1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

MEB'den Ek Ders ve Harcırah Açıklaması

'Haberler' forumunda Performans tarafından 7 Mayıs 2008 tarihinde açılan konu

 1. Performans

  Performans Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  26 Ocak 2007
  Mesaj:
  1,551
  Alınan Beğeniler:
  46
  Ödül Puanları:
  38
  T.C.
  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
  Strateji Geliştirme Başkanlığı
  Sayı : B.08.0.SGB.0.03.04/ …./05/2008
  Konu :Tedavi Yollukları
  (...) VALİLİĞİNE
  (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)​
  İliniz ... İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde görev yapan personelin ders ve ek ders görevini yerine getirerek mesai saatinden sonra tedavi amaçlı görev mahalli dışına çıktığı günlerde tedavi yolluğunun ve yevmiyesinin ödenip ödenmeyeceği hakkındaki ilgi sayılı yazınız ve eki belgeler incelenmiştir.
  6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 18 maddesinin (c) bendinde, kanunları gereğince memuriyet mahalli dışındaki sağlık kurumlarında yatarak veya ayakta tedavi maksadıyla gönderilen memur, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel veya ödenek mukabili çalışanlar ile bunların aile fertlerine (aile fertleri için ikamet mahalli dışına) gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ödeneceği; aynı Kanun’un 20’nci maddesinde de, hastalıkları icabı 18’inci maddesinin c bendinde yazılı yerlere bir kimse refakatinde gitmesi lüzumu resmi tabip raporuyla tevsik edilenlere refakat edecek aile efradından birisinin ve aile efradından refakat edecek bir kimse bulunmadığı takdirde kurumlarınca terfik olunacak memur veya hizmetliye bu işin devamı müddetince yevmiye ve yol masrafı verileceği hükme bağlanmıştır.
  Buna göre, anı-etkin maddeler uyarınca tedavi ve refakatçi harcırahı ödenebilmesi, ancak mevzuatla belirlenen sevk prosedürüne uyulması halinde mümkün bulunmaktadır. Sevk prosedürüne uyulmaması halinde ise harcırah ödenebilmesine imkan bulunmamaktadır.
  Bu itibarla;
  1)Devlet Memurlarının Tedavi ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinde;
  “Hastanın gönderildiği resmi sağlık kurumunda yer bulunmadığı veya teknik sebepler dolayısıyla burada tedavisine imkan olmadığı kurumun baştabibi tarafından resmen bildirildiği taktirde hasta, bağlı olduğu kurumun tabibi varsa buraca, yoksa hükümet tabipliğince, aynı yerde istenilen tedaviyi sağlayabilecek başka bir resmi sağlık kurumu bulunuyorsa oraya, yoksa bunu sağlayabilecek en yakın diğer bir yerdeki resmi bir sağlık kurumuna veya özel bir sağlık kurumuna gönderilerek buraca tedavisi sağ-etkinır.”hükmü yer almaktadır.
  Bu hükme göre, tedavinin, bulunulan mahalde sağlanamaması halinde, hastanın tedavisinin yapılabileceği en yakın diğer bir yerdeki sağlık kurumuna sevkinin yapılması gerekmektedir.
  2) 29/4/2006 tarihli ve 26153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tedavi yardımına ilişkin 6 Sıra No’lu Uygulama Tebliğinin “Sevk İşlemleri” başlıklı 2.2’nci maddesinde;
  “Tıbbi gereklilik halleri dışında muayene ve tedavi işlemlerinin yukarı belirtilen esaslar çerçevesinde öncelikle belediye sınırları ve mücavir alan içinde tamamlanması esastır. Bunun mümkün olmaması halinde, Yönetmelikteki genel esaslar geçerli olmak üzere, memuriyet mahalli dışına yapılacak sevk işleminin, bulunulan yerdeki ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarınca hastanın sevk edileceği ilçe veya ilin ismi belirtilerek, tedavinin sağlanabileceği en yakın yerdeki ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumuna yapılması gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.
  Bu hükme göre, ancak tıbbi gereklilik hallerinde ve muayene vetedavi işlemlerinin anı-etkin Yönetmelikteki genel esaslar çerçevesindebelediye sınırları ve mücavir alan içinde tamamlanamaması halindememuriyet mahalli dışına sevk işlemi yapılması mümkün bulunmaktadır.
  Öte yandan, memuriyet mahalli dışına yapılacak sevk işlemlerinin, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarınca hastanın sevk edileceği ilçe veya ilin ismi belirtilerek, tedavinin sağlanabileceği en yakın yerdeki ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumuna yapılması gerekmektedir.
  3) Harcırah ile ek ders ücretinin yasal dayanakları farklı olduğundan her iki ödemenin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu itibarla ilgili mevzuatı uyarınca aynı gün içinde hem ek ders ücretine hem de harcıraha müstahak olanlara her iki ödemenin de yapılması mümkün bulunmaktadır. Ancak, tedavi amacıyla memuriyet mahalli dışına gönderilenlerden aynı gün içinde tedavisini yaptırıp memuriyet mahalline dönenlere 6245 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesi çerçevesinde tedavi yolluğu ödenmesi icap etmektedir.
  Diğer taraftan, mesai saatleri dışında, hafta sonlarında ya da resmi tatillerde harcırah ödenmeyeceğine dair mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmadığından söz konusu günlerde de harcıraha müstahak olanlara harcırahlarının ödenmesi gerekmektedir.
  Bilgi ve gereğini rica ederim.
  Nurettin KONAKLI
  Bakan a.
  Başkan
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş