1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ OKS 2006-1997

'İpek Yolunda Türkler Testleri' forumunda yörükan tarafından 4 Mayıs 2007 tarihinde açılan konu

 1. yörükan

  yörükan Çalışkan Üye Moderatör

  Katılım:
  14 Mart 2007
  Mesaj:
  479
  Alınan Beğeniler:
  85
  Ödül Puanları:
  28
  1-İlk Türk Devletlerinde hükümdarlar devleti yönetme yetkisinin kutsal bir görev olduğuna ve bu görevin kendilerine Tanrı tarafından verildiğine inanırlardı.Devleti yönetirken töreye uygun davranmak zorundaydılar.Töre ise,Türk örf ve geleneklerinden meydana geliyordu.
  Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?(OKS 2006)
  a) Toplumda yazılı hukuk kuralları uygulanırdı.
  b) Devlet,din kurallarına göre yönetilirdi.
  c) Hükümdarların yetkileri sınırsız değildi.
  d) Yöneticiler seçimle belirlenirdi.  2-Uygurlara kadar Türkler genelde göçebe bir hayat yaşıyorlardı.Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur.Bu dönemde Budizm ve Maniheizm gibi dinler de benimsenmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliğe bağlı olarak çıktığı söylenebilir?(Özel okullar 2005)
  a) Askerlik bilgisinin ileri seviyede olması
  b) Manastır ve saray gibi mimari eserlerin yapılması
  c) Toplumda eşitlik anlayışının bulunması
  d) Ekonomik alanda hayvancılığın önemli yer tutması

  3-Orta Asya’da Türklerin yaşadığı yerlerde yapılan arkeolojik kazılarda sulama kanallarına rastlanmıştır.Hunlar ve Göktürkler devrine ait tahıl ambarlarına rastlanmıştır.Göktürklerin Çinlilerden ziraat aletleri ve tohumluk tahıl istedikleri bilinmektedir.Uygurların kurduğu sebze ve meyve bahçeleri hakkında Çin kaynaklarında bilgi mevcuttur.
  Bu bilgilere göre Orta Asya Türkleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?(LGS 2005)
  a) Savaşçı bir toplum oldukları
  b) Savunma amaçlı araçlar edindikleri
  c) Tarımsal faaliyetlerde bulundukları
  d) Komşu devletlere ipek ihraç ettikleri

  4-Avrupa Hun Devleti hükümdarı Attila’nın 434 yılında Bizans’la yaptığı Margos antlaşmasının bazı maddeleri şunlardır:
  I. Bizans’ın Hunlulara ödediği vergi iki katına çıkacak
  II. Bizans Hunlulara bağlı kavimlerle antlaşma yapmayacak
  III. Ticari ilişkiler sınır kasabalarında devam edecek

  Bu kararlar göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu düşünülemez?(LGS 2004)

  a) Bizans’taki taht kavgalarının önlenmesinde
  b) Bizans’ın kışkırtıcı faaliyetlerinin önlenmesinde
  c) Sınır ticaretinin gelişmesinde
  d) Hun devletinin gelirlerinin artmasında  5-II.Göktürk devleti hakanlarından Kapgan Kağan zamanının olaylarından bazıları şunlardır:
  I-Çin’e seferler düzenlenmesi
  II-Devletin doğu ve batı olarak ikiye ayrılması
  III-Asya’daki bütün Türklerin Göktürk bayrağı altında toplanması
  IV-Oğuz ayaklanmalarının bastırılması
  Yukarıdakilerden hangileri Asya’daki Türk birliğini kurma amacına yönelik olduğu söylenebilir?(ÖO 2004)

  a) II-III
  b) Yalnız III
  c) Yalnız I
  d) III-IV
  6-Türkler önceleri göçebe bir yaşam sürdürdükleri için kemerler,at koşumları,kılıçlar gibi taşınabilir sanat eserlerine önem vermişlerdir.Uygurlar ise yerleşik hayata geçtikleri için saray ve tapınak gibi mimari eserlerin yapımında da ilerleme sağlamışlardır.
  Buna göre,Türklerin sanat anlayışlarında bu değişikliği belirleyen temel etken aşağıdakilerden hangisidir?(LGS 2003)
  a) Toplumlar arası kültür alışverişi
  b) Yaşadıkları bölgelerdeki coğrafi koşullar
  c) Türk toplumları arasındaki ticari ilişkiler
  d) Toplumsal hayat biçimindeki değişiklikler  7-İlk Türk devletlerinde hükümdara devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafında verildiğine inanılırdı.
  Bu durumu aşağıdakilerden hangisi daha çok destekler?(LGS 2001)
  a) Hükümdarın çok fazla toprak fethetmesi
  b) Hükümdar eşinin de yönetime katılması
  c) Ülkede insanların mutlu ve huzurlu yaşaması
  d) Yönetimde tek karar vericinin hükümdar olması

  8-İnsanlar üzerinde yaşadıkları,yurt edindikleri topraklardan kolay ayrılamazlar.Kuraklık,doğal afetler,dış baskılar gibi güçlükler toplumların yeni yerleşim yerleri aramalarına yol açmıştır.
  Parçada aşağıdakilerden hangisinin daha çok konu edildiği söylenebilir?(LGS 2000)
  a) İnsanların güçlüklerle mücadelesi
  b) Yerleşik yaşam nasıl geçildiği
  c) Toplumsal gelişmelerin insanları nasıl geliştirdiği
  d) İnsanların göç etme nedenleri

  9-Hun Türkleriyle Çinliler arasındaki çatışmalar Mete Han’ın ölümünden sonra da devam etti.Çinliler Türkleri savaşlarda yenemeyeceklerini anlamışlardı.Bunun üzere Türkleri birbirine düşürmek için propaganda yaptılar.Sonunda Büyük Hun Devleti ikiye ayrıldı.Bir süre sonra da varlıkları sona erdi.
  Parçaya göre,bir devletin devamlılığı öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? (LGS 1999)
  a) Ordunun güçlü olmasına
  b) Toplumda dayanışmanın güçlü olmasına
  c) Nüfus olarak çoğalmasına
  d) Verimli topraklar üzerinde yaşamasına

  10-Kavimler Göçünün sonunda Vizigotlar İspanya’ya,Franklar Fransa’ya,Slavlar Balkanlara ve Anglosaksonlar da İngiltere’ye yerleşmişlerdir.
  Bu durum,aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açmıştır?(LGS 1998)
  a) Avrupa’da bugünkü milletler topluluğunun oluşmasına
  b) Bizans İmparatorluğunun zayıflamasına
  c) Batı Roma İmparatorluğunun güçlenmesine
  d) Avrupa’y ayapılan Türk akınlarının sona ermesine

  11-Avrupa Hun Devleti yıkıldıktan sonra,Türkler çeşitli Balkan devletleri arasına karışarak kimliklerini kaybettiler.Buna karşılık,MS 630-680yılları arasında,Çinliler tarafından esir edilen Göktürkler,kültürel kimliklerini korudukları gibi yaptıkları mücadelelerle bağımsızlık özlemlerini de dile getirdiler.
  Göktürklerin bu davranışları ,aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz?(Fen Lisesi 1997)
  a) Tutsaklığa tepki göstermeleriyle
  b) Kültürel değerlerine sahip çıkmalarıyla
  c) Farklı kültürlere uyum göstermeleriyle
  d) Milli yapılarını korumalarıyla  12-Orta Asya Hun Türklerinin kültürel özellikleri göz önüne alındığında,yaşadıkları bölgede yapılacak kazılarda aşağıdakilerden hangisinin bulunması beklenemez?(LGS 1998)
  a) Mutfak eşyaları
  b) Çeşitli silahlar
  c) Dokuma parçaları
  d) Tapınak kalıntıları
  13-Türklerin Orta Asya’daki yaşantılarını,yaşadıkları yörelerin iklimi,bitki örtüsü ve yeryüzü şekilleri belirlemiştir.Türkler ilk zamanlarda göçebe bir yaşam tarzı sürdürmüşler ve hayvancılıkla uğraşmışlardır.
  Parçaya göre,Türklerle ilgili aşağıdaki sorulardan hangisi cevaplanamaz?(Özel Okullar 1999)
  a) Orta Asya’nın hangi kısımlarına göç etmişlerdir?
  b) Niçin hayvancılıkla uğraşmışlardır?
  c) Göçebe bir yaşam sürmelerinin nedeni nedir?
  d) Geçimlerini nasıl karşılamışlardır?  14-Orta Asya’dan çeşitli bölgelere yapılan göçler göz önüne alındığında bu duruma kuraklık,nüfus artışı ve toprak yetersizliği gibi nedenlerin yol açtığı görülür.
  Buna göre,Türklerin Ora Asya’dan göç etme nedenlerinde aşağıdakilerden hangisi rol oynamıştır?
  a) Yeni yerler tanıma
  b) Çeşitli toplumlarla ilişki kurma
  c) Yeni geçim kaynakları bulma
  d) Yaşayışlarını yeni baştan düzenleme


  15-Türklerin Animizm(ruhçuluk) ve Şamanizm gibi inançlara sahip oldukları bilinmektedir.Bir diğer inanışa göre de Türklerde,Gök Tanrı tek yaratıcı olarak kabul edilirdi.Ayrıca Türkler arasında Maniheizm,Musevilik ve Hristiyanlık gibi dinler de yayılmıştır.
  Buna göre,tarihsel süreç içerisinde, Türklerin farklı dinlere inanmalarında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?(LGS 2000)
  a) Farklı inançlara hoşgörülü yaklaşmaları
  b) Geleneklerine bağlı olmaları
  c) Savaşçı bir toplum olmaları
  d) Liderlerinin karalarına uymaları


  15/11/2006

  Hazırlayan:ADEM ŞEKER
  HOŞGÖR İLKÖĞRETİM OKULU/GAZİANTEP
  SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ
  DERECELER:
  15-14 net arası çok iyi
  13-12-net arası iyi
  11 net orta
  11 net altı kitap okumalı ve yorum gücünü geliştirmeli
   
 2. kenann

  kenann Üye Üye

  Katılım:
  5 Mart 2007
  Mesaj:
  6
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Orta Asya Türk Tarihi Oks 2006-1997

  :D
   
 3. dilaranur75

  dilaranur75 Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  16 Aralık 2007
  Mesaj:
  445
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  Orta Asya Türk Tarihi Oks 2006-1997

  Teşekkür ederim
   
 4. özgecan

  özgecan Üye Üye

  Katılım:
  15 Mart 2007
  Mesaj:
  25
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  Orta Asya Türk Tarihi Oks 2006-1997

  teşekkürler
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş