1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Saltanatın Kaldırılması Cumhuriyetin İlanı ve Halifeliğin Kaldırılması

'Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar' forumunda erkanisanmaz tarafından 1 Mart 2007 tarihinde açılan konu

 1. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,760
  Alınan Beğeniler:
  5,356
  Ödül Puanları:
  113
  A. ÇAĞDAŞLAŞMA VE UYGARLIK
  Kültür: Bir toplumda gelenek halinde süregelen her türlü duygu, düşünce, dil, yaşayış, sanat, varlıklarının bütününe kültür adı verilir.
  Uygarlık (Medeniyet): insanların toplu olarak daha iyi şartlarda yaşamak için gösterdikleri çaba ve bu çabanın sonuçlarının tamamına uygarlık denir. Kültür milli, uygarlık ise evrensel bir olgudur.
  Çağdaşlaşma:Aklın ve bilimin rehberliğinde, içinde bulunulan çağın gereklerine uyacak şekilde düşünce ve teknik alanlardaki yenilikleri gerçekleştirmeye çağdaşlaşma denir.
  Türk devletinin yaşanılan zamana uyum sağlaması gerekliydi. Bundan dolayı temel İlke ve fikirleri bizzat Atatürk tarafından konulan bir çağdaşlaşma hamlesi başlatıldı. Atatürk, uygarlıktan geri kalan bir milletin yok olmakla karşı karşıya kalacağını belirtmiştir. Türk İnkılabının yapılması sonucu yeni bir devlet ortaya çıkmıştır. Türk İnkılabının gerçekleşmesinde batı medeniyeti örnek alınmış ancak körü körüne taklit edilmemiştir. Türk İnkılabının her yönden başarıya ulaşması işgal altındaki birçok ülke için örnek olmuştur. Bu durum Türk İnkılabının evrensel yönünü göstermektedir.
  Türk İnkılabı, içte saltanat ve Osmanlı Hükümetine; dışta da işgalci güçlere karşı yapılmıştır. Bu nedenle Türk İnkılabı sonucunda milli bağımsızlık ve milli egemenlik birlikte gerçekleştirilmiştir.
  B. SİYASAL ALANDA INKILAP
  1. Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
  Saltanatın kaldırılmasının nedenleri:
  1. 20 Ocak 1921 'de kabul edilen anayasada “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesi benimsenmişti. Buna göre, saltanatın milli egemenlik İlkesine ters düşmesi,
  2. İtilaf Devletlerinin Lozan Barış Konferansı'na TBMM ile birlikte Osmanlı Hükümetini de davet etmişlerdi. TBMM'nin Anadolu halkının tek temsilcisi olmasından dolayı iki başlılığın ortadan kaldırılmak istenmesi.
  3. Padişah ve İstanbul Hükümetinin Milli Mücadelenin aleyhinde çalışmalar,
  Bu nedenlerle 1 Kasım 1922'de kabul edilen bir kanunla Saltanat ve halifelik birbirinden ayrılarak saltanat kaldırıldı. Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin bu kararın ardından İstanbul'dan ayrıldı.
  Halkın henüz büyük değişikliklere hazır olmaması ve İngilizlerin kendilerine sığınan Vahdettin'in halifelik gücünü kullanmaması için saltanatın kaldırılmasına rağmen halifelik kaldırılmamıştır.
  Saltanatın kaldırılmasının sonuçları:
  1. Osmanlı Hükümeti ortadan kaldırılarak ülkede iki Hükümetin bulunmasından doğan çift başlılık sorunu sona erdirildi. TBMM ülkede yönetimi eline aldı.
  2. Milli egemenliğin gerçekleşmesi için büyük bir adım daha atılmış oldu.
  3. Laikliğe geçiş için önemli bir adım atıldı.
  4. Cumhuriyetin ilanı kolaylaştı.

  1. Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)
  Mustafa Kemal Paşa Milli Mücadele döneminde attığı her adımda halkın desteğini sağlamaya çalışmıştı. 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılması ile yeni Türk devleti kurulmuş oluyordu. Bu devlet milli egemenlik İlkesine dayalı idi.
  Lozan Barış Konferansı sırasında iç politikada izlenecek konular gündeme geldi. Bu konular bazı milletvekilleri arasında tartışmalara yol açtı. İtilaf Devletleri bu durumdan faydalanmaya çalıştılar. Savaş durumu yeniden gündeme geldi.
  Bunun üzerine TBMM, 1 Nisan 1923'te meclisi yenilemek için yeni bir milletvekili seçiminin yapılmasına karar verdi. Yapılan seçimler sonunda ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Lozan Antlaşması'nı bu meclis onayladı.
  Birinci TBMM (1920-1923) Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren ve vatanı kurtaran meclisti. İkinci TBMM (1923-1927) ise inkılapları gerçekleştiren meclis oldu. Cumhuriyetin ilanı da ikinci TBMM tarafından gerçekleştirildi.
  Cumhuriyetin ilan edilmesinin nedenleri şunlardı:
  1. Milli egemenliğinin gerçekleşmesine en uygun rejimi cumhuriyetti.
  2. 1923'te Hükümetin istifa etmesiyle yeni bir Hükümetin kurulması gerekiyordu. Ancak Meclis hükümeti sistemine göre yeni bir Hükümetin oluşturulması çok güçtü. Bu krizi aşmak için meclis hükümeti sistemi yerine kabine Hükümeti sistemine geçilmesi gerekiyordu. Bu da ancak cumhuriyetin ilanı ile mümkün olabilirdi.
  3. Saltanatın kaldırılmasından sonra devlet başkanlığı ve devletin rejimi sorunu ortaya çıkmıştı. Bu sorun da cumhuriyet yönetiminin ülkeye getirilmesiyle çözümlenebilirdi.
  29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları tarafından Cumhuriyet ilan edildi. Bu yönetim değişikliği anayasaya eklendi.
  Cumhuriyetin ilanın sonuçları;
  1. Cumhuriyet'in ilanı ile yeni Türk devletinin adı konulmuş ve yönetim biçimi belirlenmiştir.
  2. Cumhurbaşkanlığı görevi ortaya çıkmış ve TBMM tarafından İlk cumhurbaşkanı olarak TBMM Başkanı Gazi Mustafa Kemal seçilmiştir. Böylece devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiştir. İlk başbakan da İsmet (İnönü) Paşa olmuştur.
  3. Meclis hükümeti sistemi yerine kabine hükümeti sistemi getirilerek hükümet kurma işleri kolaylaşmış böylece meclisin yürütme işlevi hızlanmıştır. Artık TBMM Hükümeti yerine, Cumhuriyet hükümetleri kurulmaya başlanmıştır.
  4. “Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması” İlkesi hayata geçirilmiştir.
  5. Mustafa Kemal Paşa “En büyük eseri olarak” cumhuriyeti göstermiştir.

  3. Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
  Hz. Peygamber (SAV), yaşadığı dönemde hem dinin hem de devletin başında bulunuyordu. Onun vefatından sonra devletin başına geçen kimselere halife denilmiştir. Halifeler, Hz. Peygamberin siyasi vekilleridir, dini yetkileri yoktur.
  İlk dört halife seçimle göreve gelmişlerdir. Emeviler döneminden itibaren halifelik babadan oğula geçen bir saltanat haline dönüşmüştür. Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferinin ardından Halifelik Osmanlı padişahlarına geçmiştir. Osmanlı Devleti, İslam dünyasının lideri olmuştur.
  1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldığı halde, devlet işlerine karışmayacağı düşüncesi ve halkın bağlılığı dikkate alınarak halifelik kaldırılmadı. Osmanlı ailesinden Abdülmecit Efendi TBMM tarafından halife seçildi.
  Abdülmecit Efendi, Osmanlılarda padişah olmadığı halde halife olan tek kişidir.
  Halifeliğin kaldırma nedenleri:
  1. Milliyetçilik ve milli egemenlik düşüncesi üzerinde kurulmuş olan yeni Türk devletinin yapısıyla saltanat ve halifeliğin bağdaşmaması,
  2. Halife Abdülmecit Efendinin Hükümetin talimatlarının dışına çıkmaya ve devlet başkanı gibi hareket etmeye başlaması.
  3. Yapılacak inkılap çalışmalarının önünde halifeliğin bir engel gibi görünmesi vb. nedenlerle 3 Mart 1924'te halifelik kaldırıldı.
  Halifeliğin kaldırmasının sonuçları:
  1. Laik devlet yapısının oluşturulması için en önemli adım atıldı.
  2. İlerde yapılacak inkılaplara uygun bir ortam hazırlandı.
  3. Milli egemenlik daha da güçlendi.
   
 2. Performans

  Performans Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  26 Ocak 2007
  Mesaj:
  1,551
  Alınan Beğeniler:
  46
  Ödül Puanları:
  38
  İnkılap nedir?
  Köhneleşen müesseseleri zorla kaldırarak yerine yeni müesseseler kurmaktır. İnkılabın olabilmesi için ihtilal olması gerekmektedir
  M. Kemal’in Türk İnkılabındaki amacı nedir?
  Türkiye’yi çağdaş milletler seviyesine çıkarmaktır.
  1 Kasım 1922de Saltanat niçin kaldırılmıştır?
  Amasya genelgesinde ilk defa milli egemenlikten ve milli bağımsızlıktan bahsedilmiş ve millet egemenliğine dayanan bir devlet kurulacağının sinyalleri verilmişti.
  23 Nisan 1920de TBMM’nin açılması ile “Hakimiyet kayıtsız şartsız millete” verilmişti.
  Saltanat yönetimi ile millet egemenliği birbirine uyuşmuyordu. Bu yüzden kaldırılması gerekliydi.Fakat o sırada milli mücadelede saltanat yanlıları olduğu için kaldırılmamış, hilafet ve saltanatın durumu daha sonraya bırakılmıştı.
  Saltanatı kaldırma fırsatı nasıl ortaya çıktı?
  Kurtuluş savaşı kazanılarak Mudanya ateşkes anlaşması imzalandıktan sonra kesin barış için Lozan Konferansına İtilaflar ikilik çıkması için Osmanlı Hükümeti ve TBMM’yi beraber çağırınca 1 Kasım 1922de saltanatla hilafet ayrılarak saltanat kaldırıldı
  Son hükümdar Vahdettin 17 Kasımda ülkeyi terk edince halife olarak Abdülmecit seçildi
  Cumhuriyetin ilan edilmesi niçin gerekliydi?
  23 Nisan 1920de TBMM’nin ilanı ile millet egemenliğine dayanan bir yönetime geçilmişti. Bu milletin hükümeti var fakat ne devletinin adı belliydi ne bir devlet başkanı vardı. Özellikle saltanatın kaldırılması ile bir belirsizlik olmuştu.
  Cumhuriyeti ilan etme fırsatı nasıl doğdu?
  Meclis hükümeti sistemiyle yönetilirken Ali Fethi Okyar hükümetinin 25 Ekimde istifa etmesi ve yeni hükümetin kurulamaması üzerine M. Kemal Çankaya’da arkadaşları ile görüşerek sorunun meclis hükümeti sistemi olduğunu belirterek kabine sistemine geçilmesini belirtmiş ve “Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz” diyerek Anayasada değişiklik yaparak “Türk Devletinin hükümet biçimi Cumhuriyettir” maddesini koydu.
  29 Ekim 1923te meclisteki konuşmasından sonra ise Cumhuriyeti ilan etti.
  Ayrıca Meclis hükümeti sisteminden Kabine sistemine geçildi. Buna göre Cumhurbaşkanı Başbakanı görevlendirecek başbakan bakanları seçtikten sonra bunu Cumhurbaşkanı onaylayacaktı.
  Yeni Başbakan ve Cumhurbaşkanı kimler olmuştur?
  Mecliste yapılan oylamadan sonra M. Kemal Türk devletinin Cumhurbaşkanı seçilmiş ve M. Kemal hükümeti kurma görevini İsmet İnönü’ye vererek o da başbakan olmuştur. Meclis Başkanlığına da Fethi Bey seçilmiştir.
  Halife kimdir?
  Hz Muhammet öldükten sonra yerine geçen devlet başkanlarına halife denilmiştir. Hem dini hem de siyasi yetkileri vardır.
  Osmanlıya halifelik nasıl geçmiştir?
  İlk dört halife seçimle işbaşına gelmişti. Fakat Emeviler döneminde saltanat şekline dönüştü. Emevilerden sonra Abbasiler daha sonra da Memlukler halife oldu. Yavuz’un 1517deki Mısır seferinden sonra ise halifelik Osmanlıya geçerek Yavuz halife olmuş ve teokratik bir yönetim başlamıştır.
  Halifelik niçin kaldırıldı?
  1 Kasım 1922 de Saltanat kaldırıldıktan sonra 17 Kasım da Vahdettin ülkeyi terk edince Abdülmecit halife seçilmiş ancak siyasi işlere karışılmaması istenmişti. Halife bu söylenenlere uymayınca tehlikeli olmaya başlamış ve laikleşmek için kaldırılmıştır.
  Halifeliğin kaldırılması ile çıkabilecek bir iç kargaşa önlenmiş olmaktaydı.
  Türkiye’de idari yapıda değişiklikler olmuştur. 1921 anayasasından sonra 1924 anayasası hazırlanmış buna göre ülke il-ilçe-bucak-köy diye bölümlere ayrılmıştır.
  Ankara niçin başkent seçilmiştir?
  1)Ankara 27 Aralık 1919dan itibaren Temsil heyetinin merkezi durumundaydı.
  2)TBMM de Ankara da açılmıştır.
  3)Türkiye’nin merkezi durumundaydı.
  4)Askeri ve coğrafi bakımından başkent olmaya uygundu.
  Bu yüzden 13 Ekim 1923de Anayasada değişiklik yapılarak başkent yapılmıştır.
   
 3. nolurüyeolim

  nolurüyeolim Yeni Üye Üye

  Katılım:
  3 Ocak 2009
  Mesaj:
  1
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  :)[/font]TEŞEKKÜRLER HOCAM
   
 4. necdet.21

  necdet.21 Yeni Üye Üye

  Katılım:
  4 Eylül 2007
  Mesaj:
  2
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
 5. furkankaya1995

  furkankaya1995 Meşhur Osmanlı Arması Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2008
  Mesaj:
  620
  Alınan Beğeniler:
  5
  Ödül Puanları:
  18
  çok teşekkürler ii olmuş. ;D
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş