1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

MEB'den Aylıkla Ödüllendirme Kriterleri

'İdari Dökümanlar ve Mevzuat' forumunda erkanisanmaz tarafından 13 Mart 2008 tarihinde açılan konu

 1. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,683
  Alınan Beğeniler:
  5,290
  Ödül Puanları:
  113
  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, aylıkla ödüllendirilecek personele yönelik kriterleri belirledi. Yapı-etkin belirlemeye göre, bir önceki yıl olumsuz sicil almamış ve aylıkla ödül teklif edilen yıl içerisinde aylıktan kesme veya maaş kesimi cezası dâhil daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak ve son üç yıllık sicil not ortalamasının iyi veya çok iyi olması gerekmektedir

  Ödüllendirilecek adayların teklifleri aşağıdaki kriterlere göre yapılacak.

  1-Bir önceki yıl olumsuz sicil almamış ve aylıkla ödül teklif edilen yıl içerisinde aylıktan kesme veya maaş kesimi cezası dâhil daha ağır bir disiplin cezası almamış olması, son üç yıllık sicil not ortalamaları iyi veya çok iyi olması gerekmektedir.

  2-Adaylık, askerlik, aylıksız izin, açıktan atama vb. sebeplerle son üç yıllık sicil notu bulunmayanlar teklif edilemeyecektir.

  3-Daha önceki yıllarda aylıkla ödüllendirilenlerin aynı nitelik ve özellikteki çalışmaları esas alınarak, yeniden aylıkla ödüllendirme teklifinde bulunulmamasında gerekli hassasiyet gösterilecektir.

  4-Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görevli olmakla beraber bu okullardaki rehber öğretmenlerin işlemleri, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünden, ilgililere ait teklifler Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.


  5-2006–2007 eğitim-öğretim yılında uluslar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin dereceye girmesinde üstün gayret gösteren ve Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenler aylıkla ödüllendirilebilecektir
  T.C.
  MİLLÎ EGİTİM BAKANLIGI
  Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

  Sayı :B.08.0.0GM.0.09.02.03.231.0/ 05/03/2008

  Konu : 2008 Mali Yılında Aylıkla

  Ödüllendirilecek Yönetici ve Öğretmenler

  VALİLİĞİNE

  (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

  İlgi: a) 26/12/1989 tarihli ve 2302 sayılı Tebliğler Dergisinde Yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge",

  b) Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 06/12/1989 tarihli ve 201.32 Mev.Dai. Bşk.Ym. Şb.89/3317-199395 sayılı Makam Onayı,

  c) Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 06/12/1989 tarihli ve 20132 Mev.Dai.Bşk.Ym. Şb.89/3352-200192 sayılı yazısı,

  d) Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 01/05/1991 tarihli ve 201 İd.İşl.Dai.Bşk.İd.Şb. Md.91/313-51572 (1991/11) sayılı Müsteşarlık Emri,

  e) 28/06/1994 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.02.4-94/1617-83281 (1994/42) sayılı genelgesi,

  f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 123.maddesi,

  g) 26/02/2008 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.02.03-73/14029 sayılı yazı ve eki.

  h) Kasım 1998 tarih ve 2494 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Uluslar Arası Yarışmalarda Dereceye Giren Öğrencilerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge"

  Bakanlığımıza bağlı kurumlarda çalışan personelden olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yapanların aylıkla ödüllendirilmelerine dair usul ve esasları düzenleyen ilgi (a) Yönerge, ilgi (b) Makam Onayı ile yürürlüğe konulmuş, ilgi (c) yazı ekinde Valiliklere gönderilmiş ve ilgi (e) genelge ile de gerekli açıklamalar yapılmıştır.

  Genel Müdürlüğümüze bağlı genel liseler, fen liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri, sosyal bilimler ve spor liselerinde görevli yönetici ve öğretmenlerden 2008 Mali yılı içinde aylıkla ödüllendirilebilecekler için ilinize verilen kontenjan ( )'dır.

  Aylıkla ödüllendirilecek yönetici ve öğretmenlerin iş ve işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için iller, seçtikleri adayların listelerini yazımız ekindeki Ek-l çizelgeye eksiksiz ve tam olarak doldurularak ve onayladıktan sonra en geç 11/07/2008 Cuma günü mesai bitimine kadar Bakanlığımızda olacak şekilde göndereceklerdir.

  Ödüllendirilecek adayların teklifleri yapılırken;

  Bir önceki yıl olumsuz sicil almamış ve aylıkla ödül teklif edilen yıl içerisinde aylıktan kesme veya maaş kesimi cezası dahil daha ağır bir disiplin cezası almamış olması, son üç yıllık sicil not ortalamaları iyi veya çok iyi olanlardan aylıkla ödüllendirilecek yönetici ve öğretmenlerin durumları, ilgi (a) yönerge esaslarına göre değerlendirilmesi uygun görülen adayların puan sırasına göre yazımız ekindeki çizelgeye işlenmesi ve bu çizelgelerin değerlendirme komisyonunca imzalanması,

  İlgililerin varsa yönetim görevleri ile idareciler dahil branşlarının, T.C. kimlik numaralarının ve ek çizelgenin 9 uncu sütununda belirtilen son üç yılık sicil notları ile ortalamalarının yazılması,

  Son üç yılını halen görevli bulundukları okulda geçirmeyenlerin son üç yıla ait görev yerlerinin yazılması,

  Asil olarak belirlenenler haricinde ayrıca, ek çizelgedeki yedekler bölümüne; "Yedekler" başlığı altında ve puan sırasına göre illere verilen kontenjanın % 5'i kadar yedeklerin, ilgi (a) yönergeye göre belirlenerek çizelgeye yazılması,

  Adaylık, askerlik, aylıksız izin, açıktan atama vb. sebeplerle son üç yıllık sicil notu bulunmayanların teklif edilmemesi,

  ilgi (e) genelgeye göre, daha önceki yıllarda aylıkla ödüllendirilenlerin aynı nitelik ve özellikteki çalışmaları esas alınarak, yeniden aylıkla ödüllendirme teklifinde bulunulmamasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi,

  7. Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda görevli olmakla beraber bu okullardaki rehber öğretmenlerin işlemleri, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünden, ilgililere ait tekliflerin Dairemize değil ilgili birime yapılması,

  2006-2007 eğitim-öğretim yılında uluslar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin dereceye girmesinde üstün gayret gösteren ve Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerden ilgi (h) yönerge hükümleri doğrultusunda aylıkla ödüllendirilmeleri Valiliğinizce de uygun görülenlerin ilinize verilen kontenjan sayısı içerisinde değerlendirilerek tekliflerinin yapılması ve yazımız eki listenin açıklamalar kısmında belirtilmesi,

  Çizelgeler dışında değerlendirme formu, onay vb. evrakın gönderilmemesi, gerekmektedir.

  Ayrıca, ayrı-etkin kontenjanlar kullanılırken, ilgililerin kadrosunun bulunduğu yer dışında geçici görev yapanlardan görev yaptığı birimce aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülenlerin teklifleri; personelin asıl kadrosunun bulunduğu okul veya kurumun bağlı olduğu birime bildirilecek, ilgili birimlerce değerlendirme yapılırken bunların durumu da dikkate alınacaktır.

  Bakanlığımız merkezinde tutulan bir kısım personelin sicil dosyalarının Valiliklere devredilmesi nedeniyle aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen yönetici ve öğretmenlere ait her türlü bilgilerden Valilikler sorumlu olacaktır.

  Aylıkla ödüllendirme tekliflerinin yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda yapılması, konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi, inceleme ve değerlendirmelerin gecikmeye meydan verilmeden Ek-l çizelgeye uygun olarak doldurulup tasdik edildikten sonra Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

  Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

  Emin GÜRKAN
  Genel Müdür V.

  EK: Çizelge (1 sayfa)

  DAĞITIM:

  B Plânı
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş