1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Osmanlı Kuruluş Dönemi Test

'Türk Tarihinde Yolculuk Testleri' forumunda erkanisanmaz tarafından 12 Nisan 2007 tarihinde açılan konu

 1. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,648
  Alınan Beğeniler:
  5,004
  Ödül Puanları:
  113
  1 Osmanlı Kuruluş Döneminde doğudan gelen büyük Türkmen kitlelerini Rumeli’ye geçirerek bu bölgede yerleşmesini sağlamasının doğurduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Anadolu’da Türk birliğinin sağlanması gerçekleşmiştir.
  B) Bizansın fethi kolaylaşmıştır.
  C) Rumeli’nin Türkleştirilmesi sağlanmıştır.
  D) Osmanlı Devleti bölgede devşirme sistemini uygulamıştır.
  E) Timur’un Anadolu’ya saldırmasına nedenolmuştur.

  2. Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin;
  - Karesibeyliğinden Balıkesir ve çevresini
  - Germiyanoğullarından Kütahyaıı,
  - Ahilerden Ankara ve Çankıryı alması, aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

  A) Rumeli’ye geçişi kolaylaştırmaya
  B) Devleti imparatorluk haline getirmeye
  C) Anadolu’da siyasal birliği kurmaya
  D) Taht kavgalarını önlemeye
  E) Islöm Dünyasına kendisini kabul ettirmeye

  3. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osman Bey döneminde ilk Osmanlı parasının bastırılmasını kolaylaştırmıştır?
  A) Anadolu’daki Moğol hakimiyetinin zayıflaması
  B) Moğol istilası sonrasında ticaret hayatının sönmesi
  C) Anadolu’da beylikler döneminin başlaması
  D) Anadolu Selçuklularının merkezi otoritesini kaybetmesi
  E) Bizans’a ait toprakları ele geçirmesi

  4. Osmanlı Beyllğl’nin Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan beyliklerin en küçüğü olmasına rağmen, kısa sürede büyüyerek önce devlet, sonra da imparatorluğa dönüşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?
  A) Moğolların yardımından yararlanması
  B) Bizans’ın eski gücünde olmaması
  C) Balkan ların siyasal birlikten yoksun oluşu
  D) Bulunduğu bölgenin coğraff konumunun etkisi
  E) Türk beylikleriyle mücadeleden çok, “cihad” yapmaya ağırlık vermesi

  5. Osmanlı Kuruluş Devri’nde,
  • Yeniçeri Ocağının kurulması
  • Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulması
  • Haçlı zihniyetinin canlanması

  görülen gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin sonucu gerçekleştiği söylenebilir?

  A) Anadolu Beyliklerinin hakimiyet altına alınması
  B) Devletin merkezi otoritesinin güçlenmesi
  C) Osmanlıların Balkanlarda ilerlemesi
  D) Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılması
  E) Osmanlının bölge ticaretini ele geçirmesi

  6. Osmanlı Kuruluş Dönemi’nde;
  1. Hamidoğullarından para ile toprak satın alınması
  Il. Germiyanoğulları’ndan çeyiz olarak Kütahya ve çevresinin alınması
  111. Taht kavgalarından yararlanılarak Karesioğulları Beyliği’nin topraklarına el konulması
  Yukarıdaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulasılarnaz?

  A) Sınırlarını genişlettiklerine
  B) Anadolu’da Türk siyasal birliğini kurmaya çalıştıklarına
  C) Sınırlarını genişletmek için değişik yöntemler uyguladıklarına
  D) Karesioğulları’nın Osmanlı egemenliğini kabul ettiğine
  E) Anadolu Selçuklu Devleti ile politik ilişkilerini sürdürdüklerine

  7-. XIll. Yüzyıl’da doğudan gelen Moğol - t Ihanlı baskısı nedeniyle Anadolu’daki Türk toplumu batı bölgelerine
  yönelmiş, böylece bölgedeki Bizans etkisi zayıflamıştır.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinde etldll olmuştur?

  A) Osmanlı Devleti’nin kurulup, gelişmesinde
  8) Anadolu’da Türk siyasal birliğinin kurulmasında
  C) Anadolu Selçuklarının gücünü artırmasında
  D) Bizans’ın askere ve siyasf gücünü korumasında
  E) Türklerin Rumeli’ye geçmesinde

  8. Orhan Bey döneminde eli kalem tutan, yazışmaları yürütebilecek kişilerin önemi artmaya başladı ve bunlar önemli görevlere getirildiler. Bu kişiler daha sonra vezir adını almaya başladılar.
  Kuruluş döneminde gerçekleşen bir anlamda siyasi bir reform sayılan bu uygulamanın siyasi yapılanmada aşağıdakllerden hangisinirı gerçeldeşmesinin öncüsü olmuştur

  A) Beylikten, devlete geçişin ilk önemli aşaması gerçekleştirildi.
  B) Eğitim ve öğretime önem verilmeye başlandı.
  C) Devlet memurluğu sistemi yaygınlaşmaya başladı.
  D) Din adamlarının devlet içindeki otoritesi arttı.
  E) Devletin yargı sisteminin altyapısı oluşturuldu.

  9. Kuruluş DönemI’nde Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda sınırlarının genlşlemeslne paralel olarak
  aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği söylenemez?

  A) Devletin çok uluslu bir yapı kazanması
  B) Vergi gelirlerinin artması
  C) Farklı kültürler ile karşılaşılması
  D) Fethedilen yerlerde din birliğinin sağlanması
  E) Devlet teşkilatlanmasında yeni kurumlara ihtiyaç

  10. Kuruluş Dönemi’nde;
  - Osman Bey, babası Ertuğrul Gazi’den aldığı aşireti bir uç beyliği haline getirmiştir.
  - Orhan Bey, babasından devraldığı uçbeyliğini devlet statüsüne ulaştırmıştır.
  - 1. Murad ise; babası Orhan Bey’den devraldığı devleti küçük bir imparatorluğa dönüştürmüştür.
  Bu gelişmelere bakılarak aşağıdaki yargılardan hanglsine ulaşılamaz?

  A) Kuruluş Dönemi’nde yöneticilerin yetenekleri ön plana çıkmıştır.
  B) 1. Murad, devleti önceki hükümdarlardan daha güçlü hale getirmiştir.
  C) Osmanlı Beyliği sürekli gelişim halinde olmuştur.
  D) Denizlerde egemenlik Kuruluş Döneminde başlamıştır.
  E) Sınırlar genişledikçe, devletin siyasi teşkilatı da gelişmiştir.

  11. Aşağıdakilerden hangisi 1. Murat Dönemi’nde uygulanan devşirme sisteminin Balkanlar’ın Türkleştirilmesl
  amacıyla uygulanmadjğının bir kanıtı olabilir?

  A) Anadolu’da da bu sistemin uygulanması
  8) Devşirmelerin yerleşik alanlardan seçilmesi
  C) Düzenli ordu kurmak amacıyla oluşturulması
  D) Balkanlarda fethedilen topraklarda uygulanması
  E) Devşirmenin küçük yaşlarda yapılması

  12. Osmanlıların Kuruluş Dönemi’nde Anadolu’dan getirdiği büyük Türlcmen kitlelerini Rumell’de fethettiğl topraklara iskan etmesi, aşağıdakilerden hangisini daha da kolaylaştırmıştu’?
  A) Bizansın yıkılmasını
  B) Yaya ve müsellem ordusunun kurulmasını
  0) Anadolu’da Osmanlıların egemen olmasını
  D) Balkanların Türkleşmesini ve İslamlaşmasını
  E) Balkanlardaki Bizans tekfurlarının etkisinin kırılmasını

  13. Anadolu beylikleri içerisinde Karamanoğulları en güçlü olanıydı. Bu beylik kendisini Anadolu Selçuklu Devletinin varisi sayıyor ve diğer Türk beyliklerine karşı politikalarını ona göre belirliyordu. Amacı Anadolu’da Türk siyasal birliğini yeniden kurmaktı. Böyle hareket eden daha birçok beylik vardır.
  Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki hangi yargıya ulasılamaz?

  A) Anadolu Türk beylikleri siyasal mücadale içindedir.
  B)Anadolu’da Türk siyasal birliği bozulmuştur.
  C)Karamanoğulları Anadolu’ya egemen olmak istemiştir.
  D) Karamanoğullan Selçukluların mirasını sahiplenmiştir.
  E) Türk siyasal birliğinin kurulmasında Türk beylikleri Karamanoğullarıyla ortak hareket etmiştir.

  14. Osmanlı Kuruluş Dönemi’nde
  • Osman Bey başkenti Söğüt’ten Bilecik’e taşıdı.
  • Orhan Bey başkenti Bilecik’ten Bursa’ya taşıdı.
  • 1. Murat başkenti Bursa’dan Edirne’ye taşıdı.
  gerçekleşen başkent değişikliklerinin temel aerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ticaret yollarını ele geçirme düşüncesi
  B) Fetihlerin daha kolay gerçekleştirilmek istenmesi
  C) Devletin merkezi otoritesinin güçlendirilmesinin amaçlanması
  D) Fethedilen yerlerin Türkleştirilmek istenmesi
  E) Devlet teşkilatlanmasının tamamlanmak istenmesi

  15. Fetret Devri’ni sona erdiren Çelebi Mehmet’in öncelikle Anadolu’daki Türk siyasi birliğini yeniden kurmayı hedeflemesl Osmanlı dış politikasında aşağıdakilerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?
  A) Mısır’da bulunan Islam Halifesi’nden destek alınmasını
  B) Balkan Devletleri’ne savaş ilan edilmesini Bizans üzerindeki baskıların artırılmasını Barış politikasının ağırlık kazanmasını
  C)Bizans üzerindeki baskıların artırılması
  D)Barış politikasının ağırlık kazanması
  E) Türkmenlere yeni yurtlar sağlanmasını

  16. Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde yaşanan bazı olaylar şunlardır;
  1. Ankara Savaşı’ndaki yenilgi ile Anadolu’da Türk siyasal birliğinin bozulması
  Il. 1. Mehmet’in devleti toparlayarak, ikinci kurucu ünvanını alması
  111. Il. Kosova Savaşı’yla Balkanlarda Türk yerleşmesinin kesinleşmesi
  Bu bilgilere bakarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulasılamaz?

  A) Ankara Savaşı, Osmanlıların bir süre için merkezi otoritesirıi bozmuştur.
  B) Balkanlardaki Türk egemenliğinin kesinleşmesi sağlanmıştır.
  C) Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu’da beylikler bağımsızlıklarını yeniden kazanmıştır.
  D) 1. Mehmet, Osmanlı Devletini siyasal kargaşadan kurtaran hükümdardı.
  E) Ankara Savaşı Osmanlı Beyliği’nin yıkılmasına neden olmuştur.

  17. 1. Divan Örgütü’nün kurulması
  Il. Yaya ve Müsellem adıyla düzenli orduların kurulması
  111. Akçe adı ile gümüş paranın bastırılması
  IV. Medreselerin kurulması
  Osmanlı Devleti’nde, Orhan Bey zamanında gerçekleştirilen yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

  A) Anadolu’da Türk siyasal birliğini kurmaya
  B)Osmanlı soyunu devlet yönetiminde etkin kılmaya
  C)Beylikten devlete geçiş sürecini başlatmaya
  D)Devletin askeri gücünü artırmaya
  E)Balkanlara geçişi kolaylaştırmaya

  18. Bizans’ın merkezi gücünün zayıflamış olması
  Il. Ahilerin desteğini alması
  Il. Balkanların siyasi açıdan parçalanmış olması
  IV. Cihad politikasının izlenmesi
  V. Moğol baskısından uzakta olmaları Osmanlı’nın küçük bir beylik iken güçlü bir devlet olmasında yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dinsel niteliklidir?

  A)YalnızlV B)lllveV C)llvelV
  D) t ve IV E) Yalnız 1

  19-• Osman Bey döneminde ilk Osmanlı parasının bastırılması
  • Orhan Bey döneminde yaya ve müsellem adıyla düzenli birliklerin kurulması
  • 1. Murat döneminde eyalet sistemine geçilmesi
  Buna göre Kuruluş Döneml’nde aşağıdakilerden hangisine öncelik verildiği söylenebilir?

  A) Ekonomik yönden güçlü bir devlet yapısı oluşturmak
  B) Devlet teşkilatlanmasını gerçekleştirmek
  C) Genişleyen coğrafyada merkezi otoriteyi güçlendirmek
  D) Balkanlarda 1 slamiyet’in yayılmasını sağlamak
  E) Devletin askeri yönden güçlenmesini sağlamak

  20-Yıldırım Bayezid Istanbul’u kuşattığında Anadolu’da Timur tehlikesi baş gösterince, Bizans ile bir antlaşma
  yapılarak kuşatma kaldırılmıştır. Antlaşrna hükümlerine göre;
  1. Istanbul’da bir cami yaptırılacaktır.
  Il. Istanbul’da bir Türk mahallesi oluşturulacaktır.
  111. Türklerin davalarına bakmak üzere bir kadı görevlendirilecektir.
  IV. Türk tüccarlar Istanbul’a serbetçe giriş - çıkış yapacaktır.
  V. Bizans her yıl Osmanlı’ya vergi ödeyecek
  Bizans Imparatorluğu’nun kabul ettiği bu koşullardan hangileri Osmanlı Devleti’ne doğrudan ekonomik kazanç sağlamıştır?

  A)lVveV B)lvell C)lllvelV D)lvelV E)lveV

  21-Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneml’nde batı yönünde fetih siyaseti izlemesinin nedeni olarak;
  1. Bizans’ın zayıflığından faydalanmak istemesi
  Il. Gaza ve cihat geleneğinin sürdürülmesi
  111. Doğudan gelen Türkmenlere yurt sağlama isteği
  IV. Ganimet elde etme düşüncesi
  V. Anadolu’da siyasi birliğin kurulmak istenmesi hangisini söylemek doğru olamaz?

  A)l. B)ll. 0)111. D)lV. E)V.

  22-Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde, özellikle Osman ve Orhan Beyler devlet yönetiminde Şeyh Edebali’nin görüşlerinden yararlanmışlardır.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

  A) Osmanlı Beyliği demokratik bir yapıya kavuşturulmaktadır.
  B) Osmanlı devlet yönetiminde ulemanın (bilim adamının) görüşleri de etkili olmaktadır.
  C) Osmanlılar Kuruluş Dönemi’nde hoşgörüye dayanan uygulama yapmamıştır.
  D) Osmanlılar fethedilen yerlerin kültürlerinden yararlanarak kurallarını oluşturmuştur.
  E) Osmanlı hükümdarları devlet yönetiminde mutlak egemendir.

  23-Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde Anadolu’da kurulan Türk Beyllklerinln birbirleriyle sürekli mücadele etmelerlnln sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

  A) Anadolu’da siyasi ve ekonomik düzen bozulmuştur.
  B) Beyliklerin daha kısa sürede yıkılmasına neden olmuştur.
  C) Anadolu’da Türk birliğinin kurulması gecikmiştir.
  D) Bizans’ın Anadolu’daki ömrü uzamıştır.
  E) Anadolu’ya doğudan gelen Türkmen göçü durmuştur.

  24-Osmanlı Devleti, Balkanlardaki fetihleri sonrasında bölge halkını müslüman yapmaktan çok, onların devlet otoritesine girmesini sağlamaya çalışmıştır.
  Bu durumun Osmanlı Devletl’nde aşağıdakilerden hangisini engellediği söylenebilir?

  A) Osmanlı’nın imparatorluk düzeyine yükselmesini
  B) Osmanlı toplumu arasındaki kültürel bütünleşmeyi
  C) Osmanlı sınırlarının genişlemesini
  D) Haraç ve cizye vergilerinin artmasını .
  E) Devletin teokratik özelliğini

  25-Anadolu beylikleri içerisinde Karamanoğulları en güçlü olanıydı. Bu beylik kendisini Anadolu Selçuklu Devletinin varisi sayıyor ve diğer Türk beyliklerine karşı politikalarını ona göre belirliyordu. Amacı Anadolu’da Türk siyasal birliğini yeniden kurmaktı. Böyle hareket eden daha birçok beylik vardır.
  Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki hangi yargıya ulasılamaz?

  A) Anadolu Türk beylikleri siyasal mücadale içindedir.
  Anadolu’da Türk siyasal birliği bozulmuştur.
  Karamanoğulları Anadolu’ya egemen olmak istemiştir.
  D) Karamanoğullan Selçukluların mirasını sahiplenmiştir.
  E) Türk siyasal birliğinin kurulmasında Türk beylikleri 26-Karamanoğullarıyla ortak hareket etmiştir.

  Osmanlı Kuruluş Dönemi’nde
  • Osman Bey başkenti Söğüt’ten Bilecik’e taşıdı.
  • Orhan Bey başkenti Bilecik’ten Bursa’ya taşıdı.
  • 1. Murat başkenti Bursa’dan Edirne’ye taşıdı.
  gerçekleşen başkent değişikliklerinin temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ticaret yollarını ele geçirme düşüncesi
  B) Fetihlerin daha kolay gerçekleştirilmek istenmesi
  C) Devletin merkezi otoritesinin güçlendirilmesinin amaçlanması
  D) Fethedilen yerlerin Türkleştirilmek istenmesi
  E) Devlet teşkilatlanmasının tamamlanmak istenmesi

  27-Göçmen aileleri Anadolu’dan seçilirken, özellikle anlaşmazlık içinde olan ailelerden birisi tercih edilir ve bu
  aileler iskan edilecek bölgelere yerleştirilirdi. Balkanlardaki Hristiyan ailelerin yerlerinin değiştirilmesinde
  de aynı yöntem uygulanırdı.
  Yukarıda Osmanlıların Kuruluş Döneml’nde uyguladıkları iskan politikası ile ilgili özelliklerinden blrl verilmiştir. Buna göre, Osmanlılar aşağıdakilerden han gisini amaçlamışlardır?

  A) Göçmen seçilen bölgelerde huzur ve güveni sağlamayı
  B) Eşitlik ve hoşgörüyü sağlamayı
  c) Devlet gelirlerini artırmayı
  D) Göçmen seçilen bölgelerde ekonomiyi canlandırmayı
  E) Ülkedeki taht kavgalarının olumsuz etkileriniazaltmayı

  28-Kuruluş Döneminde Osmanlılar Türk kıyılarında ticaret yapan Venedik ve Cenevizli tüccarlara bazı ticari kolaylıklar sağlamışlardır.
  Osmanlıların böyle bir politika izlemesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Avrupa’da yapılacak fetihlere ortam hazırlamak
  B) Tüccarlardan alınacak vergiyle hazineyi güçlendirmek
  C) Venedik ve Cenevizliler ile ortak bir politika izlemek
  D) Dış ticaretten aldığı payları artırmak
  E) Anadolu Beylikleri ile bu devletlerin bağlantısını kesmek
   
 2. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,648
  Alınan Beğeniler:
  5,004
  Ödül Puanları:
  113
  Osmanlı Kuruluş Dönemi Test

  [​IMG]
   
 3. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  561
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  18
  Osmanlı Kuruluş Dönemi Soruları

  OSMANLI KURULUŞ DÖNEMİ

  1. Osmanlı Devleti'ni kuran Kayı Boyu;
  I.Selçuklu hükümdarı l. Alaaddin Keykubat döneminde Anadolu'da sınır bölgesi olan Ankara'nın
  Karacadağ bölgesine yerleştirilmiştir.
  II.Anadolu Selçukluları döneminde kendilerine yaylak ve kışlak olarak verilen Söğüt ve Domaniç
  dolaylarına yerleştiler.

  Bu bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

  A) Osmanlı Beyliği Selçuklulara bağlı olarak kurulmuştur
  B) Osmanlı Beyliği uç beyliği olarak kurulmuştur
  C) Beylik başlangıçta hayvancılıkla geçinmiştir.
  D) Osmanlı Beyliği Alaaddin Keykubat zamanında bağımsızlığını kazanmıştır.


  2. Osman Gazi zamanında Bilecik ve Yenişehir'e
  kadar olan yerlerin alınması ve İzmit'in tehlikeye
  düşmesi üzerine Bizans, Osmanlıya savaş açmıştır.
  Bizans ordusuyla Osmanlı ordusu Koyunhisar
  Savaşı'nda ilk defa karşı karşıya gelmiştir.

  Bu durum aşağıda verilen yargılardan hangisini doğrulamaz?

  A) Osmanlı Beyliği batıya doğru ilerlemiştir
  B) Bizans Anadolu'da savunmaya çekilmiştir.
  C) Bu savaşla Bizans Osmanlıyı bir güç olarak kabul etmiştir.
  D) Koyunhisar Savaşı Bizans'la yapılan ilk savaştır.


  3. Osman Bey; fethettiği bölgeleri kardeşi, oğlu ve
  silah arkadaşları arasında bölüştürmüş, bölüştürülen
  yerleri de uç beyliği haline getirmiştir.

  Osman Bey'in bu davranışı aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

  A) Eski Türk geleneklerine bağlı kalmak
  B) Ticari faaliyetleri geliştirmek
  C) Sınırları genişletip, korumak
  D) Balkanlara geçişi kolaylaştırmak  4. Orhan Gazi'nin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisinin
  Anadolu'yu Türkleştirmeye yönelik olduğu söylenemez?

  A) Bursa'nın fethedilerek başkent yapılması
  B) İzmit'in ele geçirilmesi
  C) Karesioğulları Beyliği'nin ele geçirilmesi
  D) İznik'in ele geçirilmesi


  5. Aşağıdaki bölgelerden hangisinin alınması ile
  Osmanlı Devleti ilk kez Rumeli'ye adım atmıştır?

  A) Kocaeli yarımadasının alınması
  B) Edirne'nin fethi
  C) Karesioğullarının ele geçirilmesi
  D) Çimpe Kalesi'nin ele geçirilmesi


  6. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin fethi hem
  Türklere Balkanların yolunu açmış, hem de
  Türklere karşı haçlı savaşlarının başlamasına
  neden olmuştur?

  A) Edirne
  B) İstanbul
  C) Bursa
  D) İznik


  7. Anadolu Selçuklu Devleti Kösedağ Savaşı'ndan sonra
  kargaşa dönemine girmiş, kendini toparlayamayarak
  kısa zaman sonra yıkılma sürecine girmiştir.

  Osmanlı Devleti ise Ankara Savaşı'ndan sonra 11 yıl
  kadar süren kargaşa dönemine girmiş olmasına rağmen
  yıkılmamış, kısa bir süre sonra eski halinden daha
  güçlü bir duruma gelmiştir.

  Osmanlı Devleti'nin Selçukluların tersine kısa zamanda
  toparlanmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

  A) Anadolu Selçuklu Devleti'nin Bizans tarafından zayıflatılması
  B) Osmanlı Devleti'nin sağlam devlet örgütü ve sosyal kurumlara sahip olması
  C) Anadolu Selçuklu Devleti'nin federal yönetimi benimsemesi
  D) Anadolu beyliklerinin Osmanlıya bağlılıklarını bildirmesi


  8. I. Sırpsındığı Savaşı'yla Bulgaristan,
  II. Çirmen Savaşı'yla Sırbistan egemenlik altına alınmıştır.

  Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olarak gösterilebilir?

  A) Anadolu'dan Balkanlar'a yoğun göçlerin yaşandığının
  B) Osmanlı Devleti'nin giderek çok uluslu bir yapıya büründüğünün
  C) Haçlılarla her dönemde savaş yapıldığının
  D) Osmanlı Devleti'nin Bizans'ı batıdan da tehdit ettiğinin


  9. Osmanlılar fethettikleri bölgelere Türkmenleri yerleştirirken,
  iskan için özellikle konar-göçer Yörükler ve Tatarlar tercih
  edilmiş, göçmenlerden uzunca bir süre vergi alınmamıştır.

  Osmanlı Devleti'nin fethettikleri bölgelere Türkmen aileleri
  yerleştirmelerinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bölge topraklarının boş kalmasını engellemek
  B) Tarımsal üretimdeki sürekliliği sağlamak
  C) Bölgedeki Hristiyanları azınlık konumuna düşürmek
  D) Bölgenin Osmanlı egemenliğinde kalmasını sağlamak


  10. I. Osman Bey, beyliği kurdu
  II. Orhan Bey, devlet örgütünü düzenlemeye başladı.
  III. I. Murat imparatorluğun temelini attı.
  Maliye, toprak, ordu konularında düzenlemeler yaptı.
  IV. Yıldırım Bayezid, Anadolu Türk Birliğini kurdu.
  V. II. Murat, Türkçe'ye önem verdi.

  Yukarıdaki bilgilerden çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bazı hükümdarlar yönetime çok önem vermiştir.
  B) Kuruluş devrinde her hükümdarın özel katkıları olmuştur.
  C) Her hükümdar askeri başarılar kazanmıştır.
  D) Türkçe'ye gereken önem verilmiştir.


  11. Yıldırım Bayezit'in İstanbul kuşatmasından sonra
  Bizans'la Osmanlı devleti arasında yapılan antlaşmaya göre;

  I. İstanbul'da bir Türk mahallesi kurulacak
  II. İstanbul'daki yıkık cami tamir edilecek
  III. İstanbul'daki Türklerin davalarına bakmak için bir kadı atanacak.
  IV. Bizans Osmanlı'ya yıllık vergi verecek.

  yukarıda verilen antlaşmanın maddelerine göre
  aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Haçlılara karşı Bizans'la ittifak yapılmıştır.
  B) Osmanlı Bizans'a otoritesini kabul ettirmiştir.
  C) İstanbul'daki Müslüman nüfusu artırılmaya çalışılmıştır.
  D) Bizans'ın içişlerine müdahale edilmiştir.


  12. 12. Aşağıdakilerden hangisi ile Osmanlı Devleti'nin
  Balkanlardaki egemenliği kesinleşmiştir?

  A) Niğbolu savaşı
  B) I. Kosova savaşı
  C) II. Kosova savaşı
  D) Sırpsındığı savaşı


  13. I. Murat zamanında Rumeli Beylerbeyliğinin,
  Yıldırım Bayezıt zamanında Anadolu Beylerbeyliğinin
  kurulması aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

  A) Anadolu ve Balkanlarda Osmanlı üstünlüğünün kurulduğunun
  B) Anadolu ve Rumeli'de Osmanlı topraklarının genişlediğinin
  C) Devletin merkezi otoritesinin Balkanlarda güçlendiğinin
  D) Yerel yönetimlere ağırlık verildiğinin


  14. Kuruluş Döneminde yürütülen aşağıdaki faaliyetlerden
  hangisi diğer Türk beyliklerinin Osmanlıya karşı sempatiyle
  bakmasını, alp ve gazilerin faaliyetlerini Osmanlı beyliği
  içinde yürütmesini sağlamıştır?

  A) Osmanlılar tarafından Anadolu Türk Birliğinin sağlanmak istenmesi
  B) İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesi
  C) Orhan Gazi döneminde devlet kurumlarının oluşturulması
  D) Osmanlıların Bizans'a karşı gaza ve cihat faaliyetini sürdürmesi


  15. Kuruluş döneminde imzalanan Edirne Segedin Antlaşması'nın
  aşağıdaki maddelerinden hangisi, Osmanlı Devleti'nin
  Balkanlarda siyasal olarak zarara uğradığını kanıtlar?

  A) Sırp Krallığı yeniden kurulacak
  B) Sırplar Türklere vergi verecek
  C) Antlaşma 10 yıl geçerli olacak
  D) Eflak Türklere vergi vermeye devam edecek


  16. Osmanlı şehirlerinin başkent olması fetih politikalarıyla
  yakından alakalıdır. Kuruluş döneminde Söğüt, Bursa, Edirne
  başkent olmuştur. Buna göre,

  Edirne'den sonra İstanbul'un başkent olarak seçilmesi
  İstanbul'un hangi özelliği ile ilgilidir?

  A) Coğrafi ve tarihi özellikleri
  B) Bizans'ın başkenti olması
  C) Askerlerin hızlı sevkiyatını sağlayan bir yerde bulunması
  D) Doğuya daha yakın olması


  17. Haçlı savaşları kendi çağının dışında, Osmanlı Devleti döneminde de görülür.

  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin
  kuruluş döneminde haçlı savaşı özelliği taşımaktadır?

  A) Pelekanon
  B) Koyunhisar
  C) Mohaç
  D) Varna


  18.Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminden itibaren
  Balkanlar'da uygulamaya konulan Türkleştirme politikası,

  - Bölgenin elde tutulmasını
  - Sınır güvenliğinin sağlanmasını
  - Türk-İslam kültürünün yayılmasını amaçlamaktaydı.

  Yukarıdaki uygulama, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

  A) Bölgeye paralı askerler yerleştirildiğinin
  B) Batıda yapılacak fetihlerin kolaylaştığının
  C) Türk nüfusa yeni yerleşim yerleri açıldığının
  D) İslam kültürünün yeni bölgelere ulaştığının


  19.Kuruluş döneminde Orhan Bey,
  - Bizans'ta tahta geçmek isteyen Kantakuzen'in
  yardım çağrısına olumlu yaklaşmış, karşılığında
  Rumeli'de ilk toprakları almıştır.
  - Karesioğulları'nın katılımı ile ilk donanmayı oluşturmuştur.
  - Divan ve vezirlik birimlerini kurmuştur.

  Orhan Bey dönemine ait yukarıdaki gelişmelerden elde edilecek
  yargılar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Devlet kurumları oluşmaya başlamıştır.
  B) Sınırlar genişledikçe taht kavgaları artmıştır.
  C) Bizans'taki iç karışıklıklardan yararlanılmıştır.
  D) Ülke sınırlarındaki genişleme devam etmiştir.


  20.Osmanlı Devleti'nin;
  I. Anadolu'daki göçebeleri Rumeli'ye yerleştirmesi,
  II. Rumeli'de güçlü olan yerli aileleri başka bölgelere nakletmesi,
  III. Rumeli'ye gelen esnaf ve sanatkarlara vergi kolaylığı sağlaması,

  aşağıdaki amaçlardan hangisine yöneliktir?

  A) Ekonomik gelirleri arttırmaya
  B) Sanatkarları Anadolu'dan uzaklaştırmaya
  C) Rumeli halkını baskı altına almaya
  D) Rumeli'deki egemenliği sağlamlaştırmaya


  21.Osmanlı imparatorluğumun kuruluş yıllarında padişahlık yapmış
  olan I. Murad (Hüdavendigâr)'ın;

  I. Fetih hareketlerine hız kazandırmak için Yeniçeri Ocağını kurması
  II. Gelir-gider dengesini kurmak amacıyla Maliye teşkilatını oluşturması
  III. Toprakların artması sebebiyle Tımar sistemine geçmesi

  gibi gelişmeler dikkate alındığında, bu dönemde Osmanlı Devleti'nin
  aşağıdaki alanlardan hangisinde gelişme gösterdiği söylenemez?

  A) Toprak yönetiminde
  B) Ekonomik düzenlemelerde
  C) Orduda
  D) Anadolu Türk birliğinin kurulmasında


  22.Osmanlılar'ın bir cihan devleti haline gelip ortalama
  622 yıl yaşamasının nedenleri arasında aşağıdakilerden
  hangisi diğerlerine göre daha önemlidir?

  A) Adalet ve hoşgörüyü esas alan bir yönetim tarzı uygulaması
  B) Kültür ve medeniyete önem vermesi
  C) Güçlü bir ordu örgütlenmesi kurması
  D) Padişahın aynı zamanda halife sayılması


  23.Orhan Bey Maltepe (Palekanon) Savaşı'ndan sonra Bizans
  halkının haraç ve cizye vergilerini ödemek şartıyla
  kendi inançlarını sürdürebileceğini bildirmiş ve tüm
  Kocaeli Yarımadası'nı ele geçirmiştir. Buna göre;

  I. Bizans'ın Anadolu yakasında fetihler yapılmıştır.
  II. Osmanlı Devleti hoşgörü politikası uygulamıştır.
  III. Osmanlı Devleti gelir kaynaklarını arttırmıştır.
  IV. İskan politikası uygulanarak göçebe Türkmenler
  Bizans topraklarına yerleştirilmiştir.

  yargılarından hangisine veya hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız I
  B) II ve III
  C) Yalnız III
  D) I ve IV  24.II. Kosova Savaşı ile;
  - Osmanlıların kesin olarak Balkanlar'a yerleşmesi sağlandı.
  - Avrupa devletlerinin Türkleri Balkanlar'dan atma ümitleri kalmadı.
  - Avrupa devletlerinin Bizans'a yardım etme ümitleri büyük ölçüde azaldı.

  Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde
  aşağıdakilerden hangisini kesinlikle söyleyebiliriz?

  A) Osmanlı Devleti Balkanlar'a yerleşmiştir.
  B) Bizans, Osmanlı egemenliğini tanımak zorunda kalmıştır.
  C) İstanbul'un alınması zorlaşmıştır.
  D) Avrupa Osmanlı denetimine girmiştir.


  25.8. Osmanlıların Edirne'yi ele geçirerek Rumeli'ye yerleşmesi
  Balkan devletlerini telaşlandırmış, Papadan yardım istemişlerdir.
  Papanın desteğiyle Sırplar, Boşnaklar ve Eflaklar bir
  Haçlı ordusu oluşturarak Osmanlılara karşı sefere çıkmışlardır.

  Sırpsındığı Savaşı'nın nedeni olarak yukarıda verilen bilgiler
  değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Avrupalılar Türkleri Balkanlar'dan atmak istemektedir
  B) Osmanlıların Rumeli'deki ilerleyişi Balkan Devletleri'nin
  birlikte hareket etmesine neden olmuştur
  C) Papanın Avrupa'da siyasi etkinliği devam etmektedir
  D) Balkan Devletleri Osmanlı Devleti'ni Baklalardan atmayı başarmıştır.


  26.Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi'nin başlarında doğu yerine
  batıya yönelik genişleme siyasetine önem vermiştir.

  Osmanlı Devleti'nin böyle bir siyaset izlemesinde
  aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?

  A) Anadolu'daki beyliklerin güçlü olması
  B) Bizans'ta otorite boşluğunun olması
  C) İslam dünyasının desteğini alma düşüncesi
  D) Balkanlar'da siyasi birliğin olmaması


  27.Osmanlı Devleti Kuruluş dönemiyle ilgili aşağıdaki
  gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin doğrudan
  merkeziyetçi bir anlayışı benimsediğine kanıt olarak gösterilebilir?

  A) Rumeli Beylerbeyliği'nin kurulması
  B) Hamitoğulları beyliğinden toprak satın alınması
  C) Ülkenin hanedan üyelerinin malı olduğu ilkesinin benimsenmesi
  D) Anadolu Türk beyliklerinin egemenlik altına alınması

  28.1402 Ankara Savaşı'nı kazanan Timur, bir süre
  Anadolu'da kalarak Anadolu Türk beyliklerini yeniden
  kurdurmuş daha sonra da yanına Yıldırım'ın
  oğullarından Şehzade Mustafa'yı da alarak Semerkant'a geri dönmüştür.

  Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde, Ankara Savaşı'nın
  sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Anadolu Türk birliğinin bozulması
  B) Anadolu'nun tahrip olması
  C) Balkanlardaki Türk ilerleyişinin durması
  D) Osmanlı Devleti'nde taht kavgalarının yaşanması


  29.Yıldırım Bayezid döneminde İstanbul birkaç kez
  kuşatılmış olmasına rağmen fethedilememiştir.

  Kuşatmaların başarısız olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

  A) Anadolu'da çıkan isyanlar
  B) Balkan ülkelerinin Haçlı ordusu oluşturarak Osmanlı Devleti'ne saldırmaları
  C) Memlüklerin Osmanlılara karşı Bizans'a yardım etmeleri
  D) Anadolu Türk beyliklerinin Osmanlı Devleti'ne karşı ittifak oluşturmaları

  30.Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde görülen;
  - Karesioğulları Beyliği'nin Osmanlı Beyliği'ne bağlanması
  - Çimpe Kalesi'nin ele geçirilmesi
  gibi gelişmeler;

  I. Devlet teşkilatının kurulması
  II. Rumeli'deki fetihlerin kolaylaşması
  III. Fetih politikasının benimsenmesi

  aşağıdakilerden hangisine ya da hangilerine katkı sağlamıştır?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) Yalnız II
  D) II ve III  31. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu sırada;
  - Konya'da Karamanoğulları
  - Sinop'ta Candaroğulları
  - Kütahya'da Germiyanoğulları
  - Aydın'da Aydınoğulları
  - Göller Yöresi'nde Hamitoğulları

  beylikleri hüküm sürmekte idi.
  Bu durum Anadolu'yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

  A) Anadolu'da siyasi birliğin olmadığının
  B) Anadolu'da can ve mal güvenliğinin kalmadığının
  C) Anadolu Türk beylikleri arasında denge politikasının izlendiğinin
  D) En güçlü Türk Beyliğinin Osmanlı Beyliği olduğunun
   
 4. sevimli

  sevimli "İyilik büyüktür, küçükte olsa" Üye

  Katılım:
  2 Mart 2007
  Mesaj:
  561
  Alınan Beğeniler:
  3
  Ödül Puanları:
  18
  Osmanlı Tarihi Kuruluş Dönemi

  OSMANLI TARİHİ KURULUŞ DÖNEMİ TEST - I

  1.Osman Bey zamanında fetih hareketleri aşağıdaki yerlerden hangisi üzerinde yoğunlaşmıştır?
  A) Anadolu Beylikleri B) Bizans
  C) Balkanlar D) Ege adaları

  (1995-DPY-A)

  2.Orhan Bey döneminde iik düzenli ordu birliklerinin kurulması, idare ve siyasi alanda kurumlaşmaya gidilmesi, Osmanlı Devteti'nde aşağıdaki gelişmelerden hangisini göstermektedir?
  A) Aşiret toplumundan devlet hayatına geçildiğini
  B) Dine bağlı bir devlet kurulduğunu
  C) Anadolu Türk birliğinin sağlandığını
  D) Devletin dini yasalarla idare edildiğini


  3. Orhan Bey dönemi ne ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli askeri birliklerin kurulması
  B) Divan teşkilâtının kurulması
  C) Marmara kıyılarının ele geçirilmesi
  D) Edirne'nin başkent olması

  (1998 - KML)

  4. Kuruluş Dönemi'nde, Osmanlılara karşı Avrupa devletlerinin Haçlı (birleşik) orduları kurmalarının temel nedeni aşağıdakiierden hangisidir?
  A) istanbul Boğazı'nı ele geçirmek
  B) Akdeniz'deki Osmanlı egemenliğine son vermek
  C) Karadeniz ticaretini ele geçirmek
  D) Türkleri Balkanlardan çıkartmak

  (1995 - FUAÖL)

  5. Aşağıdakiierden hangisi Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde Bizans ve Balkanlar üzerine gitmelerinin nedenlerinden biri değildir?
  A) Bizans'ta siyasi durumun karışık olması
  B) Balkanlarda güçlü bir devletin bulunmaması
  C) Bizans'ın Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışması
  D) Anadolu Beyliklerinin Osmanlı'dan güçlü olması

  6. Osmanlılar, aşağıdaki Anadolu beyliklerinin hangisinde, satın almak suretiyle toprak kazanmıştır?
  A) Karamanoğullan'ndan
  B) Hamitoğullan'ndan
  C) İsfendiyaroğullan'ndan
  D) Saruhanoğullan'ndan

  (1997-FL)

  7. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Türk Birliğini sağlamak için yapılan mücadelelerden biri değildir?
  A) Karesioğullarmm alınması
  B) Çimpe Kalesi'nin alınması
  C) Germiyanoğulları ile akrabalık kurulması
  D) Hamitoğullarmın alınması

  8. Aşağıdakiierden hangisi Türklerin Balkanlardan kolay kolay atılamaycağım gösteren savaşlardan biri değildir?
  A) Maltepe Savaşı
  B) Sırpsındığı Savaşı
  C) l. Kosova Savaşı
  D) l!. Kosova Savaşı

  9. Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminde sadece Bizanslılarla yaptıkları savaşlar hangi seçenekte bir arada verilmiştir?
  A) Ankara -1. Kosova
  B) Niğbolu - Koyunhisar
  C) Maltepe -II. Kosova
  D) Koyunhisar - Maltepe
  10. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yıldırım Beyazıt döneminde yapılmıştır?
  A) l. KosovaB) Varna
  C) Niğbolu D) II. Kosova

  (1998-DPY)

  11. Yıldın m Bayezit, istanbul'un fethine hazırlık olarak aşağı-data'lerden hangisine daha çok önem vermiştir?
  A) Boğazlarda Türk denetimini arttırmak
  B) Bizans'ta iç karışıklıklar çıkarmak
  C) Anadolu'yu tehdit eden Timur'a karşı önlem almak
  D) Anadolu Türk beyliklerini kendine bağlamak

  12. Anadolu Beyliklerini Osmanlı yönetimine bağlıyarak Anadolu Türk Birliğini sağlayan ilk Osmanlı padişahı aşağıda-kilerden hangisidir?
  A) Osman Bey
  B) Yıldırım Bayezit
  C) l. Murat
  D) II. Murat

  13. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da Türk birliğinin bozulmasına yol açmıştır?
  A) Niğbolu Savaşı
  B) l. Kosova Savaşı
  C) Ankara Savaşı
  D) Varna Savaşı

  14. l. Bulgar krallığına son verilmesi II. Anadolu Hisarfmn yaptırılması
  Yukarıda verilenler aşağıdakiierden hangisin gerçekleştirmek için yapılmıştır?
  A) Balkanlarda güvenliği sağlamak
  B) Karadeniz'i Türk gölü haline getirmek
  C) Bizans'a gelebilecek yardımları önlemek
  D) Karamanoğuliarı Beyiiği'ni ortadan kaldırmak

  15. Fetret Devri*ni sona erdiren, Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü yeniden sağlayan Padişah aşağıdakiierden hangisidir?
  A) i. Murat
  B) II. Murat
  C) I. Mehmet
  D) Fatih Sultan Mehmet

  16. l. Düzmece Mustafa İsyam'nın bastırılması
  II. Şeyh Bedrettin isyanı'mn bastırılması
  III. Fetret Devrine son verilmesi
  Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde görülmüştür?
  A) Yıldırım Bayezit
  B) l. Murat
  C) l. Mehmet
  D) II. Murat


  17. Osmanlılarda flk deniz savaşı hangi padişah döneminde olmuştur?
  A) l. Murat
  B) Yıldırım Bayezit
  C) l. Mehmet
  D) II. Murat

  18. Edime - Segedin Antlaşması, aşağıdaki hükümdarlardan hangisi zamanında imzalanmıştır?
  A) Yıldırım Bayezit
  B) I. Mehmet
  C) I. Murat
  D) II. Murat

  19. Avrupalıların Türkleri Balkanlardan atma ümidi, aşağıdakiierden hangisinin sonucunda tamamen ortadan kalkmıştır?
  A) l. Kosova
  B) II. Kosova
  C) Niğbolu
  D) Varna

  20. Aşağıdakiierden hangisi Osmanlı Devleti'nin Kuruluş dönemi olaylarından biri değildir?
  A) Otlukbeli Savaşı
  B) Yeniçeri Ocağı'nın kurulması
  C) İznik ve İzmit'in alınması
  D) İlk defa Rumeli'ye geçilmesi

  CEVAPLAR:1.B 2.A 3.D 4.D 5.C 6.B 7.B 8.A 9.D 10.C 11.A 12.B 13.C 14.C 15.C 16.C 17.C 18.C 19.C 20.A
   
 5. osmaniyeli1998

  osmaniyeli1998 Selam arkadaşlarım Üye

  Katılım:
  9 Nisan 2007
  Mesaj:
  80
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  Osmanlı Kuruluş Dönemi Test

  :-*
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş