1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Test Sosyal Bilgiler

'6. Sınıf Karma Testler' forumunda K@PT@N tarafından 31 Mart 2008 tarihinde açılan konu

 1. K@PT@N

  K@PT@N Misafir Ziyaretçi

  6. Sınıf SBS soruları

  1- Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir ?
  a- Bursa’nın en iyi okulu Dr. Ayten Bozkaya İlköğretim Okuludur
  b-Türkiye’nin en güçlü futbol takımı Beşiktaş’tır
  c- Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrilidir.
  d- En sevdiğim renk siyahtır

  2- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın ilk basamağıdır ?
  a- Hipotezler öne sürme
  b- Problemi hissetme ( sorunu belirleme )
  c- Hipotezleri test etme
  d- Sonuca ulaşma

  3- Aldığımız bir ürünün bozuk çıkması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz ?
  a- Tüketici derneğine başvurmak b- Dilekçe ile hakkımızı aramak
  c- Ürünü değiştirmek d- Satıcıyla kavga etmek

  4- Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olmanın sorumluluklarından biri değildir ?
  a- sinemaya gitmek b- vergi vermek c- oy kullanmak d- askere gitmek

  5- Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal bilimdir ?
  a- Fizik b- Matematik c- Geometri d- Tarih

  6- Aşağıdaki kurumlardan hangisinin sosyal bilimlere katkısı yoktur ?
  a- Türk Dil Kurumu b- Türk Tarih Kurumu
  c- Sosyal Sigortalar Kurumu d- Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi

  7- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematiksel konumunun bir özelliğidir ?
  A_ Türkiye’nin ortalama yükseltisi 1132 metredir.
  b- Türkiye Asya,Avrupa ve Afrika’yı birbirine bağlayan bir konumdadır
  c-Türkiye Başlangıç Meridyeni’nin doğusunda er alır
  d- Türkiye İstanbul ve Çanakkale gibi iki önemli boğaza sahiptir.

  8- Aşağıdakilerden hangisi bir harita çeşidi değildir ?
  a- Beşeri b- Fiziki c- Siyasi d- Taslak

  9- Aşağıdaki ölçekleri verilen haritalardan hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır ?
  a- 1/4000000 b- 1/100000 c-1/250000 d- 1/40000

  10-Aşağıdakilerden hangisi iklim ile ilgilenen bir bilim dalıdır ?
  a- Jeoloji b- Klimotoloji c- Epismotoloji d- jeomorfoloji

  11-Karasal iklimi aşağıda verilen illerin hangisinde görülmez ?
  a- Antalya b- Kars c- Erzurum d- Van

  12- Kutup İklimi Dünya üzerinde kutuplarda ve kutuplara yakın olan bölgelerde görülen bir iklimdir.Buna göre aşağıda yerlerden hangisinde Kutup İklimine rastlanmaz?
  a- Antartika b- Grönland c- Ekvator d- Kanada

  13- Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya ve Anadolu’nun Yerleşim yeri olarak seçilmesinin nedenlerinden biridir ?
  a- Bu topraklara yerleşmenin kutsal sayılması
  b- Buraların havasının daha temiz olması
  c- Bu topraklarda yırtıcı hayvan sayısının daha az olması
  d- Topraklarının verimli ve tarıma elverişli olması

  14- Anadolu Medeniyetler müzesi aşağıda verilen illerimizin hangisinde bulunmaktadır ?
  a- İstanbul b- Ankara c- İzmir d-Bursa

  15- Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da kurulan bir uygarlıktır?
  a- Frigler b- Urartular c- Sümerler d- Hititler

  16-Aşağıda uygarlık başkent eşleştirmeleri verilmiştir. Hangisi doğru değildir ?
  a- Frig-Grodion b- Lidy-Sard c- Asur-Ninova d- Babil-Efes

  17- …………………………. Tarihte bilinen ilk Türk Devleti’dir
  a- Osmanlı devleti b- Büyük Selçuklu Devleti
  c- Asya Hun Devleti d- Karahanlılar Devleti

  18-Aşağıdakilerden hangisi Orhun yazıtlarından biri değildir ?
  a- Bilge Kağan Yazıtı b- Tonyukuk Yazıtı
  c- Yolluğ Tigin Yazıtı d- Kültekin Yazıtı

  19- Hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarların kullandığı ünvanlardan biri değildir ?
  a- Kağan b- Han c- Hakan d- Pahişah

  20- Uygurların Maniheizm dinini kabul etmelerinin sonuçlarından değildir ?
  a- Yerleşik hayata geçmeleri
  b- Savaşçılık özelliklerini kaybetmeleri
  c- Hayvansal gıdaların yenmesinin yasaklanması
  d- Göçebe hayata devam etmeleri.

  21-Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Muhammed döneminin siyasi olaylarından değildir ?
  a- Veda Hutbesi b- Bedir savaşı c- Uhud Savaşı d- Hendek Savaşı

  22- Türklerin İslamiyeti kabul etmesinde ve Türk Arap ilişkilerinin gelişmesini sağlayan olay aşağıda verilenlerden hangisidir ?
  a- Pasinler Savaşı b- Talas Savaşı c- Dandanakan d- Kösedağ

  23- Karahanlılar Döneminin önemli iki yazılı edebiyat ürünleri olan Kutadgu Bilig ve Divan-ı Lügatı-t Türk kimler tarafından yazılmıştır?
  a- Firdevsi-Ali Şir Nevai b-Ahmet Yesevi-Edip Ahmet Yükneki
  c-Kaşgarlı Mahmut- Yusuh Has Hacip d- Hacı Bektaşi Veli- Mevlana

  24- 1071 yılında Bizans ile Büyük Selçuklu arasında olan Selçukluların zaferiyle ve Türklere Anadolu kapılarını açan savaş aşağıdakilerden hangisidir ?
  a- Dandanakan b- Miryekefalon
  c-Yassı Çimen d- Malazgirt

  25- Aşağıda verilen illerimiz hangisinde çinicilik ve seramik gelişmemiştir?
  a- Kırşehir b- Kütahya c- Çanakkale d- Bilecik

  26- Her yıl 21 mart tarihinde kutlanan yeni gün anlamına gelen ve baharın gelişini müjdeleyen olay aşağıda verilenlerden hangisidir ?
  a- Bahar şenlikleri b- Nevruz c- Toy şenlikleri d- Yuğ töreni

  27- Aşağıda verilenlerden hangisi tarıma destek veren kuruluşlardan biri değildir ?
  a-Devlet Su İşleri b- Toprak Mahsülleri ofisi
  c-Türkiye İş Bankası d- Tarım Kredi Kooperatifleri

  28- Bir yerde sanayi tesisinin kurulabilmesi için gerekli olan etmenlerden biri aşağıda verilmemiştir.
  a- Sermaye b- Hammadde c- Enerji d- Dağlık arazi

  29- Aşağıda verilenlerden hangisi bir vergi çeşidi değildir ?
  a- Eğlence b- Katma Değer c- İletişim d- Emlak

  30- Ülkemizde güneş enerjisinden hangi alanlarda faydalanılmamaktadır ?
  a- Seraların ısıtılması b- Konutların ısınmasında
  c- Araba Yakıtı olarak d- Suların ısıtılmasında

  31- Ülkemizde çay tarımı neden doğu Karadeniz Bölümünde yapılmaktadır?
  a- Karadeniz insanının çayı çok sevmesi
  b- İklim ve toprak yapısının uygun olması
  c- O bölgede başka ekonomik faaliyetin gelişmemesi
  d- Çay tarımının yapılmasının insanlarda alışkanlık haline gelmesi

  32- İlgi istek yetenekleri doğrultusunda iyi eğitim almış insana nitelikli insan denir.
  Aşağıda verilenlerden hangisi nitelikli bir insana ait özellik değildir ?
  a- İşini en iyi şekilde yapan b- Yeniliklere ve gelişmelere açıktır
  c- Daha üretken olur d- İşinde gösterdiği başarı kazandığı paraya
  göre değişir

  33- Mesleğini seçicek olan bir kişinin kendisine sorması gereken öncelikli soru aşağıdakilerden hangisidir ?
  a- Mesleğin kazancı ne kadardır ?
  b- Bu meslek yeteneklerime uygun mu ?
  c- Mesleği toplumdaki popülaritesi nedir ?
  d- Gelecekte bu meslek önemini koruyacak mı ?

  34- Aşağıda verilenlerden hangisi hizmet sektörü içersinde faaliyetlerden biri değildir ?
  a- Hayvancılık b- Bankacılık c- Ulaşım d- Sağlık

  35- Aşağıda verilen ülke ve ekonomik faaliyet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?
  a- İspanya-Turizm b- Kanada-orman ürünleri c- Almanya-petrol d- Finlandiya
  Telekominikasyon

  36- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin ihrac ettiği ürünlerden biridir ?
  a- Cep telefonu b- Kahve c- Suni Gübre d- Fındık
  37- Türkiye’nin 1932’de Milletler Cemiyetine 1937’de Sadabat Paktına 1945’de Birleşmiş Milletlere üye olması dış politikada nasıl bir siyaset izlendiğini gösterir ?
  a- İşgalci ve yayılmacı b- Barış yanlısı
  c- Başka ülkeleri tanımadığı d- Uzlaşmaz bir tavır içersinde olduğu

  38-Aşağıda verilen hangisinde Türk Nüfusu fazladır ?
  a- Kamerun b- Madagaskar c- Brezilya d- Almanya

  39- Aşağıdaki verilenlerden hangisi bir Türk Cumhuriyeti’dir ?
  a- Afganistan b- Pakistan c- Kazakistan d- Ermenistan

  40- Aşağıda verilenlerden hangisi bir çevre sorunu değildir ?
  a- Güneş tutulması b- Hava kirliliği
  c- Küresel ısınma d- Erozyon

  41- Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası etkileşimi sağlayan etkinliklerden biri değildir ?
  a- 23 Nisan çocuk şenliği b- Olimpiyat oyunları
  c- Dünya Futbol şampiyonaları d- F1 yarışları

  42-“Demokrasilerde hiçbir kişi aileye zümreye ve sınıfa ayrıcalık tanınamaz”ifadesi
  I. Monarşi
  II. Oligarşi
  III. Teokrasi
  Rejimlerinden hangisine veya hangilerine yönelik eleştiriler getirmektedir ?
  a- Yalnız II b- I ve II c- I ve III d- II ve III

  43- I İspanya
  II. İtalya
  III. Suudi Arabistan
  Yukarıdaki ülkelerin yönetim biçimleri en doğru şekilde aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir ?
  I II III
  a- Cumhuriyet Meşrutiyet Mutlakiyet
  b- Cumhuriyet Mutlakiyet Meşrutiyet
  c- Meşrutiyet Cumhuriyet Mutlakiyet
  d- Meşrutiyet Mutlakiyet Cumhuriyet

  44- I. Yaşama Hakkı
  II. Sağlık Hakkı
  III. Seçme ve Seçilme Hakkı
  IV. Kişi dokunulmazlığı hakkı
  Yukarıdaki haklardan hangisi insanların belli bir yaşa geldikten sonra kullanabileceği haklardandır ?
  a- I b- II c- III d- IV

  45- Aşağıdakilerden hangisi Dünya Tarihinde Demokrasinin gelişimini katkıda bulunan belgeler arasında yer almaz ?
  a- Manga Carta b- Kanuni Esasi
  c- Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi d- Sevr Barış Ant.

  46- Demokraside devletin görevlerinden biride insanlara doğal haklarını korumaktır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu doğal haklar arasında yer almaz ?
  a- Telif ve patent hakkı
  b- Dşünce özgürlüğü
  c- Yaşama Hakkı
  d- Mülkiyet ve Miras Hakkı

  47- Osmanlı Devletinde 19. yy.da kızların devam edebilmesi için birçok okul açılmış. Kadınlar ebelik ve öğretmenlik gibi alanlarda eğitim almaya başlamışlardır. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir ?
  a- Kadınların siyasi haklar elde ettiğine
  b- Kadınların eğitimine önem verildiğine
  c- Avrupa ülkeleri üzerinde etkili olduğuna
  d- Askeri eğitimin arttırılmak istendiğine

  48- “Bir toplum bir millet erkek ve kadın denilen iki cinsten oluşur. Mümkün müdür ki bir kitlenin bir parçasını ilerletelim. Diğerini görmezden gelelim de kitlenin tümü ilerlemeye imkan bulabilsin?” Atatürk’ün yukarıdaki sözünde Türk Milletinin ilerlemesinin aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesiyle mümkün olacağını savunmuştur ?
  a- Kadın erkek eşitliğini
  b- Ekonomik kalkınmanın
  c- Bilimsel çalışmalara ağırlık verilmesini
  d- Merkez yönetimin güçlenmesinin

  49- Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesini sağlayan olaylar aşağıdaki sosyal bilimlerden hangisinin konusudur?
  a- Sosyoloji b- Psikoloji c- Tarih d- Coğrafya

  50- İletişim alanında en sık kullandığımız araçlardan biri telefondur. Telefon kullanımıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
  a- Acil durumlardan kullanılmalı
  b- Önemli telefon numaraları herkes tarafından bilinmeli
  c- Uçak otobüs gibi ulaşım araçlarında kapalı tutulmalı
  d- Hatlar uzun süre meşgul edilmeli

  51- Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin bu eserden doğan haklarına ne ad verilir ?
  a- Telif hakkı b- Yayın hakkı c- Patent hakkı d- Marka hakkı

  52- Satın almayı düşündüğünüz bir kitabın korsan yayın olup olmadığını nerden anlarsınız ?
  a- Yazarına bakarak b- Yayınevine bakarak
  c- Bandrolüne bakarak d- Kitabın baskı kalitesine bakarak

  53- I. Gönüllü olmak
  II. aile bireyleri ve akrabalarından izin almak
  III. Akli dengesi yerinde olmak
  IV. 18 yaşını doldurmuş olmak.
  Yukarıda verilenlerden hangisi organ bağışı yapmanın koşulları arasında yer almaz ?
  a- I b- II c- III d- IV

  54- Cumhuriyet öncesi geri kalmışlığın nedeninin bilim ve teknolojiden ayrılmak olduğunu ifade den Atatürk bu nedenle çağdaş, uygar ve kalkınmış bir ulus olarak neye önem vermemiz gerektiğini vurgulamış olabilir ?
  a- Nüfusumuzun artmasına b- Savunma sanayine
  c- Bilimsel çalışmalara d- Komşularımızla ilişkilerimize

  55- Milli mücadelenin kazanılmasının yanı sıra yeni kurduğu devleti çağdaşlaşma yolunda hızla yeniden yapılandıran Atatürk’ün bu başarılarındaki en önemli rehberi nedir ?
  a- Çalışkanlığı b- Cesareti c- Kitapları d- Akılcılık ve Bilim


  CEVAP ANAHTARI

  1-C 16-D 31-B 46-A
  2-B 17-B 32-D 47-B
  3-D 18-C 33-B 48-A
  4-A 19-D 34-A 49-C
  5-D 20-D 35-C 50-D
  6-C 21-A 36-D 51-A
  7-C 22- B 37-B 52-B
  8-D 23-C 38-D 53-B
  9-D 24-D 39C 54-C
  10-B 25-A 40-A 55-D
  11-A 26-B 41-A
  12-C 27-C 42-B
  13-D 28-D 43-C
  14-B 29-A 44-C
  15-C 30-C 45-D
   
 2. K@PT@N

  K@PT@N Misafir Ziyaretçi

  SBS TEstleri

  6 SINIF SOSYAL BİLGİLER

  1-Görüş kişiye göre değişir ve doğruluğu tartışılabilir; olgu ise değişmez ve doğruluğu kesin olan bilgidir.
  Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi değildir.
  a) Türkiye Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlar
  b) Atatürk Türk Tarih Kurumunu,Türk tarihinin bütün yönleriyle araştırılması amacıyla kurulmuştur.
  c) İzmir Ege Bölgesinde yer alan bir şehrimizdir.
  d) Dünya’nın en güzel şehri Bursa’dır.

  2- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın basamaklarından birini ifade etmez.

  a) Öğretmenimiz araştırma ödevimiz için “merak ettiğiniz bir konu seçin” dedi.Ben küresel ısınma konusunu seçtim.
  b) Küresel ısınma ile ilgili tahminlerimi bir dosya haline getirerek ödevimi teslim ettim
  c) Küresel ısınma ile ilgili kaynaklardan ve internetten araştırmalar yaptım.
  d) Küresel ısınma ile ilgili bilgileri bir araya getirerek bir rapor hazırladım.

  3- Çevremizde Karşılaştığımız sorunlara aşağıdakilerden hangisi çözüm olabilir.

  a) Sorunu çıkaranlara kızıp bağırmak
  b) Sorunumuzun çözülmesi için ağlamak
  c) Tüketici mahkemesine başvurmak
  d) Sorunu çıkaranlara zarar vermek

  4- Sosyal bilgiler dersi gören ve bilinçli bir vatandaş olan Ali aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

  a) Tüketici mahkemesine başvurarak hakkını arar
  b) Doğal çevreyi korur ve gelişmesine katkı sağlar
  c) Trafik kurallarına uymayanları uyarır
  d) Atıklarını arıtmadan dereye bırakan fabrikanın çaresi olmadığını söyler

  5- Atatürk’ün sosyal bilimlerin gelişmesi için kurduğu kurumlar arasında hangisi yer almaz

  a) T.D.K
  b) D.T.C.F
  c) T.Y.K
  d) Türk hava kurumu

  6- Aşağıdakilerden hangisi Eşit boyutlardaki kağıtlara çizilmiş haritalardan ölçeği büyük olan haritanın özelliklerinden değildir.

  a) Ayrıntıyı gösterme gücü azalır.
  b) Gösterdiği alan daralır
  c) Ölçeğin paydası küçülür
  d) Küçültme oranı azalır


  7- Aşağıdaki sözlerden hangisi bir yerin iklimini ifade eder?

  a) Sabah çok yağmurluydu fakat öğleden sonra güneş açtı.
  b) Hafta sonu yağmurun ülkemizi terk etmesi bekleniyormuş.
  c) Bizim buralarda yazlar çok sıcak ve kurak geçer
  d) Hafta boyunca yağan yağmurun yarından itibaren yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.

  8- İzmir ile Van yanı enlem üzerinde yer almasına rağmen iklim özellikleri farklıdır.
  Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenidir.

  a) Doğuya gidildikçe yükseltinin ve karasallığın artması
  b) Boylamlarının farklı olması
  c) Güneş ışınlarının İzmir’e daha dik açıyla gelmesi
  d) Doğal bitki örtülerinin farklı olması

  9- İklim koşulları aşağıdakilerden hangisini etkiler

  a) Yeraltı kaynaklarını
  b) İnsanların giysilerini bitki örtüsünü
  c) Dağların uzanışını
  d) Kara ve denizlerin dağılışını

  10- Yerleşik hayata geçen insanlar öncelikle su kaynakları ve verimli düzlük arazilerde yerleşmişlerdir.
  Bu bilgiye göre ilk yerleşim yerleri seçilirken öncelikle neye önem verilmiştir.

  a) Ticaret yolları özerinde olmasına
  b) Saldırılara karşı korunaklı bir yer olmasına
  c) Tarım için elverişli olması
  d) Yer altı kaynakları bakımından zengin olmasına

  11- Aşağıdakilerden hangisi Türk topluluklarının orta Asya’dan göç etmelerinin nedenlerinden biri değildir.

  a) Çinlilerin baskıları
  b) Türk boyları arasındaki iç mücadeleler
  c) Kuraklık ve otlakların yetersiz kalması
  d) Yeni yerler keşfetme isteği

  12- Asya (Büyük) Hun Devleti en Parlak dönemini hangi hükümdar zamanında yaşamıştır.

  a) Teoman
  b) Bilge Kağan
  c) Mete Han
  d) Atilla
  13- Türk tarihinin ve edebiyatının en eski ve önemli yazılı kaynakları Orhun yazıtlarıdır.
  Bu yazıtlar aşağıdakilerden hangisi adına dikilmemiştir?
  a) Tonyukuk
  b) Bumin Kağan
  c) Kültigin
  d) Bilge Kağan

  14- I. Saray ve tapınak gibi kalıcı eserler yapmışlardır.
  II. Gelişmiş bir yazı ve takvim Kullanmışlardır.
  III. Tarımsal üretime önem vermişlerdir.
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türklerin yerleşik hayata geçtiğinin kanıtıdır?

  a) yalnız I b) yalnız II c) I ve III d) I , II ve III

  15- Aşağıdakilerden hangisi Türkler ile İslamiyet’i kabul etme nedenlerinden Biri değildir.

  a) Talas savaşından sonra Türkler ile Araplar Arasındaki ilişkilerin gelişmesi
  b) Türklerde İslamiyet’ten önce de tek Tanrı inancının Yaygın olması
  c) İslamiyet’teki Kurban,ahiret,cennet ve cehennem gibi kavramları Gök Tanrı inancında da yer alması
  d) Türklerin halifeliği ele geçirmek istemeleri

  16- Türklerde Kölelik ve soyluluk yoktu. Kişi başarılı ise en üst görevlere kadar gelebilirdi.
  Bu durum sosyal hayatla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini gösterir?
  a) Toplumsal alanda eşitlik olduğunu
  b) Hukuka dayalı yönetim tarzı olduğunu
  c) Kağanın yetkilerinin sınırlı olduğunu
  d) Yerleşik hayata geçtiklerini.

  17- Ülkemizde tarım ürünü çeşitliliğinin fazla olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

  a) Ülkemizin Asya ile Avrupa arasında bir Köprü durumunda olmasına
  b) İklim çeşitliliğinin fazla olmasına
  c) Teknolojik gelişmelerin fazla olmasına
  d) Nüfus miktarının fazla olmasına

  18- Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi sanayi bitkileri arasında yer alır

  a) Nohut
  b) Mısır
  c) Şeker pancarı
  d) İncir

  19- Aşağıdakilerden hangisi ormanlarımızın faydalarından biri sayılmaz

  a) Hava kirliliğini önler
  b) Erozyonu önler
  c) Orman ürünleri sanayine ham madde sağlar
  d) İnsanların ev yapabilmek için kendilerine arsa açmalarını sağlar

  20- Aşağıdakilerden hangisi kümes hayvanları arasında yer alır?

  a) Keçi
  b) Sığır
  c) Kaz
  d) Arı

  21- Modern tavuk çiftliklerinin özellikle büyük kentlerin yakınında gelişme göstermesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Tüketici nüfusun daha fazla olması
  b) İklimin uygun olması
  c) Bitki örtüsünün elverişli olması
  d) Sanayinin gelişmiş olması

  22- Ülkemizdeki akarsuların hidroelektirik potansiyeli fazladır.
  Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Ülkemizde bitki örtüsünün gür olması
  b) Yeryüzü şekillerinin engebeli ve yüksek olması
  c) Suyun tarım alanlarını sulamada kullanılması
  d) Elektrik enerjisi elde etmede kullanılması

  23- Sanayi tesislerinin yoğun olarak bulunduğu yerlerde aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunması gerekli değildir?

  a) Ham maddeye yakın olması
  b) Bitki örtüsünün gür olmasına
  c) Nitelikli iş gücünün bulunmasına
  d) Ulaşım yallarına yakın olmasına

  24- Cam,seramik,çimento,tuğla fabrikaları aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin içinde yer alır?

  a) Orman ürünleri sanayi
  b) Maden sanayi
  c) Toprak ürünleri sanayi
  d) Kimya sanayi

  25- Ülkemizdeki akarsulardan hangi alanda yararlanılamamaktadır?

  a) Enerji üretimi
  b) Sulama
  c) Yolcu taşımacılığı
  d) Balıkçılık

  26- Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biri değildir?

  a) Su gücü
  b) Güneş enerjisi
  c) Rüzgar enerjisi
  d) Doğal gaz

  27- Aşağıdakilerden hangisi ihraç ettiğimiz ürünler arasında yer almaz?

  a) Tarım ürünleri
  b) Tekstil ve konfeksiyon ürünleri
  c) Petrol ve Petrol ürünleri
  d) Canlı hayvan ve hayvansal ürünler

  28- Aşağıdakilerden hangisi en fazla ithalat yaptığımız ülkeler arasında yer almaz?

  a) Almanya
  b) ABD
  c) İtalya
  d) Bangladeş

  29- I. Başkenti Astana’dır.
  II. Ekonomisinde tarım ve hayvan ürünleri önemli yer tutar.
  III. Ekvatoral iklim görülür.
  Yukarıdaki özelliklerden hangileri Kazakistan Cumhuriyeti’ne aittir?

  a) Yalnız I. b) Yalnız II. c) II. ve III d) I ve II

  30- Aşağıdakilerden hangi yönetim şekli devletin dini kurallara dayanılarak yönetilmesi şeklidir?

  a) Teokrasi
  b) Monarşi
  c) Oligarşi
  d) Cumhuriyet

  CEVAPLAR
  1-D 2-B 3-C 4-D 5-D 6-A 7-C 8-A 9-B 10-C 11-D 12-C 13-B 14-C 15-D

  16-A 17-B 18-C 19-D 20-C 21-A 22-B 23-B 24-C 25-C 26-D 27-C 28-D 29-D 30-A
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş