1. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Kuvai Milliye ve Kongreler

'Milli Uyanış:Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Testleri' forumunda Performans tarafından 23 Nisan 2007 tarihinde açılan konu

 1. Performans

  Performans Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  26 Ocak 2007
  Mesaj:
  1,551
  Alınan Beğeniler:
  46
  Ödül Puanları:
  38
  1. Aşağıdakilerden hangisi Misâk-ı Millî ile ilgili değildir?
  A) Temsil Heyeti oluşturulmuştur.
  B) Milli sınırları çizmiştir.
  C) 28 Ocak 1920’de kabul edilmiştir.
  D) Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde ilan edilmiştir.
  2. Felah-ı Vatan Grubu, aşağıdaki olaylardan hangisi sırasında oluşturulmuştur?
  A) Sivas Kongresinde
  B) Erzurum Kongresinde
  C) Amasya Görüşmesinde
  D) Son Osmanlı Mebusan Meclisi Toplantısında
  3. I.Amasya Genelgesi
  II.Havza Genelgesi
  III.Misak—ı Milli
  IV.Erzurum Kongresi
  Yukarıdakilerin hangisinde Türk vatanının sınırları belirlenmiştir?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  4. I.Amasya Genelgesinin yayınlanması
  Il.Mustafa Kemal’in askerlik mesleğinden istifa etmesi
  III.Ankara’nın milli mücadelenin merkezi olması
  IV.Erzurum Kongresi
  Yukarıdakilerden hangisi,diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?
  A) l
  B) ll
  C) III
  D) IV
  5. Aşağıdakilerin hangisinde ‘Memleketin en güvenli yeri olan Sivas’ta milli bir kongre toplanmalıdır.’ maddesi yer almıştır?
  A) Misak-ı Milli
  B) Havza Genelgesi
  C) Erzurum Kongresi
  D) Amasya Genelgesi
  6. Aşağıdakilerin hangisi, Mustafa Kemal’e 9.Ordu Müfettişi olarak verilen,görevlerden biri değildir?
  A) Bölgede güvenliği sağlamak
  B) Doğu Karadeniz’de padişahı temsil etmek
  C) Pontuscu Rumlar ile Türkler arasındaki huzursuzluğa son vermek
  D) Milli mücadeleyi başlatmak
  7. “Kuva Milliyeyi âmil ve millî iradeyi hakim kılmak esastır” kararı ilk defa aşağıdakilerin hangisinde yer almıştır?
  A) Amasya Genelgesi
  B) Havza Genelgesi
  C) Erzurum Kongresi
  D) Sivas Kongresi
  8. Erzurum ve Sivas Kongrelerini birbirinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sivas Kongresi’nin milli, Erzurum Kongresi’nin bölgesel nitelikli olması
  B) Sivas Kongresine Mustafa Kemal’in başkanlık yapması
  C) Erzurum Kongresi’ne İstanbul Hükumeti’nin de katılması
  D) Sivas Kongresi’nde milli birliğinin sağlanması
  9. Amasya Görüşmesi, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
  A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanmasına
  B) Sivas’ta bir kongre toplanmasına
  C) Biran önce Amasya’da bir genelge ilan edilmesine
  D) Yurttaki Kuva-yi Milliye güçlerinin birleştirilmesine
  10. Türk yurdunun düşman işgalinden kurtarılmasının gerekliliği, aşağıdakilerin hangisinde ilk kez açıklanmıştır?
  A) Amasya Genelgesinde
  B) Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde
  C) İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
  D) Sivas Kongresi’nde
  11. Aşağıdaki olayların hangisi, Heyet-i Temsiliye’nin İstanbul Hükümetince tanınmasını sağlamıştır?
  A) Sivas Kongresi’nin toplanması
  B) Amasya Görüşmeleri’nin yapılması
  C) Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Misak-ı Millî’yi kabul etmesi
  D) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması
  12. Aşağıdakilerin hangisinde, Batı Trakya’nın geleceği halkın oyuna bırakılmıştır?
  A) Sevr Antlaşması
  B) Mudanya Ateşkes Antlaşması
  C) Misak-ı Millî Kararları
  D) Sivas Kongresi Kararları
  13. Mudanya Ateşkes Antlaşması hangi savaş sonucunda imzalanmıştır?
  A) 1.Dünya Savaşı
  B) 1.İnönü Savaşı
  C) 2.İnönü Savaşı
  D) Başkomutanlık Meydan Savaşı
  14. I.Amasya Görüşmesi’nin yapılması
  Il.Tem Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi
  III.Amasya Genelgesi’nin yayımlanması
  IV.Sivas Kongresi’nin toplanması
  Yukarıdaki olayların oluş tarihlerine göre sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?
  A) lll-IV-l-lI
  B) lI-I-III-IV
  C) II-III-I-IV
  D) III-I-IV-II
  15. Pantus Rum Cemiyeti’nin amaç ve faaliyetlerine karşı kurulan milli cemiyet hangisidir?
  A) Kilikyalılar Cemiyeti
  B) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Gemiyeti
  C) İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniy Cemiyeti
  D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı MiIliye Cemiyeti
  16. Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadelenin hazırlık safhasında, öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye çalışmıştır?
  A) Kuva—yi Milliye birliklerini ortak amaçta birleştirmeye
  B) Ortaya çıkan iç ayaklanmaları bastırmaya
  C) İstanbul hükümeti dışında Anadolu’da yeni bir hükümet kurmaya
  D) Düzenli orduyu oluşturmaya
  17. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’nde gerçekleştirilmiştir?
  A) Milli teşkilatların birleştirilmesi
  B) Hilafetin kaldırılması
  C) Düzenli ordunun kurulması
  D) Misak-ı Milli kararlarının ilanı
  18. TBMM Hükümeti, Hatay dışında bu günkü Suriye sınırını çizen Ankara Antlaşması’nı hangi devletle yapmıştır?
  A)İtalya
  B) İngiltere
  C) Fransa
  D) Rusya
  19. Aşağıdakilerin hangisinde “Batı Trakya’nın durumunun tespitinde halkın oyuna başvurulmalıdır.” kararı vardır?
  A). Misak-ı Milli’de
  B) Amasya Genelgesi’nde
  C) Erzurum Kongresi kararlarında
  D) Sivas Kongresi kararlarında
  20. Temsil Heyeti’nin hukuki varlığını İstanbul Hükümeti aşağıdaki olayların hangisiyle tanımış sayılır?
  A) Amasya Genelgesi’nin ilanı
  B) Erzurum Kongresi’nin toplanması
  C) Amasya Görüşmelerinin yapılması
  D) TBMM’nin açılması
  21. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra kurulan milli cemiyetler, aşağıdakilerden hangisiyle “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir?
  A) Amasya Genelgesi
  B) Erzurum Kongresi
  C) Sivas.Kongresi
  D) Misak-ı Milli
  22. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri’nin İstanbul Hükümeti’ne olan baskılarını arttırmasına ve bu devletlerin İstanbul’u resmen işgal etmelerine bahane olmuştur?
  A) Atatürk’ün Samsun’a çıkması
  B) Amasya Genelgesi’nin yayınlanması
  C) Misak-ı Milli Kararlarının alınması
  D) Sivas-Kongresi’nin toplanması
  23. TBMM açılıncaya kadar bütün yurtta milli mücadeleyi sevk ve idare eden kurul aşağıdakilerden hangisinde oluşturulmuştur?
  A) Amasya Genelgesi
  B) Balıkesir Kongresi
  C) Sivas Kongresi
  D) Erzurum Kongresi
  24. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’nde alınan kararlardan biri değildir?
  A) Manda ve himayenin kabul edilmemesi
  B) Milli cemiyetlerin bir çatı altında birleştirilmesi
  C) Temsil Heyetine Kongre adına görev yapma yetkisinin verilmesi
  D) Ankara’da milli bir meclisin toplanması
  25. Amasya Genelgesi’nde aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?
  A) Milletin istiklalinin tehlikeye düştüğü
  B) Manda ve himayenin kabul olunmayacağı
  C) Sivas’ta milli bir kongrenin toplanacağı
  D) İstanbul hükümetinin görevini yapamadığı
  26. Aşağıdakiler hangisi Amasya Genelgesi’nde yer almamıştır?
  A) Vatanın bütünlüğünün tehlikede olduğu
  B) Sivas’ta milli bir kongrenin toplanacağı
  C) Milletin istiklalini yine milletin kendisinin kurtaracağı
  D) Batı Trakya için halk oyuna başvurulacağı
  27. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali nere- de kararlaştırılmıştır?
  A) Mondros Mütarekesi’nde
  B) Paris Barış Konferansı’nda
  C) Londra Konferansı’nda
  D) Mudanya Mütarekesi’nde
  28. Sivas’ta milli bir kongrenin toplanması kararı, aşağıdakilerden hangisinde yeralmıştır?
  A) Misak-ı Milli’de
  B) Amasya Genelgesinde
  C) Erzurum Kongresi kararlarında
  D) Amasya Görüşmelerinde
  29. Misak-ı Milli kararları aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?
  A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde
  B) Erzurum Kongresi’nde
  C) Sivas Kongresi’nde
  D) Türkiye büyük Millet Meclisi’nde
  30. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi için söylenemez?
  A) Millî mücadelenin gerekçesini belirtmiştir
  B) Milleti milli mücadeleye davet etmiştir
  C) Sivas’ta milli bir kongrenin-toplanacağını
  D) Yalnız Doğu illerinin haklarını savunma amacını taşır
  31. Milli mücadelede, Osmanlı Hükümeti’nin üzerine düşen görevleri yapamadığı takdirde geçici bir hükümet kurulması kararı, ilk olarak nerede alınmıştır?
  A) Erzurum Kongresi’nde
  B) Misak-ı MilIî’de
  C) Sivas Kongresi’nde
  D) Amasya Görüşmeleri’nde
  32. Aşağıdaki hangi olayla, Doğu Anadolu üzerinde Ermeni tehdidi başlamıştır?
  A) Ermenilerin Suriye’ye yerleştirilmesiyle
  B) Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a ayak basmasıyla
  C) Ermenilerin isyan etmesiyle
  D) Kafkasya’da bağımsız Ermeni Devletinin kurulmasıyla
   
 2. Murat KARAL

  Murat KARAL Yeni Üye Üye

  Katılım:
  9 Ocak 2008
  Mesaj:
  3
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Bunların cevapları nerde????
   
 3. ssenel

  ssenel Üye Üye

  Katılım:
  14 Mart 2007
  Mesaj:
  17
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  cevapları gönderiyorum
   
 4. serhatsavaskan

  serhatsavaskan Yeni Üye Üye

  Katılım:
  9 Mart 2008
  Mesaj:
  1
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  sanırım cvpları yollamayı unuttun
   
 5. sinav.sinav

  sinav.sinav Yeni Üye Üye

  Katılım:
  27 Aralık 2008
  Mesaj:
  1
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  cevapları nerede banada gönderir misiniz lütfenn :-[
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş