1. 5'li LGS Deneme Seti Çekilişi Yapılacaktır. Çekiliş Yapılacak Grup İçin Buraya Tıklayınız Gruptaki açıklamaları okuyarak çekilişe katılabilirsiniz.
 2. Forum sistemimizin değişmesinden sonra bazı kullanıcıların girişinde sorun yaşanmaktadır. Sorun yaşayan üyelerimiz şifre hatırlatma ile ilgili olan Üye Girişi Sorununu Nasıl Çözerim Konusunu Tıklayarak inceleyebilir. Yine sorun yaşarsanız erkanhoca@hotmail.com adresine kullanıcı adınızı ve üye olurken kullandığınız maili gönderiniz..

Merhaba Ziyaretçi

testkutusu

Kurtuluş Savaşı

'Ya İstiklal Ya Ölüm Testleri' forumunda erkanisanmaz tarafından 29 Ocak 2007 tarihinde açılan konu

 1. erkanisanmaz

  erkanisanmaz Site Yöneticisi Site Yetkilisi Admin

  Katılım:
  20 Ocak 2007
  Mesaj:
  5,654
  Alınan Beğeniler:
  5,060
  Ödül Puanları:
  113
  1- Kuvayı Milliye hareketi ilk nerede başlamıştır?

  a) İzmir b) Adana-Dörtyol c) Samsun d) Maraş

  2- Mondros Mütarekesi sonrasında İstanbul Hükümetinin teslimiyetçi tutumu karşısında Anadolu ve Rumeli’de işgallere veya işgal ihtimallerine karşı halkın silahlı veya silahsız mücadelesine ne ad verilmiştir?

  a) Kuvayı İnzibatiye b) Kuvayı Milliye c) Misakı Milli d) Misakı İktisadi

  3- Batı Cephesinde ilk kurşunu atan kahraman kimdir?

  a) Mustafa Fehmi Kubilay b) Sütçü İmam c) Şahin Bey d) Hasan Tahsin

  4- Kurtuluş Savaşı’nın amacı planı ve programı nerede belirlenmiştir?

  a) Havza Mitingi b) Amasya Görüşmeleri
  c) Amasya Genelgesi d) Sivas Kongresi

  5- Müdafai hukuk cemiyetleri nerede birleştirilmiştir?

  a) Amasya Genelgesi b) Erzurum Kongresi
  c) Sivas Kongresi d) Amasya Görüşmeleri

  6- İstanbul Hükümeti Milli Mücadelenin varlığını ve gücünü nerede kabul etmiştir?

  a) Amasya Genelgesi b) Erzurum Kongresi
  c) Sivas Kongresi d) Amasya Görüşmeleri  7- Misakı Milli nerede kabul edilmiştir?

  a) TBMM’de b) Osmanlı Mebusan Meclisi’nde

  c) Erzurum Kongresi’nde d) Amasya Genelgesi’nde

  8- TBMM kaç tarihinde açılmıştır?

  a) 29 Ekim 1923 b) 23 Nisan 1923
  c) 23 Nisan 1921 d) 23 Nisan 1920

  9- Misakı Milli ne anlama gelmektedir?

  a) Milli Yemin b) Milli Egemenlik c) İktisat Yemini d) Bağımsızlık

  10- İstanbul’un İtilaf Devletlerince resmen işgali kaç tarihindedir?

  a) 13 Kasım 1918 b) 30 Ekim 1918 c) 16 Mart 1920 d) 23 Nisan 1920

  11- Mustafa Kemal Samsun’a giderken amacı neydi?

  a) Türk milletini bilinçlendirip, bir amaç etrafında toplamak,

  b) 9. Ordu müfettişliği görevini yerine getirmek,

  c) Temsil Heyeti’ni oluşturmak,

  d) Sivas Kongresi’ni düzenlemek

  12- Aşağıdaki ifadelerden hangisi Amasya Genelgesi’nin maddelerinden birisi değildir?

  a) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.

  b) Milletin bağımsızlığını , yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır?

  c) Sivas’ta milli bir kongre toplanacaktır.

  d) Osmanlı Devleti’nin vereceği emirlere uymak gerekmektedir.


  13- Erzurum Kongresi esnasında 9. ordu müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemal’in tepkisi ne oldu ?

  a) Bu göreve tekrar alınması için Padişaha istekte bulundu.

  b)Türk milletinin azim ve cesaretine güvenerek askerlik görevinden tümüyle istifa etti.

  c) Osmanlı Devleti’ne, aynı göreve devam etme azim ve kararlılığında olduğunu belirtti.

  d) Bunun üzerine Türk milleti ona Gazi’lik unvanı verdi.

  14- Gümrü Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  a)İngilizlerle yapılan ve Hatay hariç Güney sınırımızın belirlendiği antlaşmadır.

  b)Bu antlaşmayla savaşsız olarak, boğazların egemenliği bize geçiyordu.

  c)Bu antlaşmayla doğu sınırımız kesin olarak belirlenmiş oldu.

  d)Bu antlaşma yeni Türk devletinin yaptığı ilk antlaşmadır.


  15- Sevr Antlaşması’nın amacı neydi?

  a)Osmanlı Devleti’nin ve Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak,

  b)Osmanlı Devleti’nin yeni sınırlarını belirlemek,

  c)Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla başlayan haksiz işgalleri Osmanlı Devleti’ne kabul ettirmek,

  d)Boğazların egemenliğini Osmanlı Devleti’ne bırakmaktı.  16- Güney Cephesinde Antepliler kimlerle savaşmıştır?

  a)Yunanlılara karşı b)Fransızlara karşı

  c)İngilizlere karşı d)İtalyanlara karşı  17- Aşağıdakilerden hangisi I.İnönü Zaferi’nin sonuçlarından değildir?

  a)TBMM Hükümeti gücünü artırdı, Türk halkının morali yükseldi.

  b)Zaferden sonra İtilaf devletleri Londra Konferansını düzenlediler.

  c)Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması yapıldı.

  d)İngilizlerle Mudanya Antlaşması yapıldı.  18- Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Samsuna çıktığında bulunduğu ordu makamıdır?

  a) 3. Ordu Müfettişi b) 9. Ordu Müfettişi c) Doğu Komutanı d) General  19- Mustafa Kemal’in İstanbul hükümeti ile ilk görüş ayrılığına düşmesi aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda oluşmuştur?

  a) Samsun Raporu b) Havza genelgesi
  c) Amasya genelgesi d) Erzurum kongresi  20- Kurtuluş savaşının programı aşağıdaki belgelerin hangisinde açıklanmıştır?

  a) Erzurum Kongresi b) Sivas Kongresi
  c) Amasya görüşmesi d) Amasya Genelgesi  21- Erzurum Kongresini aşağıdaki cemiyetlerden hangisi toplamıştır?

  a) Reddi İlhak

  b) Sulh ve Selameti Osmani

  c) Doğu Anadolu Müdafai Hukuk

  d) Kilikyalılar  22- Aşağıdakilerden hangisi Erzurum kongresinde alınan kararlardan değildir?

  a)Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.

  b) Milli meclis, hemen toplanmalı ve hükümet işlerini denetlemelidir?

  c) Vatanın korunmasında Osmanlı Hükümeti’nin gücü yetmezse geçici bir hükümet kurulacak.

  d) Sivas’ta milli bir kongre düzenlenecektir.  23- Sivas Kongresi’nin amacı neydi?

  a) Doğu Anadolu’yu Ermenilere karşı korumak

  b) Temsil Heyetini oluşturmak

  c) Cumhuriyeti ilan etmek.

  d)Vatanın bağımsızlığının nasıl sağlanabileceğini görüşüp, kararlar almak.  24- Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresinde alınan kararlardan birisidir?

  a)Milli meclis hemen toplanmalı ve hükümet işleri denetlemelidir.

  b)Milli cemiyetler birleştirilerek Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti kuruldu.

  c)Her türlü yabancı işgale millet birlikte karşı koyacaktır.

  d)Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez.  25- .Aşağıdakilerden hangisi milleti oluşturan öğelerden değildir?

  a)dil birliği b)din birliği c)tarih birliği d)kültür birliği  26- Misak-ı Milli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  a)Misak-ı Milli ile Kurtuluş Savaşının amaçları belirlendi.

  b) Misak-ı Milli’nin kabulünden sonra düzenli ordu kuruldu.

  c) Misak-ı Milli’nin kabulüyle milli sınırlar çizildi.

  d)Misak-ı Milli’nin kabulünden sonra İstanbul resmen işgal edildi.  27- TBMM’nin açılmasının, Türk tarihindeki önemi nedir?

  a) TBMM’nin açılmasıyla devlet yönetiminde Türk milleti ilk defa söz sahibi oluyordu.

  b) TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti yeni bir bayrama sahip oluyordu.

  c) TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti bağımsızlığını ilan etmiş oluyordu.

  d)Osmanlı Devleti’nin devamlılığı sağlanmış oluyordu .  28- Gümrü Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  a)İngilizlerle yapılan ve Hatay hariç Güney sınırımızın belirlendiği antlaşmadır.

  b)Bu antlaşmayla savaşsız olarak, boğazların egemenliği bize geçiyordu.

  c)Bu antlaşmayla doğu sinirimiz kesin olarak belirlenmiş oldu.

  d)Bu antlaşma yeni Türk devletinin yaptığı ilk antlaşmadır.  29- Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Muharebesinin sonuçlarından birisi değildir?

  a)Türk toprakları kesin olarak düşman askerlerinden temizlenmiş oldu.

  b)Mustafa Kemal Paşaya Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanı verildi.

  c)Sovyetler Birliği ile Kars Antlaşması yapıldı.

  d)Fransızlarla ise Ankara Antlaşması yapıldı.  30- Mudanya Ateşkes Atlaşması’nın sonucu nedir?

  a)Osmanlı Devleti sona erdi.

  b)Türk halkının azim ve kararlılığı arttı.

  c)Yunanlılar yurdumuzu terk etmeye mecbur kaldılar.

  d)İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarıldı.  31- Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasının kararlarından değildir?

  a)Yunanistan Savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye verdi.

  b)Doğu sınırımız tamamen kesinleştirildi.

  c)Suriye sınırı Ankara Antlaşmasındaki şekliyle kabul edildi.

  d)Meriç Irmağı sınır olmak üzere Doğu Trakya Türkiye’ye bırakıldı.  32- Hangisi Lozan Konferansı’na katılan devletlerden değildir?

  a)Türkiye b)İngiltere c)Avusturya d)Yunanistan  33- Aşağıdaki konulardan hangisi Lozan’da çözümlenememiştir?

  a) Kapitülasyonlar b) Dış borçlar c) Azınlıkların durumu d) Irak sınırı  34- Erzurum Kongresi sonunda alınan kararların uygulanması ve takibi için kurulan Temsil Heyeti başkanlığına Mustafa Kemal seçilmiştir.

  Aşağıdakilerin hangisinde bu durumun nedeni verilmiştir?

  A-Mustafa Kemal zorla kendini başkan seçtirmiştir.

  B-Mustafa Kemal'in Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın önderi olduğu Kabul edilmiştir.

  C-Temsil Heyeti başkanlığını başka kimse istememiştir.

  D-Mustafa Kemal daha önce başkanlık yaptığı için seçilmiştir.

  35- Manda ve himayenin kabul edilemeyeceği fikri ilk kez nereden benimsenmiştir?

  A-Erzurum Kongresi'nde B-Sivas Kongresi'nde

  C-Amasya Genelgesi'nde D-Osmanlı Mebusan Meclisi'nde  36- Mustafa Kemal ve Kuvayı Milliye hareketine karşı en sert şekilde mücadele eden Osmanlı Sadrazamı kimdir?

  A-Ali Rıza Paşa B-Hadi Paşa C-Damat Ferit Paşa D-Salih Paşa  37- Erzurum ve Sivas Kongreleri Osmanlı Devleti'nde hangi gelişmeyi sağlamıştır?

  A-Osmanlı devleti temsil heyetinin kontrolüne girmiştir.

  B-Padişah Vahdettin ülkeyi terk etmiştir.

  C-Damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmiştir.

  D-İngilizler Temsil heyeti ile anlaşma yoluna girmiştir.  38- Aşağıdakilerden hangisi Kuvayı Milliye hareketinin sağladığı yararlardan değildir?

  A-Düşman ordularının rahat ilerlemesini önledi.

  B-Köy ve kasabaları Rum ve Ermeni çetelerinden korudu.

  C-Mustafa Kemal'e çalışmaları için zaman kazandırdı.

  D-Düşman ordularını yurttan attı.  39- Mustafa Kemal düşman işgallerini halkın mitingler düzenleyerek protesto etmesini istemiştir.

  Bunu aşağıdakilerden hangisinde istemiştir?

  A-Havza'da B-Samsun'da C-Amasya'da D-Sivas'ta  40- Türk ulusunu yok etme düşüncesini, İtilaf devletleri hangi antlaşma ile gerçekleştirmek istediler?

  A-Mondros Ateşkes Antlaşması B-Paris Barış Konferansı

  C-Londra Antlaşması D-Sevr Antlaşması  41- Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşını Anadolu'da başlatmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir?

  A-Ulusal kurtuluşu Türk halkında görmesi B-Samsun halkının kendisini çağırması

  C-İstanbul'da can güvenliğinin olmaması D-Anadolu'nun çoğu yerinin düşman işgali altında olması  42- Aşağıdakilerden hangisi ile Temsil Heyeti İstanbul hükümetince tanınmıştır?

  A-Amasya Görüşmeleri B-Amasya Genelgesi

  C-Erzurum Kongresi D-Sivas Kongresi  43- Amasya Genelgesi'nde "Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir."ifadesi yer almıştır. Mustafa Kemal bununla neyi amaçlamıştır?

  A-Ulusal kurtuluş savaşına gerekçe hazırlanmıştır.

  B-Osmanlı ordusundan ayrılmak için bu ifade yazılmıştır.

  C-Damat Ferit Paşa hükümetini yıkmak için yazılmıştır.

  D-Müttefik donanmasının İstanbul önlerinde çekilmesi için yazılmıştır.  44- TBMM'nin açılması ve Mustafa Kemal'in meclise verdiği önerge ile aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında önemli bir adım atılmıştır?

  A-Yeni bir hükümetin oluşması B-Yeni Türk devletinin kurulması

  C-Kendisinin devlet başkanı olması D-Kurtuluş savaşının başlatılması  45- Mustafa Kemal generallik rütbesini hangi savaştan sonra almıştır?

  A-Balkan savaşları B-Yıldırım Orduları Komutanlığı

  C-Çanakkale savaşları D-Suriye Cephesi Komutanlığı  46- Batı Anadolu'nun aşağıdaki devletlerden hangisine verilmesi itilaf devletleri arasında görüş ayrılığına neden olmuştur?

  A-İngiltere B-Rusya C-Fransa D-Yunanistan  47- İtilaf devletlerinin I. İnönü savaşı sonrası barış tekliflerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Lozan barışını zorla kabul ettirmek b) Fransa’ya Musul ve Kerkük’ü vermek

  c) Kuvayı Milliye yardım etmek d) Sevr anlaşmasını tekrar kabul ettirmek

  48- Rusya’nın Milli Mücadelede Türkiye’ye yakınlaşmasının ve destek vermesinin sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

  a) Kapitalizmle mücadele etmek

  b) İngiltere ve Fransa’yla olan ortak düşmanlık

  c) Türkiye’de kendi rejimini kabul ettirmek

  d) Türkiye’den Batum’u alabilmek

  49- Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş savaşında batı cephesinde yapılan savaşlardan değildir?

  a) Çanakkale b) İnönü c) Başkomutanlık d) Sakarya

  50- Aşağıdakilerden hangisi TBMM karşı yapılan ayaklanmalardan biri değildir?

  a) Kuvayı İnzibatiye b) Aznavur İsyanı
  c) Bolu, Düzce, Hendek İsyanları d) 31 Mart Olayı  51- Tarihimizde aşağıdaki antlaşmalardan hangi ikisi imzalandığı halde yürürlüğe girmemiştir?

  a) Sevr Ant-Lozan Ant. b) Sevr Ant.-Ayastefanos Ant.

  c) Karlofça Ant.- Lozan Ant. d) Ayastefanos Ant.- Ankara Ant.  52- Düzenli ordu’nun ilk zaferi hangisidir?

  a) I. İnönü Savaşı b) II. İnönü Savaşı

  c) Ermenistan Savaşı d) Sakarya Savaşı  53- TBMM’nin ilk zaferi hangisidir?

  a) I. İnönü Savaşı b) II. İnönü Savaşı

  c) Ermenistan Savaşı d) Sakarya Savaşı  54- Mustafa Kemal’in “Siz orada yalnız düşmanı değil, Türk milletinin makus(ters dönmüş) talihini de yendiniz.” dediği savaş hangisidir?

  a) I.İnönü Savaşı b) II. İnönü Savaşı
  c) Eskişehir-Kütahya Savaşı d) Sakarya Savaşı  55- Mustafa Kemal’in “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vartandır. Vatanın her karış toprağı kanla sulanmadıkça terk olunamaz… “dediği savaş hangisidir?

  a) Sakarya Savaşı

  b) Çanakkale Savaşı

  c) Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi

  d) I. İnönü Muharebesi  56- Kurtuluş savaşı sırasında yeni Türk Devletinin İtilaf devletlerince de tanınmasını sağlayacak

  Londra Konferansı hangi olay sonrası yapılmıştır?

  a) I. Dünya Savaşı b) Sakarya Savaşı
  c) I. İnönü Savaşı d) Büyük Taarruz  57- İstiklal Marşımız hangi savaş sonrasında yazılmıştır?

  a) I. Dünya Savaşı b) Sakarya Savaşı
  c) I. İnönü Savaşı d) Büyük Taarruz

  58- Mustafa Kemal kurtuluş Savaşı’nda katıldığı ilk savaş hangisidir?

  a) Ermenistan Savaşı b) Sakarya Savaşı c) I. İnönü Savaşı d) Büyük Taarruz


  59- Mustafa Kemal hangi savaş sonunda Gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi almıştır?

  a) I. Dünya Savaşı b) Sakarya Savaşı c) I. İnönü Savaşı d) Büyük Taarruz  60- Mustafa Kemal başkomutan olarak ilk hangi savaşa katılmıştır?

  a) I. Dünya Savaşı b) Sakarya Savaşı c) I. İnönü Savaşı d) Büyük Taarruz  61- Tekalifi Milliye Emirleri neden dolayı çıkarılmıştır?

  a) Ülke ekonomisini düzeltmek

  b) Osmanlı’dan kalan dış borçları ödemek

  c) Kuvayı Milliye’nin ihtiyaçlarını karşılamak

  d) Düzenli ordunun ihtiyaçlarını gidermek  62- Mustafa Kemal dışında mareşallik rütbesi alan kimdir?

  a) İsmet İnönü b) Fevzi Çakmak c) Kazım Karabekir d) Fethi Bey  63- Türk tarihinin son savunma savaşı hangisidir?

  a) I. Dünya Savaşı b) Sakarya Savaşı c) I. İnönü Savaşı d) Büyük Taarruz  64- Tarihte Ermeni Meselesi hangi gelişme ile başlar?

  a) Lozan Barış Antlaşması b) Gümrü Antlaşması

  c) Berlin Antlaşması d) Mondros Mütarekesi  65- Tarihte Ermeni meselesi hangi gelişme ile sona erer?

  a) Lozan Barış Antlaşması b) Gümrü Antlaşması

  c) Berlin Antlaşması d) Mondros Mütarekesi  66- Türkiye’nin doğu sınırının kesin olarak çizildiği antlaşma hangisidir?

  a) Lozan Ant. b) Moskova Ant. c) Gümrü Ant. d) Kars Ant  67- Tehcir Kanunu hangi savaş sırasında çıkarılmıştır?

  a) I. Dünya Savaşı b) Kurtuluş Savaşı c) 93 Harbi d) II. Dünya Savaşı  68- Lozan Barış görüşmeleri sırasında itilaf devletlerini Türk tarafını temsilen hem Ankara’dan hem de

  İstanbul’dan iki ayrı temsilci çağırması üzerine TBMM’nin tavrı ne olmuştur?

  a) Protesto ederek görüşmelere katılmamıştır.

  b) İstanbul hükümetini ikna ederek tek başına katılmıştır.

  c) Saltanatı kaldırmıştır.

  d) İki farklı heyet olarak gitmeyi kabul etmiştir.  69- İstanbul, boğazlar ve Batı Trakya’nın savaş yapılmadan geri alındığı siyasi gelişme hangisidir?

  a) Lozan Barış Antlaşması b) Mudanya Mütarekesi

  c) Mondros Mütarekesi d) Londra Konferansı  70- Misakı Milli sınırları içinde olup en son anavatana katılan yer neresidir?

  a) Adana b) Hatay c) İstanbul d) Antep
   
 2. bozbori

  bozbori Misafir Ziyaretçi

  kardes cevapları nerde
   
 3. oegi

  oegi Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  25 Eylül 2007
  Mesaj:
  155
  Alınan Beğeniler:
  18
  Ödül Puanları:
  18
  TEŞEKKÜR EDERİM
   
 4. oegi

  oegi Çalışkan Üye Üye

  Katılım:
  25 Eylül 2007
  Mesaj:
  155
  Alınan Beğeniler:
  18
  Ödül Puanları:
  18
  CEVAPLARI ÖĞRETMEN DAĞARCIĞINDA DEMEK İSTİYOR OLMALI
  ARKADAŞIMIZIN FİKRİNE SAYGI DUYALIM.
   
 5. ispirli

  ispirli Üye Üye

  Katılım:
  13 Mayıs 2008
  Mesaj:
  11
  Alınan Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  sağolasıııın
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş