1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Osmanlı ve Komşularımız

'Türk Tarihinde Yolculuk Testleri' forumunda sevimli tarafından 23 Nisan 2007 tarihinde açılan konu

 1. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  561
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  18
  OSMANLI KÜLTÜR UYGARLIK ve TÜRKİYE’NİN KOMSULARI


  1)Aşağıdakilerden hangisi Çin sınırları içerisindedir?
  a)Özbekistan b)Doğu Türkistan c)Nahcivan d)Karadağ

  2)Aşağıdakilerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
  a)Özbekistan-Taşkent c)Kırgızistan-Bişkek
  b)Türkmenistan-Aşkabat d)Azerbaycan-Nahcivan

  3)Aşağıdakilerden hangisi bağımsız Türk Cumhuriyetlerinden değildir?
  a)Afganistan b)Türkmenistan c)Kırgızistan d)Özbekistan

  4)Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama amacına ne ad verilir?
  a)Megalo idea b)EOKA c)Enosis d)Arz-ı Mev’ud

  5)Tarihte,Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan topraklara ne ad verilmiştir?
  a)Mezopotamya b)Çukurova c)Maveraünnehir d)Kapadokya

  6)Aşağıdakilerden hangisi bize komşu olmayan bir ülkenin başkentidir?
  a)Sofya b)Şam c)Atina d)Kabil

  7)Caber kalesi hangi ülkededir?
  a)İran b)Suriye c)Irak d)Yunanistan

  8)Aşağıdakilerden hangisi Azerbaycan sınırları içinde yer alan özerk cumhuriyettir?
  a)Tiva b)Saha c)Dağlık Karadağ d)Makedonya

  9)Kazakistan’da bulunan Türk dünyasının ortak üniversitesi konumundaki üniversitenin adı nedir?
  a)Kaşgarlı Mahmud b)Ahmet Yesevi c)Edip Ahmed d)Yusuf Has Hacib

  10)K.K.T.C kaç yılında kuruldu?
  a)1982 b)1983 c)1884 d)1999

  11)Silah yapımıyla sorumlu ocak hangisidir?
  a)Humbaracılar b)Lağımcılar c)Topçular d)Cebeciler

  12)Osmanlılarda mahkeme başkanlarına ne ad verilirdi?
  a)Müderris b)Kazasker c)Kadı d)Müftü

  13)”Kitab-ı Bahriye” kimin eseridir?
  a)Piri Reis b)Ali Kuşçu c)Seydi Ali Reis d)Yunus Emre

  14)Gelirleri direk olarak devlete kalan topraklara ne ad verilir?
  a)Paşmaklık b)Mukataa c)Yurtluk d)Ocaklık

  15)Aşağıdakilerden hangisi devlet topraklarından değildir?
  a)Has b)Zeamet c)Vakıf d)Tımar

  16)Padişah adına devlet işlerini kim yürütürdü?
  a)Şeyh’ül islam b)Müderris c)Nişancı d)Vezir-i azam

  17)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahlarının kullandığı ünvanlardan değildir?
  a)Kral b)Bey c)Gazi d)Hüdavendigar

  18)Önemli devlet işlerinin görüşüldüğü ve karara bağlandığı yere ne ad verilir?
  a)Enderun b)Divan-ı Hümayun c)Divan-ı Hikmet d)Hükümet

  19)Sınır boylarında düşman hakkında bilgi toplamak,orduya yol açmak ve fırsatını bulduğunda saldırı düzenlemek ile görevli askerlere ne ad verilirdi?
  a)Şövalye b)Sipahi c)Akıncı d)Fedai

  20)Medrese hocalarına ne ad verilirdi?
  a)Öğretmen b)Muallim c)Müdür d)Müderris

  21-Osmanlı devleti ile İtalya arasında meydana gelen Trablusgarp savaşı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle sona ermiştir?
  a) Londra antlaşması
  b)Uşi antlaşması
  c)Atina antlaşması
  d)İstanbul antlaşması

  22-Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya savaşının başlangıcında ittifak devletleri tarafında yer alırken, daha sonra saf değiştirerek itilaf devletleri tarafına geçmiştir?
  a)Almanya
  b)Avusturya-Macaristan
  c)Bulgaristan
  d)İtalya

  23-I. Dünya savaşını başlatan olay aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
  a) Almanya’nın Fransa’ya ait olan Alsas- Loren bölgesini ele geçirmesi.
  b) Rusya’nın Avusturya Macaristan imparatorluğuna savaş açması.
  c) İngiltere’nin Mısır’ı kesin olarak işgal ettiğini bildirmesi
  d) Avusturya- Macaristan veliaht’ının sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi

  24-Osmanlı devleti I. Dünya savaşı sırasında aşağıdaki cephelerden hangisinde Ruslarla
  mücadele etmiştir?
  a) Kafkas Cephesinde
  b)Çanakkale Cephesinde
  c) Irak Cephesinde
  d)Kanal Cephesinde

  25-Osmanlı Devletinin galip geldiği tek cephedir.
  -Osmanlı devletinin bu cephede galip gelmesi Rusya’nın I. Dünya savaşından çekilmesine sebep olmuştur.
  Yukarı da özellikleri verilen cephe aşağıdakilerden hangisidir.
  a) Hicaz- Yemen cephesi
  b) Galiçya cephesi
  c) Irak Cephesi
  d) Çanakkale Cephesi.

  26- 19.yy. da aşağıdaki devletlerden hangisi Balkanlarda hakimiyet kurmak amacıyla Panslavizm politikasını gerçekleştirmeye çalışmıştır?
  a)İngiltere
  b) Rusya
  c)İtalya
  d) Avusturya- Macaristan

  27- I. Dünya savaşı sonunda Almanya galip devletlerle hangi antlaşmayı imzalamıştır?
  a)Nöyyi
  b)Sen Jermen
  c)Triyanon
  d)Versay

  28- Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden önce olmuştur?
  a)Balkan savaşları
  b)Çanakkale savaşları
  c)Trablusgarp savaşı
  d)31 Mart vakası

  29- Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşının sonuçlarından değildir?
  a)Avrupa’nın haritası yeniden çizildi.
  b)İmparatorlukların yıkılarak yerine yeni devletlerin kurulması
  c)Devletlerin yönetim şekillerinde değişmelerin olması
  d)Almanya’nın ikiye ayrılması


  30-I. dünya savaşında itilaf devletleri Osmanlı devletini saf dışı bırakmak ve Rusya’ya yardım etmek için aşağıdakilerden hangisini ele geçirmeyi gerekli görmüşlerdir?
  a)İç Anadolu bölgesini
  b)Doğu Anadolu Bölgesini
  c)İstanbul ve boğazları
  d)Akdeniz Bölgesini

  31-Osmanlı devletinde Önemli devlet meselelerinin görüşülerek karara bağlandığı, aynı zamanda yüksek mahkeme özelliği de gösteren kuruma ne ad verilirdi?
  a)Lonca teşkilatı
  b)Rumeli beylerbeyliği
  c)Divan-ı Hümayun
  d) Arz odası

  32-Osmanlı devletinin kuruluş yıllarında Divana Padişah başkanlık yapıyordu. Fatihten itibaren padişahlar divan başkanlığından çekilmişlerdir.
  Aşağıdaki devlet adamlarında hangisi Divan’a başkanlık etmeye başlamışlardır?
  a)Kazasker
  b)Şeyhülislam
  c)Defterdar
  d)Vezir-i Azam

  33-Divan’da alınan kararların dine uygun olup olmadığına karar verme yetkisi aşağıdaki divan üyelerinden hangisine aittir?
  a)Vezir- Azam
  b)Şeyhülislam
  c)Nişancı
  d)Defterdar

  34-Aşağıdakilerden verilenlerden hangisi, Osmanlı Devletinde Reaya sınıfının bir parçasını oluşturur.
  a)Ordu mensupları
  b)Lonca Teşkilatı mensupları
  c) Saray Halkı
  d)Ulema Sınıfı

  35-Osmanlı devletinde fethedilen toprakları gelirlerine göre deftere kaydetme işini yürüten divan üyesi hangisidir?
  a)Nişancı
  b)Kazasker
  c)Vezi-i Azam
  d)Defterdar

  36-Aşağıdaki ülke başkent eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  a)İran-Tahran
  b)Suriye- Şam
  c)Yunanistan- Sofya
  d)Irak – Bağdat

  37-Türkiye Cumhuriyetinin toprak parçası olan ve bayrağımızın dalgalandığı Caber kalesi, aşağıdaki ülkelerden hangisinde bulunmaktadır?
  a)İran
  b) Irak
  c) Suriye
  d) Yunanistan
  38-Aşağıdaki komşu ülkelerden hangisi, açık denizlerde ticaret yapabilmek için İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçmek zorundadır?
  a)İran
  b)Irak
  c)Yunanistan
  d) Bulgaristan

  39-Aşağıdaki devletlerden hangisinin Karadeniz’e kıyısı bulunmaz?
  a)Romanya
  b)İran
  c) Irak
  d) Yunanistan

  40-Ülkemize komşu olan aşağıdaki ülkelerden hangisiyle kara sınırımız en fazladır?
  a)Bulgaristan
  b)Suriye
  c)Irak
  d) Nahcivan
   
 2. meminto

  meminto Üye Üye

  Katılım:
  25 Mart 2007
  Mesaj:
  15
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Osmanlı ve Komşularımız

  :-[ :-* :-X
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş