ANAHTARI

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  B B E A C C D B E C
   
 3. skr46

  skr46 Üye Üye

  Katılım:
  8 Nisan 2007
  Mesaj:
  9
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum...
   
 4. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,685
  Alınan Beğeniler:
  5,298
  Ödül Puanları:
  113
  Türk İnkılabı

  liseler için sorularindir

  Bu da pdf dormatında başka sorular
  [​IMG]
   
 5. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  561
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  18
  Türk İnkılabı

  Saolun ellerinize sağlık
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş